Pokuta narodowa o ocalenie Polski i całego świata z błogosławieństwem ks. bpa Stanisława Jamrozka

POKUTA NARODOWA O OCALENIE POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA
z postem o chlebie i wodzie z nieustanną modlitwą

BYĆ ALBO NIE BYĆ DLA POLSKI
– NIEUSTANNA MODLITWA Z POSTEM O CHLEBIE I WODZIE
od 4 KWIETNIA 2020 r. (pierwsza sobota miesiąca)
do 1 MAJA 2021 r. (pierwsza sobota miesiąca)

INTENCJE:

1. Na wynagrodzenie za świętokradztwa przeciwko Eucharystii i profanacje Najświętszego Sakramentu

2. Na podziękowanie Panu Bogu: za dar Eucharystii, dar kapłanów, za dar wiary, za opiekę Matki Bożej dla wszystkich Polaków, za ochronę dla Ojczyzny naszej, za wszelkie łaski, których doświadczamy codziennie

3. Na wynagrodzenie za grzechy nasze osobiste, naszych Rodzin, naszych Rodaków i każdego człowieka na tej Ziemi przeciwko miłości Boga i bliźniego, za brak wdzięczności, pretensjonalność i szczególnie za grzechy przeciwko życiu, za grzechy aborcji

4. Przez Niepokalane Serce Maryi prosząc o Tryumf Jej Niepokalanego Serca z prośbą o całkowitą ustawową ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci w naszej Ojczyźnie.

5. O ochronę i mądrość, dary Ducha Św. dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy oraz wszystkich Rządzących.

6. O łaskę prawdziwego nawrócenia dla każdego Polaka i każdego człowieka na tej Ziemi z prośbą o łaskę miłosierdzia Bożego dla każdego Polaka, naszej Ojczyzny i całego świata

Koronka Zwycięstwa

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach: (1x)
P. A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka –
W. i dzięki słowu swego świadectwa (Ap 12,11)

Na małych paciorkach: (10x)
P. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy –
W. Wybaw nas!

Na zakończenie:
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa
– na zadośćuczynienie za grzechy całego świata,
– ku pomocy zmarłym w czyśćcu
– i dla odnowienia Kościoła w Duchu Świętym.

P. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus –
W. który nas Krwią swoją odkupił. (3x)  (Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa)

Pan Jezus mówił do Alicji Lenczewskiej:
„Dziecko Moje, powiedz dzieciom Moim, że ataki zła spiętrzają się coraz bardziej i nikt na tej ziemi nie jest na tyle osłonięty, aby nie musiał angażować wszystkich swoich sił, żeby ocaleć od niszczącej mocy zła”

Jest czas selekcji, czas stawania w Prawdzie i konieczności opowiedzenia się, po czyjej jest się stronie: Boga czy szatana. Im kto otrzymał wznioślejsze powołanie ode Mnie, tym większego wysiłku wymaga wybór pomiędzy tym, co oferuje świat, a w nim szatan, a tym, co zgodne jest z Moją wolą zawartą w Ewangelii.

Nie można, będąc świadomie przy Mnie, deklarując Mi wierność, jednocześnie iść na jakiekolwiek ustępstwa na rzecz grzechu, który zawsze ma swoje korzenie w szatanie. Podobnie na ustępstwo na rzecz słabości natury i pokus świata. A ponieważ nawałnica zła przelewa się przez świat – ocalenie jest tylko w modlitwie, pokucie i czynach miłosierdzia wobec braci tak samo zagrożonych w duszy swojej.

Aby nie dać się zwieść szatanowi, trzeba trwać w stanie łaski uświęcającej, w stanie modlitwy i nieustającego wzywania Mojego Imienia, tkwić w Kościele, żyjąc pełnią darów Moich tam otrzymywanych.

Nie trzeba się lękać, ale trzeba ze wszystkich sił przylgnąć do Ran Moich i wołać o Miłosierdzie Moje w godzinie sądu nad światem, jaka trwa i zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia. To rozstrzygnięcie odbywa się w sercu każdego człowieka i każdy wydaje wyrok na siebie swoją decyzją wyboru z chwili na chwilę i swoją postawą wobec braci.

