Siostra Medarda (Zofia Wyskiel): Jeżeli chcecie mieć Mnie za Ojca, miejcie Matkę Moją za Matkę swoją”

Ks. Adam Skwarczyński nadesłał przygotowywaną do druku książkę s. Medardy (Zofii Wyskiel) „PRZYPROWADŹ MI DUSZE. Orędzia Trójcy Świętej i Matki Bożej do kapłanów i osób poświęconych Bogu (1943-1971)”

Czyż jeżeli Matka Moja przyjdzie i prosi za was, mógłbym Jej odmówić?
Moja Matka jest Pogromicielką szatana: zamyka piekło, otwiera Niebo.
Proście Ją o wszystko!

Na stronie będą zamieszczane cyklicznie niektóre fragmenty tej książki. Dziś zamieszczam pierwszy, bliski memu sercu – dotyczący Niepokalanego Serca NMP. Dodam, że następny będzie dotyczyć świętego Józefa.

Aby oczy wasze przejrzały, aby serca wasze rozpaliły się, pijcie Krew Moją! Jeszcze raz powtarzam: upajajcie się tym Winem, Winem Miłości, bo to jest Krew, która za was była przelana. Przychodźcie często do tej krynicy Krwi Mojej i pożywajcie ze Mną „Paschę”. Ta Krew Moja będzie waszym umocnieniem, to Ciało Moje będzie chlebem, który was wzmocni, abyście byli Mnie wiernymi i nie popadali w grzechy. Jako pokutę za grzechy dawajcie Mi wielką ufność w Miłosierdzie Moje i częste akty miłości: „O Jezu, ufam Tobie!”, „O Jezu, kocham Cię!” Sam daję wam do ręki te iskry i płomienie, byście się rozpalali w miłości, a miłość zakrywa mnóstwo grzechów.

Jeżeli chcecie dojść do jak najściślejszego zjednoczenia ze Mną, to wam wskażę jeden Skarb Najdroższy: Niepokalane Serce Mojej Matki, Ucieczki grzeszników, Matki Miłosierdzia. Przychodźcie do Niej z miłością jako dzieci marnotrawne. Jej Serce to Niewyczerpana Skarbnica Łask. Jej Serce, przebite siedmioma mieczami na Golgocie, zadośćczyni za grzechy wasze. Gdy konałem na krzyżu, powiedziałem do Matki Swojej, wskazując na Jana: „Matko, oto syn Twój! Synu, oto Matka twoja!” [por. J 19,26-27]. Tam oddałem pod opiekę św. Jana Matkę Swoją, aby zajął się Jej doczesnością i wziął Ją do swego domu jako Matkę. Ale te Moje słowa były przeznaczone dla was wszystkich, abyście wiedzieli, że zostawiłem wam Moją własną Matkę, Panią Wszechwładną, Królową, aby wzięła was pod płaszcz Swojej opieki, aby żadna dusza nie zginęła. Bo jeżeli Matka bierze pod opiekę dziecię, to to dziecię na pewno nie zginie, bo Ona przetrwa wszystko: cierpienia i boleści, aby nie utracić dziecięcia Swego.

Wszystkie dusze! Jeżeli chcecie być świętymi, jeżeli chcecie mieć Mnie za Ojca, miejcie Matkę Moją za Matkę swoją! Bo jeżeli ziemski ojciec wyciąga rękę, aby ukarać dziecię, a matka przyjdzie i prosi, aby nie karał syna swego – to ziemski ojciec dla miłości matki, z którą jest ściśle zjednoczony przez sakrament małżeński, wstrzyma swą rękę. A cóż dopiero Ja, który jestem Samą Dobrocią i Ojcem Miłości?! Czyż jeżeli Matka Moja przyjdzie i prosi za was, mógłbym Jej odmówić? Jestem Bogiem wszechmocnym, Bogiem potężnym na niebie i ziemi, ale wobec Mojej Matki jestem jak bezsilny i prośby Jej nigdy nie odrzucam, ale staję się hojny dla tych, za którymi Moja Matka oręduje. Na prośbę Mojej Matki uczyniłem cud w Kanie Galilejskiej […], aby rozradować Jej Serce. O dusze, pragnące być zjednoczone z Nami, idźcie do Mojej Matki Niepokalanej i wołajcie: „Matko, wina nie mamy!”. Ona jest tak dobra, tak miłosierna, że [chociaż] w Kanie Galilejskiej nawet Jej nie prosili o nic, ale Jej Serce zauważyło smutek nowożeńców. Przejęta litością wymodliła, wybłagała cud, aby radość ich była pełna. Jeżeli o ziemskie rzeczy była tak troskliwa, to cóż dopiero, jeżeli chodzi o dusze, za które Ja życie oddałem! A Matka Moja oddała również życie, a może jeszcze coś więcej, bo przecierpiała całą Mękę Moją i jeszcze została, aby dalej cierpieć… Aby umacniać tych, którzy pozostali zakładać Królestwo Moje na ziemi, Królestwo dusz, które Nas chwalą i będą chwalić po wszystkie wieki.

