Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Niech światło rozprasza nam ciemności w każdej sytuacji, a wiara napełnia nas mocą

Chrystus zmartwychwstał!

23 września 2004 r. niemiecki dziennik Die Welt opublikował reportaż „Prawdziwe Oblicze Chrystusa. Odnalezienie niezwykłej relikwii Zmartwychwstania?”, napisany przez znanego niemieckiego dziennikarza Paula Baddego. Media włoskie przypomniały wtedy, że w 1963 r. św. o. Pio powiedział: „Volto Santo w Manoppello to największy cud, jaki posiadamy”

W 2006 roku ukazała się książka Paula Baddego pt. „Boskie Oblicze. Całun z Manoppello”, która wprowadza czytelnika w pasjonującą przygodę odkrywania prawdy o niezwykłej relikwii Zmartwychwstania. Na welonie o wymiarach 17 na 24 cm, oprawionym w srebrny relikwiarz, który jest wystawiony na widok publiczny w ołtarzu głównym kościoła w Manoppello, znajduje się wizerunek twarzy zmartwychwstającego Chrystusa. Manoppello jest pięciotysięcznym miasteczkiem włoskim, leżącym w Abruzji, w odległości 30 km od Pescary. W pobliżu znajduje się słynne sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano

Obraz nienamalowany ludzką ręką

Od 20 lat wielu wybitnych naukowców podejmowało się trudu wszechstronnych badań tajemniczej relikwii Oblicza Chrystusa z Manoppello. Ich wyniki stwierdzają, że obraz ten powstał w niewytłumaczalny dla nauki sposób. Na pewno nie został namalowany ludzką ręką, podobnie jak cudowny obraz Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku czy wizerunek martwego ciała Chrystusa na Całunie Turyńskim.

Najnowsze techniki badawcze zastosowane do analizy Całunu Turyńskiego zostały również wykorzystane przy badaniu welonu z Manoppello. Wyniki tych wszystkich ekspertyz jednoznacznie wskazują, że współczesna nauka nie jest w stanie stwierdzić, w jaki sposób powstał obraz i skąd pochodzą te tajemnicze kolory, które sprawiają, że obraz Świętego Oblicza fascynuje swoim pięknem i promieniuje życiem.

Profesor Danto Vittore podczas swoich analiz zastosował skaner cyfrowy o bardzo wysokiej rozdzielczości. Pozwoliło mu to na ustalenie, że pomiędzy włóknami badanej tkaniny nie ma żadnych zalegających kolorów. W powiększeniu mikroskopowym wyraźnie widać, że na materiale nie ma najmniejszych nawet śladów farby. Gdyby zaś obraz został namalowany farbą olejną, z całą pewnością zalegałaby ona w wolnych przestrzeniach pomiędzy nićmi. Zostało także wykluczone, że obraz był malowany techniką akwarelową, ponieważ kontury, rysy oczu i ust są tak precyzyjnie czyste, że jest niemożliwe namalowanie ich w ten sposób.

Najbardziej zadziwiającą cechą Oblicza z Manoppello jest przezroczystość płótna oraz fakt, że obraz jest doskonale widoczny zarówno z jednej, jak i drugiej strony – niczym na przeźroczu. Nie ma na nim żadnych pigmentów. Jest to niewątpliwie unikat w skali światowej. Dodatkową cechą obrazu z Manoppello jest jego zmienność, gdyż przy różnym świetle przyjmuje on inny wygląd. Wraz ze zmieniającym się oświetleniem zmienia się obraz, tak jakby żył. Jeśli patrzy się nań pod jasne światło, jest niewidoczny, ponieważ staje się przeźroczysty. W tym niezwykłym wizerunku twarzy są pewne właściwości obrazu, fotografii, hologramu – ale nie jest to ani obraz, ani fotografia, ani hologram. Cienie na portrecie są subtelniejsze, niż potrafiliby je namalować najwięksi geniusze malarstwa. Odbicie twarzy wykazuje wiele niewytłumaczalnych zjawisk, które sprawiają, że nauka stoi przed wielką tajemnicą.

W świetle jarzeniówek delikatny Całun przybiera barwę miodowozłotą; wygląda dokładnie tak, jak trzynastowieczna mistyczka Gertruda z Helfty opisywała oblicze Chrystusa, oglądając w widzeniu Chustę Weroniki. Jedynie w jasnym świetle delikatny Całun ukazuje trójwymiarowe oblicze, prawie holograficzne. Płótno jest tak delikatne, że wydaje się, iż po złożeniu można by je zmieścić w skorupce orzecha. Profesor Vittori z uniwersytetu w Bari i prof. Fanti z uniwersytetu w Bolonii w trakcie analiz mikroskopowych potwierdzili, że na Całunie nie ma śladów farby. Jedynie w miejscu źrenic włókna wydają się jakby przypalone przez działanie wysokiej temperatury.

Lekarze twierdzą, że z wyglądu źrenic Oblicza z Manoppello wynika, że Człowiek ten miał krwotok mózgowy. Jego uzębienie jest charakterystyczne dla ludzi żyjących w Palestynie w czasach Chrystusa.

Badania naukowe potwierdzają, że obraz Boskiego Oblicza z Manoppello nie mógł być namalowany przez człowieka. Jest więc on, jak mówi tradycja, „acheiropoietos” – czyli nie namalowany ludzką ręką.

Najdroższa tkanina

Święte Oblicze z Manoppello jest zadziwiającym wizerunkiem, który został utrwalony na drogocennej, antycznej tkaninie. Jedynie małe jej kawałki zachowały się do naszych czasów. Jest to bisior, nazywany morskim jedwabiem, który był najdroższą tkaniną w starożytności. Najstarsze fragmenty tego drogocennego płótna, które się zachowały do naszych czasów, pochodzą z IV w. Z technicznego punktu widzenia jest niemożliwe namalowanie czegokolwiek na morskim jedwabiu.

Strukturę tego płótna badał prof.  Giulio Fanti, który stwierdził, że mamy do czynienia z bardzo cienkim materiałem, utkanym z nici o średnim przekroju 120 mikronów. Jest on cieńszy od nylonu, syntetycznego włókna wyprodukowanego po raz pierwszy w 1945 r. Sposób tkania jest tradycyjny, a więc prosty i nieregularny. Istnieją puste przestrzenie pomiędzy nićmi, o wielkości od 150 do 350 mikronów. Tkanina jest przezroczysta i dlatego określana jest jako welon. W wolnych przestrzeniach pomiędzy nićmi brak jakichkolwiek pigmentów czy innych materiałów. Trzeba podkreślić rzecz wyjątkową, a mianowicie fakt, że przestrzenna tonalność kolorów nieznanego pochodzenia wynosi tu 0,5 milimetra, natomiast na Całunie Turyńskim jeden centymetr.

Badania naukowe Całunu z Mano­ppello przeprowadzone przez prof. L. Portoghesi, która jest specjalistką od tkanin z pierwszego wieku, stwierdzają, że mamy do czynienia z bisiorem – czyli z najdroższym antycznym materiałem. Profesor Chiara Vigo zaś, największa światowa znawczyni płócien wytwarzanych z bisioru, po dokładnych badaniach welonu z Manoppello stwierdziła, że jest to bisior morski, a więc tkanina powstała z jedwabistych nici, które wytwarzają małże morskie Pinna nobilis. Te niezwykle cenne tkaniny wytwarzano w czasach antycznych. Obecnie tylko na wyspie Sant’ Antioco koło Sardynii jest jedyne miejsce na świecie, gdzie produkuje się niewielkie ilości bisioru. Z jednej morskiej muszli Pinna nobilis można uzyskać tylko do 2 gramów włókna. Profesor Vigo twierdzi, że jedynie bisior może być tak przezroczysty i delikatny jak Chusta z Manoppello i równocześnie ogniotrwały jak azbest. Nikt z ludzi nie jest w stanie na tego rodzaju materiale czegokolwiek namalować, a tym bardziej tak perfekcyjnego obrazu, jaki znajduje się w Manoppello. Bisior można namoczyć, ale absolutnie nie da się na nim malować – na tak cieniuteńką tkaninę po prostu nie da się nanieść żadnej farby.

Paul Badde podkreśla, że „w prawej źrenicy tęczówka jest wyraźnie przesunięta w górę, co nie byłoby możliwe na zdjęciu. Obraz nie jest hologramem, który tak bardzo przypomina, gdy patrzymy na niego pod światło. Przez płótno przebiegają charakterystyczne zagięcia, tak jakby Całun był przez długi czas złożony: raz wzdłuż i dwa razy w poprzek. Kolory oscylują w świetle pomiędzy umbrą, sjeną, srebrem, łupkiem, miedzią, brązem i złotem; wydaje się, że powstają tak jak na skrzydłach motyla, ponieważ pod mikroskopem nie widać na materiale żadnych śladów farby, a w padającym od tyłu świetle staje się on przezroczysty jak szkło; znikają też wtedy ślady zagięć. Tego rodzaju zjawisko można zaobserwować wyłącznie na bisiorze (morskim jedwabiu) – najcenniejszej tkaninie starożytnego świata (…). Pod światło płótno staje się zupełnie przezroczyste, podczas gdy w cieniu wydaje się grafitowoszare”.

Kiedy w Bazylice św. Piotra Marcin Luter po raz pierwszy zobaczył przez chwilę ten całun, określany wtedy jako Chusta św. Weroniki, najprawdopodobniej widział go pod światło i dlatego nie mógł zobaczyć żadnego obrazu. Swoje rozgoryczenie wyraził w dosadnym stwierdzeniu: „Utrzymują, że na Chuście Weroniki jest utrwalone prawdziwe Oblicze naszego Pana. Tymczasem jest to kawałek jasnego lnu, który podnoszą w górę. A biedni prostaczkowie nie widzą nic poza kawałkiem jasnego lnu na czarnej desce”. Luter poprzestał na pierwszym wrażeniu, nie podszedł bliżej, aby się upewnić. Zbieranie argumentów przeciwko papiestwu, zawód i różne uprzedzenia zamknęły Lutra na poznanie całej prawdy i sprawiły, że nazwał Chustę Weroniki „diabelskim oszustwem rzymskich papieży”.