Rzeczy drobne, czyny pozornie mało znaczące prowadzą coraz głębiej w jedną z dwu stron: w stronę Boga albo w stronę szatana, który, jak pająk, swą zdobycz oplątuje coraz ciaśniej nićmi ułudy i zaślepienia tych, którzy nie są Mi wierni w codzienności swojej” (SŁOWO POUCZENIA, 3 kwietnia 1994 roku, Wielkanoc).

3 kwietnia napisałam:
Dziś I piątek miesiąca, w którym wynagradzamy Panu Jezusowi za grzechy nasze i całego świata. W wielu sercach rodzi się stałe  pytanie – co jeszcze możemy zrobić? Postanowiliśmy reaktywować naszą „Diakonię modlitwy i postu” (działającą od 2012 r. w intencji osób egzorcyzmowanych i omadlanych przez księży egzorcystów) z tym, że przez najbliższy rok (od 1 soboty kwietnia br. do I soboty maja 2021 r.) będziemy modlić się i pościć w intencji podanej wyżej – o całkowitą ustawową ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci w naszej Ojczyźnie

W jednej z wizji (mam pozwolenie od księdza kierownika duchowego wspomnieć o tym) miałam pokazane 2 kamienne tablice Dekalogu i poznanie, że właśnie z wypełniania i przestrzegania Dziesięciu Przykazań będziemy najbardziej sądzeni – odpowiemy przed Bogiem czy przestrzegaliśmy ich i zachowywali w życiu. Jedno z nich – piąte Przykazanie Boże mówi wyraźnie:  „Nie zabijaj!

Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że pandemia koronawirusa ma ten plus, że zostały wstrzymane aborcje? Czy naprawdę Pan Bóg dla ratowania nienarodzonych musi zezwalać na rozwój tej pandemii, bo w jej obliczu więcej istnień ludzkich zostaje uratowanych niż zabitych podczas aborcji? W najnowszym kwietniowym numerze Echa Medziugorja (kliknij) możemy przeczytać: „Jeżeli przez wirusa Planned Parenthood zamknie kliniki aborcyjne na dwa tygodnie, to wirus ocali więcej ludzi niż zabije”

24 marca 2020 r. skończyliśmy Nowennę Pompejańską w intencji nienarodzonych a w Dniu Zwiastowania wielu z nas podjęło się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Od 01 kwietnia podjęliśmy Nowennę w intencji przebłagania za grzechy nasze i całego świata, z naciskiem przebłagania za grzechy aborcji, bo te wołają o szczególną pomstę do Nieba! Z powodu tych grzechów Pan Bóg może dopuścić na świat poważne kary – przecież każdy zna główne prawdy wiary. Druga prawda mówi, że „Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze” 

Nie śpijmy, róbmy o w naszej mocy! Pan Jezus mówi w Ewangelii: Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem (Mt 17;21) Nie samą modlitwą i nie samym postem – ale modlitwą i postem! A więc do dzieła!

Przyjmuję zapisy na każdy dzień modlitwy oraz postu o chlebie i wodzie i będę robić 3-miesięczny grafik (tak łatwiej i co miesiąc będę go zmieniać na 2-3 dni przed kolejnym miesiącem).

Przy okazji przypominam, że jeśli ktoś ze względów zdrowotnych nie może pościć o chlebie i wodzie (ciąża, choroby typu cukrzyca, ciężka praca zawodowa itp. itd.) to może pościć np. pół dnia czy kilka godzin a w zamian odmówić cały Różaniec czy pół godz. czytać i rozważać Pismo Święte lub wybrać inną praktykę pokutną). W święta i uroczystości kościelne np. Wielkanoc, można przyjąć inną formę postu. Zgłoszenia  jak zwykle – tutaj pod wpisem lub na maila jutrzenka2012@gmail.com

Z góry wielkie Bóg zapłać za zapisy – wierzę w liczny odzew i przekazuję błogosławieństwo mojego kierownika duchowego (dane zna ks. biskup) oraz ks. bpa Stanisława Jamrozka którzy z serca nam błogosławią i mówią: Bogu niech będą dzięki +

Dzisiaj, 16 lipca w dniu Matki Bożej Szkaplerznej oraz dniu św. Jana Pawła II ( u mnie w parafii jest to zawsze dzień modlitw za wstawiennictwem naszego świętego papieża) – proszę o liczny odzew, a nagrodę i słowo „dziękuję” otrzymamy w Niebie

Św. Andrzej Bobola: „Jak będę głównym Patronem,
Polska będzie pełna rozkwitu..

