Wielka Sobota – czas milczenia i oczekiwania, czas Maryi! Wystawienie Całunu Turyńskiego

Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym

Wielka Sobota to dziwny dzień. Według katolickiego kalendarza liturgicznego to drugi, oprócz Wielkiego Piątku, dzień w roku, gdy nie odprawia się Mszy świętej. Wieczorna Eucharystia w ramach Wigilii Paschalnej należy tak naprawdę do Wielkanocnej Niedzieli. Wielka Sobota to dzień wypełniony czekaniem. Dzień pełen nadziei. Nadziei, że śmierć nie odniesie sukcesu.

Wielka Sobota jest potrzebna. Bez niej nie można dobrze pojąć tego, co się wydarzyło w Wielki Piątek. Bez niej nie sposób właściwie przeżyć tego, co się wydarzyło „trzeciego dnia”.  Ten „dzień wyciszenia”, „dzień żałoby”, jest dniem cierpliwości, dniem umacniania wiary.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie

Exsultet, czyli Orędzie Wielkanocne 

paschalcandleOrędzie Paschalne lub Orędzie Wielkanocne (łac. Exsultet) jest starożytną pieśnią, przypisywaną św. Ambrożemu w obecnej formie znaną od VII wieku. Exsultet wykonuje diakon. W wyjątkowych sytuacjach może go wykonać kantor (opuszcza wtedy fragment „A zatem proszę was…” i wezwanie „Pan z wami”). Exsultet śpiewa się na początku liturgii Wigilii Paschalnej, po procesji do ołtarza, w momencie ustawienia zapalonego paschału pośrodku prezbiterium kościoła i jego okadzeniu. Podczas wykonywania Exsultet wszyscy zgromadzeni powinni stać.

Kto słyszał kiedy poprawnie wykonane Exultet, Lamentacje Jeremiasza,… kto umiał przeniknąć ich treść i połączyć w jedną całość modlitwę ze śpiewem, temu nie mogły nie zostawić one na całe życie wspomnienia najpiękniejszego wyrazu, jaki człowiek potrafił nadać swemu wołaniu do Boga.
o. Jacek Woroniecki OP

Orędzie Paschalne wykonane po łacinie w bazylice watykańskiej w 2011 r

Tekst łaciński

Tekst polski

Exsultet iam angelica turba caelorum exsultent divina mysteria et pro tanti Regis victoria, tuba insonet salutaris!

Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!

Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus et, aeterni regis splendore illustrata, totius orbis se sentiat amisisse caliginem.

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!

Laetetur et mater Ecclesia tanti luminis adornata fulgoribus: et magnis populorum vocibus haec aula resultet. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.
   
Quapropter adstantes vos, fratres carissimi, ad tam miram huius sancti luminis claritatem, una mecum, quaeso, Dei omnipotentis misericordiam invocate. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga.
Ut, qui me non meis meritis intra Levitarum numerum dignatus est aggregare luminis sui claritatem infundens cerei huius laudem implere perficiat. Niech Ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy.
Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium suum, qui cum eo vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.  
R. Amen.V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.
K. Pan z wami
W. I z duchem twoim
K. W górę serca
W. Wznosimy je do Pana
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu
W. Godne to i sprawiedliwe
Vere dignum et iustum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis ac mentis affectu et vocis ministerio personare. Qui pro nobis aeterno Patri Adae debitum solvit et veteris piaculi cautionem pio cruore detersit. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego, oraz Jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy.

Haec sunt enim festa Paschalia, in quibus vere ille Agnus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur.

Haec nox est, in qua primum patres nostros, filios Israel, eductos de Aegypto, Mare Rubrum sicco vestigio transire fecisti. Haec igitur nox est, quae peccatorum tenebras columnae illuminatione purgavit.

Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących.

Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone.

Haec nox est, quae hodie per universum mundum in Christo credentes a vitiis saeculi, et caligine peccatorum segregatos reddit gratiae, sociat sanctitati.

 

 

Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych.

Haec nox est, in qua, destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendit. Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset.

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni

O mira circa nos tuae pietatis dignatio! O inaestimabilis dilectio caritatis: ut servum redimeres, Filium tradidisti!

O certe necessarium Adae peccatum, quod Christi morte deletum est!

O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem!

O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resurrexit!

Haec nox est, de qua scriptum est: Et nox sicut dies illuminabitur: et nox illuminatio mea in deliciis meis.

