Wielka Nowenna Pompejańska w intencjach Matki Bożej: 3.05-25.06.2021

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w Nowennę Pompejańską w intencjach Matki Bożej

Tę NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ odmawiam na Twoją Cześć Królowo Różańca Świętego, czynię to z miłości do Boga za wstawiennictwem ŚW. JÓZEFA:

 • w intencji wynagrodzenia za wszystkie popełnione grzechy na świecie i w Kościele Katolickim, a szczególnie za grzechy przeciwko PIERWSZEMU PRZYKAZANIU.
 • w intencjach MATKI BOŻEJ, aby spełniły się BOŻE PLANY przez Nią zamierzone.
 • w intencji dziękczynnej za nieustanną opiekę i niezliczone ŁASKI, za które ludzie nie dziękują. Amen

Uzasadnienie:

EKSPIACJA – OCZYSZCZENIE – NAPRAWIENIE jest to próba, podjęcie skutecznego zmazania winy wierzącego, przywracające więź z BOGIEM, którego prawo i wolę się pogwałciło., podczas gdy biblijny język hebrajski używa czasownika, który występuje w nazwie największej uroczystości pokutnej Kippur (zob. Kpł 16) i znaczy “zakrywać”. Grzech bowiem zostaje “zakryty”, oddalony od oczu Boga, który dzięki temu znów spogląda na swój lud (czyli NAS) z życzliwością.

Intencje MATKI BOŻEJ są te same co INTENCJE JEJ SYNA JEZUSA CHRYSTUSA w skrócie BOŻE PLANY.

Dziękczynienie

„Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.” (1 Tes. 5:18)

Znamy ewangeliczną historię o dziesięciu trędowatych, którzy wołali z dala: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami.” (Łuk. 17:13). Wiemy, że tylko jeden z nich zadał sobie trudu, aby wrócić do Jezusa i podziękować. Chrystus, jak gdyby Mu zależało na podziękowaniu, zainteresował się pozostałymi osobami i zapytał: „A gdzie jest dziewięciu?”

Nie chcemy przecież żeby Pan Jezus jak przyjdzie w dniu Oświecenia Sumień zadał nam pytanie:
Córko, Synu dlaczego mi nie dziękowałeś za te wszystkie ŁASKI jakimi cię obdarowywałem?

UZASADNIENIE co do INTENCJI i wyjaśnienie

Jeśli mamy cokolwiek podejmować wspólnie „w jednej intencji”, to warto najpierw zastanowić się, co w ogóle oznacza to słowo, ponieważ coraz częściej zdarza się, że niektóre słowa już nie są jasne dla współczesnego człowieka. Zdarza się także, że są rozumiane potocznie (np. „intencja” jest często rozumiana wyłącznie w kontekście ofiary Mszy świętej). Bywa także, że znaczenie niektórych słów w języku polskim jest wykrzywione, przeinaczone, co w języku naukowym nazywa się „przedefiniowaniem”.

Intencja stanowi „styk poznawczy” przedmiotu z podmiotem – jeśli zmierzam do czegoś to już się z tym „stykam”, a nawet w pewnym sensie jednoczę. To by wyjaśniało, dlaczego – jeśli podejmujemy działania, które (jak mniemamy) podobają się Bogu, to jednocześnie wtedy z Nim się jednoczymy. Tak naprawdę słowa: bądź wola Twoja (tzn. jednoczę się „intencjonalnie”) oznaczają jedną z możliwych form zjednoczenie się z Bogiem w tym życiu. Inną formą jest np. heroiczna wiara, nadzieja i miłość lub zjednoczenie mistyczne. Jeśli zatem odczytujemy, że Bóg czegoś chce (a nie jest to całkiem – dzięki Słowu Bożemu – niejasne, to wtedy wchodzimy na drogę głębszego zjednoczenia z Nim. Dlatego Jezus mówił, że wypełnianie woli Ojca jest dla Niego pokarmem, „jedzeniem” (J 4, 34).