Św. Andrzej Bobola:
”Nikt nie jest ważniejszy w Polsce nad Maryję Królową Polski

1 maja 2020r. św. Andrzej Bobola po wielu latach ponownie przyszedł do ks. Proboszcza w Strachocinie i powiedział:
„Polacy czczą Maryję nie tak, jak chce Bóg, bo Ona nie jest naszą Patronką, Ona jest naszą Królową i Panią i tak czcijcie Polacy Maryję, oddawajcie Jej cześć jako Królowej i Pani. Nikt nie jest ważniejszy w Polsce nad Maryję Królową Polski, a ja jestem tylko z Jej sług, ale bardzo ważny i mogę wiele wyprosić przez Nią u Boga.”

Św. Andrzej Bobola wybrany przez samego Boga na Głównego Patrona Polski:
 „Jak będę głównym Patronem, Polska będzie pełna rozkwitu”…

 „Jak będę głównym Patronem, Polska będzie pełna rozkwitu.”… „Zacznijcie mnie Polacy czcić, bo sobie sami nie dacie rady.” (Słowa św. Andrzeja Boboli z lat 80-tych, skierowane do ks. Józefa Niżnika – Proboszcza sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, gdzie urodził się ten wielki męczennik)

„Są Patronowie, których daje Pan Bóg narodowi i są Patronowie, których wybierają sobie ludzie, wszyscy są potrzebni i ważni dla Polski, ale ja jestem (Patronem) tych, którym Pan Bóg zlecił opiekę nad narodem, dlatego należy mi się tytuł głównego Patrona”.

„Ofiarowanie siebie jako ZADOŚĆUCZYNIENIE jest pożyteczniejsze niż wszelka działalność zewnętrzna. I jest najdoskonalszą formą modlitwy.” (Świadectwo dziennik duchowy, Alicja Lenczewska, nr 588)

16 na 17 maja 1987 r. – to data jednego z najnowszych objawień św. Andrzeja Boboli. Przez pięćdziesiąt lat przychodził do kolejnych proboszczów w Strachocinie koło Sanoka, aż tej nocy wyjawił, kim jest i czego oczekuje. Jaką rolę odgrywał św. Andrzeja Bobola podczas cudu nad Wisłą? Co znaczą jego słowa, że „gdy będę głównym patronem Polski to Polska będzie pełna rozkwitu i w Miłosierdziu Bożym dozna wywyższenia”? Jaką rolę odgrywa św. Andrzej wobec Matki Bożej, której wielokrotnie powierzaliśmy nasz Naród? – o tym mówi ks. Józef Niżnik, świadek objawienia w 1987 r.

Opis męczarni i katuszy, jakich Święty zaznał z rąk oprawców…
(fragment)

Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić nahajami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka. Zaczęto go policzkować, aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Odwiązali go wreszcie oprawcy i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany kłuciem lanc. W Janowie przyprowadzono go przed dowódcę. Ten zapytał: „Jesteś ty ksiądz?”. „Tak”, padła odpowiedź, „moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się”. Na te słowa dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona.
Kapłana zawleczono więc do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tonsury wycięto mu ciało do kości na głowie, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia 16 maja 1657 roku.