Chusta z Manopello relikwią Zmartwychwstania

W dziesiątym tomie prywatnych objawień znanej włoskiej mistyczki Marii Valtorty (wszystkie jej pisma zostały wydane drukiem na polecenie papieża Piusa XII) 22 lutego 1942 roku zostały zapisane następujące słowa, które powiedział jej Jezus:

„Chusta Weroniki jest bodźcem dla waszych sceptycznych dusz. Wy, racjonaliści, oziębli, chwiejący się w wierze, którzy przeprowadzacie bezduszne badania, porównajcie odbicie twarzy na Chuście z odbiciem na Całunie. To pierwsze jest Twarzą Żyjącego, to drugiego Zmarłego. Jednak długość, szerokość, cechy somatyczne, kształt, charakterystyka są takie same. Nałóżcie na siebie te dwa odbicia. Zobaczycie, że sobie odpowiadają. To Ja jestem. Pragnę przypomnieć wam, kim byłem i kim się stałem z miłości do was. Abyście się nie zagubili, nie stali się ślepymi, powinny wam wystarczyć te dwa odbicia, aby doprowadzić was do miłości, do nawrócenia, do Boga” (Maria Valtorta: L’Evangelo come mi e stato rivelato, Centro Editoriale Valtoriano, 2003, s.414).

Wieloletnie badania Całunu z Manoppello, które zainicjowała przed 20 laty specjalistka od ikon – zakonnica Blandina Paschalis Schlömer, zainteresowały innych naukowców i w efekcie doprowadziły do zaskakującego odkrycia, że martwe Oblicze z Całunu Turyńskiego i żyjąca Twarz z Manoppello to ta sama Osoba. Wizerunki tych dwóch twarzy dokładnie do siebie pasują, a więc te dwa obrazy przedstawiają tę samą Osobę. Nałożenie (suprapozycja) folii z obrazem Twarzy z Manoppello na Twarz z Całunu jest graficzno-matematycznym dowodem na to, że mamy do czynienia z tą samą Osobą. Z naukowego punktu widzenia nie ma żadnych wątpliwości, że obydwa oblicza – z Całunu i z Manoppello – w 100% odpowiadają sobie w strukturze i wymiarach. Zgodność jest tak wyjątkowa, że trzeba tu mówić o matematycznym dowodzie.

Wizerunek martwego ciała na Całunie Turyńskim i Boskie Oblicze z Manoppello są niewątpliwie największymi cudami na świecie. Z naukowego punktu widzenia wizerunki te nie miały prawa zaistnieć. W całym świecie nie ma takiego obrazu, który swymi właściwościami mógłby chociażby w minimalnym stopniu równać się z tymi dwoma.

Dając nam swój wizerunek na Całunie Turyńskim i odbicie swojej twarzy na Całunie z Manoppello, Chrystus wzywa nas wszystkich do nawrócenia, do nawiązania z Nim osobistego kontaktu w sakramentach pokuty i Eucharystii oraz w codziennej, wytrwałej modlitwie. Musimy zarazem stale pamiętać o tym, iż:

„Chrześcijaństwo to nie forma kultury, ideologia albo jakiś system wzniosłych zasad czy wartości. Chrześcijaństwo to Osoba. Chrześcijaństwo to Obecność. Chrześcijaństwo to Oblicze: Jezus Chrystus!” (Jan Paweł II, Berno, 4 czerwca 2004 roku).
Źródło: Miłujcie się

Fotogaleria  – podczas jednej z pielgrzymek do Włoch

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Życzenia Wielkanocne

Niech czas Wielkanocny
rozświetli mroki zwątpień jasnością Wiary,
zabarwi szare dni kolorami Nadziei,
rozgrzeje zmarzniętą duszę płomieniem Miłości!
Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych – Chrystus Zmartwychwstał

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

97 odpowiedzi na „Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Niech światło rozprasza nam ciemności w każdej sytuacji, a wiara napełnia nas mocą

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Krystyna pisze:

  Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa dla prowadzących stronę p.Ewy i p. Kazimierza wraz z podziękowaniami za wszelkie dobro oraz wszystkich czytelników.

  • Beata pisze:

   Ewa , dziękuję. My musimy pozostać w domowych więzieniach. Podobno to jest teraz miłość bliźniego. Wszystkim, dla których te Święta są pełne smutku i tęsknoty za Eucharystią życzę, by Zmartwychwstały Jezus przytulił Was do swego Serca i ukazał sens tego co nas spotyka.

 3. wobroniewiary pisze:

  Zanim nastąpią wzajemne życzenia – chcę najpierw wstawić zdjęcie mojej świecy, którą wzięłam dziś (w Wielką Sobotę) do kościoła, patrząc na jej płomień i na wizerunek NMP z Medjugorie – oddawałam Was wszystkich Bogu przez Maryję, przez Jej Niepokalane Serce, upraszając dla wszystkich łask i pokoju

 4. m-gosia pisze:

  Błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana Jezusa ,radosnych Świąt pełnych miłości,wiary i nadziei dla Ewy,Kazimierza i pozostałych członków rodziny wowitowej.

 5. jozef91 pisze:

  Świętując Paschę Naszego Pana Jezusa Chrystusa, otwórzmy się na odradzający strumień Miłosiernej Miłości, która nieustannie rozlewa się na nas przez Jego zranione Serce.
  Niech strumień tej łaski przemienia nas i uświęca, i czyni nas 《znakami》 Bożego miłosierdzia. Błogosławionych Świąt! ⛪

 6. Ola pisze:

  Jezus zmartwychwstał,prawdziwie zmartwychwstał !!! Radość niepojęta ! Alleluja ! ♥️😃
  Kochani ,pomimo bolesnych doświadczeń ,które obecnie przeżywamy , życzę nam wszystkim doświadczenia radości Zmartwychwstałego Pana i udziału w Jego Miłości ,abyśmy z każdym dniem czerpali z nieskończonego Miłosierdzia Bożego ♥️
  Alleluja!♥️

 7. babula pisze:

  Ewo Kochana Dziękuję Ci za wszystkie modlitwy, za Msze Św, na które zabrałaś nas w swoim sercu, za ból prowadzenia tej strony i życzę Tobie i Kazimierzowi by pomimo tylu nieszczęść jakie nas ostatnio spotykają życie rozjaśniło się nadzieją, by zostało napełnione przez Jezusa miłością, zdrowiem duszy i ciała.
  Całej mojej Rodzinie Wowitowej -błogosławieństwa Bożego na każdy dzień +++

 8. babula pisze:

  Dla Ks. Skwarczyńskiego w tym pięknym dniu składam życzenia wszelkiego błogosławieństwa Bożego, zdrowia i długich lat życia w szczęściu, blisko serca Jezusa. Dziękuję Księdzu za cale to wielkie duchowe dobro jakim się Ksiądz z nami podzielił. Szczęść Boże ❤
  A teraz posyłam mojego Anioła Stróża do ołtarza, na którym Ksiądz złoży Najśw. Ofiarę +++

 9. wobroniewiary pisze:

  Nie każdy miał wczoraj możliwość poświecenia koszyczka, dlatego publikujemy tekst błogosławieństwa pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym 😇

  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO:

 10. Eugeniusz pisze:

  Wszystkim życzę Błogosławieństwa Zmartwychwstalego Chrystusa… Niech Pan dotknie nasze serca pokojem a Matka Boża pośredniczy nam w tej drodze do spotkania Pana na wieki

 11. Mikael pisze:

  Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej – Zmartwychwstał Pan
  „Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś,
  blaskiem jaśnieje noc
  Nie umrę, nie, lecz będę żył,
  Bóg okazał swą moc
  Krzyż to jest brama Pana,
  jeśli chcesz przez nią wejdź
  Zbliżmy się do ołtarza,
  Bogu oddajmy cześć!”
  https://m.youtube.com/watch?v=86esuoIivFY

 12. Magdalena pisze:

  Ja też podczas Triduum Paschslnego zanosiłam Panu naszą Wspólnotę. Dziś również o 12 w południe na Mszy Świętej ogarniam nas wszystkich modlitwą. Mam tę łaskę że mogę uczestniczyć we Mszy Świętej, przyjmować Komunię Świętą na klęcząco. Dziękuję Panu za cudownego, odważnego ks. Proboszcza i kochanych, świętych księży Wikariuszy.
  Radosnych Świąt ❤️

 13. leszekkl1961 pisze:

  Witam  Wszystko najlepszego dla redakcji portalu. Dużo zdrowia i wytrwałości życzy wierny czytelnik.                                                                                        Powodzenia KL. Dnia 11 kwietnia 2020 22:33 W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej <comment-reply@wordpress.com> napisał(a):
  wobroniewiary posted: "Chrystus zmartwychwstał! 23 września 2004 r. niemiecki dziennik Die Welt opublikował reportaż „Prawdziwe Oblicze Chrystusa. Odnalezienie niezwykłej relikwii Zmartwychwstania?”, napisany przez znanego niemieckiego dziennikarza Paula Baddego. Media włoski"

 14. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:

  Całej rodzinie WOWiT życzę aby Zmartwychwstały Chrystus przemienił lęk i smutek w radość i nadzieję na lepsze jutro, a ponadto dużo zdrowia, spokoju i życzliwości w naszych rodzinach. Alleluja!!!

 15. wobroniewiary pisze:

  Nowenna przed świętem Bożego Miłosierdzia
  Wielka Niedziela – Dzień trzeci: Dusze pobożne i wierne

  Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.

  Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

  Są niezbadane miłosierdzia dziwy,
  Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
  Na wszystkich patrzysz okiem litości,
  I wszystkich pociągasz do swej miłości.

  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jak na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1214-1215)

  Koronka do Miłosierdzia Bożego
  http://sanctus.pl/index.php?doc=178&podgrupa=243

  • Małgorzata K. pisze:

   Drogim Adminom, Ks. Adamowi i Wszystkim przyjaciołom WOWIT- Radości, Pokoju, błogosławieństwa i wszelkich obfitych Łask od Zmartwychwstalego Pana Jezusa 💞💕+++

 16. Ania G. pisze:

  Niech Jezus zmartwychwstaje w nas codziennie wiarą,nadzieją i miłością!Niech światło Jego Zmartwychwstania opromienia nasze życie na tyle mocno byśmy przestali się bać i zaczęli prawdziwie żyć! Duchowej mamie Ewie i wam mojej duchowej rodzinie wowit życzę Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

  • Bozena pisze:

   Dziękuję wszystkim za pamięć modlitewna i też przylanczam się do życzeń
   Radosnego Alleluja Zmartchwywstalego Chrystusa !
   prowadzacym stronę wraz z czytelnikami i ich rodzinami

 17. maria pęcicka pisze:

  Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Maria

 18. Raph@el pisze:

  Całej WOWiTowej rodzinie, szczególnie Ewie i Kazimierzowi za to wielkie dzieło i trud prowadzenia tej strony, kapłanom prowadzącym, ks. Skwarczyńskiemu życzę błogosławieństwa Bożego, wszelkich potrzebnych łask, darów Ducha Świętego, zdrowia i pogody ducha. Niech Maryja oświetla i umacnia w wędrówce ścieżkami życia.