Nie czyniąc woli Bożej odpadamy od łączności z Nim, jak od pokarmu i zamieramy, natomiast – właśnie poprzez intencję – czynienie woli Bożej zawsze zapewnia nam żywotność, radość i zapał, mimo trosk i zewnętrznych przeszkód.

Warto jeszcze zapytać, co na ten temat mówi nam Pismo Święte i teologia. Otóż musimy przyjąć trzy najważniejsze biblijne zasady:

 • Źródłem intencji jest zawsze SERCE utożsamiane z sumieniem, zatem w całym swoim postępowaniu powinno się kierować „nakazami serca” – jest tysiące miejsc w Biblii, które to akcentują.
 • W kontekście Krucjaty Jednej Intencji warto zatem sobie przypomnieć, że tzw. „czystą” intencją jest to, co się wiąże z chwałą Bożą i zbawieniem ludzi, a nie z naszymi ludzkimi pragnieniami i odczuciami. Jednym słowem: tu ma NAPRAWDĘ chodzić o MARYJĘ, nie o nas i o żadne ludzkie cele.
 • Bóg jako jedyny widzi i osądza intencję, widzi w ukryciu, ponieważ sam Bóg odsłania swoją główną intencję w stosunku do człowieka. Jest to prawda zbawienna dla nas, bo nieraz nikt nie rozumie naszych intencji, nikt ich nie zna, zna je tylko Bóg i tylko On może je ocenić. Bóg – co jest bardzo ciekawe – nie ukrywa nigdy swoich intencji wobec nas – a tą NAJWAŻNIEJSZĄ JEGO INTENCJĄ JEST PRAGNIENIE ZBAWIENIA NAS.

Ważne, by za każdym razem, każdego dnia rano powiedzieć Jezusowi: JEZU, CHCĘ PRAGNĄĆ TEGO, CO TY CHCESZ. W Ewangelii św. Mateusza (18,19) czytamy: „zaprawdę, powiadam wam: jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im MÓJ OJCIEC, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. „Jedna intencja” w tym kontekście nabiera jeszcze szerszego znaczenia: to zgodność braci, ich duchowa jedność oraz sfera obecności PANA, który obiecał być z nami, gdy my się jednoczymy w JEGO imię.

Słowo „intencja”, które kieruje nas ku modlitwie i jedności, jednocześnie przypomina, że BÓG również kieruje się intencją, CHRYSTUS, pozostający z OJCEM w jedności, również kieruje się intencją doskonale zjednoczoną z pragnieniami OJCA. W tej jedności intencji z Nimi pozostaje również MARYJA!

Tak, Tak intencje MARYI są intencjami SAMEGO BOGA!!!!

Zapytajmy zatem: W JAKIEJ INTENCJI MODLI SIĘ MARYJA?

Maryja w niebie modli się za nas modlitwą wstawienniczą, jest to wstawiennictwo mające nam wyjednać dary dla życia wiecznego (LG 62), ograniczone co do czasu („aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański”), ale nieograniczone w przestrzeni i osobach objętych tym wstawiennictwem („wstawia się za wszystkimi ludźmi”) [1]. Miłość Maryi do swych dzieci jest pełna pragnień i życzeń, które są odzwierciedleniem w Jej sercu, Kobiety obsypanej łaskami, Woli samego Boga. Ona mówi Bogu to, czego pragnie razem z Nim.

Jedynie BÓG może wypełnić nadprzyrodzone PRAGNIENIA MARYI wobec swoich dzieci.

Wszechmoc Boga wypełnia niemoc i jałowość ludzkich pragnień. W tej całkowitej i wzajemnej bliskości pragnienia Maryi spełniają się nie tylko w intencji, ale w rzeczywistości: moc Boża daje natchnienie i przenika Jej prośbę i pozwala Jej pragnieniom, które jak wszystkie pragnienia są czymś początkowym i niedokonanym, OSIĄGAĆ SWÓJ CEL.