Całość: kliknij

Zapisy na lipiec, sierpień i wrzesień 2020
(jednego dnia może pościć wiele osób)

lipiec 2020: 

1 lipca: GOSIA DJ, Anna, Lena, Bożena, Ekspedyt1904,
2 lipca: 
Maria, Ekspedyt1904,
3 lipca: 
Ewa Bentkowska, Lena, Johana, Bożena, Ekspedyt1904,
4 lipca: Hanna O,
5 lipca: 
KASIA WŚ,
6 lipca: 
KASIA WŚ,
7 lipca: –
8 lipca: 
Marzena Nalewajk, Anna, Lena, Ekspedyt1904,
9 lipca:
 Maria Go-Chi, Beata, Alicja B,
10 lipca: 
Marzena Nalewajk, Lena, Agnieszka, Johana, Bożena, Ekspedyt1904,
11 lipca: –
12 lipca:  
BasiaD_Opole,
13 lipca: 
KASIA WŚ, Lucyna K,
14 lipca: –
15 lipca: 
Marzena Nalewajk, Lena, Bożena, Ekspedyt1904,
16 lipca: 
Beata, Sabinka,
17 lipca: 
Marzena Nalewajk, Lena, Agnieszka, Johana, Bożena, Ekspedyt1904, babula, Alona, Chiara, Hala, Bożena,
18 lipca: 
Stopka, Kasandra, Daisy,
19 lipca:
Paulina J, Katarzyna W, Gosik, Maria Spiechowicz,
20 lipca: 
KASIA WŚ, Urszula Anna,
21 lipca:
Sylwia J, Renata R, 
22 lipca: 
Marzena Nalewajk, Lena, Bożena, Ekspedyt1904, Andrzej K, Ewa K, Robert,
23 lipca: 
Beata, Alicja B, marroz,
24 lipca: 
Marzena Nalewajk, Lena, Johana, Bożena, Ekspedyt1904, Ania G, HENRYKA KONESZKO, Kamil@W, Maria K,
25 lipca: 
Greta7, agicam,
26 lipca:
Katarzyna W, Marta D,
27 lipca: 
KASIA WŚ,
28 lipca:
Karolina, Sylwia J, Ela B,
29 lipca: 
Marzena Nalewajk, Lena, Bożena, Ekspedyt1904, Andrzej K, Kropeczka, DkP,
30 lipca: 
Beata, klasv, Wiesia,
31 lipca: 
Marzena Nalewajk,Lena, Johana, Bożena, Ekspedyt1904, HENRYKA KONESZKO

sierpień 2020: 

1 sierpnia: GOSIA DJ,
2 sierpnia:
Justyna Czarnków,
3 sierpnia: 
Gosia K, Ela B,
4 sierpnia: klasv, Marzena Nalewajk, Ola, Renia,

5 sierpnia: 
Teresa, Andrzej K, Aneta Bar, Kropeczka, Ekspedyt1904, Bożena,
6 sierpnia: 
Maria, Ekspedyt1904,
7 sierpnia: 
Ewa Bentkowska, Alicja B, Aneta Bar, HENRYKA KONESZKO, Ekspedyt1904, Bożena,
8 sierpnia: klasv,
9 sierpnia:
MarekSz,
10 sierpnia:
Marzena Nalewajk, Ela B,
11 sierpnia:
Marzena Nalewajk, Renia,
12 sierpnia: 
Teresa, Andrzej K, Aneta Bar, Ekspedyt1904, Bożena,
13 sierpnia: 
Lucyna K, Marta D,
14 sierpnia: 
Teresa, Karolina, Aneta Bar, HENRYKA KONESZKO, Chiara, Kamil@W, Maria K, Ekspedyt1904, Bożena,
15 sierpnia:
agicam, Daisy,
16 sierpnia:
Małgorzata B,
17 sierpnia:
Dorota Ś, Alina W,
18 sierpnia: 
Stopka,
19 sierpnia:
Andrzej K, Aneta Bar, Ekspedyt1904, Bożena,
20 sierpnia:
Ela B, Wiesia,
21 sierpnia:
Renata R, Aneta Bar, HENRYKA KONESZKO, Chiara, Ekspedyt1904, Alina W, Bożena,
22 sierpnia:
Małgorzata B, Krystyna Ż.
23 sierpnia:
Alicja GB,
24 sierpnia: 
Alicja B,
25 sierpnia:
Ela B,
26 sierpnia:
Andrzej K, Aneta Bar, Maria Go-Chi, Bożena,
27 sierpnia:
Chiara, 
28 sierpnia:
Aneta Bar, HENRYKA KONESZKO, Ekspedyt1904, Anna S, Bożena,
29 sierpnia:
BasiaD_Opole,
30 sierpnia:
31 sierpnia:
agnieszkalut, iwona,

wrzesień 2020: 

