12 grudnia – Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, Obrończyni życia i Patronki życia poczętego

Jak głosi tradycja, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi św. Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego:
„Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś”

Początkowo biskup Meksyku nie dał wiary Juanowi. Juan więc poprosił Maryję o jakiś znak, którym mógłby przekonać biskupa. W czasie kolejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza. Rosły tam przepiękne kwiaty. Madonna poleciła Juanowi nazbierać całe ich naręcze i schować je do tilmy (był to rodzaj indiańskiego płaszcza, opuszczony z przodu jak peleryna, a z tyłu podwiązany na kształt worka). Juan szybko spełnił to polecenie, a Maryja sama starannie poukładała zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego obecności rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały się kastylijskie róże, a biskup i wszyscy obecni uklękli w zachwycie. Na rozwiniętym płaszczu zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego widać było starannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. Maryja miała złożone ręce, a pod stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za Jej postacią widoczna była owalna tarcza promieni.
Właśnie ów płaszcz św. Juana Diego, wiszący do dziś w sanktuarium wybudowanym w miejscu objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Na obrazie nie ma znanych barwników ani śladów pędzla. Na materiale nie znać upływu czasu, kolory nie wypłowiały, nie ma na nim śladów po przypadkowym oblaniu żrącym kwasem. Oczy Matki Bożej posiadają nadzwyczajną głębię. W źrenicy Madonny dostrzeżono niezwykle precyzyjny obraz dwunastu postaci.
Największym cudem Maryi była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Czas Jej objawień był bardzo trudnym okresem ewangelizacji tych terenów. Pierwsze nawrócenia Azteków nastąpiły około 1524 roku. Ochrzczeni stanowili jednak bardzo małą i nie liczącą się grupę. Do czasu inwazji konkwistadorów Aztekowie oddawali cześć Słońcu i różnym bóstwom, pośród nich Quetzalcoatlowi w postaci pierzastego węża. Wierzyli, że trzeba ich karmić krwią i sercami ludzkich ofiar. Według relacji Maryja miała poprosić Juana Diego w jego ojczystym języku nahuatl, aby nazwać Jej wizerunek „święta Maryja z Guadalupe”.

Przypuszcza się, że „Guadalupe” jest przekręconym przez Hiszpanów słowem „Coatlallope”, które w Náhuatl znaczy „Ta, która depcze głowę węża”.

Gdy rozeszła się wieść o objawieniach, o niezwykłym obrazie i o tym, że Matka Boża zdeptała głowę węża, Indianie zrozumieli, że pokonała Ona straszliwego boga Quetzalcoatla. Pokorna młoda Niewiasta przynosi w swoim łonie Boga, który stał się człowiekiem, Zbawicielem całego świata. Pod wpływem objawień oraz wymowy obrazu Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. W ciągu zaledwie sześciu lat po objawieniach aż osiem milionów Indian przyjęło chrzest. Dało to początek ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej. 3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium znalazła się w ponad stu kościołach w Polsce. Niepokalana z Guadalupe – Patronką życia poczętego Wizerunek Niepokalanej Maryi z Guadalupe, jaki otrzymał biskup na potwierdzenie prawdziwości objawień, przedstawia Maryję w stanie błogosławionym. Fakt ten stanowi pozawerbalne przesłanie Maryi, dostrzegalne i odczytane wizualnie. Maryja przez to chciała coś powiedzieć nie tylko ówczesnym mieszkańcom Meksyku, ale także następnym pokoleniom i nam współczesnym ludziom żyjącym na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia.