Powyższe słowa jeszcze bardziej ukazują co to jest „intencja”: to po prostu tylko (i aż) chcieć tego i tylko tego, czego chce JEZUS, oraz czynnie angażować się w realizację JEGO PLANÓW.

Niech BÓG sam nam w tym dopomaga!

od 03 maja 2021 roku
(Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski)
do 25.06. 2021 roku
(40-ta rocznica objawień Królowe Pokoju w Medjugorie)
Niżej wyjaśnienie – dlaczego rocznica objawień przypada na dzień 25 czerwca?

     Ponieważ w tym dniu Matkę Bożą widziało sześcioro dzieci, przez Nią wybranych. Do czwórki widzących z poprzedniego dnia dołączyli jeszcze Marija Pavlović i Jakov Čolo. 25 czerwca byli więc już obecni wszyscy, którzy mieli odtąd widywać Maryję po wielokroć: widzący: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Marija Pavlović i Jakov Čolo. W ten sposób została uformowana grupa młodych wizjonerów. Sama Matka Boża odpowiedziała na pytanie o datę słowami: „Moje anioły, nie rozumiecie więc jeszcze, że to właśnie w tym dniu naprawdę spotkaliśmy się? Przedtem to było tylko przygotowanie”.

Sposób odmawiania Nowenny Pompejańskiej w grupach:
(codziennie przez 54 dni wybraną część Różańca)
3 maja – 25 czerwca 2021

* Znak Krzyża – W Imię Ojca…
* „Tę nowennę odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego, w Twoich intencjach
* Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…)
* Jedna część różańca (5 dziesiątków) – np. tajemnice radosne (światła, bolesne lub chwalebne)

* Modlitwa błagalna 03.05-29.05 (przez pierwsze 27 dni)

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
lub

*Modlitwa dziękczynna 30.05-25.06 (przez następne 27 dni)

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

* 3 x Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Regulamin zgłaszania uczestnictwa:

Zgłoszenia do nowenny przyjmujemy pod wpisem w komentarzach oraz mailowo na adres jutrzenka2012@gmail.com 

Nasze grupy do Nowenny Pompejańskiej:
Lista będzie uzupełniana codziennie po 19.00 oraz w soboty i niedziele

