Krótka refleksja na I sobotę miesiąca

Obrazek | Opublikowano by | 68 Komentarzy

Ks. Dominik Chmielewski – homilia z Mszy św. pogrzebowej taty śp. Jerzego Chmielewskiego

Opublikowano Wydarzenia | 8 Komentarzy

Ks. Krzysztof Sochacki z Medjugorie zaprasza na 33 dni przygotowania do zawierzenia Maryi

Zapraszamy na 33-dniowe rekolekcje zawierzenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi przez Serce Niepokalanej Maryi!
Inicjatywa ta ma pozwolenie i błogosławieństwo od Księży Biskupów: bp. Jana Piotrowskiego, biskupa kieleckiego i abp. Henryka Hosera, administratora apostolskiego w Medjugorie.

Rekolekcje rozpoczynają się 4-go września, a aktu zawierzenia dokonamy 7-go października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.

Rekolekcje prowadzi ks. Krzysztof Sochacki – duchowy opiekun grup zawierzeniowych „Oto Matka Twoja!”

W trakcie tych 33 dni, będziemy, przez aplikację Whatsapp, przesyłać Ci materiały: modlitwy, rozmyślania, Słowo Boże i pogadanki.
Rano otrzymacie pierwszą część w wersji tekstowej. W połowie dnia prześlemy około 10-cio minutową pogadankę.
Przy końcu dnia modlitwy wieczorne i rachunek sumienia. Materiał jest rozłożony na trzy części, ale można zaznajomić się z nim jednorazowo w dowolnej chwili dnia.
Aby zapisać się do grupy należy kliknąć na poniższy link: https://chat.whatsapp.com/GeFi4ilcUBUAfikhxBTlDD

Z serca wam wszystkim błogosławię!
Ks. Krzysztof Sochacki

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | 88 Komentarzy

Dziś rozpoczynamy Wielką Nowennę do św. Michała Archanioła

W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła będziemy modlić się o szczególną opiekę nad nami, naszymi rodzinami, parafiami, Ojczyzną. Wielka nowenna jest związana ze św. o. Pio i jego współpracownikami, którzy przywrócili światu zapomniane dzieło. Tak powstała książka „Wielkość św. Michała Archanioła”, z której pochodzą modlitwy tej nowenny. Nowenna trwa cały miesiąc i łączy modlitwy, historie anielskich objawień oraz ćwiczenia duchowe na każdy dzień.

Pierwszym stworzeniem, które z woli Boga rozpoczęło walkę z szatanem jest św. Michał Archanioł. Widzimy tego niebieskiego egzorcystę, uprawnionego do walki z szatanem przez samego Boga, jak razem z dobrymi i wiernymi Bogu Aniołami, strąca zbuntowane duchy w przepaść piekła. “I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego Aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12,7-9). Św. Michał Archanioł jako Wódz Zastępów Jahwe [Tego, Który Jest) (Joz 5,14), razem z Aniołami prowadził tę pierwszą bitwę o chwałę Stwórcy, duchową bitwę ze zbuntowanymi duchami. Szatan strącony z nieba wraz z upadłymi duchami, “świadom, że mało ma czasu” (Ap 12,12), pełen nienawiści rozpoczął walkę z ludźmi, którzy mieli zająć miejsce po upadłych duchach. Zwyciężył pierwszych rodziców zagarniając w niewolę całe ich potomstwo – całą ludzkość: “Cały świat leży w mocy Złego” (l J 5,19). Świat, to jest ludzie odrzucający Boga, znajduje się pod okupacją szatana.

12651178_1692245611060981_813712414442963205_nŚw. Michał Archanioł wkraczając w historię zbawienia upadłej ludzkości będzie ciągle walczył w obronie chwały Bożej spiesząc jej na ratunek przeciwko atakom szatana. Zwłaszcza naród żydowski doświadczył jego opieki, bo właśnie św. Michała Archanioła posłał Bóg, aby szedł na czele Izraelitów, wyprowadzając ich z niewoli egipskiej (por. Za 12,8;

Wj 23,21). Co prawda Księga Wyjścia nie podaje jeszcze jego imienia, lecz prorok Daniel nazwie wyraźnie Anioła Jahwe, Michałem, pierwszym z książąt (Dn 10,13 Biblia Pozn.); “Michałem, waszym księciem” (Dn 10,21). W końcu powie o nim: “Michał, wasz książę, który broni synów twego narodu” (Dn 12,1 Biblia Jeroz.). Ta obrona jaką otrzymywał naród wybrany to opieka, modlitwa wstawiennicza i rozkazy św. Michała wydawane szatanowi w oparciu o moc Bożą. Święty Michał Archanioł zwalczał złe duchy.

1. Z okrzykiem “Któż jak Bóg”, czyli oddając się całkowicie Bogu i otrzymując od Niego moc, wyrzucił szatana i upadłych aniołów z nieba.

2. Naród żydowski darzył Mojżesza wielką czcią. Po jego śmierci zachodziła obawa, iż będą mu oddawali cześć boską. Stąd św. Michał ukrył ciało Mojżesza tak, że nikt nie wiedział gdzie się znajduje jego grób. Szatan domagał się, aby mu wskazano miejsce, gdzie znajduje się ciało Mojżesza. Walcząc z demonem św. Michał użył egzorcyzmu: “Gdy zaś Archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: “Pan niech cię skarci!” (Juda 9). W ten sposób św. Archanioł uchronił naród wybrany od bałwochwalstwa.