Moja Matka jest Pogromicielką szatana: zamyka piekło, otwiera Niebo. Więc idźcie do Niej z miłością! Wołajcie do Niej z miłością dziecięcą i serdeczną prostotą! Tulcie się do Jej Serca! Wszystkie wasze boleści, łzy, rozterki wasze, grzechy, wrzucajcie jako w bezdenną otchłań miłosierdzia w Jej Serce – w Serce przebite boleścią. Mówcie Jej, że pragniecie Ją mieć za Matkę. Proście Ją o wszystko: o zjednoczenie z Nami, o rzeczy doczesne… Ja jestem Ojcem Dobroci, a Ona jest Matką Dobroci! Cieszymy się wielce, jeżeli przychodzicie do Nas i powtarzacie Nam często: „Chcemy być dobrymi. Chcemy być świętymi. Potrzeba nam rzeczy doczesnych, tego chleba powszedniego dla nas i naszych najukochańszych. Przechodzimy tutaj mękę serc. Jesteśmy na padole płaczu i nędzy. Nieraz grzechy nas dręczą, niezrozumienie, własne serca nawet! Życie nasze staje się męczarnią. Cierpimy same, cierpimy z cierpieniem naszych najukochańszych. Nasze rozłąki, tęsknoty, rwą nam dusze. Jesteśmy jak te kwiaty złamane, jak te trzciny chwiejące się. Jesteśmy bezradni wobec samych siebie, wobec cierpienia. Życie staje się nam męką i jednym konaniem!”

W takich rozterkach duszy nie szukajcie pociech u stworzeń, bo one wam ich nie dadzą! Często tam, gdzie chcielibyście znaleźć pociechę, spotyka was zawód. Tam, gdzie złożyliście miłość, odepchnięto was od drzwi serc, a ci najbliżsi, których tak kochaliście, w których pokładaliście wszystko, jakże często zdradzają was! Tam, gdzie założyliście szczęście wasze, spotkaliście się z obłudą i najpiękniejsze, najidealniejsze uczucia waszych serc zdeptano, a nieraz splugawiono. Zapłatą za waszą miłość i oddanie był ironiczny uśmiech i oplucie twarzy waszej, tak jak Mnie, Boga-Człowieka opluli. Nie zniechęcajcie się, nie załamujcie się, ale niech miłość do Mnie i do Mojej Matki poruszy wasze serca. Przyjdźcie. Przyjdźcie, oddajcie Nam to wszystko, co was boli. My zrozumiemy mowę serc waszych. Nam potrzeba tylko szeptu dusz waszych, Nam nie potrzeba słów. Rzućcie się w objęcia Nasze, a My wlejemy pociechę w serca wasze. Otrzemy łzy wasze i zaglądniemy w zapłakane oczy wasze, i rozraduje się duch wasz, tak że śpiewać będziecie pieśń najdroższą i najmilszą Matki Mojej: „Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim” [por. Łk 1,46-47], bo święte i wielkie jest Imię Matki Mojej. Jeżeli przyjdziecie do Matki Mojej, Gwiazdy Zarannej, do tej Jutrzenki pełnej radości, uśmiechu, to nad waszymi złamanymi sercami także zaświeci ta Jutrzenka, a Słońce Miłości osuszy łzy wasze, jak osusza ziemię, kiedy ją zaleją wody bagniste i chmury ciemności pokryją ją. W promieniach Słońca Naszej Miłości dusze wasze staną się jasne i czyste. Tam, gdzie było zimno, gdzie było smutno, nastąpi radość i wesele wielkie. Tam, gdzie była szarpanina dusz, nastąpi pokój – pokój, którego nie da świat, ale Ja wam daję: pokój Mój, pokój pochodzący od Ducha Świętego.