NP1: Witek – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP2:
Basia75 – taj. radosne, Anula – światła, Goga – bolesne, Irena– chwalebne
NP3:
OLAzRumi – taj. radosne, Ola H – światła, Robert P – bolesne, JUSTYNA – chwalebne
NP4:
Gosia z Czerwieńska – taj. radosne, Elżbieta F. Wyszków – światła, Ewa – bolesne, MarzenaW – chwalebne
NP5:
Małgosia z Puław – taj. radosne, bolesne, chwalebne, Katarzyna – światła 
NP6:
Weronika – taj. radosne, Małgorzata S – światła, Dosia – bolesne, Danuta 154 – chwalebne
NP7:
Maria T – taj. radosne, Jolantae – światła, AgataSMys – bolesne, Ela – chwalebne
NP8:
monika797 – taj. radosne,Janina S – światła, Dorota Nowy Sącz – bolesne, Jadwiga G – chwalebne
NP9:
Marzena – taj. radosne, Zofia  – światła, A.CH – bolesne, Tomek z Kowali – chwalebne
NP10:
 Małgosia S – taj. radosne, Ania B – światła, Krystyna Ch – bolesne, Małgosia z Kowali  – chwalebne
NP11:
Ewa B – taj. radosne, Renata 29 – światła, Sylwia Szu – bolesne, Anna M – chwalebne
NP12
: Haszenk – taj. radosne, StefaniaO – światła, Anna M – bolesne,  Barbara K – chwalebne
NP13:
Ewa S – taj. radosne, Bożena S – światła, Renata J – bolesne, Małgorzata G – chwalebne
NP14:
babula – taj. radosne, Dana Białystok – światła, RENATA 75 – bolesne, poranna rosa – chwalebne
NP15:
AgnieszkaM – taj. radosne, Edyta A – światła, Raph@el – bolesne, Karolina – chwalebne
NP16:
Cecylia – taj. radosne, Klaudia – światła, AniaN – bolesne, Alina Kulas – chwalebne
NP17:
aneta k – taj. radosne, Gabriela – światła, Ala GB Gdansk – bolesne, Małgorzata M – chwalebne
NP18:
AgataCh – taj. radosne, Leokadia ze Szczecina – światła, Lucyna – bolesne, Ewa M – chwalebne
NP19:
Janina B – taj. radosne, Alutka – światła, Paweł NH – bolesne, Magdalena – chwalebne
NP20:
duszyczka – taj. radosne, Kropeczka – światła, Ewa H – bolesne, Alina – chwalebne
NP21:
Maria – taj. radosne, bolesne,  chwalebne, OlgaKJ – światła
NP22:
Hania – taj. radosne, Adam – światła, Agnieszka  – bolesne, Mirek Świnoujście – chwalebne
NP23:
Aga – taj. radosne,Danka – światła,Ula P – bolesne,Dominika – chwalebne
NP24:
Elżbieta – taj. radosne,Beata889 – światła, Helena Dziedzina – bolesne, Ania z Tychów – chwalebne
NP25:
Ewa B – taj. radosne, Ewa Dominika R. – światła, Dominika – bolesne, Alicja B – chwalebne
NP26:
Małgosia z Ełku – taj. radosne, Stopka – światła, agicam – bolesne, Monika i Robert – chwalebne 
NP27:
Irena Z – taj. radosne, Lucyna D – światła, Celina P – bolesne, Marta_Myslenice – chwalebne
NP28
: agnieszkalut – taj. radosne, Małgorzata Ż – światła, bozena74 – bolesne, Ala – chwalebne
NP29:
Kasia z Mokrska – taj. radosne,im – światła, marekk – bolesne, beatkaa – chwalebne
NP30:
Edka – taj. radosne, Ania Przemyśl – światła, Anna Ro – bolesne, Barbara – chwalebne
NP31:
Piotr_Karniowice – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP32:
Kornelia – taj. radosne, Jagusia – światła, mama Jagusi – bolesne, Małgorzata P-D – chwalebne
NP33:
Bernadetta M – taj. radosne, Aga Zgierz – światła, Beata K – bolesne, chwalebne
NP34:
Anna USA – taj. radosne, Sława P – światła, Izabela Ch – bolesne,  chwalebne
NP35:
Todzia60 – taj. radosne, Elżbieta53 – światła, Cecylia55 – bolesne, Urszula53 – chwalebne
NP36:
AgnieszkaD – taj. radosne, ANNA.SCH – światła, Leszek P – bolesne, Bogna P. – chwalebne
NP37:
KASIA.M – taj. radosne, Elżbieta W. – światła, Mirosława – bolesne, Bożena – chwalebne
NP38:
Jola K – taj. radosne, światła,  bolesne, chwalebne
NP39:
Ewa P – taj. radosne, Jolka F. – światła, Teodora G – bolesne, Teresa i Stanisław – chwalebne
NP40:
Marysia K – taj. radosne,  Bernarda S – światła, Teresa AP – bolesne, DorotaT – chwalebne
NP41:
Violetta K – taj. radosne i chwalebne, Jola W – światła, Krystyna K – bolesne
NP42:
Katarzyna Z – taj. radosne, Margieta33 – światła, Grzegorz13 – bolesne, Kzzys – chwalebne
NP43:
Joanna W – taj. radosne, Urszula M z Branska – światła, Anna-Asia – bolesne,Maria Go-Chi – chwalebne
NP44:
Marta1982 – taj. radosne, Ewa – światła, Haliny S – bolesne, Dorota M – chwalebne
NP45:
Ada – taj. radosne, Kaśka 77 – światła, Anna – bolesne, Maria – chwalebne
NP46:
Justyna K – taj. radosne, Bogumiła z Opoczna – światła, BasiaL – bolesne, Zbigniew – chwalebne
NP47:
Katarzyna C – taj. radosne, Elżbieta B – światła, Jolanta JS – bolesne, Wiesław JS – chwalebne
NP48:
Monika B – taj. radosne, Wiola B – światła, Dorota K – bolesne, Dorota S – chwalebne
NP49:
Joanna – taj. radosne, WiesławaP63 – światła, Jadwiga i Ireneusz – bolesne, LuizaK – chwalebne
NP50:
Marlena – taj. radosne, Jacek – światła, Diomeda – bolesne, Jadwiga – chwalebne
NP51:
Jowita – taj. radosne, Marysia1 – światła, (…) – bolesne, (…) – chwalebne
NP52: (…) – taj. radosne, (…) – światła, (…) – bolesne, (…) – chwalebne
NP53: (…) – taj. radosne, (…) – światła, (…) – bolesne, (…) – chwalebne