3. Po powrocie z niewoli babilońskiej prorok Zachariasz widzi w jednej z wizji Anioła Jahwe, w którym rozpoznajemy św. Michała Archanioła (zob. Za 1,8-17), który przeciwstawia się oskarżeniom szatana skierowanym przeciwko arcykapłanowi Jozuemu (Za 3,1-10). Używa modlitwy – egzorcyzmu: “Jahwe (TEN KTÓRY JEST) niech cię powstrzyma szatanie, Jahwe niech cię powstrzyma, On który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on (Jozue) jak polano wydobyte z ognia?” (Za 3,2 Biblia Jeroz.). Św. Michał Archanioł opierając się na mocy Boga odwołuje się do wierności Jahwe wobec przymierza zawartego z Izraelem. Interwencja Archanioła była skuteczna, bowiem szatan odstąpił od Jozuego. Jednocześnie św. Michał wstawiając się za arcykapłanem sprawił, że brudne szaty które miał na sobie Jozue, oznaczające winy całego stanu kapłańskiego Starego Przymierza, zostały zamienione na szaty czyste, co oznaczało odzyskanie utraconej łaski (por. Mt 21, l n; Łk 15,22).

Widząc wzmagające się działanie szatana i mając jego wizję w której diabeł atakował Rzym, papież Leon XIII ułożył osobiście modlitwę “Święty Michale Archaniele broń nas w walce” i w 1886 roku rozesłał ją wszystkim biskupom, aby była odmawiana po Mszy św. Kardynał Battista Nasalli Rocca wspomina w swoim liście pasterskim z 1946 roku: “Leon XIII odmawiał tę modlitwę głosem wibrującym i potężnym: słyszeliśmy j ą wiele razy w bazylice watykańskiej” (Corrado Balducci. El diablo. Bogota l991 s. 248).

Ojciec święty Jan Paweł II również daje nam przykład. 24 maja 1987 roku przybył jako pielgrzym do słynnego sanktuarium św. Michała na Górze Gargano. Między innymi mówił: “Ta walka z demonem którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła (ma pod stopami szatana), jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie… W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przeciw wszelkim przewrotnościom świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana…! Kończąc dodał: “Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty recytowało się na końcu Mszy św. Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła” (Tamże s. 250). Według wyjaśnienia Rzymskiej Komisji Liturgicznej każdy kapłan może ją odmawiać po Mszy św. stosownie do swej wiary i dobrej woli. O roli chórów anielskich i św. Michała w Mistycznym Ciele Chrystusa zob. Ks. M. Polak. Aniołowie i ludzie w Mistycznym Ciele Chrystusa. W-wa 1999.

Dodajmy, że istnienie szatana jest prawdą objawioną przez Boga, kto ją odrzuca popełnia herezję.

***
Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Dzień I Wielkiej Nowenny do św. Michała

Szczęść Boże,
rozpoczynamy dziś wspólną nowennę, w której przez miesiąc będziemy poznawać wielkość świętego Michała Archanioła. Każdego dnia otrzymasz:

  • krótkie rozważanie teologiczne,
  • historię wybranego objawienia św. Michała,
  • zadanie duchowe do wykonania,
  • modlitwy.

Ta miesięczna nowenna jest wymagająca, nie opiera się tylko na krótkich modlitewkach, ale na rzeczywistym poznaniu św. Michała Archanioła, z jego przymiotami. Ta nowenna wymaga od Ciebie wysiłku duchowego. Wierzymy, że ten wysiłek przyniesie wielkie owoce!

Ważne! Prosimy, nie zapominaj, by włączyć się w akcję Anielski Patron – po prostu zostaw informację, czy w Twojej parafii (i innych, jakie znasz), jest odmawiania po Mszy św. modlitwa do św. Michała Archanioła. Wejdź tutaj i zostaw swój głos!

Zapraszamy Cię do modlitwy.

W pierwszym dniu będziemy rozważać Wielkość świętego Michała Archanioła w naturze.

I. Święty Michał Archanioł uważany jest za najszlachetniejszego i najpiękniejszego ze wszystkich aniołów tworzących zastępy niebieskie. Jest najważniejszym spośród pierwszych książąt nieba. Święty Tomasz z Akwinu naucza, że przy stworzeniu, aniołowie zostali podzieleni na trzy hierarchie. Każda z nich jest złożona z trzech chórów. Każdy chór składa się z niezliczonej ilości istot – aniołów obdarzonych cechami odpowiadającymi miejscu w hierarchii i pełnionej funkcji, do jakiej przeznaczył ich Bóg. 

Michał Archanioł jest wodzem zastępów anielskich. Święty Bazyli napisał, iż godnością i honorem przewyższa on wszystkie inne anioły. Kto może zrozumieć piękno jego natury, która wyróżnia go spośród innych istot niebieskich? Jest on najdoskonalszym, najpiękniejszym oraz największym wśród wszystkich błogosławionych Duchów.

II. Hiob, obserwując szlachetność anielskiej natury, nazywał te istoty doskonałymi dziećmi Boga, porównując je do gwiazd porannych. Powinniśmy uznać za świętym Pantaleonem, że Michał Archanioł jest pierwszą, największą, najpiękniejszą oraz najjaśniejszą gwiazdą anielską w raju. Jest on tym, który zajmuje pierwsze miejsce pomiędzy nieskończoną ilością aniołów, a także pomiędzy całym stworzeniem. 

Jego dusza jest najbardziej szlachetna i czysta spośród wszystkich stworzonych przez Boga, dlatego święty Gelazjusz nazywa go najwyższym zwierzchnikiem tronu Trójcy Świętej. Gdy pozostali aniołowie zasłaniają swoje oblicza, Michał Archanioł śpiewa z wielką ufnością, nie okazując zdziwienia. Znajduje się najbliżej Boga. Dlatego nazwany jest Archaniołem. Nie z powodu przynależności do chóru archaniołów, ale dlatego, że jest przywódcą, największym dzięki swej naturze. O Doskonałości godna podziwu! O Księciu naprawdę wielki!