 19. Ania pisze:

  W wielkanocny poranek błogosławieństwo z jasnogórskiego szczytu, co jest czymś zupełnie wyjątkowym, udzielone zostało Częstochowie, a wraz z nią całej naszej Ojczyźnie. Msza św.rezurekcyjna odprawiona została w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem bpa Antoniego Długosza.

 20. Ania pisze:

  Haniebne drwiny Sikorskiego

  • Paweł pisze:

   Pamiętam, że gdy uczestniczyłem w ogólnopolskim etapie olimpiady chemicznej dla szkół średnich w roku 1988 i/lub 1989, to jedno z zadań (choć nie pamiętam już, czy było to jedno z zadań udostępnionych wcześniej uczestnikom w ramach zestawu przykładowego, czy też zadanie to pojawiło się już w czasie właściwych eliminacji, „na sali egzaminacyjnej”) polegało właśnie na tym, że na podstawie danych liczbowych na temat stwierdzonej radioaktywności jednego z izotopów węgla – współtworzącego „organiczną materię” w próbkach pobranych z Całunu Turyńskiego – należało obliczyć wiek Całunu. I wynik – o domyślnie moralizatorskim charakterze – „wychodził’ z tych obliczeń taki, że Całun jest średniowiecznym falsyfikatem. [Tyle tylko, że po wielu latach – jak później poczytałem sobie np. w „Miłujcie się!” czy w książce Vittorio Messoriego „Czarne karty Kościoła” (wyd. Księgarni św. Jacka „za pozwoleniem Władzy Duchownej”, Katowice 2003) – okazało się, iż te pobrane próbki z Całunu były tendencyjnie – jak to się mówi – „niereprezentatywne”, gdyż pobrano je (celowo) z fragmentów Całunu nie tych nienaruszonych, lecz tych „pocerowanych” w średniowieczu ówczesnymi nićmi (dla poratowania rozpadających się części Całunu).]
   Ale – co ciekawe – choć ja jako licealista zupełnie nie interesowałem się takimi rzeczami, jak Całun Turyński, i w ogóle nie miałem pojęcia, z czego wynika ich popularność [bo zupełnie nie zastanawiałem się nad tym, czy np. chusta św. Weroniki albo kielich z Ostatniej Wieczerzy, lub też właśnie grobowe „płótna” spowijające po śmierci Ciało Pana Jezusa mogły przetrwać aż do naszych czasów jako relikwie (nie miałem bowiem wtedy żadnego pojęcia tym, czym W OGÓLE są relikwie – jakiekolwiek!)], to jednak DOBRZE zapamiętałem właśnie tę usilną „dydaktyczną” intencję tego powyższego zadania z olimpiady chemicznej, zmierzającą ku temu, by nam wpoić – „na całe życie”, „ku przestrodze” – że Całun Turyński to falsyfikat. Było w tym takie jakieś „paternalistyczne” lekceważenie RELIGII z punktu widzenia NAUKI. Lecz – paradoksalnie – właśnie dzięki temu „ideologicznie niezdrowemu” wysiłkowi autorów zadań tej olimpiady dowiedziałem się po raz pierwszy i dobrze to zapamiętałem, „o co chodzi” – tak W OGÓLE – „z tym Całunem Turyńskim”…
   Oczywiście teraz kwestię autentyczności Całunu interpretuję zupełnie inaczej, niż chcieli to „nam sprzedać” wtedy propagandziści chylącego się ku upadkowi socjalizmu, szukający „narybku” (dla wykształcenia nowego pokolenia ateistów lub przynajmniej agnostyków oraz zaszczepienia „alergii” na religijną „ciemnotę”) wśród ludzi młodych, dorastających w epoce „późnego Jaruzelskiego”…

  • Maggie pisze:

   To skandaliczne Bluźnierstwo i Ignorancja, bo nawet naukowe analizy wskazują, że ta Relikwia NIE jest falsyfikatem.

   Natomiast polskość i dobre maniery tego pana „ateisty”, w moim odczuciu, NIE budzą wątpliwości, że są gorszą wersją falsyfikatu gentleman’a.

  • zpilka pisze:

   Zal mi go.Jednak w mojej ojczyznie czuje sie przez takich ludzi przesladowana.Trudno.Sa inni.Jednak widzac zacietosc na tej twarzy i widzac i slyszac bezczelne zachowania, czuje ,ze szykuja sie doswiadczenia.matko Bolesna i Anielska Pelna Laski wstawiaj sie za nami,abysmy i my zmartwychwstali.

 21. wobroniewiary pisze:

  Życzenia wielkanocne o. Marinko Šakota OFM – proboszcz parafii Medziugorje 11.04.2020

 22. Ania pisze:

  Najnowsze informacje na temat br. Elii Cataldo znaleźć można na stronie internetowej wspólnoty Apostołów Bożych (j. włoski) oraz innych poniżej podanych stronach:
  https://www.apostolididio.it
  http://bratelia.pl/

  Obejrzyj film: Brat Elia – Tajemnica Światła
  Informacje związane z Bratem Elia i Wspólnotą Apostołów Bożych:

  Fra Elia Pascha 2020
  Wielki Tydzień z Bratem Elia
  Brat Elia w Justynowie
  Pielgrzymka brata Elia do Lourdes
  Upomnienie prawne dla Grzegorza z Leszna z kanału „Wposłudze” od prawników Fra Elii Cataldo

  Za: http://www.krolowa-pokoju.com.pl/brat-elia.html

 23. wobroniewiary pisze:

  Niech mi ktoś to wyjaśni w logiczny sposób – po co mamy nosić maseczki, skoro minister zdrowia śmieje się wprost, że one nie pomagają!!! To nie fejk, to fragment wywiadu z ministrem Szumowskim!!!

  https://www.wiesci24.pl/2020/04/07/minister-zdrowia-kpi-z-maseczek-na-twarz-szokujace-nagranie-z-szumowskim/

  • Sylwek pisze:

   Po to zeby ktos zarobil, jak by to pomagalo to by nosili i by od razu wprowadzili a nie od czwartku ale do czwartku np na poczcie pl maja dostarczyc… poza tym to tak samo zostan w domu ludzie siedza w blokach na balkonach bo to w powietrzu a jak na balkonie albo otwartym oknem nie najdzie juz?

  • Robert pisze:

   Ten człowiek szydzi z Najświętszego Sakramentu w słowach: do ust czy ma rękę. Straszne kto rządzi Polską

   • Sylwek pisze:

    ale ale przecież pokazał zdjęcie z umieralni z Św Matką Teresą z Kalkuty cos przegapiłem aj tam, nie pomagają nic nie dają ale nosimy wszyscy noszą to i my może niebawem z mostu skakać będą nam kazać i też skoczymy hoop siuup. Tak na poważnie to tam niezły ubaw mają z tego i innych narodów co głupszego kto wymysli wszyscy słuchają i wieża że te czy innne ograniczenia pomogą ale kościoły pozamykają. ja tak bym chciał poznać (nie wiem czy jest) taki zestawienie ile osób się zakaziło w kosciele właśnie bo w szpitalach ponoć ponad 1/3 zakażeń włąsnie stamtąd. Jeszcze czytałem chyba wczoraj że rząd ma pozwalać na otwieranie kolejnych sektorów gospodarki i wracanie do normalności (jaka będzie nie wiem) ale tak przyszło mi na mysl czemu właśnie po świętach a nie przed taka sam z tymi głupimi maskami kilka dni w te kilka w te …

  • Robert pisze:

   Ten człowiek szydzi z Najświętszego Sakramentu w słowach „doustnie czy na rękę” Taki my nierząd w Polsce

  • wobroniewiary pisze:

   10 kwietnia stali w kupie, resztę ludzi mając w ….
   Stali bez maseczek w kupie 30 osób bez dystansu 2 m!
   No piękny przykład dali!!! Aż mi niedobrze! To czyny mają pociągać a nie słowa, bo te umieją ładnie „podawać na tacy” a co zrobili?
   Pokaz pt „co wolno nam, to nie niższa kasto wam”!

   • Grażyna K pisze:

    A pisałam tu przed wyborami na jesieni że nie podobają mi się już rządy PiS to dużo osób naskoczyli na mnie lepszy PiS skończył się jak odsunięto p Beatę Szydło niestety miejmy oczy szeroko otwarte pozdrawiam

  • Maggie pisze:

   To ten sam minister, który pozamykał kościoły❗️On się śmieje❓.. a ten się śmieje dobrze, kto się śmieje na końcu‼️

   Noszący maskę nie prycha i nie dmucha na innych. Kropelki przy kichnięciu i oddech nie idą wprost w powietrze (czy np na odzież przechodnia, z którego wiatr etc przeniesie na innych), które inni wdychają, które wiatr roznosi i te maski są lepsze niż „kichanio-smarkanie” w „rękaw” .. do tego trzymają ręce z dala od twarzy, gdyż maska „przypomina”, że ręce mogły już dotknąć „niewidzialnego wroga” .. i nie wolno nimi nawet „poskrobać się po głowie”.

   Wiele osób nosi tego wirusa bezobjawowo lub z długim czasem ujawnienia się tej „korony” i to wiąże się z potencjalną możliwością „ewolucyjnego” nasilenia się objawów aż do: ekstremalnych, prowadzących do śmierci.

   Dlatego nawet domowej roboty maski (parę warstw naturalnej tkaniny), które choć nie są tymi co dla służby zdrowia (N95‼️) ale zawsze stanowią pewną ochronę, no i muszą być z ostrożnością i to często prane. Właściwe tj „profesjonalne maski” powinny być zmieniane co ok 3 godzin i jeśli nie ma na zmianę to sterylizowane. Służbie zdrowia brakuje masek a co dopiero policji, strażakom itd.

   Zakażenie przez nos i usta może zagrozić układowi nerwowemu, bo łatwe jest dojście mózgu … (stąd brak węchu i smaku u niektórych chorych).

   Pan minister się śmieje .. z czego? czy z braku „ppe” (personal protection equipment) … lub może raczej do czego 🧀? Odstępy tj dystans BEZ najprostszych masek (nawet bez zrolowanej chusty i uźytaj a’la maska) to chyba jest WIELKI problem .. Najłatwiej pozamykać kościoły i się śmiać .. i zmęczonych ludzi straszyć.