mb_guadalupe_broni_dzieciZnakiem rozpoznawczym macierzyństwa Maryi na Jej wizerunku z Guadalupe jest szarfa, która przepasuje Jej biodra oraz lekko uwypuklone łono, zaznaczone na wizerunku po prawej stronie na szacie. W tym miejscu na sukni Maryi jest również umieszczony czteropłatkowy kwiat jaśminu – kwinkunks, który dla Azteków był symbolem życia. Dzięki katechezom misjonarzy Indianie zrozumieli lepiej, że Maryja jest tą Matką, z której narodziła się nowa światłość, słońce nowej ery, i dla nich nastał czas nowego życia w blasku prawd wiary chrześcijańskiej. Również gwiazdy na szatach Maryi wyrażają głęboką symbolikę. I tak np. gwiazdozbiór Lwa umiejscowiony jest na brzuchu Maryi obok kwiatu jaśminu. W wyjaśnieniu tego symbolicznego znaku przychodzi z pomocą księga Objawienia św. Jana, który w rozdziale 5,5 wyraźnie wskazuje na Jezusa jako na zwycięskiego «Lwa z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, który otworzy księgę i siedem jej pieczęci». Tak więc już w XVI w. zarówno Indianie jak i Hiszpanie odczytali właściwie i poprawnie prawdę religijną zawartą w tym cudownym wizerunku, który zawiera w sobie dalsze przesłanie Maryi. Dzięki pracy ewangelizacyjnej misjonarzy Indianie utwierdzili się w przekonaniu, że rozwijające się nowe życie pod sercem matki jest nieocenionym darem Bożym i jako takie jest święte. Dla Azteków prawda ta miała bardzo doniosłe konsekwencje w przemianie ich światopoglądu z pogańskiego na chrześcijański. Zrozumieli, że Maryja przyczyniła się do zakończenia rytualnych krwawych ofiar z ich ludzkiego życia składanych ich bożkom pogańskim. Wiara chrześcijańska przekonała ich, że te krwawe ofiary z ich ludzkich serc nie są już konieczne, gdyż wystarczająca jest już jedyna ofiara przebitego Serca Jezusa na krzyżu oraz duchowa ofiara Niepokalanego Serca Maryi, Matki Jezusa, uczestniczącej duchowo w ofierze swego Syna.

Z perspektywy kilku wieków widać dziś wyraźniej jak dalekosiężne jest to przesłanie Maryi z Guadalupe i jak szczególnie aktualne jest ono w naszych czasach. Maryja stała się bowiem Obrończynią życia i Patronką życia poczętego już w XVI w.
Prawdę tę wyakcentował dobitnie Ojciec Święty Jan Paweł II z okazji swej podróży apostolskiej do Meksyku, apelując 23 stycznia 1999 r. w Guadalupe o obronę życia. Powiedział wtedy m. in.: „Kościół musi głosić Ewangelię życia i z proroczą mocą występować otwarcie przeciw kulturze śmierci (…) Tego domagamy się: życia i godności dla wszystkich dla wszystkich istot poczętych w łonach matek (…) Drodzy bracia i siostry, nadszedł czas, aby na waszym kontynencie raz na zawsze położyć kres wszelkim atakom na życie”. Następnego dnia w czasie Mszy św. w obecności 2 milionów Meksykanów, zawierzając Maryi sprawę życia poczętego, papież powiedział: „Pod Jej macierzyńską opiekę oddaję (…) życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci, zanim się urodzą. Jej miłościwej trosce zawierzam sprawę życia i niech żaden Meksykanin nie waży się podnosić ręki na cenny i święty dar życia ukrytego w łonie matki!” Przy tej okazji zdecydował, by liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe, obchodzone 12 grudnia, było odtąd świętem dla całego kontynentu Ameryki. Przesłanie Matki Bożej z Guadalupe, Patronki i Obrończyni życia poczętego jest także apelem nieba skierowanym do wszystkich narodów na całym świecie.

Jesteśmy dziś świadkami przerażającego paradoksu: kiedy w XVI w. Maryja z Guadalupe położyła kres krwawym ofiarom z życia ludzkiego wśród Azteków, to w dzisiejszym świecie, nawet w narodach chrześcijańskich powraca się i praktykuje pogańskie obyczaje pozbawiania życia najsłabszych i najbardziej bezbronnych istot ludzkich przez zbrodnie aborcji, a nieuleczalnie chorych i starców przez eutanazję. Miejsce dawnych bożków pogańskich u Azteków zajmują dziś nowe, neopogańskie idole: konsumpcja, hedonizm, wygodnictwo, egoizm, itp., które pławią się we krwi milionów niewinnych istot ludzkich w imię złudnych obietnic fikcyjnego szczęścia. W istocie rzeczy jednak jest to zmasowany atak na życie, które swój początek i źródło ma w Bogu. Jako dar Boży i wartość najświętsza jest ono chronione i obwarowane piątym przykazaniem Bożym: Nie zabijaj! Dlatego zbrodnie te są wymierzone wprost w Boga i wołają o pomstę do nieba.