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

229 odpowiedzi na „Wielka Nowenna Pompejańska w intencjach Matki Bożej: 3.05-25.06.2021

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Basia75 pisze:

  Proszę tajemnice radosne.

 3. Anula pisze:

  Szczęść Boże!

  Z radością dołączam! ♥️

 4. Weronika pisze:

  Proszę o tajemnice

 5. Ewa pisze:

  Poproszę o tajemnicę

 6. Elżbieta F. Wyszków pisze:

  Proszę o dowolną część Różańca Świętego

 7. Gosia z Czerwieńska pisze:

  Poproszę o pierwszą wolna tajemnicę. Z Panem Bogiem.

 8. MarzenaW pisze:

  Tajemnice chwalebne

 9. Ola pisze:

  Ola H. – dołączam ,mam natchnienie na tajemnice światła .

 10. Dosia pisze:

  Zgłaszam się do Nowenny; obojętne które.

 11. Danuta 154 pisze:

  Poproszę dowolną część różańca. Dziękuję

 12. Jolantae pisze:

  Poproszę pierwsza wolna tajemnice. Bóg zapłać.

 13. AgataSMys pisze:

  Chcę dołączyć.

 14. monika797 pisze:

  Poproszę o dowolną tajemnicę

 15. Janina S. pisze:

  Poproszę o dowolną część Różańca Janina S.

 16. J.G. pisze:

  proszę dowolną część Różańca Jadwiga G

 17. Małgosia pisze:

  Proszę o dopisanie do NP:
  Tomek z Kowali taj. chwalebne
  Małgosia z Kowali taj. chwalebne

 18. A.CH pisze:

  Proszę o wpisanie mnie do nowenny

 19. Sylwia Sz pisze:

  Zapisuję się do Nowenny poproszę Tajemnice bolesna

 20. Ania B. pisze:

  Poproszę o dowolna tajemnicę 🙂 chce dołączyć.

 21. Małgorzata pisze:

  Proszę o dowolną Tajemnicę Różańca Małgosia S

 22. Małgorzata G. pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę.Z Panem Bogiem

 23. babula pisze:

  Poproszę o dowolną część. Dziękuję Ci Ewo za to co robisz ❤

 24. Dana Białystok pisze:

  Proszę o dowolną część różańca.

 25. RENATA 75 pisze:

  Szczęść Boże! Kolejna piękna inicjatywa za którą bardzo dziękuję i z ochotą pragnę się włączyć 💕proszę o pierwszą wolna tajemnicę. Pozdrawiam serdecznie 🌹🙏🌹

 26. poranna rosa pisze:

  Proszę o dopisanie mnie, tajemnice dowolne

 27. Raph@el pisze:

  Proszę o przydzielenie tajemnicy bolesnej. Bóg zapłać

 28. AgnieszkaM pisze:

  Proszę tajemnice radosne.