 24. Edyta pisze:

  Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego dużo zdrowia,pogody ducha,optymizmu i radości z małych codziennych spraw oraz błogosławieństwa Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa dla Pani Ewy,dla Pana Kazimierza,dla ks.Adama Skwarczyńskiego i dla całej mojej kochanej rodziny Wowitowej.
  Niech Was wszystkich Bóg błogosławi ❤❤❤

  • Katarzyna pisze:

   Jezus Zmartwychwstał prawdziwie Zmartwychwstał! Dla drogiej rodziny WOWIT: księży, administratorów, czytelników ślę życzenia ciepła, miłości oraz wielu łask Bożych z okazji tego wspaniałego dnia. Niech nas prowadzi i strzeże nasz Pan Jezus Chrystus. Alleluja!

 25. wobroniewiary pisze:

  Gdy Mateusz Morawiecki zostawał szefem polskiego rządu, deklarował, że chce chrystianizować Europę. A do historii przejdzie jako ten, który zabronił Polakom pójść do kościoła w Wielkanoc. Ale polityk to polityk – co jednak powiedzieć o postawie prymasa?

  Środowiska katolickie słusznie utyskiwały na niesprawiedliwość, jaką było dopuszczenie do funkcjonowania pełnych hipermarketów – w tym budowlanych – podczas gdy do kościoła mogło wejść zaledwie pięć osób. Prezes Ordo Iuris mecenas Jerzy Kwaśniewski nazwał te decyzje rządu PiS „czystym populizmem władzy, która świadomie wybrała taką odpowiedź na narastającą falę poszukiwania kozła ofiarnego dla sfrustrowanej epidemią opinii publicznej”. Tym populistycznym kozłem ofiarnym miały się stać właśnie kościoły i praktyki religijne.

  http://www.pch24.pl/za-limit-pieciu-osob-na-mszy-wielkanocnej-podziekujmy-premierowi-i-prymasowi,75256,i.html

  • Ania G. pisze:

   A Pan M.Piotrowski też jest z PIS ?

  • Ola pisze:

   Wczoraj ,w drugim dniu nowenny przed niedzielą Miłosierdzia Bożego ,zanurzaliśmy w niezgłębionym miłosierdziu Bożym wszystkie dusze kapłańskie i zakonne. Panie, zlituj się nad nami!! Dziś ,po radosnym poranku ,kiedy aż chciałam skakać z radości z okazji dzisiejszego Święta ,przepłakałam pół niedzieli … Pojechałam do kościoła na 11 ,byłam już o 10.10 pod kościołem ,czekałam pół godziny aż przyszedł ksiądz ,aby otworzyć kościół …i powiedzieć mi ,że mnie nie wpuści ,bo ma zarezerwowane 5 miejsc dla ludzi ,którzy mieli dzisiejszą intencję. Wróciłam do domu rozbita ,zalana łzami .

   • Ola pisze:

    Nadal jestem rozbita ,a przecież Jezus zmartwychwstał!!!! Pokonał wszelkie grzech ,ludzie !!! A ja nadal jedną nogą jestem po stronie smutku . Jezu ,zlituj się nad nami !!

    • Renata pisze:

     Olu ofiaruj swoje cierpienie Jezusowi. Prawda obroni wkrótce się sama ,zobaczysz🙂 Już długo na to Niebo nie będzie patrzeć. Bądźmy gotowi na przyjście Jezusa, który nas osądzi. Otrze on KAŻDĄ Twoja łzę. Błogosławionej Wielkanocy🐥

    • szpilka pisze:

     Pani Olu.Zawsze mozna stanac pod drzwiami kosciola.Trudno.Chociaz do framugi mozemy sie przytulic.Nie placzmy nad soba ,ale nad ksiezmi.Biedni oni.Niestety z szatanem sie nie paktuje.Co dostali beda musieli oddac.Dlatego sa cisi .Czarne chmury zberaja sie ,to widac.Ich milczenie to nie zdrada,ale oczekiwanie na mozliwosc ruchu.Obawiam sie ,ze sa w klinczu.Z pewnoscia niosa straszny ciezar .Pisze o hierarchach.Zwykli ksieza przynajmniej u mnie na swieta zaproponowali 16 Mszy Sw.I co?Na kilku byli zupelnie sami.Mamy mozliwosc odprawiania w kaplicy i w kosciele.Chetnych malo.Zycze wszystkim swiatla Pana Zmartwychwstalego i duchowych radosci.

    • Maggie pisze:

     Renato, 💕, masz rację.
     Dodam: Tu gdzie mieszkam, nie ma mowy nawet o 5 na Mszy Św. Jeśli można, to te dozwolone na „zebraniach” 5 osób .. powinno nosić maski.
     Logicznie: to wystarczy jedna osoba aby zarazić. W mojej parafii jest tylko jeden kapłan tj ks.proboszcz .. i nie daj Panie Boże aby „coś” mu się przydarzyło. Nie ma u nas „licytacji”: kto (?) wejdzie na Mszę Św., bo tak z miejsca zarządził ks.kard Collins. Oczywiście to boli.. ALE za Czarneckim powtarzam „jam nie z soli, ani z roli, ale z tego co mnie boli”.
     Jezus NIE zaraża ALE ludzie tak.
     Narazie krążę po świecie (wirtualnie) bo słabe połączenie na Msze z mej parafii .. a, że ponoć podróże kształcą .. to dopiero się wykształcę 😂 .. (ze ślepienia w ekranik to: na nos lunety 👓👀 i ćwiczenia 🏋️‍♀️ na przygarbione grzbiety i bez słownych omyłek .. płaszczy się z wyszukiwania, Sorry, tyłek)

  • Maggie pisze:

   To jest światowy atak na wierzących. Wszędzie NA CAŁYM ŚWIECIE ‼️to samo .. a wirus zbiera olbrzymie żniwa. TO NIE TYLKO W POLSCE.
   O ironio: Słyszałam, że wczoraj „delegacyjka” +- 30 osobowa (nie 5!) składała 10-cio rocznicowy hołd.

   Byli Święci, którzy korzonkami lub samą Eucharystią się żywili … a tu … NIE ma spowiedzi, ani możliwości przyjęcia Komunii Świętej etc. Chyba musimy to PRZYJĄĆ JAKO WIELKĄ POKUTĘ i TRWAĆ ZANURZENI W MODLITWIE BŁAGALNO-WYNAGRADZAJĄCEJ.

   JEZUS JEST, BYŁ I BĘDZIE PANEM przez wszystkie wieki wieków. Amen❣️

   • wobroniewiary pisze:

    Cały czas o tym „hołdzie” piszę! Że było ich 30-tu w kupie a nas mają w… !!!
    Gdyby Msze św. odbywały się na świeżym powietrzu (a jest ciepło), to ludzie mogliby stać w odległości nawet 3-4 m od siebie i zmieściłoby się pod każdym kościołem do 100 osób na każdej Mszy św.
    Ale to nie był PISowsko-rządowy hołd a Najświętsza Ofiara i dlatego jest tak zwalczana

    • Maggie pisze:

     W maskach można by stać bliżej i liczniej .. no ale pan minister z masek się śmieje 🧀.. jakby chciał zniszczyć nadzieję ..

     Trzeba omadlać również tych, co z polecenia „góry”, szykują krępujące Kościół sznury .. wirus to szatańska sprawka: Bóg go nie stworzył .. ale to jest dopust, więc i wielka próba.
     Maryjo, Królowo Polski, proś Boga za nami❣️💗

   • Longin pisze:

    No właśnie przyjąć…co jednak ofiarować z SIEBIE – skoro powszechność takiej pokuty zostaje z założenia zanegowana poprzez zamknięcie kościołów.
    Zawsze na przestrzeni dziejów lud wierny zwracał się do Boga o ratunek zapełniając świątynie – teraz zaś suplikacja odśpiewana przez max 5 osób z resztą …wpatrzonych on-line- czy może być wynagrodzeniem?

    Przepraszam, że życzenia na końcu – ale z serca dla Ciebie Ewo, Kazimierzu oraz wszystkim wiernym czytelnikom wowit życzę pełni łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, aby zawsze wiernie nieśli lampę Wiary i Tradycji oświetlającą ciemność, którą właśnie ostatnio tak wielu nazywa „ostrożnością”

   • szpilka pisze:

    To jest czas szukania ksiezy i miejsc spotkan.Trzeba to rozeznawac i szykowac sie na niszowe msze.Jeszcze mozna sie spowiadac,jeszcze mozna wejsc do kosciolow i przyjac Komunie Sw.Kto zyw do poszukiwan,Mozna gromadzic sie w domach.

 26. Ela pisze:

  Moc Zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie ciemności i śmierć,zapala w naszych sercach miłość,radość i nadzieje..Nadziei,.,pokoju i miłości dla wszystkich czytelników i ich bliskich,i prowadzących te stronę dla ,,ks.Adama i wszystkich związanych z tą stroną Wesołego Alleluja.

 27. wobroniewiary pisze:

  No to się zaczyna!

  Zdaniem multimiliardera i filantropa, szczepionka na koronawirusa SARS-CoV-2 ujrzy światło dzienne już za 18 miesięcy. „Produkcja szczepionki będzie stosunkowo prosta, ale będzie do tego potrzebny wspólny, globalny wysiłek” – zapowiada.

  • Sylwek pisze:

   no to znaczy że tylko jeszcze 18 miesięcy będzie trwałą epidemia potem poszczepią kogo się da czy chory czy zdrowy potem nagle umrze niewiadomo czemu (a może coś będzie w tej szczepiące gratis chip, numer nanotechnologia jest na dość wysokim poziomie) a już na pewno jak ktoś się nie zaszczepi to od razu do piachu. nie łudźmy się że te czy inne święta będą inaczej wyglądały ze policja z ulic parków zniknie a my wrócimy jak dawniej do kościołów. ja już takich watpilowści nie mam tym bardziej po słowach Prymasa, i kiedyś gdzieś czytałem ze będą żywi umarłym zazdrościć śmierci ja już im zazdroszczę bo jak widzę to wszystko to naprawdę nie zbyt dobrze się czuje.

  • Maggie pisze:

   I może ze szczepionką „czipa” będzie każdemu doradzał ..
   by tak „wszystkich wszczepionych” kontrolowała władza … ?

 28. neta pisze:

  Życzę Wszystkim błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Alleluja!

 29. kasiaJa pisze:

  W Świnoujściu taka historia…
  „Absurd w Świnoujściu. Policja zakazuje…przebywania na domowych działkach
  Uwaga, uwaga, tu Policja! Przebywanie na działkach w celach rekreacyjnych jest zabronione – to nie kolejny tekst z komedii Barei, ale polska rzeczywistość w czasie epidemii koronawirusa.

  Trwająca kwarantanna skutecznie wyrzuciła ludzi z parków, bulwarów, łąk, lasów czy trawników. Szczęśliwy, kto dzisiaj ma możliwość korzystania z pięknej pogody na własnej działce. Jak się jednak okazuje, przebywanie nawet na kilku metrach kwadratowych własnego ogródka może być łamaniem rygorystycznych zaleceń.