1 września: klasv, Maria K,
2 września:
Aneta Bar, Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904, Bożena,
3 września:
Ela B, Gosia Wolf, Ekspedyt1904,
4 września: Zbyszek i Beata F, Aneta Bar, HENRYKA KONESZKO, Marzena Nalewajk, Bs, Ola, Ekspedyt1904, Bożena,
5 września:
Zbyszek i Beata F,
6 września:
Kamila,
7 września:
agicam,
8 września:
Ela B,
9 września:
Aneta Bar, Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904, Małgorzata z Oleśnicy, Bożena,
10 września:
Marta D,
11 września:
Aneta Bar, HENRYKA KONESZKO, Marzena Nalewajk, Bs, Ekspedyt1904, Bożena,
12 września: 
GOSIA DJ,
13 września:
klasv, Lucyna K,
14 września:
Iwona G,
15 września:
Ela B, Mirosław G,
16 września:
Aneta Bar, Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904, Bożena,
17 września:
Stopka, Małgorzata z Oleśnicy,
18 września:
Aneta Bar, HENRYKA KONESZKO, Marzena Nalewajk, Bs, Ekspedyt1904, Bożena,
19 września:
Wiesia,
20 września:

21 września:
Ela B, Hanna,
22 września:
Alicja GB,
23 września:
Renata R, Aneta Bar, Marzena Nalewajk,Ekspedyt1904, Bożena,
24 września:
Iwona,
25 września:
Aneta Bar, HENRYKA KONESZKO, Marzena Nalewajk, Bs, Ekspedyt1904, Małgorzata z Oleśnicy, Bożena, Danka R-St,
26 września:
Kropeczka,
27 września:

28 września:
Ela B,
29 września:
Olga,
30 września:
Aneta Bar, Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904, Bożena,

październik 2020: 

1 października: GOSIA DJ, Ekspedyt1904,
2 października:
Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904, Bożena,
3 października:
BasiaD_Opole,
4 października:
5 października:
6 października:
Elżbieta B,
7 października:
Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904, Bożena, Ela P, Ela, Daisy,
8 października:
BasiaD_Opole,
9 października:
Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904, Bożena, Ela P,
10 października:
Ania G, Renata 29,
11 października:
klasv,
12 października:
Renata Anna,
13 października:
Lucyna K,
14 października:
Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904, Bożena,
15 października:
Elżbieta B,
16 października:
Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904,
17 października:
Renata 29,
18 października:
Stopka,
19 października:
ela,
20 października:
Elżbieta B, Bożena,
21 października:
Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904,
22 października:
23 października:
Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904, Bożena,
24 października:
25 października:
Renata 29,
26 października:
27 października:
Elżbieta B, Bożena,
28 października:
Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904,
29 października:
Renata 29,
30 października:
Marzena Nalewajk, Ekspedyt1904, Bożena,
31 października:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

103 odpowiedzi na „Pokuta narodowa o ocalenie Polski i całego świata z błogosławieństwem ks. bpa Stanisława Jamrozka

 1. Pingback: Być albo nie być dla Polski – od 4 kwietnia podejmujemy roczny post o chlebie i wodzie z nieustanną modlitwą | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 2. Pingback: Pokuta narodowa o ocalenie Polski i całego świata z błogosławieństwem ks. bpa Stanisława Jamrozka | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 3. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 4. Ania G. pisze:

  Proszę wpisać mnie na 24 lipiec

 5. babula pisze:

  Proszę mnie wpisać na 17.VII
  Będę zgłaszać się z małym wyprzedzeniem na ile zdrowie pozwoli lub – jeśli można- po dniu, w którym udało mi się pościć.