 29. Edyta A pisze:

  Szczęść Boże. Pani Ewuniu bardzo się cieszę z tej Nowenny ❤
  Poproszę o dowolną część Różańca.Bóg zapłać ❤

 30. AniaN pisze:

  Proszę o tajemnice bolesne

 31. Klaudia pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę.

 32. Alina Kulas pisze:

  Proszę o przydzielenie mi tajemnicy różańca

 33. aneta k pisze:

  Szczęść Boże
  Proszę o dowolną tajemnicę
  Dziękuję 😘

 34. Ala GB Gdansk pisze:

  Poprosze o Tajemnice Bolesne. ❤

 35. Lucyna pisze:

  Lucyna -poproszę o Tajemnice Bolesne

 36. Gabriela pisze:

  Cześć Boże przystępuje do nowenny

 37. Małgorzata.M. pisze:

  Proszę o dowolną część Różańca Świętego

 38. AgataCh pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę. Bóg zapłać.

 39. Janina B pisze:

  Poproszę dowolną część Różańca Świętego

 40. Alutka pisze:

  Chciałabym dołączyć do nowenny pompejańskiej ,proszę o dowolną tajemnicę.

 41. Paweł NH pisze:

  Poproszę tajemnice bolesną.

 42. Alina pisze:

  Proszę o zapisanie mnie do części chwalebnej Różańca Świętego.

 43. Maria pisze:

  Proszę o tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.

 44. OlgaKJ pisze:

  Poproszę o dowolną tajemnicę Różańca Św.

 45. Ewa Herodzińska pisze:

  Ewa H. Lubin taj.bolesna

 46. Hania pisze:

  Poproszę o dowolną część Różańca św.

 47. Kropeczka pisze:

  Proszę o kolejną wolną tajemnicę.

 48. duszyczka pisze:

  Poproszę Ewo dowolną część różańca. Dziękuję.

 49. Mirek Świnoujście pisze:

  Poproszę o tajemnicę chwalebną.

 50. abartczak.1987@wp.pl pisze:

  Poproszę
  Agmieszka taj. Bolesne
  Adam taj. Światła

 51. Danka pisze:

  Proszę o dopisanie mnie do tej Nowenny Pompejańskiej

 52. Ula P. pisze:

  Proszę o kolejną wolną tajemnicę.Bóg zapłać.

 53. Elżbieta pisze:

  Poproszę o dowolną tajemnicę różańca św. Kraljice Mira ,moli za nas

 54. Beata889 pisze:

  Szczęść Boże. Proszę o dowolne tajemnice.

 55. Helena Dziedzina pisze:

  Pragne dolaczyc,

 56. Czy mogę prosić TAJEMNICE CHWALEBNE?💕💕💕🙏🙏🙏

 57. Ewa Dominika R. pisze:

  Proszę o dopisanie mnie do nowenny.

 58. Stopka pisze:

  Proszę o dowolna część

 59. Małgosia z Ełku pisze:

  Poproszę o dowolną część różańca.

 60. agicam pisze:

  Proszę o tajemnice bolesne

 61. Celina pisze:

  Ave Maryja! Proszę o włączenie do modlitwy Nowenny Pompejańskiej Lucyny D. – tajemnica światła oraz Ireny Z i Celiny P. i przydzielenie dowolnych tajemnic.

 62. Marta_Myslenice pisze:

  Jeżeli jest możliwość to proszę o tajemnice chwalebne, w innym wypadku kolejną wolną tajemnicę. Bóg zapłać i niech Nas Maryja ukochana prowadzi!

 63. agnieszkalut pisze:

  Proszę o kolejną tajemnicę.

 64. Bozena pisze:

  Prosze o dowolna tajemnice
  bozena74

 65. Pingback: Wielka Nowenna Pompejańska w intencjach Matki Bożej: 3.05-25.06.2021 – link do zapisów | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 66. Edka pisze:

  Proszę o tajemnicę radosną.