  Portal iswinoujscie.pl opublikował nagranie, na którym zarejestrowano jak z policyjnych szczekaczek słychać dość nietypowe wezwanie policji. – Uwaga, uwaga, tu Policja! Przebywanie na działkach w celach rekreacyjnych jest zabronione – brzmi komunikat. Jak widać, podczas trwającej walki z epidemią koronawirusa, swoimi zarządzeniami władza konsekwentnie naraża się na coraz większą śmieszność”.
  http://www.pch24.pl/absurd-w-swinoujsciu–policja-zakazujeprzebywania-na-domowych-dzialkach,75311,i.html

  • Maggie pisze:

   Jeśli ogródek(działka) nie jest przydomowy, to niestety kwarantanna TO kwarantanna. Działkowe przyjęcia są nie do przyjęcia.
   U nas nawołują, aby ludzie nie jeździli na północ, do cottage country, gdzie ludzie mają domki letniskowe, bo tam ich się boją, zwłaszcza, że stali mieszkańcy mają tam mniejszy dostęp do pomocy medycznej.

   Rozumiem, że człowiek może być dosłownie rozkojarzony od zakazów i nakazów … a do tego dochodzi własne ego, które należy rozumieć jako wygodnickie „widzimisię”. Sama czasem się hamuję, bo zaczynam być jak chorągiewka, kiedy patrzę na innych, lub gdy słyszę wiele „opinii” (ulegając niektórym).

   Wszyscy jesteśmy mniej lub więcej rozdrażnieni, ale też bardzo narażeni na wirusa, który nie komunikuje „a kuku .. jestem tuuu”. Przyjmijmy w duchu pokory zarządzenia, jeśli nie można inaczej to posłuch .. jako pokutę.

   Mieszkam w narożnikowym domu, przy podporządkowanych uliczkach, poniżej głównych arterii. Jest on z ogrodzeniem i małym ogródkiem. Nie podglądam ludzi. Widzę puste autobusy, przekraczające dozwoloną szybkość auta .. ale czasem … też beztroskę spacerujących ludzi np hałaśliwe przystawających na plotki, plucie, nawet smarknięcie z „rozmachem” na chodnik … aż mnie zemdliło, rzucanie niedopałków papierosów i innych śmieci. No i oczywiście odwiedzanie się w celach towarzyskich.

   Gdyby ludzie choć ❗️mieli maski, choćby te „domowe” , oczywiście, że nie są to N95 .. ale bez śmiechu, trzeba poważnie potraktować i taką ❗️ochronę, aby ekspansję wirusa przyhamować.

   Trzeba zrozumieć i pogodzić się, z tym, że to są ogólnoświatowe zarządzenia, a NIE wymysł Polaków, czy miejscowego rządu. Nie znamy wszystkich spraw „od kuchni”. Najbardziej cierpi Kościół – tego nie da się ukryć. W żadnym kraju nie daje się zastopować zachorowań na tego wirusa, tak jak w kraju, z którego wyszedł .. bo tam nie było żadnej swobody w rozumieniu zarządzeń. Już pootwierali kordony na obrzeżach WuHan.

   WHO, moim zdaniem, zbagatelizowała to co się działo w Chinach i zbyt wolno/późno zaczęto przygotowania i jeszcze gorzej dyrygować „akcją”. Przecież, poniekąd stąd, nie ma ani jednego kraju, w którym nie brakuje „ppe” (personal protective equipment).
   Zmęczyłam się tymi wywodami, przepraszam za dłużyznę. Ale narzekanie, że ktoś dostał napomnienie, że przesiaduje na działce w zestawieniu z dziennymi komunikatami ile osób zmarło, a ile zachorowało … przypomina, że „mądry Polak po szkodzie” .. ale czy rzeczywiście mądry? skoro czyni uniki nie tam gdzie powinien …

   Może lepiej zamiast polityką i politykami zajmijmy się modlitwą .. bo to im i nam wyjdzie to na DOBRE … bez względu na to „kto/co się kryje za kurtyną”. Zjednoczeni modlitwą stanowimy siłę, a gniewem pasiemy tylko rogatego.

 30. wobroniewiary pisze:

  Popularność zyskał wpis prezydenta z 2012 r., który brzmi „Jeśli ktoś jest u władzy i zakłada, że razem z kolegami jest ponad prawem, to rzeczywiście jest problem”. Andrzej Duda nie ma jednak powodów do zadowolenia.

  Teraz internauci pytają: „Czy nadal pan tak twierdzi?”, dołączając zdjęcia z 10 kwietnia – przedstawicieli władzy na placu Piłsudskiego i prezesa PiS na cmentarz

  https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-w-polsce-wpis-andrzeja-dudy-sprzed-lat-zyskal-nowe-zycie-6499114463340161a

 31. Maria pisze:

  „To nie koronawirus nas zabija… Za rok wprowadzą powszechne szczepionki!” Dr Shiva wRealu24! https://www.youtube.com/watch?v=RjDp2jDLWbo

 32. Maria pisze:

  W tym filmie była przekazana informacja,że szczepienia będą przymusowe dla każdego i jeśli ktoś nie podda się szczepieniu nie dostanie prawa jazdy i nie będzie mógł prowadzić żadnej działalności.
  Po za tym chodzi o zarobienie kasy na szczepionce.

 33. Maria pisze:

  Życzę Wszystkim spokoju i ufności w moc Bożą.
  Bądźmy tak cierpliwi, jak cierpliwa była Matka Jezusa, poniżanego i męczonego. Jesteśmy Kościołem Chrystusowym. Należymy do Boga.
  Rządcy należą do cezara i czynią to,co każe im cezar. Cezar czynił i czyni pogaństwo, nawet jeśli przychodzi do kościoła na mszę św., czy uroczystości religijne.
  Rządcy mówią, że chcą naszego dobra, więc nie pozwólmy im, aby odebrali nam nasze dobro, powietrze, parki, lasy, wiarę w Boga, w Jego Syna Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego.
  Bądźmy czujni. Uważajmy na różnego rodzaju cuda,cudowne uzdrowienia, cudowne dzieci, geniuszy, ruchy charyzmatyczne, iluminacje, cudze bogi (bóstwa obce Bogu).
  Przypatrzmy się cudownym uzdrowieniom z choroby z koronawirusa, który podobno niszczy płuca i układ oddechowy: przywódcy Niemiec, premiera W. Brytanii, premiera Kanady, innych władców, członków naszego rządu i wielu celebrytów amerykańskich.
  Przyjrzyjmy się jak doskonale działa system plan-demiczny. Terminowość statystyk, prędkość zakazów i nakazów, wszechstronna informacja o niebezpieczeństwie, natychmiastowe środki zaradcze na nagłą biedę. Zwiastunem było wprowadzenie w Polsce w listopadzie 2019 r. korytarzy życia (w ustawie o ruchu drogowym) – https://pl.wikipedia.org/wiki/Korytarz_ratunkowy.
  Obecnie mamy kult zdrowia. Rządcy wmawiają ludziom, że najważniejsze jest zdrowie (uważaj, bo zarazisz się od bliźniego – mówią; więc bliźni zaczyna patrzeć na bliźniego podejrzliwie – tak, jak zaplanowano). Do leczenia koronawirusa i duszy podsuwają Internet, w tym techniki New Age. Pilnujmy dzieci i młodzieży, żeby nie siedzieli przed komputerami.
  Dzieciom trzeba organizować różne zabawy ruchowe w domu. Pisać i rysować wspólnie z nimi na kartkach papieru, żeby czuli bliskość rodziców i ufali temu, co mówią i czynią rodzice. Z dziećmi i młodymi trzeba rozmawiać bezpośrednio, patrząc w oczy. Uczyć trzeba o Jezusie Chrystusie – BEZ KOMPUTERA (bez technik wizualizacji).
  Tylko Jezus jest Jedynym Mesjaszem. Módlmy się do Boga, bo zły nie śpi i jak mówi Pismo Święte, szykuje wielkie zwiedzenie!

 34. Damian pisze:

  ⛔️ WŁOSCY LEKARZE PRZED PROKURATURĄ ⛔️

  Gdyby się ktoś zastanawiał dlaczego lekarze siedzą cicho…

  Atmosfera na półwyspie coraz gorętsza 🔥

  Włoska struktura zwana Patto Trasversale per la Scienza, która zrzesza wiele podmiotów społecznych, politycznych, medycznych, farmaceutycznych na całym świecie, w celu promowania państwa Włochy, oraz „ochrony praw” każdego Włocha, złożyła doniesienie do prokuratury na kilku włoskich lekarzy i naukowców. Między innymi na dr. Stefano Montanar cenionego nanopatologa.

  Jakiś czas temu otrzymałem wywiad z dr. Montanarim. Oczywiście dotyczący sytuacji we Włoszech i samej epidemii. Wstrzymywałem się z jego publikacja czekając przede wszystkim na rzetelne tłumaczenie. Wczoraj je otrzymałem, a wraz z nim informacje, że na jednego z najbardziej cenionych włoskich naukowców, oraz dwóch innych lekarzy został złożony donos do prokuratury. Ponadto Guardia di Finanza z asystą policji weszły do mieszkania, oraz laboratorium naukowego lekarza i jego partnerki i dr Antonietta Gatti. Zostały one przeszukane i skonfiskowano: posiadane komputery i dokumenty, dane, wyniki badań. Obecnie lekarze Gatti i Montanari są zmuszeni zawiesić wszelkie działania związane z ich badaniami, w tym konferencje, konsultacje i analizy w wyznaczonym terminie.

  O co chodzi? W przypadku dr. Montanari właśnie o poniższy wywiad! Zapewne rownież o to, by żadnemu lekarzowi więcej nie przyszło na myśl podważanie „jedynej prawdy”.

  Doniesienie tłumaczone jest tak:

  „Oprócz wywoływania zamieszania i dezinformacji wśród obywateli, głos dr.Montanari, idący w przeciwnym kierunku niż wskazany przez krajowe i międzynarodowe instytucje opieki zdrowotnej, może prowadzić do nielegalnych i niebezpiecznych zachowań obywateli, nakłaniania do opuszczenia domu lub lekceważenia pandemii. Twierdzenia Montanariego nabierają jeszcze większej powagi, gdyż jest uznanym przez ludność autorytetem farmakologi i popularyzatorem naukowym”.

  Co w tym wywiadzie takiego ?

  Przeczytajcie, a włoska sprawa stanie się dla Was jasna. Wywiad bardzo długi, zamieszczam fragmenty, a całość po włosku w komentarz. Czytajcie od A-Z…

  Cytuje:

  + Miło Pana widzieć Doktorze Montanari.
  �– Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim.