III. Rozważaj, człowieku, jaka jest twoja wielkość w porządku natury. Istota ludzka jest najszlachetniejszą spośród wszystkich istot ziemskich. To w niej zawiera się doskonałość wszystkich innych gatunków. W duszy wyrzeźbiony został obraz Boga. Jest ona zdolna do poznania Go, gotowa, aby pokochać. Szlachetność duszy ludzkiej niewiele różni się od tej anielskiej. Jaki użytek zrobiłeś z doskonałej natury, darów, którymi obdarzył cię Bóg? Michał Archanioł, stworzony przez Boga jako szlachetny, obdarzony wieloma darami, posłużył się nimi, aby wychwalać Stwórcę. Natomiast ty, człowieku, może wykorzystywałeś to, czym zostałeś obdarowany, nie aby Boga uwielbiać, ale aby Go hańbić, nie aby Go czcić, ale aby obrażać, nie aby Go wysławiać, ale aby obrażać Go jeszcze bardziej. 

Jak do tej pory obchodziłeś się ze swoim ciałem? Czy nie używałeś go do czynienia nieczystości i nieprawości? Czym zajmowałeś swoją duszę? Poznawaniem marności tego świata, a nie wielkości Boga. Twoim pragnieniem nie było miłowanie najwyższego i jedynego Dobra, ale zwracałeś się ku zwodniczym dobrom tego świata. Uniż się, zastanów i naucz się doceniać swoją znakomitość i godność. Ucz się od Michała Archanioła dostosowywania swojego życia do doskonałości wynikającej z twojej natury. Proś Go o łaskę nieumniejszania swojej naturze, ale życia w celu, do którego zostałeś stworzony.

PIERWSZE OBJAWIENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
NA GÓRZE GARGANO

Dnia 8 maja roku 490 święty Michał Archanioł po raz pierwszy objawił się na górze Gargano. Przywódca wojsk z Siponto, właściciel wielu posiadłości, a przy tym człowiek pobożny i dobroczynny, posiadał górę oddaloną od Siponto o jakieś 6 mil – dziś na tych terenach znajduje się miasto Manfredonia. Posiadłość służyła mu za pastwisko dla trzody. 

Pewnego wiosennego dnia jeden z byków odłączył się od stada. Właściciel w towarzystwie służby rozpoczął poszukiwania. Odnalazł zwierzę w głębokiej jaskini, znajdującej się w trudno dostępnym miejscu. Jako że wyciągnięcie żywego byka z kryjówki wydawało się niemożliwe, właściciel uznał, że jest on już martwy. Napiął łuk i wypuścił strzałę. Jednakże strzała, zamiast zranić byka, zawróciła i zraniła właściciela. Świadkowie wydarzenia byli zdumieni.

Wiadomość o tym, co się stało, rozeszła się nie tylko w najbliższej okolicy, skąd wielu przybywało, aby zobaczyć rannego, ale dotarła także do biskupa Siponto – Lorenza Maloriano, Greka z Kosmopolisu, bliskiego krewnego cesarza Zenona. Biskup, nie rozumiejąc tego tajemniczego i dziwnego zdarzenia, zarządził w całym mieście trzy dni modlitwy i postu w intencji otrzymania od Boga łaski zrozumienia tego wydarzenia. Bóg wysłuchał pokornych próśb biskupa i całego ludu. Gdy o świcie biskup modlił się w katedrze, objawił mu się święty Michał Archanioł i przemówił tymi słowami:

Postąpiłeś niezwykle mądrze, prosząc Najwyższego Boga o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Wiedz więc, że to, co się wydarzyło, jest moim udziałem. Ja jestem Michał Archanioł, ten, który stoi przed tronem Boga. Postanowiłem zamieszkać i zostać strażnikiem tej groty. Uczyniłem te znaki, aby wszyscy wiedzieli, że od tej pory będę chronił Gargano.

Po tych słowach zniknął.

Modlitwa

Najchwalebniejszy Michale Archaniele, cieszę się razem z Tobą z Twej wspaniałej natury, która przewyższa wszystkie anioły. Pragnę podziękować Trójcy Przenajświętszej za Twoją wielkość i doskonałość. Staję przez Tobą, niegodny, jako ten, który nie rozpoznał i nie docenił własnej wielkości. Powierzam się ufnie Twojej opiece. Proszę, wyproś mi u Boga światło dla umysłu, abym potrafił docenić moją godność i abym gorliwie żył we wdzięczności względem mojego Stwórcy. Amen.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale Archaniele, który jesteś pierwszą i najjaśniejszą gwiazdą anielskiego blasku. Oświecaj moją duszę.

Zadanie

Klęcząc przez obrazem świętego, odmów trzy Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo… oraz Chwała Ojcu…, dziękując Trójcy Świętej za świętego Michała Archanioła, wielkiego w swej naturze. Odmów poniższy hymn, prosząc o łaskę zrozumienia obowiązku wielbienia Boga darami, którymi zostałeś obdarzony.

Hymn

Chwało Ojca, Jezu Chryste, dający życie umarłym. Uwielbiamy Cię pośród aniołów. Dla Ciebie wiernie walczy niezliczony orszak zastępów. Powstaje niezwyciężony święty Michał Archanioł i odcina smoczą głowę. Z wysoka Wódz rozbrzmiewa, a my wraz z Nim i całym tłumem przeciw przewrotnemu czartowi podążamy. Obdarz nas, Aniele, wiecznym światłem. Niech będzie chwała na wieki, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Prośba

O święty Michale Archaniele, Księciu wszystkich chórów anielskich, uwielbiam Cię w pokorze, podziwiając Twoją wielkość i wspaniałość. Uznaję Cię razem z Kościołem jako zastępcę Najwyższego Boga i pierwszego przedstawiciela raju. Niech będzie pochwalona Trójca Święta, która w nagrodę za Twoją wierność Bogu podniosła Cię do chwały niebieskiej. Niech będzie błogosławiona Twa dobroć, przejawiająca się w ochronie w godzinie śmierci i ulgą w czyśćcowym oczyszczeniu. Święty Michale Archaniele, oddaję się Tobie całkowicie. Racz włączyć mnie do grona Twych czcicieli, obdarz mnie łaską, abym odszedł od grzechu. Oświeć mnie, niech z pomocą mojego Anioła stróża podążam wytrwale drogą pobożności i miłości ku Bogu. 