Tajemnicze światło obrazie Matki Bożej z Guadalupe

W wielu informacjach w internecie „chodzi” zdjęcie z tajemniczym światłem wychodzącym z obrazu Matki Bożej, które pojawiło się w kwietniu 2007 r. po uchwaleniu przez Meksyk ustawy o dopuszczalności aborcji. Komentarze mówiły, że Matka Boża „dała znak” jako odpowiedź na to, co uchwalił Parlament.

Tymczasem zdjęcie to zostało zrobione już w grudniu 2003 r. podczas Mszy św. sprawowanej przez p. Andrea D’Ascanio ofm ccap – duchowego syna o. Pio i duchowego kierownika Matki Eugenii Ravasio, która miała objawienia Boga Ojca i przekazała światu orędzie: „Ojciec mówi do Swoich dzieci”, wraz z ks. Giovannim Antonnucim.

Oświadczenie dotyczące pochodzenia niezwykłej fotografii, złożone przez mgr Maurizio Checa: 2003-zdj (pobierz pdf)

25/26 lipca 2018 jak i w październiku 2019 byłam w Loreto. Idąc z bazyliki w kierunku bramy Porta Marina na prawo od głównych schodów znajduje się kaplica z Panem Jezusem Miłosiernym i Matką Bożą rozwiązującą węzły. W końcu tej kaplicy urządzono wystawę obrazów włoskiego miejscowego malarza. Jego mama przesiaduje w tej kaplicy z różańcem w ręku i modli się za abortowane dzieci oraz za ich oprawców (medycznych i politycznych). To ona wzięła mnie za rękę i opowiadała mi z przejęciem, że to jej syn namalował ten obraz – przedstawiający Matkę Bożą na wzór tej z Guadalupe z abortowanymi dziećmi na reku.

Niech ten obraz NMP z abortowanymi dziećmi przemawia do naszych serc i sumień!  

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

48 odpowiedzi na „12 grudnia – Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, Obrończyni życia i Patronki życia poczętego

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  • eska pisze:

   „Matka Boża objawia się w Gwadelupe w 1531, kiedy w Europie w wyniku reformacji – deformacji zwolennicy Lutra ogłaszają „ Confessio augustiana” – pierwsze wyznanie wiary protestanckiej. W wyniku tych wydarzeń z Kościoła katolickiego wyszło 5 milionów katolików przechodząc do protestantów. W tym samym czasie w wyniku objawień Matki Bożej w Gwadelupe do Kościoła weszło 9 milionów Indian. Oto prawdziwa reformacja w pokorze ewangelizacji najuboższych, a nie w pysze i buncie protestanckim…”

   Mam takie skojarzenie:
   Obecnie dzieje się podobne „przemieszczenie” liczby wiernych: w Europie czy Ameryce Pn masowe odejścia od wiary, za to w Chinach – jeśli wierzyć źródłu poniżej – wzrost liczby wiernych z 20 mln do 100 mln.

   https://demotywatory.pl/4960739/Niezbadane-sa-wyroki-Boga

   • Quis ut Deus pisze:

    Bardzo mi to pasuje i układa się w całość do opisu planu Bożego wobec Chin, z książki „Z Aniołem do Nowego Świata” ks. Adama Skwarczyńskiego.