 6. Karolina pisze:

  Proszę mnie wpisać na 28 lipca i 14 sierpnia

 7. Justyna Czarnków pisze:

  Prosze o zapisanie mnie

 8. Gosia K. pisze:

  Ja chętnie wezmę dzień 3 sierpnia

 9. Katarzyna W pisze:

  Szczęść Boże! Proszę mnie wpisać na 19 Vll i 26 Vll. Dziękuję za piękną inickatywę 💓

 10. MarekSz pisze:

  Szczęść Boże.
  Proszę o zapisanie na 9 sierpnia.
  Z Panem Bogiem

 11. J pisze:

  Jestem zwolenniczką ascezy średniowiecznej którą stosowałam wcześniej przed Bogiem za osądzanie mojego bliźniego, czułam spokój wyciszenie i odeszło sądzenie nie pamieć. Pomogło była dyscyplina i byłam bardzo blisko Boga i bardzo pragnełam być na miejscu Jezusa z wielką miłością, jak stosowałam tę praktykę. Czy taką praktykę zastosować.

 12. Dorota Ś. pisze:

  Proszę wpisać mnie na 17sierpnia

 13. Alona pisze:

  Szczęść Boże, poproszę wpisać na 17.07.Będziemy działać wspólnie ☺️

 14. Grażyna K pisze:

  Proszę mnie wpisać na te miesiące i w lipcu i mojego męża Grażyna K z Nasielska

 15. Ewa z Radomia pisze:

  Proszę dodać mnie na 22 lipca 2020
  Ewa K.

 16. Marzena Nalewajk pisze:

  proszę o wpisanie na 4,10,11 sierpnia oraz 2,4,9,11,16,18,23,25 i 30 września.

 17. klasv pisze:

  Proszę o jeden dzień w lipcu i po dwa dni w sierpniu i wrześniu.
  Szczęść Boże.

 18. Chiara pisze:

  Proszę mnie wpisać na dzień 17 lipca, i na 14,21 i 27 sierpnia 🙂 któż jak Bóg

 19. Kasandra pisze:

  Proszę zapisać mnie na 18.07. Dziękuję

 20. HENRYKA KONESZKO pisze:

  Prosze zapisac mnie na nastepujace dnie;lipiec24;31; sierpien;7;14;21;28 wrzesien;4;11;1825

 21. Beata pisze:

  Proszę o zapisanie do postu na 4 i 5 września Zbyszek i Beata F

 22. marroz pisze:

  Szczęść Boże ! Proszę o wpisanie mnie na 23.07.

 23. agicam pisze:

  proszę mnie zapisać w dowolne dni w lipcu, sierpniu i wrześniu

 24. Ja się nie zapisze, aczkolwiek staram się pościć w środy i piątki , ale ostatnio coś ciężko mi to wychodzi normalnie tragedia 😦

  • Ekspedyt1904 pisze:

   „+ Nie zważaj na trudności, jakie czynił ci będzie zły duch przez swoje podszepty i insynuacje (…) błagaj o wsparcie swego anioła, swych patronów, swych krewnych i przyjaciół będących już u Mnie. Błagaj Maryję, aby Duch Święty zstępował na ciebie: Duch Mądrości, Miłości i Mocy.”
   Słowo Pouczenia 338 2 IX 19994, g. 7:20

  • Teresa pisze:

   Kochany Pawle post to łaska o którą potrzeba prosić, nie zrażaj się. Te trudności potwierdzają jak post jest ważny i ma potężne owoce. Dlatego taka walka by nie pościć. Nie jesteś sam. Chyba wielu z nas post nie przychodzi łatwo bo gdyby był latwy to co za sztuka. Ma kosztować i boleć bo ofiara boli, ale jak z miłości to miłość dodaje motywacji. Miłość jest jedyną siłą napędową postu. Wytrwałości Bracie 😊

  • Ada pisze:

   Mam to samo

   • Urszula Anna pisze:

    Ada mam to samo, chociaż zapisałam się na jeden dzień, tylko u mnie to o tyle gorsze że jak poszczę to zaniedbuje dom i gotowanie wtedy dla dzieci bo nie jestem wstanie coś dobrego ugotować, chodzę jak zbity pies w depresji, dlatego narazie wezmę jeden dzień

 25. Bożena pisze:

  Szczęść Boże. Proszę mnie wpisać na 17.07.