Bądź ochroną miasta, które czci Cię jako swego obrońcę. Otocz tarczą swej opieki mój dom i rodzinę, a z miłości do najświętszej Maryi Panny wyproś mi u niej tę łaskę, o którą pokornie proszę (w tym miejscu wymienia się konkretną łaskę), abym pocieszony za życia Twoją litością mógł kroczyć na Sąd Boży i stać się mieszkańcem nieba, gdzie będę na wieki wychwalał Trójcę Przenajświętszą, Maryję i Ciebie, o wielki Księciu aniołów. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Opublikowano Aktualności | 43 Komentarze

Ks. Piotr Glas: Nasze Ocalenie w Maryi

Opublikowano Aktualności | Otagowano | 105 Komentarzy

Najnowsza książka o. Augustyna Pelanowskiego „Ocalenie II”

Niektórym z Was nie trzeba będzie przedstawiać tej pozycji książkowej… Tak długo oczekiwane „Ocalenie II” już jest. Oficjalna premiera wprawdzie 31.08.2020, a tymczasem przedsprzedaż tylko na: Sherith.pl.

Wydawnictwo Sherith.pl udostępniło nam fragment najnowszej publikacji Ojca Augustyna Pelanowskiego, która jest kontynuacją wywiadu z 2019 roku. Ojciec odnosi się w tej rozmowie do sytuacji w Kościele, mówi co myśli na temat pandemii i znaku bestii oraz ostrzega, ostrzega, ostrzega, jak sam daje do zrozumienia, być może już ostatni raz…

Zapraszamy Was do lektury całej treści, a tymczasem prezentujemy fragment dla zaostrzenia apetytu dla głodnych duchowych wskazówek Ojca Augustyna:

O. Augustyn Pelanowski „OCALENIE” cz.II – fragment książki

„Epizod z epidemią to wstęp, zapowiedź, sygnał do przygotowania się, by zejść poziom niżej z powierzchni (również z powierzchowności) świata, w którym dotąd egzystował Kościół. Była reglamentacja Komunii Świętej, będzie zapewne reglamentacja żywności. Chyba jest jasną rzeczą dla wielu katolików, że zaczął się proces demontażu Kościoła i nie skończy się, dopóki nie osiągnie swego celu. Bóg pozwoli tylko na demontaż tego, co jest Mu niemiłe. To, co prawdziwe, przetrwa wszystkie ataki. (…). Prawdziwi autorzy tego planu są nieznani – znamy tylko tych, których ktoś chce byśmy znali, począwszy od WHO i Billa Gatesa aż po bankierów światowych. Jeśli Kościół ma przetrwać, to musi zejść do katakumb, a skoro kościoły przestały być domami, to Kościół musi zawędrować do domów katolickich.

Zanikanie Kościoła miało wielokrotnie miejsce w dziejach świata na przykład wszędzie tam, gdzie były prześladowania albo luksusowa niemoralność. I nie mam na myśli bynajmniej takiej postaci zanikania, która jest zupełnym unicestwieniem – to jest niemożliwe. Zapewne trzeba Kościołowi zniknąć z pewnego kulturowego terytorium, a mam na myśli obszar współczesnego stylu egzystowania miliardów ludzi w cywilizacji wirtualnej, w cywilizacji obrazków i ekraników, a także wielkiego biznesu i rozgrywek politycznych. Zapisana literami Biblia ustępuje już miejsca w obszarze uwagi, przeważającej większości ludzi, panoszącemu się imperium cyfryzacji. Litery zanikają, cyfry stają się nawet ważniejsze niż nasze nazwiska.

Rzeczywistość, w jakiej żyje większość ludzi w tej epoce, jest rzeczywistością nieprawdziwą. Przede wszystkim jest to nie-rzeczywistość, lecz zbiorowa i systemowa imaginacja. Świat nie akceptuje obecności Boga, a więc co w takim świecie mamy robić my, katolicy? To nie nasz świat. Jezus przewidział taki obrót rzeczy: „Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma” (Mt 25,29). Jak można zabrać to, czego nie ma? Tym wszystkim, którzy nie mają Boga, zabierze się w pewnej chwili nawet to, co im się wydaje, że mają. Zagadkową wypowiedź Jezusa lepiej oddaje Ewangelia Łukasza: „Kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma” (Łk8,18). Otóż to „wydawanie się” jest oddane przez czasownik grecki DOKEO, który oznacza myślenie przez domniemywanie: komuś wydaje się, że coś ma, ale tak naprawdę nie ma, bo to, co uważa, że posiadł jest tak naprawdę tylko wytworem jego emulowanej imaginacji albo efektem wykalkulowanej symulacji. Wymyślone, wirtualne posiadanie czegokolwiek czy bycie kimś jest samooszukiwaniem się. To tylko pozorne mniemanie o sobie i o tym, co się posiada. Generacja iGen, sfora awatarów, obecność w sieci na portalach społecznościowych, gry komputerowe, wirtualna waluta, profile na Faceboooku, wprowadzają jakiś trans dysocjacyjny, a nie uspołecznienie. Mozaika refleksów światła z polaelektrycznego, przebijających się przez ciekłe kryształy, jest obrazem, a nie rzeczywistym fizycznie obiektem. Może trzeba by pytać kogoś takiego jak Kimberly Young o efekty uwodzenia siebie samego Internetem albo o samotność użytkowników sieci, kurczenie się w nich empatii i nieodwracalną atrofię duchowości. Ale nie tylko sieć internetowa daje efekt świata wyimaginowanego, również bezbożność społeczeństw, odcięcie się od Biblii i sakramentów i oczywiście globalna polityka, która uderza decybelami propagandy, aż do zupełnego ogłuchnięcia na szmery dochodzące z sumienia. Współcześnie mamy powszechny efekt nie tylko zanikania Boga (właściwie wypierania się Go), lecz także zanikania człowieka jako człowieka, a nawet zanikania wszelakiej autentyczności. Dodajmy do tego biotechnologię i te wszystkie manipulacje, które mają na celu „ulepszenie” człowieka, a w rzeczywistości mogą doprowadzić do zaprzeczenia stworzenia i zastąpienia go produkcją istot, które nie będą miały z człowieczeństwem nic wspólnego. (…)