    A z innej beczki o Chinach – obecnie roraty odbywają się pod patronatem Prymasa Tysiąclecia. Podczas kazania ksiądz pięknie opisywał dzieciom słynne „Non possumus” tego wielkiego człowieka i Episkopatu wobec arogancji władzy. Słowo przypomnienia:
    „9 lutego 1953 r. ogłoszony został dekret Rady Państwa o „tworzeniu, obsadzaniu i znoszeniu duchownych stanowisk kościelnych”. Dawał on przedstawicielom władzy komunistycznej w Polsce prawo kontrolowania oraz unieważnienia każdej nominacji i aktu jurysdykcyjnego Kościoła.
    21 maja 1953 r. prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński przesłał Bolesławowi Bierutowi memoriał, będący odpowiedzią Episkopatu na ataki wymierzone w Kościół katolicki oraz na próby jego podporządkowania komunistycznym władzom. W jego ostatnich słowach biskupi stwierdzali: „Rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza składać nam nie wolno. Non possumus! (Nie możemy)”. Za: https://dzieje.pl/aktualnosci/non-possumus

    Zwróćmy uwagę, co niemal przemilczał świat katolicki, co Watykan zrobił z kościołem w Chinach, dokładnie odwrotnie. Nie mnie oceniać… więc przytoczę stosowny fragment artykułu: „Umowa podpisana przez Watykan z Pekinem przyjęta została przez chiński Kościół katakumbowy z wielkim rozgoryczeniem. Emerytowany biskup Hongkongu kardynał Joseph Zen powiedział wprost, że jest to „niesamowita zdrada” tych, którzy mimo prześladowań wytrwali przy kolejnych papieżach. „Oddają trzodę w paszczę wilków”, podsumował działania watykańskich dyplomatów.
    Źródło: https://wpolityce.pl/swiat/413679-kosciol-podziemny-w-chinach-uwaza-ze-zostal-zdradzony

 2. Paweł pisze:

  Na stronie: http://www.guadalupe.opoka.org.pl/chrono.htm można przeczytać, że w latach 1945-1946 Papież Pius XII ogłosił Najświętszą Pannę z Guadalupe Królową Meksyku i Cesarzową AMERYK. A również strona: http://catholicsaints.info/patrons-of-the-americas/ wymienia NMP z Guadalupe wśród śś. Patronów obu AMERYK.
  Okazuje się ponadto, że w analogiczny sposób można znaleźć w Internecie potwierdzenie patronatów Matki Bożej (pod Jej różnymi tytułami) nad pozostałymi KONTYNENTAMI/częściami świata:
  1. Patronką AUSTRALII jest NMP Wspomożenie Wiernych: http://catholicsaints.info/patrons-of-australia/https://en.wikipedia.org/wiki/Patron_saints_of_places
  2. Patronką OCEANII jest NMP Królowa Pokoju: http://catholicsaints.info/patrons-of-oceania/
  3. Patronką AZJI jest NMP „Pani Wszystkich Narodów”: https://en.wikipedia.org/wiki/Patron_saints_of_places
  4. Patronką AFRYKI jest NMP Królowa Afryki: http://catholicsaints.info/patrons-of-africa/https://misjonarzeafryki.org/matka-boza-krolowa-afryki/ lub: NMP Matka Afryki czy też Matka Boża Afrykańska [tłumacząc z angielskiego nazwy znajdujące się w kalendarzu liturgicznym pod datami: 30 IV (w afrykańskich krajach anglojęzycznych: Botswanie, Ghanie, Kenii, Nigerii, RPA i Suazi – „Our Lady, Mother of Africa”; czy też w arabskich krajach północnoafrykańskich: Algierii, Maroku, Tunezji i Libii – „Our Lady of Africa”) lub 5 VIII (w byłych koloniach portugalskich: Angoli, Republice Zielonego Przylądka, Gwinei-Bissau, Mozambiku oraz na Wyspach św. Tomasza i Książęcej – „Our Lady of Africa”) – https://en.wikipedia.org/wiki/General_Roman_Calendar ]
  5. Patronką ANTARKTYKI jest Matka Boża Śnieżna: https://en.wikipedia.org/wiki/Patron_saints_of_places
  A PONADTO Wikipedia angielska posiada również hasło: „Our Lady of Europe” – https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Europe , co można przetłumaczyć jako „Matka Boża Europejska”, będąca Patronką katolickiego sanktuarium w Gibraltarze, założonego przez Hiszpanów w czasie rekonkwisty w XIV-XV wieku, zanim jeszcze Gibraltar przeszedł pod panowanie brytyjskie w roku 1704 (kult Matki Bożej Europejskiej za panowania hiszpańskiego rozpowszechnił się w całym basenie Morza Śródziemnego, a sanktuarium to począwszy od roku 1961 znów jest w rękach Kościoła katolickiego – diecezji gibraltarskiej: http://ourladyofeurope.net/page12.html ).