  + Jeśli chodzi o wirusa, chciałabym poznać Pana zdanie.

  + Trudno jednoznacznie odnieść się do tego co dziś ma miejsce. Nie tylko nie jestem, psychologiem ani ekspertem socjologii, ale przede wszystkim nie jestem sędzią, a to sądownictwo powinno dziś badać wiele spraw związanych z SARS-CoV-2….

  Ja jestem nanopatologiem. Moja wiedza oparta jest na fizyce, chemii, fizjologii, immunologi, farmakologii, biologii… Ponadto o prawie pół wieku osobistych badań i współpracy z naukowymi instytucjami całego świata. Nie ma to nic wspólnego z tym, co dziś ma miejsce. Co jest modne. Taki na pewno nie będę – modny.

  Z mojej strony mogę powiedzieć, że chodzi o wirusa grypopodobnego, który nie jest jasne kiedy powstał i nie jest jasne gdzie powstał. Pomysły są różne, cząstkowe, niekontrolowane, mniej lub bardziej szalone. Mówi się, że powstał w Chinach, później, że jednak nie w Chinach. Są ci co opowiadają, że powstał od nietoperzy, inni opowiadają, że powstał w laboratorium przez przypadek lub specjalnie, żeby wyeliminować populację. Tak naprawdę ktoś na pewno wie skąd to się wzięło, ale tę wiedzę ma niewiele osób.

  Jedno jest pewne, wirus jest czymś nowym. Należy do grupy koronawirusów. Jest ich ogromna ilość – mnóstwo. Normalne przeziębienie bardzo często spowodowane jest właśnie koronawirusem. Nie są to zazwyczaj wirusy, które mogą wywołać śmierć, najczesciej są bardzo nieszkodliwe. Ten z kolei jest ekstremalnie zaraźliwy. Oznacza to, że jest w stanie wchodzić do organizmu innych osób z wielką łatwością. Ale pozostaje zupełnie nieszkodliwy, nie zostawia żadnego śladu/ symptomu, jakiejś nieprawidłowości czy choroby u większości osób. Jestem przekonany, że jakbyśmy zaczęli szukać wirusa u sześćdziesięciu milionów Włochów, to na pewno u trzydziestu milionów byśmy go znaleźli, a może nawet u większej ilości osób. On jest sobie tam nie robiąc żadnej krzywdy, tak jak ogromna liczba innych wirusów. Śmiertelność w przypadku tego wirusa jest znikoma, a może nawet nieistniejącą. Co innego poważna choroba razem z wirusem. Tym czy innym – każdym! Koronawirusem, rotawirusem, czy innym…. Wczoraj wieczorem słyszeliśmy ordynatora jednego z włoskich szpitali, który mówi, że jest tak samo z, czy bez choroby. W takim przypadku ten Pan powinien wrócić do szkoły, ale nie na studia, tylko jeszcze wcześniej, prawdopodobnie do podstawówki. Tu brakuje zupełnie logiki. Umrzeć z powodu choroby i mówię to też dla korzyści tego ordynatora, więc umrzeć z powodu choroby oznacza, że ta choroba jest przyczyną śmierci – powtórzę przyczyną. Na przykład zawał serca,m, jest on przyczyną śmierci. Jeśli Pani wpadnie pod pociąg, to ten wypadek jest przyczyną śmierci. Jeśli Pani wpadnie pod pociąg i miała Pani też przeziębienie, to przeziębienie nie jest przyczyną śmierci – przyczyną jest wypadek, a Pani akurat była wtedy przeziębiona. Jestem przekonany, że jeśli byśmy przeprowadzili kontrolę u wszystkich zmarłych Włochów, a mamy sześćset pięćdziesiąt tysięcy zgonów fizjologicznych we Włoszech rocznie, to prawdopodobnie połowa, a może nawet znacznie więcej z nich, ponieważ są to osoby starsze, będzie miała koronawirusa w organizmie. Dziś mamy przed sobą coś napompowanego, a może nawet znacznie, więcej… znacznie więcej…

  + A więc chciałabym przedstawić Panu ostatnie dane jakie widzę z ANSA – Włochy przegoniły nawet Chiny w ilości zgonów. Pan mówi o tym wirusie „nieszkodliwy”.

  �– To jest wirus, tak jak wiele innych wirusów. Na pewno nie jest to normalna grypa, to jest specyficzna „grypa”, która uderza w płuca. Są różne rodzaje gryp – jedne uderzają w jelita i wtedy mamy biegunkę. Mamy grypę która uderza w żołądek więc powoduje wymioty. Są grypy które mogą uderzać nawet w układ nerwowy powodując min. ból głowy. Ten wirus uderza w płuca, ale każda z tych infekcji jest groźna dla osoby starszej lub schorowanej. Uderzanie w płuca oznacza, że w niektórych przypadkach, przede wszystkim w przypadku starszych osób, a jeśli Pani sprawdzi to większość zgonów dotyczy właśnie osób około 80 roku życia i powyżej 80 roku życia, i w przypadku Włochów, średnio mają oni właśnie około 80 lat. Tak właśnie jest od lat w każdym statystycznym dniu roku i się to nie zmienia. W tym przypadku takie osoby wymagają pomocy w oddychaniu – respiratorów. To nie jest nic nietypowego. Osoby starsze mające grypę żołądkową również będą potrzebować hospitalizacji. Nawadniania, kroplówek, itd. Respirator to normalny sprzęt szpitalny. Mam doświadczenie czterdziestoletnie jeśli chodzi o sale operacyjne. Jest to absolutnie zwykły sprzęt szpitalny. Fakt, że my ich nie mamy to inna sprawa, lub że mamy ich zbyt mało. Mówię to żeby odpowiedzieć na tą sytuację kryzysową jak to nazwano. Faktem istotnym jest, że my przez 10 lat zniszczyliśmy nasz system ochrony zdrowia. Zamykaliśmy oddziały szpitalne, a nawet małe szpitale. Sprzęt jest zakupowany w małych ilościach i źle. Ceny we Włoszech są bardzo wysokie, ceny sprzętu, a może nawet wszystkiego co potrzebne jest do funkcjonowania szpitala są bardziej kosztowne we Włoszech w porównaniu do innych krajów. Dlaczego? Ponieważ we Włoszech funkcjonuje system korupcyjno-kapilarny. Więc jak coś w wolnym od tego kraju rynku kosztuje 10 to we Włoszech kosztuje 20. Mała ilość pieniędzy jakie mamy zostaje użyta w zły sposób. Więc bardzo łatwo znaleźć się można przed sytuacją kryzysową, możemy ją tak nazwać jak ktoś chce. Nie jesteśmy przygotowani ponieważ nasi rządzący od przynajmniej 10 lat sami nie są przygotowani. Kiedy słyszę, że włoski system ochrony zdrowia jest najlepszy na świecie, opadają mi ręce i może nawet nie tylko ręce.

  + A więc przepraszam, w jaki sposób wyjaśni Pan te zdjęcia, które są w obiegu, z samochodami wojskowymi, które transportują trumny i wyjeżdżają ze szpitala w Bergamo. A więc według Pana są to osoby zmarłe nie z powodu koronawirusa?

  �– I proszę zobaczyć, ciągle z powodu koronawirusa.. z powodu�koronawirusa…

  Ja już mam pewne wątpliwości co do tego, że przez niego zmarły nawet te 3 osoby.
  �+ Tak też poinformował Instytut Zdrowia.

  – Tak, dokładnie, właśnie tak, a wzgledem informacji podawanych powiem tyle – kiedy słyszę dziennikarza takiego jak Mario Giornado, który mówi, że nie możemy przekazać tej wiadomości, bo później ludzie więcej nam nie uwierzą. Musimy zostawić uciszoną te informację. To się pytam, jaki rodzaj dziennikarstwa mamy tutaj we Włoszech ? Nie mówię o dziennikarstwie parafialnym, mówię o dziennikarzu, który zasłużenie lub nie, szczyci się dużą sławą i który mówi coś, co jest niezgodne z etyką dziennikarstwa, z fundamentami dziennikarstwa. Ten Pan szerzy dezinformację. To jest wstyd.
  Ja już dziś w nic nie wierzę.

  + A jeśli chodzi o te obrazy szpitali przeludnionych i zaintubowanych ludzi. W jaki sposób Pan je wyjaśni? A więc według Pana to nie zależy od tego jak potężny jest ten wirus ale od czego? Od niewydolności służby zdrowia we Włoszech?

  �– Uważam, że my nie jesteśmy przygotowani na chorobę, która uderza w płuca. Nie wiem czy na cokolwiek jestesmy gotowi. Nasi politycy zniszczyli system ochrony zdrowia we Włoszech. Co do zdjęć to dziś mogę pokazać Pani wszystkie zdjęcia jakie chcę. Pani wie doskonale, ponieważ z zawodu jest Pani dziennikarką, że mogę pokazać Pani to lub coś innego. Mogę pokazać Pani trumny, które wychodzą, osoby intubowane, wszystko to, co chcę w zależności od potrzeby.

  To na pewno ma miejsce. Na pewno osoby intubowane potrzebują intubacji i muszą mieć pomoc respiratora, ale te trumny są częścią wszystkich sześćset pięćdziesięciu tysięcy zgonów, które rocznie mamy we Włoszech. Nie ma żadnego wzrostu śmiertelności. Jeśli Pani pójdzie do jakiegokolwiek szpitala, zobaczy Pani, że każdego dnia wychodzą stamtąd trumny, ludzie są intubowani.

  Ja wiele lat temu odmówiłem pracy na onkologii dziecięcej właśnie dlatego, że nie mogłem znieść widoku białych trumien, które przechodziły przede mną cały czas. A więc rozmawiamy o niczym. Proszę zobaczyć, Pani dobrze wie jako dziennikarka, że mogę pokazać to, co mi się podoba, proszę pomyśleć choćby o tym jak rok temu, dwa lata temu mówiło się o dwóch Włochach w Indiach i 27 razy dziennie słyszeliśmy tą wiadomość. Dziś już się o tym nie mówi. Nic się nie zmieniło. Ludzie mają uwagę skierowaną dziś w innym kierunku bo tak ktoś chce. Tutaj mówimy o 3 śmierciach. O ile nawet o 3 śmierciach z powodu wirusa.

  + To zapalenie płuc spowodowane przez COVID-19 jest inne niż te, które
  znamy do tej pory?
  �– Tak, to jest zapalenie wirusowe, ale jest ich mnóstwo we Włoszech od wielu miesięcy. Już w okolicach października, więc 5-6 miesięcy temu, byli chorzy na zapalenie płuc bardzo nietypowe, którego przyczyn nie znano i nie wyglądało podobnie do tego co znaliśmy. Nie wiadomo było czym ich leczyć farmaceutycznie i trzeba było czekać aż chorzy sami wyzdrowieją.

