2019 – Rok

 U progu Nowego Roku 2019, życzymy Wam, drodzy Siostry i Bracia, Bożego pokoju – będącego najwspanialszym darem Pana dla wszystkich ludzi dobrej woli – mówił arcybiskup Marek Jędraszewski podczas porannej Mszy św. odprawionej w Nowy Rok w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

W homilii, metropolita krakowski podkreślił, że noworoczna liturgia słowa rozpoczyna się od błogosławieństw: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

– Na przełomie Starego i Nowego Roku otwiera się przed nami przestrzeń nowych dni. Co one nam przyniosą? Niepewność co do przyszłości rodzi lęk, niekiedy przygnębienie. Aby im nie ulec, aby zwyciężyła w nas nadzieja, potrzebujemy wsparcia z zewnątrz. Potrzebujemy modlitwy Kościoła, zanoszonej w naszej intencji – powiedział.

Abp Jędraszewski zaznaczył, że jesteśmy Bożymi dziećmi i na co dzień możemy doświadczać Jego czułej obecności.
– Boża Opatrzność nie jest abstrakcyjną ideą. Bóg ma swoją twarz, przenikniętą miłością, dającą człowiekowi życie i sens – zaznaczył.

Na zakończenie, metropolita przypomniał, że Bóg umiłował człowieka do końca i nieustannie zależy mu na jego zbawieniu. Dodał, że modlitwa o błogosławieństwo zawiera w sobie prośbę o pokój – dar zmartwychwstałego Chrystusa.
Za: ekai.pl

Modlitwa o pokój na świecie św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen

Spójrzmy na ten Nowy Rok z nadzieją, gdyż Maryja towarzyszy nam od samego początku – dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

Tak więc Nowy rok zaczynamy z Najświętszą Maryją Panną. Za kilka dni zakończymy Rok św. Józefa. Jezus Chrystus jest w centrum – zawsze. Tak więc wszystkie znaki na Niebie i ziemi wskazują, że w tym roku mamy głównie patrzeć na Świętą Rodzinę, której mamy się powierzać i prosić o wszelkie łaski. ja zamierzam każdy dzień kończyć bardzo krótką ale wymowną modlitwą. Zapraszam wszystkich do przyłączenia się.

Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze!  Święta Rodzino
opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

Czy ktoś dołączy do tej krótkiej ale ważnej modlitwy?