 3. Robert pisze:

  Większość chyba cudów w katolicyzmie ma – wg mnie, tak specyficzny charakter, że bez odpowiedniej dyspozycji wiary są zbywane grymasem jak fajerwerki za dnia (może poza cudem słońca w Fatimie); ale jeśli ktoś ich potrzebuje – jak ja na przykład, to doceni – poza oczywistymi ich wartościami, ten swojski urok przedziwności. O analogicznych u protestantów nie słyszałem. I tak, podobno obraz Maryi z Guadalupe ma zawsze tę samą temperaturę. Wynosi ona… 36,6 st. C! Mnie to rozbraja; ale należę do tych szczęśliwców, którzy mimo długiego okresu wolnomyślicielstwa (wolnego może myślenia??), nigdy nie mieli problemu także z akceptacją dogmatu o wieczystym dziewictwie Maryi. Był dla mnie oczywistością nawet jako ateisty i poczytuję to sobie za łaskę Bożą, szczególnie w dzisiejszych czasach, w których 2$ + 2$ = 44$. Od pewnego czasu mogę też czytać opisy prorockich wizji ze Starego Testamentu bez niepokojów logicznych. Szkoda, że poza tym zapomniałem już, jak wygląda radość zwyczajna. Obym się jej doczekał w zaświatach… Poważnie, byłbym zadowolony li tylko (!?!) z człowieczej normalności, czyli z braku: kłamstwa, zabójstw, zdrady, perwersji, okradania się ludzi nawzajem, zazdrości, niespełnienia itd. oraz oczywiście z braku śmierci. Się rozpisałem, a miałem dzisiaj testować post od wysławiania…

 4. Renata pisze:

  Ponownie pokornie proszę o modlitwę. Bóg dał mi na ramiona bardzo ciężki krzyż i bez modlitwy upadnie pod jego ciężarem 😟 Bóg zapłać choćby za jedną modlitwę

 5. Longin pisze:

  W kwestii badań nad tajemnicami wizerunku Maryi z Guadelupe, a zwłaszcza pewnych harmonii muzycznych, które można odsłuchać w internecie – jest bardzo ciekawy artykuł temu m.in. poświęcony pod linkiem https://www.janchrzciciel.eu/?page_id=10980

  Swoją drogą może kiedyś powstanie w pełni symfoniczny utwór na bazie tego cudownego zapisu nutowego (tu: https://www.youtube.com/watch?v=aA25dJojhyg ks.Chmielewski podaje wprawdzie zapis komputerowy, ale i tak jest to niesamowite)

  • Robert pisze:

   Mimo że staro-meksykański, ma ten obraz elementy wspólne z później powstałym Obrazem Wileńskim. Chodzi mi o „plastykę składowych” wizji św. Jana w takiej, a nie innej formie.Tak mi się wydaje…

  • Robert pisze:

   Przy okazji takiego czwartku chciałem zapytać, czy pani „tu Maria Pietrzak” (może przekręcam nick) jest nadal obecna pośród użytkowników WOWIT? Kiedyś była aktywna, a zamilkła. Smutno mi trochę z tego powodu, bo przyzwyczajam się do ludzi, nawet jeśli oni do mnie nie. : )

 6. wobroniewiary pisze:

  Legnica – jest reakcja Watykanu
  „Wydarzenie o znamionach cudu” – tak określono pojawienie się na hostii krwistoczerwonej plamki

  https://wiadomosci.wp.pl/hostia-z-krwistoczerwona-plamka-jest-reakcja-watykanu-6455848466527873a

 7. Longin pisze:

  Dobrze że jest taka pozytywna reakcja, choć dla ludzi wierzących to autentyczny cud, w Legnicy w odróżnieniu bowiem od Sokółki można być bardzo blisko Hostii, gdzie plamka Krwi Pańskiej jest uderzająco widoczna. W zasadzie jedyną przeszkodą jest szyba w odległości 2-3m od Hostii, co
  sprawia wrażenie żywej wręcz dotykalnej obecności Pana. Tak to są bardzo mocne znaki dla nas, o czym kiedyś mówił o.Pelanowski…natomiast dla człowieka wierzącego nie stanowią znamion cudu, gdyż de facto nim są.