  Musimy pamiętać, w odróżnieniu od tego co próbuje nam się wmówić, mamy świetną własną obronę, dużo mocniejszą niż znaczna ilość leków.�Proszę zobaczyć, tylko to co mamy na skórze: bakterie, wirusy, grzyby,�które są potrzebne właśnie, żeby walczyć z bakteriami wirusami i grzybami patologicznymi, czyli takimi, które niosą chorobę. Kiedy my zakładamy rękawiczki, żeby nie złapać koronawirusa, robimy chyba największy błąd z punktu widzenia naszego zdrowia, ponieważ nie dajemy szansy naszym bakteriom, wirusom i grzybom, które mamy na skórze, do interakcji z tymi patogenami. Tymi rękami, czyt. rękawiczkami, dotykamy naszych ubrań, kasjerki które pracują w niewielu otwartych sklepach dotykają pieniędzy i lady, i używają ciągle tych samych rękawiczek. Tu właśnie są wirusy! Rękawiczki nie pozwalają naszej tarczy ochronnej na skórze reagować. Rękawiczki są znacznie gorsze od ich braku. A więc stajemy przed radami imbecyli… perfekcyjnych imbecyli. Którzy nie wiedzą co to oznacza, którzy nie znają podstaw biologii.

  + A więc to tak jakbyśmy nie dali szansy organizmowi wyprodukować przeciwciał do tego wirusa?

  – My już mamy swoją ochronę odpornościową. Tak jak wszystkie żyjące stworzenia, mamy ją już! Zakładając rękawiczki organizm nie może się bronić! Podobnie maseczki! Tutaj mamy przed sobą kolejne szaleństwo.

  + Dlaczego?

  -Ponieważ, ta maseczka nie jest w stanie nic zatrzymać. To są złudzenia. Ludzie myślą, że wirusy są wielkie jak myszy kanałowe. Jak ktoś zakłada maseczkę to tak jakby zakładał furtkę od płotu, aby nie pozwolić komarom wchodzić do domu. Więc kiedy ktoś chodzi po ulicy w maseczce to chce mi się śmiać. Te maseczkę chorzy powinni wymieniać co każde 2-3 minuty, może nawet co minutę, bo już jest wtedy pełna jest wirusów, ale nikt tego nie robi.

  + A więc… Doktorze, ochrona najbardziej natychmiastowa dotyczy płuc. Jak wobec tego poradzi sobie z tym palacz?
  �– Poradzi sobie bardzo słabo. Widzi Pani, palacz jak my wszyscy ma oskrzela, oskrzela to są rureczki, które stają się coraz cieńsze i przenoszą powietrze do sześciuset milionów woreczków, które się nazywają otoczkami płucnymi, gdzie wymieniamy tlen i Co2. Wzdłuż tych rureczek my wszyscy mamy niewielką warstwę śluzu, bardzo cienką. Ten śluz jest niezbędny ponieważ blokuje kurz, wirusy, bakterie. Później są na oskrzelach rzęski, które są swego rodzaju biczami i wyrzucają na zewnątrz, ten kurz, wirusy, bakterie i grzyby. Palacz ma znacznie grubszą warstwę śluzu i rzęski nie dadzą rady wyrzucić tego co zostało złapane w ten śluz i mamy min. kaszel palacza. Ale również są one zablokowane, sparaliżowane przez palenie, a więc co się dzieje? Tak się dzieje, że ci najeźdźcy, wirusy, bakterie zjeżdżają do dołu pęcherzyków płucnych i już nie wychodzą. A więc palacz dostaje bakterie, wirusy i grzyby w ilości znacznie większej niż osoba niepaląca. A więc także i w tym przypadku tak jest – w przypadku tego wirusa.

  + Dziekuje, jest to jasne, bardzo jasne. Wcześniej rozmawialiśmy w jednym z wywiadów z doktor Lorettą Bolgan odnośnie testów. Chciałabym się od Pana dowiedzieć co Pan o tym myśli. Również gubernator regionu Veneto Zaia powiedział że zrobimy testy wszystkim.

  ~ Testy…. Przede wszystkim jest do tego potrzebny sprzęt, którego nie ma, którego praktycznie nigdzie nie ma. I potrzebne są odpowiednie umiejętności. A później i tak jest mały problem, bo trochę więcej niż 80% wyników pozytywnych to są fałszywe pozytywne wyniki. A więc jest to duże ryzyko. Ryzykujemy, że powiemy osobie, że wynik jest pozytywny, kiedy wcale nie jest pozytywny. Ale jest jeszcze coś. Większość ludzi, którzy rzeczywiście mają wynik dodatni, nie mają żadnych symptomów. Tak jak w przypadku znacznej ilości wirusów, które istnieją na świecie. A więc my izolujemy osoby całkiem zdrowe, podkreślę zdrowe, tym samym zamieniając je w osoby chore. A to jest bardzo poważne i niebezpieczne, ponieważ, i o tym się wie od wielu dziesiątek lat w medycynie, że osoby w depresji, w złym humorze reagują gorzej na patologie, a więc częściej chorują. Niech teraz Pani zabierze tym osobom możliwość wychodzenia. Teraz nawet odbiorą im możliwość spaceru. W regionie Emiglia-Romagna taki nakaz już wyszedł – nie można spacerować. A więc Pani nie może się opalać. Jeśli nie wychodzi Pani na słońce to nie metabolizuje Pani w odpowiedni sposób witaminy D, która jest niezbędna aby nas chronić. Jest niezbędna dla naszego systemu immunologicznego. A więc jesteśmy w domu, w słabym humorze, nie możemy metabolizować witaminy D, więc chorujemy bardziej, dużo bardziej. Te wszystkie pomysły, wzięte od osób perfekcyjnie niekompetentnych jeszcze bardziej pogarszają sytuację.

  + Wyzwala się te błędne koło?

  ~ Tak! Powinno się powiedzieć ludziom, żeby wychodzili na podwórko, na słońce. Spacerujcie. Próbujcie się ruszać, jedzcie zdrowo. A tu zupełnie co innego: Zostańcie zamknięci w domu, w ciemnościach bez słońca w stresie. Ci niekompetentni ludzie, nie zdają sobie sprawy ze zła jakie czynią. A może właśnie zdają sobie sprawę i dlatego…. Tego nie wiem.

  + Proszę posłuchać, jednak zgadza się Pan, że starsze osoby są najbardziej narażone, ponieważ najsłabsze. A więc to dobrze aby zostały w domu według Pana?

  �– Nie! Dobrze żeby wychodzili. Żeby wychodzili i opalali się. Niech wychodzą na zewnątrz, niech spacerują, niech utrzymują się w ruchu. Bo jak zamkniemy ich w domu, to oni umrą. Chcemy przyspieszyć śmierć starszych osób? Świetnie, zatrzymajmy ich w domu. Trzymajmy ich z dala od świeżego powietrza, od słońca. Oni muszą spacerować i przebywać na słońcu. Muszą się gimnastykować. Wszystko to co zawsze się mówiło, dziś się tego odmawia dla interesów, które są ohydne.

  + A w porównaniu do SARS, jakie są różnice?

  �– To jeden z wielu, wielu wirusów płucnych. SARS jest wirusem nietypowym i daje atypowe zapalenie płuc. Powiedzmy, że mniej więcej są bardzo bliskimi kuzynami. Nawet prawie są jak bracia. Nie ma jakichś ogromnych różnic. Ale jednak jak Pani widziała SARS nie spowodował katastrofy tak jak ten, nic nie spowodował. Jest dużo takich chorób.

  Może Pani pamięta świńską grypę czy ptasią grypę? Na ptasią grypę, my Włosi kupiliśmy 27 milionów dawek szczepionki, wyrzuciliśmy 26 milionów i 700 tysięcy dawek. No ale za nie zapłaciliśmy. Nie mamy pieniędzy, żeby kupić respiratory, ale mamy pieniądze na szczepionkę, którą wyrzucamy do kanalizacji.

  Niestety, widzi Pani, kiedy rządzą nami niekompetentne osoby, nie chcę tutaj mówić o korupcji, nawet jeśli mam tu pewną pokusę, ale nie będę o tym mówił. Ale kiedy rządzą nami niekompetentne osoby, to tak jak kapitan Schettino do potęgi entej – tak to się kończy!

  + Są ci którzy uważają, że ten wirus jest sezonowy. Według Pana kiedy ta sytuacja się zakończy?

  ~ Czy jest to wirus sezonowy, tego nie wiem. Tak jak inne wirusy to jest prawie pewne, że jest wrażliwy na temperaturę. Natura jest mądrzejsza od władz i przede wszystkim nie jest skorumpowana i wie, że kiedy chorujemy musimy podnieść naszą temperaturę. Ponieważ wysoka temperatura, im wyższa tym lepiej, poprawia naszą obronę immunologiczną i pogarsza zdolności życiowe bakterii i wirusów, o ile wirusy można nazwać życiem. Co robi dziś lekarz? Daje Tachipirynę. To jest szaleństwo! Odbiera Pani w ten sposób tą obronę. Tu mamy przed sobą szaleńca. Niekompetencje lekarza, który jak Pani ma 37,8 daje Pani Tachipirynę. To tak jakby Pani miała miasto z murem obronnym i burzy ten mur, żeby mieć trochę powietrza. Czyste szaleństwo! A więc co się dzieje? W lato temperatura się podnosi i jest możliwe, że zdolności życiowe wirusa wtedy się zmniejszą. Zdolności życiowe, jako wyrażenie w przypadku wirusa jest błędne, ale użyłem go aby pozwolić mnie zrozumieć. Jest bardziej niż prawdopodobne, że w lato ten wirus obniży swoją obecność. Tak czy owak ciagle jest to coś zupełnie błachego. Niech Pani weźmie pod uwagę, że my mamy rocznie 20 tysięcy zgonów z powodu grypy. I nikt o tym nie mówi, nie wspomina się o tych 20 tysiącach zmarłych. Nie blokuje państwa! Z kolei 49 tysięcy zmarłych rocznie mamy z powodu infekcji złapanej w szpitalu. To są oficjalne dane – 49 tysięcy zmarłych rocznie z powodu zakażeń szpitalnych. Jest 130-140 osób każdego dnia. Osoby umierają, bo były hospitalizowane bo miały operację w szpitalu na wyrostek, a umierają na zapalenie płuc, czy sepsę. Nikt o tym nie mówi. My każdego dnia mamy znacznie więcej śmierci z powodu takich infekcji, więcej niż od początku tej afery z koronawirusem, z tą farsą. A więc mamy przed sobą coś absurdalnego, znacznie więcej niż absurdalnego. I to daje sporo podejrzeń o coś takiego.