Kapłani, jeśli będą chcieli być wierni autentycznemu nauczaniu Chrystusa, wcześniej czy później będą musieli prowadzić posługę ukrytą, dla małych grup wiernych, które przychodzą na liturgię bez kamerek by się nagrać i wrzucić do Internetu. Będziemy bez żadnego znaczenia politycznego i społecznego w wymiarze oficjalnym. Tak rodził się Kościół i tak zmartwychwstanie po agonii, którą obserwujemy i mam nadzieję, jeszcze przed Paruzją. Kluczem do właściwego zorientowania się w całym tym chaosie jest nie inna księga, tylko właśnie – jak sądzę – Apokalipsa.”

Spieszcie się, „Ocalenie II” rozchodzi się jak świeże bułeczki.

Dla czytelników WOWIT mamy specjalną promocję – rabat 5% dla zamówień złożonych do 29.08.2020. Pamiętajcie, by w podsumowaniu zamówienia wpisać KOD: WOWIT

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | 119 Komentarzy

Orędzie z Medjugorie z 25 sierpnia 2020: Zło się zatrzyma i pokój zapanuje w waszych sercach i na świecie

ZŁO SIĘ ZATRZYMA I POKÓJ ZAPANUJE
W WASZYCH SERCACH I NA ŚWIECIE

„Drogie dzieci!
To jest czas łaski. Jestem z wami i ponownie wzywam was, kochane dzieci, wróćcie do Boga i do modlitwy, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością.
Kochane dzieci, nie macie przyszłości ani pokoju, dopóki wasze życie nie zacznie się od osobistego nawrócenia i przemiany w dobro.
Zło się zatrzyma i pokój zapanuje w waszych sercach i na świecie.
Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się.
Jestem z wami i oręduję przed moim Synem Jezusem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Opublikowano Aktualności | 124 Komentarze

Św. Andrzej Bobola: „Jak będę głównym Patronem, Polska będzie pełna rozkwitu…”

Św. Andrzej Bobola:
”Nikt nie jest ważniejszy w Polsce nad Maryję Królową Polski

1 maja 2020r. św. Andrzej Bobola po wielu latach ponownie przyszedł do ks. Proboszcza w Strachocinie i powiedział:
„Polacy czczą Maryję nie tak, jak chce Bóg, bo Ona nie jest naszą Patronką, Ona jest naszą Królową i Panią i tak czcijcie Polacy Maryję, oddawajcie Jej cześć jako Królowej i Pani. Nikt nie jest ważniejszy w Polsce nad Maryję Królową Polski, a ja jestem tylko z Jej sług, ale bardzo ważny i mogę wiele wyprosić przez Nią u Boga.”

Św. Andrzej Bobola wybrany przez samego Boga na Głównego Patrona Polski:
 „Jak będę głównym Patronem, Polska będzie pełna rozkwitu”…

 „Jak będę głównym Patronem, Polska będzie pełna rozkwitu.”… „Zacznijcie mnie Polacy czcić, bo sobie sami nie dacie rady.” (Słowa św. Andrzeja Boboli z lat 80-tych, skierowane do ks. Józefa Niżnika – Proboszcza sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, gdzie urodził się ten wielki męczennik)

„Są Patronowie, których daje Pan Bóg narodowi i są Patronowie, których wybierają sobie ludzie, wszyscy są potrzebni i ważni dla Polski, ale ja jestem (Patronem) tych, którym Pan Bóg zlecił opiekę nad narodem, dlatego należy mi się tytuł głównego Patrona”.

„Ofiarowanie siebie jako ZADOŚĆUCZYNIENIE jest pożyteczniejsze niż wszelka działalność zewnętrzna. I jest najdoskonalszą formą modlitwy.” (Świadectwo dziennik duchowy, Alicja Lenczewska, nr 588)

16 na 17 maja 1987 r. – to data jednego z najnowszych objawień św. Andrzeja Boboli. Przez pięćdziesiąt lat przychodził do kolejnych proboszczów w Strachocinie koło Sanoka, aż tej nocy wyjawił, kim jest i czego oczekuje. Jaką rolę odgrywał św. Andrzeja Bobola podczas cudu nad Wisłą? Co znaczą jego słowa, że „gdy będę głównym patronem Polski to Polska będzie pełna rozkwitu i w Miłosierdziu Bożym dozna wywyższenia”? Jaką rolę odgrywa św. Andrzej wobec Matki Bożej, której wielokrotnie powierzaliśmy nasz Naród? – o tym mówi ks. Józef Niżnik, świadek objawienia w 1987 r.

Opis męczarni i katuszy, jakich Święty zaznał z rąk oprawców…
(fragment)

Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić nahajami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka. Zaczęto go policzkować, aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Odwiązali go wreszcie oprawcy i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany kłuciem lanc. W Janowie przyprowadzono go przed dowódcę. Ten zapytał: „Jesteś ty ksiądz?”. „Tak”, padła odpowiedź, „moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się”. Na te słowa dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona.
Kapłana zawleczono więc do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tonsury wycięto mu ciało do kości na głowie, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia 16 maja 1657 roku.