O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna.                             O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa!

O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!

O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.

O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie mi światłem i radością.

Huius igitur sanctificatio noctis fugat scelera, culpas lavat: et reddit innocentiam lapsis, et maestis laetitiam. Fugat odia, concordiam parat, et curvat imperia. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.

In huius igitur noctis gratia, suscipe, sancte Pater laudis huius sacrificium vespertinum, quod tibi in haec cerei oblatione sollemni, per ministrorum manus de operibus apum, sacrosancta reddit ecclesia.

W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju.

Sed iam columnae huius praeconia novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit. Qui, licet sit divisus in partes, mutuati tamen luminis detrimenta non novit. Alitur enim liquantibus ceris, quas in substantiam pretiosae huius lampadis apis mater eduxit.

Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła.

O vere beata nox, in qua terrenis caelestia, humanis divina iunguntur! O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.

Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus, ad noctis huius caliginem destruendam, indeficiens perseveret. Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius lucifer matutinus inveniat: Ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum: Christus Filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generi serenus illuxit, et vivit et regnat in saecula saeculorum.

Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen. W. Amen

Orędzie Paschalne za: Sanctus.pl

Wielka Sobota
Dzień drugi Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego:
dusze kapłańskie i zakonne

Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Zdrój Bożej miłości,
W sercach czystych gości,
Skąpane w miłosierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym to sercu są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. (1212-1213)

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Nowenna na pozostałe dni: Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

Wielka Sobota 2020:
Nadzwyczajne wystawienie Całunu Turyńskiego!

Nadzwyczajne wystawienie Całunu Turyńskiego w Wielką Sobotę, transmitowane na cały świat przez media, zapowiedział w sobotę arcybiskup Turynu ks. abp Cesare Nosiglia. To inicjatywa związana z trwającą pandemią koronawirusa.

„Miłość, jaką Jezus nam podarował, jest silniejsza od wszelkiego cierpienia, wszelkiej choroby, wszelkiego zakażenia, każdej ciężkiej próby i zniechęcenia” – podkreślił w swym wystąpieniu metropolita stolicy Piemontu.

Ogłosił, że w Wielką Sobotę o godz. 17.00 będzie przewodniczył długiej modlitwie przed Całunem. Podkreślił, że wszyscy na świecie będą mieli możliwość udziału w tym wydarzeniu.

Całun Turyński, czyli tkanina, w którą według tradycji owinięte było ciało Chrystusa po ukrzyżowaniu, przechowywany jest w kaplicy w katedrze świętego Jana Chrzciciela. Od lat jest przedmiotem badań i analiz, dokonywanych także przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i technologii w celu ustalenia daty pochodzenia płótna i jego przeznaczenia

Kanał Ku Bogu we współpracy z naszym portalem „Wobroniewiary”
Mamy oficjalne pozwolenie z Diecezji w Turynie i
0 17-00 rozpoczynamy transmisje live

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

35 odpowiedzi na „Wielka Sobota – czas milczenia i oczekiwania, czas Maryi! Wystawienie Całunu Turyńskiego

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Paweł pisze:

  Matka Boża w swoich orędziach danych Julii Kim w Naju w Korei Południowej tłumaczy, dlaczego praktykuje się pierwsze soboty miesiąca – w nawiązaniu właśnie do dnia Wielkiej Soboty. Oto orędzie z dnia 6 lutego 1993, które cytuję ze str. 147-150 pierwszego tomu orędzi z Naju [wydanego w roku 1993 przez Wydawnictwo „Vox Domini” w postaci książeczki: Raymond Spies i Louis Couëtte „Maryjo, dlaczego płaczesz? – Wydarzenia i orędzia w Naju w Korei Południowej” (przekład ks. Ryszarda Uklei)]:
  „Moje umiłowane dzieci! Wiele Moich dzieci praktykuje pierwsze soboty miesiąca, lecz nie zna jeszcze przyczyny, dla której się to czyni. Pragnę wam więc wyjaśnić, z jakiego powodu praktykuje się pierwsze soboty miesiąca.
  Wielka Sobota była dniem straszliwych cierpień dla Mnie, długim dniem, w czasie którego zostałam sama, straciwszy Mojego Syna, Jezusa. Zostałam bez Niego.
  Od dnia, w którym poczęłam Mojego Syna, Jezusa, cierpiałam zawsze, lecz w tę Wielką Sobotę po raz pierwszy ujawniłam zewnętrznie Mój ból i modliłam się za Mojego Syna, Jezusa, i za grzeszników, płacząc całą noc w największej rozpaczy. Dla Mojego Syna, Jezusa, te bolesne godziny były czasem upływającym między śmiercią a zmartwychwstaniem, dniem przejścia ze śmierci do życia. To jest powód, dla którego proszę was o modlitwę ze Mną w tę noc.
  Czyż Pan nie powiedział: ‚Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię…’ (Mt 11,28).
  Udzielę wam pomocy, aby każdy z was mógł znaleźć wytchnienie w Duchu Świętym i przeżywać tajemnicę Wielkanocy we Mnie, wyśpiewując wraz ze Mną paschę Pana; ze Mną, która jestem Matką męki i agonii, i Matką wchodzącą w chwałę zmartwychwstania swego Syna.
  Zawsze będzie z wami ta Matka, która wszystkich was kocha. Szczególnie zaś kocha te dzieci, które jednoczą się z Nią na modlitwie w pierwsze soboty. Jak była z apostołami – modląc się w wieczerniku w Jerozolimie – tak też nakarmi was duchowym mlekiem swej miłości. Te moje dzieci, które przyjmują Mnie i piją to duchowe mleko, otrzymają łaskę nawrócenia, znajdą pokój i pocieszenie w Mojej miłości, a dzięki temu będą mogły wytrwać we wszystkich trudnościach.
  Jeśli nadal będziecie dobrze praktykować pierwsze soboty i realizować to, o co was proszę, wówczas wasza Matka, Pośredniczka wszelkich łask, otrzyma dla was każdą łaskę, o jaką poprosicie. Obdarzy was szczególną opieką, łaskami potrzebnymi dla waszego wiecznego zbawienia; w momencie waszej śmierci zaprowadzi was do niebieskiego portu w ‚Arce Zbawienia Maryi’ i ofiaruje was Panu.
  Dlatego w tym dniu (w pierwszą sobotę), ofiarujcie się całkowicie Panu: z sercem, które się poświęca i wynagradza, jednocząc się z Nim przez:
  – szczerą spowiedź;
  – uczestnictwo we Mszy św.;
  – przyjęcie Komunii św.;
  – zbliżenie się do ksiąg Pisma św.;
  – rozważanie Ewangelii;
  – wynagradzanie z miłością za niewdzięczności tych, którzy zranili Serce Pana.
  Ofiarujcie się całkowicie i bardzo chętnie Memu Niepokalanemu Sercu przez:
  – odmawianie różańca z całego serca, starannie i szczerze;
  – rozważanie tajemnic;
  – przyjmowanie każdej rzeczy z pełnym zaufaniem, pokorą, uległością i łagodnością;
  – prowadzenie życia małej duszy w Moim rozpalonym Sercu.
  Wierzcie Mi jak małe dzieci i wierzcie słowom, które ogłaszam Mojej małej duszy [Julii] sądzącej, że jest na tym świecie najbardziej nieudolna i bez znaczenia. To są słowa, które ogłaszam wam wszystkim. (…)”
  W nawiązaniu zaś do tego, że Wielka Sobota – to czas milczenia i oczekiwania, czas Maryi, wklejam kilka śpiewów z Taizé wyrażających takie właśnie treści:
  „DE NOCHE IREMOS” – „W ciemności idziemy do źródła Twojego życia i tylko pragnienie jest światłem”:

  „WAIT FOR THE LORD” – „Pan blisko jest, oczekuj Go!”:

  „BLEIBET HIER UND WACHET MIT MIR” – „Zostań tu i ze Mną się módl! Razem czuwajmy!” [por. słowa Pana Jezusa w Ogrójcu do Apostołów Piotra, Jakuba i Jana: Mt 26, 36-46]:

  A tu wersja angielskojęzyczna tego samego śpiewu („STAY WITH ME”):

  „C’EST TOI MA LAMPE, SEIGNEUR” – „Tyś moją lampą, Panie; Boże mój, oświecasz moje ciemności”:

  „HERR, WOHIN SOLLEN WIR GEHEN” – słowa św. Piotra: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” [J 6, 68]:

  „Mon âme se repose” – „Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym; tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się”:

  „SANCTUM NOMEN DOMINI MAGNIFICAT ANIMA MEA” – „Wielbi dusza moja święte Imię Pana”:

  „MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM” – „Wielbi dusza moja Pana”:

 3. Radka M. pisze:

  Ufam Bogu. Bóg jest miłością (1J 4,8) – miłość cierpliwa jest, łaskawa (…)wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (1Kor 13,4-7). Bóg kocha skruszonego grzesznika (J 8,11), nie chce karać i zatracić grzesznika (Oz 11,9), bo pragnie naszego nawrócenia (Ez 33,11), pragnie zbawienia wszystkich ludzi!(1Tm 2,4). Dlatego nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię, resztę oddajmy Bogu w Trójcy Jedynemu! Pozdrawiam czytających – Radka M.