  + Ale skoro ta choroba nie jest taka ciężka to dlaczego każdego dnia dokłada się coraz bardziej restrykcyjne środki ostrożności? Co jest tego powodem, że władze i instytucje podejmują takie działania?

  ~ Jest kilka różnych powodów. Pierwszy powód najbardziej błachy, który może wydawać się wrecz nierealny. Proszę sprawdzic. W roku 2017 r wyszły obligacje, które zakładały możliwość pewnej infekcji, miałoby się wydarzyć w okolicach 2020-2021 i powodowałby określoną ilość śmierci itd. A więc kto dobrze obstawił w tym zakładzie wygrywa, ale to jest mała rzecz. To mała sprawa, bo tu mówimy o jakichś setkach milionów. Druga rzecz to są szczepionki. I to już grubsza sprawa. Reżim który zaangażował w to cały świat, teraz zmusi zrobić wszystko żeby ich zaszczepić, co najgorsze zaszczepić przeciwko wirusowi, który nie daje odporności. To jest taka rzecz, która się nie mieści ani na niebie, ani na Ziemi.

  Jeśli ja, 50 lat temu, kiedy zdawałem egzamin z farmakologii, jakbym powiedział coś takiego mojemu profesorowi, który był jednym z największych farmakologów włoskich, to on wyrzuciłby mnie za drzwi, ponieważ jedynie ktoś niekompetentny może wymyślić coś takiego… Szczepionka, w stosunku do wirusa, który nie daje odporności nie ma żadnej możliwości funkcjonowania! W pewien sposób jest to wirus, coś w rodzaju tego jak przeziębienie. Pani nie może się zaszczepić przeciwko przeziębieniu ponieważ przeziębienie nie da Pani odporności. Przeziębienie w ciągu jednego życia możemy złapać nawet i 200 razy, ponieważ nie daje odporności. A więc myślenie o szczepionce wobec tego wirusa jest oszustwem w skali światowej. Jest jeszcze jeden powód, ale o tym później.

  + Rozumiem. A więc reasumując, nie można umrzeć na COVID-19 o ile nie jest już się przewlekle chorym?

  �– Oczywiści że można umrzeć, ale widzi Pani, jak ja Panią wypchnę z 10-tego piętra budynku, to fakt czy Pani była przeziębiona czy miała artretyzm, czy wirusa nie będzie miało znaczenia. Nie mogę powiedzieć, że umarła Pani na grypę, artretyzm czy przeziębienie. Umarła Pani bo wypadała Pani z 10-tego piętra -śmiech.

  Jak wejdzie Pani na stronę Instytutu Zdrowia zobaczy Pani, że te wszystkie osoby miały raka, ciężką cukrzycę, nadwagę, były to osoby starsze 80 -letnie, to norma. We Włoszech średnia umieralność to właśnie 80 – latkowie i te osoby które umierają na koronawirusa to są właśnie te osoby które umierają z powodu innych chorób co roku.

  Ale o czym my mówimy?

  Pani nie myśli, że osoba zainfekowana koronawirusem nagle wyleczy się z raka, cukrzycy, czy innych schorzeń. To absurdalne. Człowiek miał raka, zawał, infekcję i umiera tyle… no i przy okazji miał też koronawirusa. I co… i nagle umiera przez niego? Tutaj naprawdę mamy przed sobą oszustwo. Ogromne oszustwo.

  + Boris Johnson – przenieśmy się do Anglii w tym ostatnim pytaniu, on chciał oddać sprawy odporności stada. Co Pan o tym sądzi?

  �– Tutaj rzeczywiście mamy przed sobą całkowite szaleństwo. Po pierwsze odporność stada to jest najbardziej błyskotliwy wymysł przemysłu farmaceutycznego. Tylko imbecyl mógłby uwierzyć, że istnieje taka potworność jak odporność stada. Ona nie istnieje. Nie istnieje powtarzam. Jak Pani chce to możemy zrobić transmisję w której wyjaśnię Pani dlaczego to jest oszustwo. Nie istnieje odporność stada. A nawet jakby istniała. To w jaki sposób społeczeństwo miało by się uodpornić na coś co nie daje odporności? To tak jakby powiedzieć, że istnieje odporność stada na przeziębienie. Naprawdę mamy przed sobą osobę, która nie wie o czym mówi. Nie wie o czym mówi.

  + Kończąc chciałbym jeszcze prosić Pana o komentarz odnośnie korelacji skażenia środowiska i rozwój wirusa, tego czy innych…

  �– Oczywiście. My o tym mówimy od wielu lat. Ja i moja żona mówimy o tym od wielu lat. Widzi Pani, kiedy mamy kurz, mikro i nanocząsteczki, wirusy przyklejają się do nich. Wirusy są znacznie mniejsze od tych cząsteczek. I te mikro i nanocząsteczki są środkiem transportu dla tych wirusów. Tak samo jak transportują dioksyny, furany i nieskończenie wiele innych substancji. To wszystko jest powszechnie znane. A teraz wyskakuje jakiś geniusz i mówi, że może tak jest? My o tym mówimy od 20 lat, ale ciągle nas się nie słucha

  Wydaje mi się, że poruszyliśmy wszystkie ważne aspekty w kwestii wirusa, ale zapomnieliśmy o jednym.
  �+ Więc proszę mówić.
  �– Chodzi o aspekt ekonomiczny. Ten który nie jest częścią moich kompetencji, ale chce się do niego odnieść. Więc zatrzymujemy dziś świat. Wydaje mi się to oczywiste. l tak właśnie się dzieje. Włoska ekonomia już i bez tego była w słabym stanie. Wszystko dzięki niekompetencji naszych władz. Z czym my mamy do czynienia wobec tego? Dziś zatrzymują się wszystkie działalności i zostaje otwarta jedynie giełda papierów wartościowych i interesy. Wartości wszystkiego spadają do poziomu podłogi…. Tracą ciągle, spada i spada. Co to oznacza?

  To oznacza, że ten kto jest multimiliarderem, ma miliardy, ich dziesiątki lub setki, może kupić dziś różne podmioty za grosze.

  Kiedy się okaże, że kończymy już tą farsę, że już wszystko skończone, temat zamknięty, a tak na prawdę nic nie będzie skończone bo ten wirus nadal będzie kontynuował i robił to co teraz czyli nic. Musimy się po prostu nauczyć z nim żyć…. Ale te osoby które to zrobiły okażą się być wtedy panami świata. Nawet ten kto nie jest multimiliarderem, ale ileś tam pieniędzy posiada, kupi sobie 3-4 restauracje, które musiały być zamknięte, a właściciel nie miał za co żyć, kupi 10 sklepów, które musieli zamknąć… a wszystko za grosze!

  A więc kto był bogaty, będzie nieskończenie bardziej bogaty. Ale będziemy mieli całe mnóstwo biednych, którzy będą coraz biedniejsi.

  To jest jeszcze jedna i chyba najgorsza z konsekwencji tej wytworzonej sztucznie epidemi….

  �– Doktorze Montanari, bardzo Panu dziękuję za ten jasny przekaz odnośnie tego tematu i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze tutaj w byoblu, dziękuję.
  �– Do widzenia�– Dziękuję, do widzenia.

  Koniec wywiadu.

  Chyba nie trzeba mowic dlaczego Dr Montanari stał się dla środowiska niewygodny, podobnie jak kilku innych lekarzy wobec których złożono zawiadomienia i podjęto kroki. Czy dziś lekarze zaryzykują choćby w Polsce życie, karierę? Wątpię 😏 Czekało by ich zapewne to samo… w najlepszym przypadku.

  Miłego dnia.

 35. wobroniewiary pisze:

  A tymczasem w Niemczech jest tak – po ludzku, po prostu o Niebo lepiej!!! Czy u nas tak nie można???
  Policja przyjeżdża do parku i dziękuje ludziom za to, że …zachowują nakazane odstępy, a w parku jest multum wypoczywających, leżących w bezpiecznej odległości od siebie!

  • wobroniewiary pisze:

   A u nas? Policja zakazuje…przebywania na domowych działkach!!!
   https://www.pch24.pl/absurd-w-swinoujsciu–policja-zakazujeprzebywania-na-domowych-dzialkach,75311,i.html

   pandemia jest tylko w kościołach (tam 5 osób), i na prywatnych działkach, a w sklepach i na państwowych skwerach dla dygnitarzy nie ma! nawet PIS zebrał się w 30-osobowej kupie, mając przepisy i zalecenia głęboko w …!!!

  • Sylwek pisze:

   W niemczech sa też już protesty i ludzie śmieją się z tych ograniczeń, Pani z kanady zaraz napisze że maseczki i siedzenie w domu a jak nie to coś tam coś tam ja bym się nie narażał 🙂

   • wobroniewiary pisze:

    I żeby było jasne – nie wzywam do nienawidzenia rządu, ale do modlitwy o jego opamiętanie!

    • Sylwek pisze:

     ja też a gdzie tam, nawet myślę Msze zamówić i uczestniczyć bo chyba tylko taka możliwość pozostała żeby być w ogóle na Mszy Św. – jeśli to o mnie chodzi tylko takie kiedy słyszałem że wyborcy pis maja coś z rycerzy – zakuty łeb , ae to do każdego ugrupowania można odnieść dobrze zę cię budzą choć już za późno ale miejmy nadzieję żę ów rząd Katolicki co to chrystianizowac europe miał w założeniach 15 dnia tego miesiąca zagłosuje jak Bóg Przykazał o obronę życia nienarodzonego – w co watpię niestety

   • Sylwek pisze:

    A jeszcze dodam że u nas stoją w okolicach kościoła i pytaja po co i jak zone z dziećmi to samo czy na pewno do kościoła czy rekreacyjnie aby patrzeć ile mandatów będzie brawo POLSKO brawo Lublin

   • wobroniewiary pisze:

    Jak trzeba być politycznie i antykatolicko zabetonowanym, żeby nie widzieć, że:

    (…) zrobiłam z tego nowy wpis 🙂

    • Beata pisze:

     Ewa, w samo sedno!!! Zaczynam szukać, na kogo głosować. Bo PAD już nie jest moim kandydatem.

    • wobroniewiary pisze:

     Nie będę pisać o nie moich kandydatach, ale p. M. Piotrowski – to jest to!
     Tylko, żeby nie były tak:
     „skrzynka pocztowa czyni cuda, bo wchodzi Piotrowski, a i tak wychodzi Duda”!!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s