Całość: kliknij

Opublikowano Aktualności | Otagowano | 17 Komentarzy

26 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

W roku 1957 Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński zabiera do Rzymu wierną kopię Jasnogórskiego Obrazu, przeznaczoną na wędrówkę po całym kraju. Papież Pius XII uroczyście poświęca ja i błogosławi plan peregrynacji.

26 sierpnia Pani Jasnogórska w swoim nowym, pięknym wizerunku, wychodzi z Jasnej Góry, aby nawiedzić każdą świątynię, aby spojrzeć w ręce każdego Polaka. W każdej parafii obraz przebywa 24 godziny. W tym czasie nieustannie odprawiane są Msze św., trwają adoracje i modlitwy. Ludzie wypraszają u Matki i Królowej niezliczone łaski

Oto jedna z nich według relacji pewnej kobiety: „Dwóch moich braci przestało praktykować. Od kilku lat nie spowiadali się… Błagałam Matkę Boża, by ratowała wiarę moich braci. Chciałam ich przygotować do uroczystości Nawiedzenia, ale bałam się, aby moje namowy nie miały odwrotnego skutku. Tak już nieraz, niestety, bywało. Ufałam, że tym razem Matka Boża przyjdzie mi z pomocą. Razem z kolegami w pracy postanowiliśmy kupić kwiaty dla naszej Matki. Nie było ich na miejscu. Poszłam więc do najstarszego brata i mówię: ponieważ jeździsz do pracy do miasta, musisz mi kupić kwiaty. Zaraz się zainteresował, z jakiej okazji. Odpowiedziałam mu, jak tylko umiałam, o wędrówce Królowej Polski. Zaczął wypytywać o szczegóły. Czułam, że Ona sama mi pomaga. Za kilka dni uklękłam w kościele, aby przyjąć Komunię sw. Podnoszę oczy i widzę naprzeciw obu moich braci, również oczekujących na Pana Jezusa. Wierzę, że to Najsw. Panna doprowadziła ich do spowiedzi”.

W roku 1966 Obraz odstawiono na Jasna Górę z nakazem niewywożenia go stamtąd. Nawiedzenie jednak trwa nadal. Płonąca świeca i pusta rama symbolicznie przedstawiają duchowa obecność Królowej Narodu. Łaski nawróceń nie są mniejsze. 80 – 90 procent ludzi, czasem wszyscy mieszkańcy danej miejscowości przystępują do sakramentów świętych. Tak trwa do 18 czerwca 1972 roku. Od tego czasu bez przeszkód Jasnogórska Matka znowu w swoim budzącym zachwyt wizerunku jedna swe dzieci ze swoim Synem. Wędruje ciągle, niestrudzenie po polskich wioskach i miastach.

Tymczasem powstają inne kopie Jasnogórskiego Obrazu. Za ich pośrednictwem Królowa Polski pomaga swoim dzieciom w Australii, w Afryce, a także w Ameryce, gdzie wiele polskich parafii, drużyn harcerskich i różnych organizacji polonijnych czci obraz Częstochowskiej Pani. Na szczególną uwagę zasługuje kult Jasnogórskiej Maryi w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown

Wśród setek polskich sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie to sanktuarium nawiedza od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski.

Pierwszym i najdawniejszym dokumentem, informującym o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru: Translatio tabulae Beate Marie Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus (Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz).W rękopisie tym czytamy:

Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku bełzkim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław Opolczyk, zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy mgła otoczyła nieprzyjaciół, która przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieść obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami.

Dokument pochodzi z I poł. XV w. Być może został przepisany z dokumentu wcześniejszego. Tradycja głosi, że obraz został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie. Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz Konstantyn. Służący w wojsku cesarskim książę ruski Lew zapragnął przenieść obraz na Ruś. Cesarz podarował mu wizerunek i od tego czasu obraz otaczany był na Rusi wielką czcią. Obraz rzeczywiście mógł dostać się na Ruś z Konstantynopola, gdyż w XI-XIV w. pomiędzy Cesarstwem Bizantyjskim a Rusią trwał żywy kontakt. Nie jest również wykluczone, że obraz został zraniony strzałą w czasie bitwy. W czasie walk prowadzonych przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego na Rusi, obraz ukryto w zamku w Bełzie. W roku 1382 znalazł go tam książę Władysław Opolczyk. Doznając wielu łask przez wstawiennictwo Matki Bożej, książę zabrał obraz i przywiózł do Częstochowy.
Po II wojnie światowej znaleziono na Jasnej Górze inny dokument, pochodzący z 1474 r. Zawiera on szerszy opis dziejów cudownego obrazu, ale pełno w nim legend. Mamy jednak także dokument najwyższej wagi: dwa dzieła, które wyszły spod pióra Jana Długosza (1415-1480). Żył on w czasach, które blisko dotyczą cudownego obrazu – sam mógł więc być świadkiem niektórych wydarzeń. Długosz kilka razy pisze o cudownym obrazie częstochowskim.

Akt osobistego oddania się Matce Bożej 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace,
Radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen. 

Opublikowano Aktualności | 45 Komentarzy

Ateny Roztocza – konferencje pod przewodnictwem ks. prof. Tadeusza Guza

POLECAMY!