 67. Piotr_Karniowice pisze:

  Szczęść Boże,
  Proszę o przydzielenie mi jednego całego różańca – 4 tajemnice.
  Bóg zapłać,
  Piotr_Karniowice

 68. im pisze:

  proszę o taj. dowolną.

 69. Ania Przemyśl pisze:

  Ja też poproszę jakąkolwiek część Różańca ŚWIĘTEGO

 70. Elżbieta W. pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę. Elżbieta W.

 71. Kasia z Mokrska pisze:

  Cudne intencje – MAMA ze swoim Fijat najlepiej wie komu czego potrzeba. ❤🙏 Dołączam do nowenny. Proszę wyznaczyć część różańca.

 72. Bogna P. pisze:

  Poproszę o kolejną tajemnicę. Dziękuję za inicjatywę modlitewną- dobrze jest się modlić razem!

 73. Anna Ro pisze:

  Proszę o kolejną Tajemnicę Różańca

 74. marekk pisze:

  poproszę tajemnice bolesne , bo Matce Bozej sie nie odmawia nowenny.

 75. Kornelia pisze:

  Prosze o dowolna tajemnice.

 76. Barbara pisze:

  Poproszę o Tajemnice chwalebne.

 77. Alina W. pisze:

  Prosze o dowolna czesc rozanca sw.

 78. HENRYKA KONESZKO pisze:

  N.P. H.K.27-radosna

 79. Mirosława Briń pisze:

  Tak pragnę odmawiac z wami czesc Różańca. Proszę o informację jakie tajemnice.
  Mirosława

 80. Teresa pisze:

  NP39: Teresa i Stanisław, taj. chwalebne

 81. Ewa pisze:

  Proszę o wpisanie mnie do grupy odmawiających nowennę.

 82. Anna-Asia pisze:

  Proszę o dowolną część Różańca

 83. Maria Go-Chi pisze:

  Tajemnice chwalebne

 84. Grzegorz13 pisze:

  Prosze o dowolna część różańca

 85. Margieta33 pisze:

  Proszę o dodanie mnie do nowenny.
  Margieta33

 86. Kzzys pisze:

  Ponawiam prośbę o zapisanie mnie na tajemnice chwalebne.

 87. Joanna pisze:

  Szczęść Boże, proszę o przydzielenie do Nowenny Pompejanskiej :Joanna W,
  Urszula M z Branska
  Bóg zapłać, błogosławionej nocy

 88. Dominika pisze:

  Proszę o kilka dowolnych tajemnic

 89. Kaśka 77 pisze:

  Witam
  NP 44 światła

 90. Ewa pisze:

  Proszę o dopisanie do którejś z grup Haliny S.

 91. Ada pisze:

  Proszę o część radosną.

 92. Zbigniew pisze:

  Do nowenny pompejańskie tajemnice chwalebne

 93. Bogumiła z Opoczna pisze:

  Szczęść Boze…Tak Pragnę Dołączyć i serdecznie proszę o dowolną Część Różańca świętego…Błogosławieństwa i Łask Bożych Zycze🙏🙏🙏😇😇😇😇🌻🌻🌻🌹🌹🌹

 94. BasiaL pisze:

  Proszę o dowolną część Różańca.

 95. Marysia1 pisze:

  Proszę o dowolną część.

 96. Jowita pisze:

  Proszę o przypisanie tajemnicy dla:
  Marlena
  Jacek
  Diomeda
  Jadwiga
  Jowita

 97. LuizaK. pisze:

  Proszę o dołączenie do nowenny, część dowolna.

 98. Bozena pisze:

  Prosze o dowolna tajemnice
  Ania78

 99. Jadwiga i Ireneusz Białystok pisze:

  Proszę o część bolesną Jadwiga i Ireneusz

 100. Joanna pisze:

  poproszę o dowolną część Różańca

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s