 4. Anna pisze:

  Czy ktoś wiem czy media telewizja bądź internet będą transmitować to wydarzenie?

 5. Anna pisze:

  Transmisja rozpocznie się 11 kwietnia o godz. 17:00 na kanale na duszpasterstwa młodzieży archidiecezji turyńskiej na YouTube (Ufficio di Pastorale Giovanile):

  https://www.youtube.com/channel/UCTetDa0W1TNcrBqjBAHrIxQ

  Jak podaje Stacja7, arcybiskup Cesare Nosiglia poinformował na YouTube, że wystawienie Całunu jest odpowiedzią na liczne prośby o możliwość modlitwy przed relikwią, jakie otrzymał w czasie epidemii.

 6. Maggie pisze:

  ŚWIĘCENIE POKARMÓW dzisiaj jeszcze co pół godziny do 3 PM (15-tej) czyli w Polsce do 21-szej z Mississauga .. (na wszelki wypadek, gdyby niżej skopiowany link nie działał szukajcie: live video from St.Maximilian Kolbe Parish camera – Angelcom):

  https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwi2g6eX0eDoAhVRVc0KHYA-CmgQFjAEegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fkolbetv.click2stream.com%2F&usg=AOvVaw3dp_xrPr1l3uMbWFaSX_5Y

  Wczoraj, nie mogąc nigdzie się dostać (wirtualnie), na liturgii Wielkiego Piątku byłam 😉 u Karmelitow w Stanie Indiana.

  • Maggie pisze:

   Jest na to zezwolenie biskupa. Trzeba mieć wodę święconą i pokropić w tym samym czasie co kapłan – użyłam egzorcyzmowanej.

   ŻYCZĘ WSZYSTKIM: Zdrowych, pełnych radości i pogody ducha Świąt Zmartwychwstania oraz jak najliczniejszych Łask Bożych i Nieustannej Opieki Matki Najświętszej otulającej ochroną przed wszelkim złem tak by z Wiarą, Nadzieją i Miłością życie i wszystko zaowocowało zdrowiem duszy i ciała oraz prawdziwym szczęściem ku Chwale Bożej. 💗🙏🏻❣️💕

 7. AnnaSawa pisze:

  Dzisiaj na TVP HISTORIA – „DWIE KORONY” O 22.00

  Kochani!
  Z radością informuję, że w Wielką Sobotę, w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Pana Jezusa, o g. 22:05 na antenie TVP Historia zostanie wyświetlony film „Dwie Korony” o św. Maksymilianie Kolbe. Film w dużej mierze powstał dzięki Darczyńcom Fundacji Filmowej http://www.kolbe.org.pl.
  Zapraszam do rodzinnego oglądania i podzielenia się tą informacją z bliskimi!

  A w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi życzymy Wam błogosławieństwa, wielu łask Bożych, pokoju, miłości oraz zdrowia!
  W mieniu Fundacji Michał Kondrat – reżyser

 8. wobroniewiary pisze:

  Zanim zrobię wpis dotyczący Świąt Wielkanocnych i życzeń dla Was – chcę najpierw wstawić zdjęcie mojej świecy, którą wzięłam dziś do kościoła, patrząc na jej płomień i na wizerunek NMP z Medjugorie – oddawałam Was wszystkich Bogu przez Maryję, przez Jej Niepokalane Serce, upraszając dla wszystkich łask i pokoju

 9. Witek pisze:

  „zasłona przybytku właśnie się rozdarła”, tak w te święta rozpadła się wspólnota ludzi wierzących. Na Kapłanów, którzy mogą nawet w dużej liczbie być na MŚ w Kościele,
  i… no właśnie, jak określić tych co w domach oglądali Wigilię Zmartwychwstania Jezusa?!
  Ja mogę nazwać siebie Łazarzem
  Przepłakałem te 3 dni ciemności.
  Już nic nie będzie takie samo. Koś sprytnie to wszystko wymyślił… i wdrożył.
  Nikt nie stanął w obronie, w obronie Łazarza. Prymas, który powinien dbać o swoje owce, tylko groził 5 przykazaniem Łazarzowi, ale Kapłanów i służba liturgiczna mogła uczestniczyć bez ograniczeń.