Ateny Roztocza – konferencje pod przewodnictwem ks. prof. Tadeusza Guza
TERMIN WYJAZDOWYCH KONFERENCJI: 28.08 – 02.09.2020 (6 DNI)

PROGRAM RAMOWY 6 DNI

DZIEŃ 1

Zbiórki uczestników kolejno w: Bydgoszczy (godz. 05:00), Solcu Kujawskim, Toruniu, Warszawie Zachodniej i kontynuacja przejazdu. Przyjazd do Borowicy. Nawiedzimy Kościół Przemienienia Pańskiego i św. Stanisława Biskupa. Świątynia została wzniesiona w latach 1797-1799. Kościół zbudowano z drewna modrzewiowego, na planie ośmioboku. Zobaczymy m.in.: obraz Przemienienia Pańskiego z XVIII w., uchodzący wśród miejscowej ludności za cudowny, obraz św. Mikołaja Bp z XIX w., obraz Ukrzyżowania Chrystusa z końca XVIII w.; zabytkową fisharmonię z początku XX w. Przejazd na Roztocze do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 2

Śniadanie. Przejazd na Roztocze do krainy malowniczych, zielonych pagórków, gdzie lasy skrywają wąwozy porośnięte bluszczem i szemrzące strumienie. W Ruszowie zwiedzimy Olejarnię Świąteczną, gdzie zobaczymy, jak tłoczony był olej. Przejazd do Narola. Zobaczymy: barokowy Pałac Łosiów, kościół, ratusz oraz liczne przydrożne kapliczki. W okolicy Suśca, spacer do unikatowych progów skalnych na Tanwi. Będziemy podziwiać małe, malownicze wodospady, zwane szumami. Udamy się do Radruża, gdzie zobaczymy zespół cerkiewny o charakterze obronnym z końca XVI w. Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja, po której wieczorek integracyjny. Nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie. I KONFERENCJA: MATKA BOŻA KRASNOBRODZKA. Zwiedzanie Tomaszowa Lubelskiego, gdzie będziemy mogli zobaczyć: modrzewiowy, barokowy kościół z XVIII w., cerkiew, drewnianą herbaciarnię i dawną siedzibę straży ogniowej z wieżą. Przejazd do Krasnobrodu, którego perłą jest sanktuarium maryjne z zabytkowym, drewnianym spichlerzem, kalwarią i kaplicą „Na wodzie”, z bijącym pod nią źródłem. Świątynia z cudownym obrazem przedstawiającym Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus jest najważniejszym sanktuarium diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Przejazd do Zamościa, unikatowego zabytku architektonicznego okresu odrodzenia, wpisanego na Listę UNESCO. Zobaczymy m.in. rynek, ratusz, Pałac Zamoyskich, katedrę, akademię Zamoyskich, synagogę, fortyfikacje. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie. II KONFERENCJA: ŚW. STANISŁAW W GÓRECKU. Przejazd do Górecka Kościelnego, pięknie położonej śródleśnej wsi z sanktuarium św. Stanisława Biskupa, z licznymi kapliczkami, aleją kilkusetletnich dębów i malowniczym przełomem Szumu. To miejsce jest od wieków związane z kultem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, który ukazał się młodemu rolnikowi Janowi Sosze, i wskazał miejsca, na których mają być wzniesione kapliczki i kościół. Przejazd do Zwierzyńca, miasta ogrodu – z uwagi na okazałą roślinność i otaczające lasy. Zobaczymy pomnik szarańczy, barokowy kościół „Na wyspie”, klasycystyczne biura Ordynacji Zamojskiej, stary browar i modrzewiowy dwór plenipotenta. III KONFERENCJA – ŚW. ANTONI W RADECZNICY. Przejazd do Radecznicy – nawiedzenie sanktuarium Św. Antoniego, ważnego obiektu pielgrzymkowego, zwanego Lubelską Częstochową. Składają się na nie: barokowy, jednonawowy kościół z charakterystyczną, widoczną z daleka fasadą oraz przylegający do niego klasztor OO. Bernardynów. Jest to jedyne w Polsce zatwierdzone miejsce objawień św. Antoniego. Msza św. w intencji Ojczyzny. Powrót na obiadokolację i nocleg

DZIEŃ 5

Śniadanie, po którym IV KONFERENCJA: ŚW. MARIA MAGDALENA W BIŁGORAJU. Przejazd do Biłgoraju. Udamy się do skansenu – Zagroda Sitarska, w którym znajduje się m.in.: pełne wyposażenie chałupy sitarza biłgorajskiego z początku XIX w. Nawiedzimy Sanktuarium Świętej Marii Magdaleny – dawny franciszkański zespół klasztorny. W skład tego zespołu wchodzi kościół pw. św. Marii Magdaleny, nieczynny klasztor, kaplica pw. św. Marii Magdaleny oraz dzwonnica. Sanktuarium jest celem licznych pielgrzymek. Miały tu miejsce liczne objawienia Marii Magdaleny oraz cuda dokonane przez tą świętą. Zobaczymy także XVII-wieczne kościoły: pw. Trójcy Świętej WNMP oraz św. Jerzego. Przejazd do Szczebrzeszyna, najstarszego miasta regionu: barokowe kościoły,  pomnik chrząszcza, cerkiew, synagoga i kirkut z macewami z XVI w., zabytkowy cmentarz, barokowy pałac Zamoyskich, otoczony parkiem krajobrazowym. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6

Śniadanie. Przejazd do Kazimierza Dolnego. Zobaczymy wyjątkowo cenny układ urbanistyczny ze średniowiecznym rynkiem, renesansowymi zabytkami kamienicami, kościołem farnym pw. św. Anny. Zobaczymy także Sanktuarium Matki Bożej Kazimierskiej. Obiad, po którym wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.
TERMIN: 28.08 – 02.09.2020 (6 DNI)            
CENA: 1380 zł

ZAPEWNIAMY:

• komfortowy przejazd na całej trasie
• 5 noclegów w Hotelu Ibis Styles *** w Tomaszowie Lubelskim, pokoje 2-os. z łazienkami
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji (w tym jedna w formie wieczorku integracyjnego), 1 obiad
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
• bilety wstępu, nagłośnienie, opłaty drogowe, parkingi, przewodników lokalnych i inne wydatki programowe

UWAGI:

• wyjazd o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach Świętych
• Dla stałych klientów oferujemy rabat 5%. Dla nich cena wynosi 1311 zł
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• dokument niezbędny dowód osobisty lub paszport
• niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń pod kątem COVID-19

INFORMACJE:

Ks. Prof. Tadeusz Guz – polski katolicki prezbiter, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 16 grudnia 1984 otrzymał święcenia kapłańskie. W 1984 ukończył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1989 ukończył również studia filozoficzne na tej uczelni. W 1996 uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie stopień doktora nauk humanistycznych. W 2017 prezydent RP Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. W swej działalności publicystycznej przedstawia m.in. naukę Kościoła dotyczącą ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Był jednym z sygnatariuszy uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie poparcia inicjatywy zmierzającej do poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego. Publikuje także w pismach naukowych.

Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie

W skład zespołu krasnobrodzkiego sanktuarium wchodzi barokowy kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny oraz budynki dawnego klasztoru Dominikanów. Oba obiekty zostały wybudowane w latach 1690-1699 a ufundowała je jako wotum wdzięczności za uzdrowienie Maria Kazimiera d’Arguien, późniejsza żona króla Jana III Sobieskiego – Marysieńka Sobieska. Ołtarz główny został wykonany przez Jana Mauchera w latach 1774-1776. Między kolumnami znajdują się postacie św. Jacka, Dominika, Wincentego Ferreriusza i Tomasza z Akwinu. W centralnej części ołtarza znajduje się cudowny obrazek o wymiarach 9×14 cm Najświętszej Marii Panny z rękami złożonymi na piersiach, idącej ku Dzieciątku z zamiarem przyklęknięcia. Chrystus wyobrażony jest, jako nagie Dzieciątko, wyciągające prawą rączkę w geście błogosławieństwa w kierunku Maryi. Obraz najprawdopodobniej wykonany został w nieznanej drukarni metodą metalorytniczą i pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku.

Sanktuarium Świętego Stanisława Biskupa w Górecku Kościelnym

Dzieje parafii Górecko Kościelne sięgają XVII wieku i wiążą się z kultem św. Stanisława biskupa i męczennika. Na wieść o nadzwyczajnych łaskach, jakich lud doznawał w miejscu objawienia, ordynat Marcin Zamojski polecił wystawić kaplicę na cześć św. Stanisława. Jubileusz 300-lecia objawień św. Stanisława parafia przeżywała w 1948 r., Dwadzieścia lat później kardynał Karol Wojtyła przekazał do kościoła w Górecku Kościelnym autentyczne relikwie, odrobinę kości św. Stanisława. Pięknie usytuowana wśród starych drzew świątynia urzeka swym pięknem i prostotą. Zbudowana z drzewa modrzewiowego, oszalowana deskami, posiada trzy nawy. Wnętrze świątyni jest bardzo bogate. Zdobią je trzy barokowe ołtarze, rokokowa chrzcielnica; zachował się jeden stary konfesjonał z obrazem Dobrego Pasterza. W głównym ołtarzu znajduje się obraz patrona Kościoła św. Stanisława w bogatej profilowanej ramie umieszczony pomiędzy kolumnami.

Sanktuarium Świętego Antoniego w Radecznicy

Historia objawień rozpoczyna się 8 maja 1664 roku. To  właśnie wtedy w malowniczej scenerii Roztocza, pośród pięknych  krajobrazów, po raz pierwszy w historii Polski objawił się św. Antoni.  Ukazał się on na Łysej Górze, u stóp której leży wieś Radecznica.  Świętego ujrzał ubogi jej mieszkaniec, trudniący się tkactwem Szymon. Dzięki pracy bernardynów sława św. Antoniego z  radecznickiego sanktuarium stale rosła, a góra objawień stała się  miejscem coraz liczniejszych pielgrzymek. Wzrost kultu i liczby  pątniczych grup świadczyły o żywotności rodzącego się sanktuarium, w  którym wierni szczodrze byli obdarowywani licznymi łaskami. Do kościoła prowadzą trzy kondygnacje schodów i szeroka arkadowa loggia  rozciągająca się wzdłuż całej fasady. Jednonawowe wnętrze świątyni o  sklepieniu krzyżowym zostało wyposażone w jedenaście barokowych ołtarzy.  W głównym ołtarzu umieszczono obraz przedstawiający św. Antoniego z  Dzieciątkiem Jezus i lilią. W  „Roku Życia Konsekrowanego” Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego zostało przez Papieża Franciszka podniesione do godności Bazyliki Mniejszej. Jego Świątobliwość papież Franciszek podpisał bullę  podnoszącą Sanktuarium do godności Bazyliki.

Sanktuarium Świętej Marii Magdaleny w Biłgoraju

Sanktuarium zostało zbudowane w miejscu, gdzie na początku XVII w. okolicznym mieszkańcom kilkakrotnie objawiła się Maria Magdalena. W 1603 r. powstał tu pierwszy kościół a w połowie XVII w. klasztor. Niestety były to budynki drewniane, więc na przestrzeni wieków wielokrotnie płonęły. Obecny kościół powstał w latach 1921-1929. Głównym obiektem kultu w biłgorajskim sanktuarium jest obraz Świętej Marii Magdaleny, znajdujący się w głównym ołtarzu kościoła. Przedstawia Magdalenę jako nawróconą grzesznicę. Dawne życie symbolizuje czaszka, natomiast nawrócenie oznacza krucyfiks znajdujący się w ręku Świętej. To tutaj wierni zawierzają dziś swoje troski Bogu za wstawiennictwem Świętej Marii Magdaleny. Ponadto w Sanktuarium znajduje się także XX-wieczny obraz Matki Bożej Różańcowej, Maryi Niepokalanie Poczętej, Świętego Antoniego Padewskiego, Matki Bożej Kodeńskiej, Świętego Franciszka, Świętego Antoniego Padewskiego, Świętego Mikołaja oraz Świętego Floriana. Wokół obrazów powieszone są liczne wota, składane przez wiernych, którzy doświadczyli szczególnych łask za wstawiennictwem Świętej Marii Magdaleny.

Opublikowano Aktualności | 3 Komentarze