 8. Slawek pisze:

  Dzisiaj noca , 12 grudnia w swiato Matki Bozej Guadalupe byla pelnia ksiezyca 12 minut po 12-stej.!!!!
  The Moon will be full just after midnight on Thursday morning, Dec. 12, 2019, appearing „opposite” the Sun (in Earth based longitude) at 12:12 AM EST.

 9. pozdrawiam pisze:

  Dziś pierwszy dzień nowenny o beatyfikację Sługi Bożego Arcybiskupa Fulton Sheena.
  Odmawiamy modlitwę o beatyfikację, Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
  Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Fultona J. Sheena
  Ojcze Niebieski, źródło wszelkiej świętości, Ty powołujesz w Kościele mężczyzn i kobiety, którzy służą Ci z heroiczną miłością i poświęceniem. Ty pobłogosławiłeś Swój Kościół przez życie i posługę Twojego wiernego sługi, Arcybiskupa Fultona J. Sheena. Pisał i mówił on dobrze o Twoim Boskim Synu, Jezusie Chrystusie, i był prawdziwym instrumentem Ducha Świętego, poruszając serca niezliczonej ilości ludzi. Jeśli jest to zgodne z Twoją Wolą, na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy i dla zbawienia dusz, prosimy Cię, aby z Twojego natchnienia Kościół ogłosił go błogosławionym. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 10. Monika pisze:

  Strona Wspólnota Guadalupe prowadziła transmisję na żywo.
  2 godz. temu. – poniżej link do tej transmisji.
  Zapraszamy na DRUGI dzień Dni Guadalupiańskich.
  12 grudnia w Kościele obchodzimy liturgiczne wspomnienie
  Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Jest Ona szczególną Patronką Życia Poczętego i naszej Wspólnoty. Zapraszamy na transmisje live z Mszy św. i Koncertu Mariachi dla Najpiękniejszej! Módlmy się wspólnie…
  https://www.facebook.com/WspolnotaGuadalupe/videos/638333396702737/?__tn__=kC-R&eid=ARD4kkp-GFWTRtI5Dx4vT6AM2KNO2VCv5sx7Mav73g4KBlwK9F-Purt2s5hoDdyPziXEV3VIhQDjJXAm&hc_ref=ARQcTpNCgQbVXpJ2ItGE4cg0HBn4UHDBndrfdHA-e2V1WvYdgsXMI2wT6Nw_MOWxKGc&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARAkQzSkoCNS8lCm9sXvGY8ynNqYV848WQLcTZ_ZP75zJYAmcBlbgvdY3D0ya1A1DMhesqGxLVf9P_l3U4r4tvUVzNmegzW7bpTyloaZEoOd-oR2rpjYO5MKsMbL4_MssMldbMPv5TIXyFEzNWuKuoqgQbczIHeaTnnWu56DCT51WfRaIWwOe7_4_QZr6dDitKKuPDKazQXbBaAgivc87GKCYlclAv2dUmR9HVgsRSLx82XaJx9Vdnhn90sFuoLiaBvFKR0QsPkRclerf1mvQJUEOGk9GiCMdYw_374Mvw5Ls-aZEXNKQkVlv1cddO8_9zcZyFKP6YtOaVSDJ6SkDfcRFh_FN9NUWY0

 11. Monika pisze:

  https://www.facebook.com/WspolnotaGuadalupe/
  Zapraszamy na DRUGI dzień Dni Guadalupiańskich.
  12 grudnia w Kościele obchodzimy liturgiczne wspomnienie
  Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Jest Ona szczególną Patronką Życia Poczętego i naszej Wspólnoty. Zapraszamy na transmisje live z Mszy św. i Koncertu Mariachi dla Najpiękniejszej! Módlmy się wspólnie…
  Strona Wspólnota Guadalupe prowadziła transmisję na żywo.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s