 26. Proszę mnie wpisać na 16 i 22 sierpnia

 27. Olga pisze:

  Proszę o zapisanie mnie na 29 września

 28. Kamila pisze:

  Poproszę 6 września

 29. Kropeczka pisze:

  Proszę o zapisanie mnie na 29.07, 05.08 i 26.09.
  Pozdrawiam

 30. Bs pisze:

  Szczęść Boże. Proszę mnie wpisać na 4, 11, 18, 25 wrzesień.
  Bardzo się cieszę, że aborcji jest mniej teraz, tylko, że w Anglii porobiło się jeszcze gorzej 😦
  Rząd postanowił ułatwić „aborcję dla kobiet w tym tak trudnym czasie, gdy dostęp do lekarza jest utrudniony” 😦 i zdecydował, że kobiety mogą bez przeszkód dzwonić do lekarza po leki i na telefon dostaną wszystko, co chcą. Bez recepty, bez spotkania z lekarzem itd…
  Czekam na Paruzję…

 31. Euzebia pisze:

  Za 10 dni tj.27 lipca jest setna rocznica Poświęcenia Polski Najświetszemu Sercu Jezusowemu na Jasnej Górze, wydarzenie to poprzedziło Cud nad Wisłą, czy wiadomo coś na temat obchodów , modlitw nowenn ?

 32. Gosia Wolf pisze:

  3 września

 33. wobroniewiary pisze:

  Przepraszam, ale będę dopiero wieczorem przy komputerze i wtedy dokonam zapisów.
  Teraz proszę tylko o modlitwę

 34. Maria Spiechowicz pisze:

  Zglaszam sie na 19. 7
  Maria Spiechowicz

  Get Outlook for Android

  ________________________________

 35. wobroniewiary pisze:

  Zmarł ks. kard. Zenon Grocholewski – bliski współpracownik św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Był wieloletnim Prefektem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej i przyjacielem Radia Maryja oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jako legat papieski Ojca Świętego Franciszka w 2016 r. dokonał konsekracji sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

  • Paweł pisze:

   Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.
   – A tak przy okazji: w wieku 72 lat zmarł także popularny, belgijski artysta, który w pierwszej połowie lat 80. zasłynął wykonaniem słynnego utworu „Kaczuszki”:
   http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/jj-lionel-nie-%c5%bcyje-piosenkarz-kt%c3%b3ry-%c5%9bpiewa%c5%82-s%c5%82ynne-kaczuszki-mia%c5%82-72-lata/ar-BB16Mj9G
   Tutaj archiwalne nagranie tego utworu:

   A tutaj wersja rosyjska, którą akurat moja klasa dokładnie „przerabiała” w podstawówce na rosyjskim, łącznie z… jej tańczeniem (bo nasza śp. rusycystka bardzo dobrze śpiewała, umiała w zastępstwie nawet poprowadzić chór lub lekcje muzyki):

   Natomiast tak wykonuje się to po francusku, na estradzie – współcześnie:

   • Paweł pisze:

    Tak pół żartem pół serio mogę podać jeszcze stronę ze słowami francuskimi tej piosenki oraz z instruktażem, jak to należy tańczyć : )))
    http://www.ladansedescanards.com/Paroles.php
    Natomiast pod poniższym nagraniem znajdują się słowa rosyjskie [a o ile pamiętam, były one zamieszczone już w czasach ZSRR w piśmie dla dzieci „Колобок” wraz z nagraniem gramofonowym na giętkiej plastikowej wkładce tego pisma, które to np. w mojej szkole było wtedy obowiązkowo prenumerowane]:
    https://www.youtube.com/watch?v=5knkNm-u96o
    (Jeśli ktoś zna dobrze angielski, a francuski i rosyjski jedynie słabo, to tu może ewentualnie być w czymś pomocny taki oto słownik on-line francusko-angielski: https://www.wordreference.com/fren/ lub słownik rosyjsko-angielski: https://www.wordreference.com/ruen/ ; wyrazy zaś mające być tu przetłumaczonymi najlepiej jest do tych powyższych słowników kopiować, a nie wpisywać ręcznie, tak by uniknąć ewentualnych problemów z obcym dla klawiatury naszego komputera – francuskim lub rosyjskim – liternictwem.)