  Bardzo żałuję DOBRYCH Biskupów i Kapłanów, którzy mają też zamknięte usta.

  Na Golgocie pod Krzyżem było 5 osób, arcykapłani przyglądali się jak umiera Jezus…

  Czy dostrzegacie podobieństwa….

  • wobroniewiary pisze:

   Witek, Ty, Twoja żona i wszyscy Czytelnicy, byliście codziennie ze mną na Mszy św. Codziennie mówiłam Bogu, że tu ze mną jesteście, że jestem tylko Waszym nędznym reprezentantem.

  • Renata Anna pisze:

   Witku, w mojej parafii 9-ciu księży i 4 osoby z liturgicznej służby ołtarza było dzisiaj w prezbiterum. Natomiast ogromny kościół z ok 500 miejscami siedzącymi pusty. :-(((
   Cieszmy się, że chociaż kapłanów razem ze służbą ołtarza nie ograniczono do 5-ciu osób. Absurd goni absurd. Św. Paweł Pustelnik powiedział. Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i gdy zobaczą kogoś o zdrowych zmysłach powstana przeciw niemu mówiąc; ” Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny”. – tzn nie myślisz tak jak my. Cóż więcej powiedzieć?

  • Wojciech pisze:

   Uważam, że nawet w ramach tych 5 osób można było postarać się o jakąś sprawiedliwość. Trzy dni Triduum, 3 inne grupy owej piątki. Niestety w większości przypadków była to stała grupka wybrańców proboszcza ( np. u mnie na parafii ) No i jak ktoś jest codziennie to inny wcale. Dlatego po przemyśleniu uważam, że najbardziej salomonową decyzję aby nie dzielić wiernych podjęli Ci kapłani, którzy postanowili odprawiać obrzędy bez wiernych tylko z asystą stałą liturgiczną.

   • wobroniewiary pisze:

    W innym kościele było tak, że 5 osób w kościele a wiele osób pod kościołem, i kapłani wychodzili do nich z Komunią św.

    • Wojciech pisze:

     Planuję jutro pokręcić się koło kościoła podczas Mszy aby w ten sposób przyjąć Komunię. Tylko, że zgodnie z obostrzeniami nie wolno nam się gromadzić również na tzw. dworze a ja nie chcę działać nielegalnie.

    • wobroniewiary pisze:

     Zajdź do kościoła między Mszami św. i poproś o Komunię św.
     U nas dziś kapłan wyraźnie powiedział: między 14.00 a 17-30 Komunia św. dla każdego, kto przyjdzie i poprosi ❤

  • Longin pisze:

   Witku, tych podobieństw jest coraz więcej i to na zasadzie …dziś jest jak wczoraj.
   Nasz Pan jest jednak obecny wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Gdyby nie ta prawda oraz nadzieja pewnie i nas spowiłaby ciemność.
   Ja miałem te łaskę, że mogłem przeżyć całe Triduum uczestnicząc we Mszach Świętych, właśnie za sprawą owych „dobrych”, a zarazem Bożych i roztropnych kapłanów posłanych niczym owce miedzy wilki.

   • wobroniewiary pisze:

    I musimy tych kapłanów ukrywać, aby nie musieli oni płacić po 10 tys. kary jak ten:
    https://www.o2.pl/artykul/koronawirus-w-polsce-liczba-wiernych-ponad-limit-10-tys-zl-kary-dla-ksiedza-6498442423203457a

    Mój kapłan powiedział dziś: chrześcijaństwo zeszło do katakumb, ale dziękuję, że jesteście, że trwacie…

    • Paweł pisze:

     Tu na stronie czytałem wzmianki – pochodzące od wizjonerki z Trevignano Romano – że Wielkie Ostrzeżenie nastąpi może nawet w ciągu (już tylko!) 3 najbliższych lat. No i być może TO się właśnie zgadza! Mnie – na podstawie tegorocznego orędzia noworocznego ze strony „Holy Love” – wydawało się, że to będzie dopiero gdzieś za 10 lat [choć to była tylko moja interpretacja tego tekstu], ale okazuje się, że Pan Bóg w tych orędziach bardzo się sam „antropomorfizuje”, tzn. np. nawet Bóg Ojciec wypowiada się czasem tak, jakby nie wiedział, co będzie w przyszłości, czyli tak jakby był człowiekiem, a nie Bogiem (i tak np. ostatnio przeniósł na przyszły rok zapowiadane na czerwiec br. zgromadzenie modlitewne w tym miejscu objawień, dając do zrozumienia – wbrew swoim własnym sugestiom uprzednim – że do czerwca pandemia koronawirusa w USA nie ustanie; nie przeniósł natomiast zgromadzenia zaplanowanego na sierpień, ale powiedział, że będzie się przyglądał, jak ludzie sobie radzą z pandemią – bo wg Niego to jest wina ich wolnej woli i podyktowanych nią samowolnych zachowań, że pandemia w USA nie ustanie do czerwca).
     Wg wizjonerki Mari Loli z Garabandal Wielkie Ostrzeżenie ma nastąpić w roku parzystym. A wg Conchity z Garabandal – Wielki Cud (mający nadejść w mniej niż jeden rok potem; tam na miejscu, w samej wiosce Garabandal) będzie miał miejsce w pewien unikalny czwartek (ale NIE w Wielki Czwartek ani NIE w Boże Ciało, ani NIE we Wniebowstąpienie Pańskie) w dniach od 8 do 16 kwietnia, w święto młodego męczennika Eucharystii. Można by tu więc zaproponować „idealną” datę: 13 IV 2023 – czwartek w oktawie Wielkanocy [święto (przed Soborem: III klasy) św. Hermenegilda męczennika]; a wobec tego: Wielkie Ostrzeżenie – w roku 2022… [Taką datę Wielkiego Cudu: 13 KWIETNIA (roku nieznanego) podaje też wprost – o dziwo! – na str. 459 zaaprobowana przez Kościół książka: Gottfried Hierzenberger, Otto Nedomansky „Księga objawień maryjnych od I do XX wieku” – wydanie Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej „ADAM”, Warszawa 2003, „za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 16.10.2002, Nr 4970/NK/2002; Notariusz – Ks. dr Henryk Małecki; Wikariusz Generalny, Biskup Pomocniczy Warszawski +Tadeusz Pikus”].
     Wesołych ŚWIĄT Wszystkim! Wesołego Alleluja!

  • Pawel pisze:

   Zgadzam się, nic nie będzie tak samo. Ludzie, którzy bali się przyjść że względu na wirus, po tych wszystkich komunikatach mogą stwierdzić, że chodzenie do kościoła jest zbyteczne bo można w domu wygodnie w fotelu wysłuchać mszy, jedzenie i wszelkiego rodzaju sakramentalia samemu poświęcić, a komunię przyjąć duchowo no bo tak bezpieczniej niż przyjmować Jezusa w Eucharystii. Spowiedź też została sprowadzona do jakiegoś przestarzałego rytuału. Zabrakło wezwań do przyjmowania Eucharystii przynajmniej poza liturgią, inicjatywy kapłanów wychodzących z Jezusem do ludzi były tłumione przez miejscowych biskupów. Boli mnie to, obawiam się że wszyscy straciliśmy zaufanie do naszej władzy zarówno świeckiej jak i duchowej. Czuję się jakby ktoś uderzył mnie obuchem w głowę, jeśli nikt nie był w stanie zareagować na ograniczenie wolności religijnej ustanowionej przez ministra zdrowia na konferencji prasowej, to już niedługo nie będziemy mogli w ogóle jawnie chodzić do Jezusa. Jezu ratuj Kościół w Polsce

  • Anna pisze:

   Ja się przyznam szczerze, że jakoś dziś cała siła oczekiwania ze mnie uszła, pewnie to moja ludzka ułomnośc, bo za bardzo się nastawiłam żeby odczytywać i dostrzegać znaki, że te święta będzie dla nas znak szczególny, żyłam cały czas orędziami T. Romano i ona dla mnie były i są nadzieją a nie lękiem jak piszą niektórzy, szukam teraz czy są gdzieś nowe orędzia ale nie ma na polskich stronach, ale mimo mojego smutku dziś, dalej będę wpatrywać znaku na niebie i wieczorem obserwować i wyczekiwać

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s