 36. Ola pisze:

  4 sierpień i 4 wrzesień , jeżeli Pan da mi łaskę postu o chlebie i wodzie ,jako matka 2 dzieci i w związku z tym że gotuję w domu i często kończę jedzenie po dzieciach ,zamiast je wyrzucać , mogę przyjąć inną formę postu . Z Bogiem 💕

 37. Kamil@W pisze:

  Poproszę 24 lipca i 14 sierpnia – ostatni dzień z 33-dniowego przygotowania 🙂

 38. Daisy pisze:

  Zgłaszam się na dzisiaj 18.07

 39. Marta D. pisze:

  26 lipca,13 sierpnia i 10 września – jak Bóg da, spróbuję podołać 🙂

 40. Wiesia pisze:

  Szczęść Boże
  Pragnę przystąpić do modlitwy i postu w w/wym. intencjach 30 lipca, 20 sierpnia oraz 19 września.

 41. DkP pisze:

  Poprosze o zapisanie na 29.07

 42. Ekspedyt1904 pisze:

  Proszę o zapisanie w sierpniu 5,6,7,12,14,19,21,28

 43. BasiaD_Opole pisze:

  Proszę o dowolny dzień sierpnia.

 44. Renia pisze:

  Proszę mnie wpisać na 4 oraz 11sierpnia.

 45. Bożena pisze:

  proszę o zapisanie mnie
  w sierpniu: 5,7,12,14,19,21,26,28
  we wrześniu : 2,4,9,11,16,18,23,25,30
  Szczęść Boże !

 46. Alina W. pisze:

  Prosze mnie zapisac na 17 i 21 sierpien. Bog zaplac

 47. Daisy pisze:

  zapisuję się na 15 sierpnia

 48. Anna S. pisze:

  Proszę o wpis na post na piątek 28 sierpnia.
  Anna S.

 49. Maria Go-Chi pisze:

  26 sierpnia

 50. Iwona pisze:

  31 sierpnia

 51. agnieszkalut pisze:

  Proszę mnie zapisać na 31 sierpnia.

 52. agnieszkalut pisze:

  Proszę wpisać mnie na 31 sierpnia.

 53. Małgorzata z Oleśnicy pisze:

  Proszę mnie wpisać na 9; 17; 25 września

 54. Ekspedyt1904 pisze:

  Proszę o wpisanie na 2,3,4,9,11,16,18,23,25,30 września.

 55. Stopka pisze:

  Proszę 17 września

 56. Katarzyna pisze:

  Proszę o zapisanie 4x we wrześniu.

 57. BasiaD_Opole pisze:

  Proszę o dowolny dzień września.

 58. Danka R-St pisze:

  Proszę wpisać mnie na piątek 25 września.

 59. Marzena Nalewajk pisze:

  Proszę o wpisanie 2,7,9,14,16,21,23,28 i 30 października.

 60. Hanna pisze:

  21 września
  Hanna

 61. Iwona pisze:

  24 wrzesień

 62. Stopka pisze:

  Proszę 18.10

 63. Ekspedyt1904 pisze:

  Proszę wpisać 1,2,7,9,14,16,21,23,28,30 X

 64. BasiaD_Opole pisze:

  Proszę o 3 i 8 października.

 65. Bożena pisze:

  Szczęść Boże!
  Proszę o zapisanie mnie w październiku :
  2,7,9,14,16,20,23,27,30

 66. Ela P pisze:

  Post 7,9 pożdxiernik.

 67. klasv pisze:

  Proszę o jeden dzień w październiku.

 68. Ania G. pisze:

  Mnie na 10’października zapisz Ewo dziękuję

 69. Daisy pisze:

  Na dzisiaj 07.10.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s