Kopiowanie i udostępnianie na portalach społecznościowych – za podaniem linku do źródła! Książka jest przygotowywana do druku i chodzi o prawa autorskie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

59 odpowiedzi na „Siostra Medarda (Zofia Wyskiel): Jeżeli chcecie mieć Mnie za Ojca, miejcie Matkę Moją za Matkę swoją”

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. beat pisze:

  piekna piosenka do medytacji

 3. Ania pisze:

  Czyste serce nie jest czymś danym raz na zawsze, o czystość serca trzeba walczyć. Jak ta walka ma wyglądać w praktyce i jakie są przeszkody, które przeszkadzają praktykować miłość? Jak uzdrowić, oczyścić serce, które jest chore, dalekie od poczucia bycia czystym? Czym jest dziecięctwo Boże oraz gdzie jest źródło prawdziwej czystości serca? Jakie są zewnętrzne znaki czystego serca? – na te pytania odpowiada ks. Sławomir Kostrzewa czerpiąc z dialogów polskiej mistyczki, Alicji Lenczewskiej z Jezusem. Zapis drugiej konferencji wygłoszonej do uczestników rekolekcji formacyjnych na Świętej Górze w Gostyniu, w dniu 21 kwietnia 2018 r.

  • Krystyna pisze:

   Bardzo dziękuję ks S. Kostrzewie za piękną konferencję, a osobie która nagrała i zamieściła niech dobry Bóg wynagrodzi. Dziękuję Aniu.

 4. mała pisze:

  Piękne 🙂
  „Jako pokutę za grzechy dawajcie Mi wielką ufność w Miłosierdzie Moje i częste akty miłości: „O Jezu, ufam Tobie!”, „O Jezu, kocham Cię!” Sam daję wam do ręki te iskry i płomienie, byście się rozpalali w miłości, a miłość zakrywa mnóstwo grzechów”

  • wobroniewiary pisze:

   …Tam, gdzie złożyliście miłość, odepchnięto was od drzwi serc, a ci najbliżsi, których tak kochaliście, w których pokładaliście wszystko, jakże często zdradzają was! Tam, gdzie założyliście szczęście wasze, spotkaliście się z obłudą i najpiękniejsze, najidealniejsze uczucia waszych serc zdeptano, a nieraz splugawiono. Zapłatą za waszą miłość i oddanie był ironiczny uśmiech i oplucie twarzy waszej, tak jak Mnie, Boga-Człowieka opluli……

   Ale nic to – mamy Jezusa i Maryję

   • wobroniewiary pisze:

    Każdy z nas dźwiga krzyż, ale te słowa „Zapłatą za waszą miłość i oddanie był ironiczny uśmiech i oplucie twarzy waszej, tak jak Mnie, Boga-Człowieka opluli……” są tak dokładne, że do końca życia będę je mieć przed oczyma. Bo tak dokładnie było, wychodziłam do kościoła … oplucie twarzy waszej, tak jak Mnie, Boga-Człowieka opluli”….

    • Robert pisze:

     Na pociesznie (dla wszystkich, którzy się jeszcze nie poddali):

     Może doczekamy się podobnej radości…

    • tu MariaPietrzak pisze:

     Dopoki jestesmy znakiem sprzeciwu … nie jest zle .

 5. Aleksandra pisze:

  Wczoraj moja Parafia, która jest pod wezwaniem Św. Antoniego obchodziła 400-lecie istnienia. Ponadto Ksiądz Proboszcz postarał się i otrzymał dla Parafii Relikwie Św. Antoniego I-stopnia.
  Na tą podwójną uroczystość zabrałam wszystkie Wasze intencje i przed Relikwiami oddałam całą Rodzinę WOWIT pod opiekę i wstawiennictwo tego zacnego naszego Patrona.
  Panie Boże bądź uwielbiony we wszystkich naszych sercach.

 6. Betula pisze:

  Juz dzisiaj pragnę napisać o tym że 7 lipca br. na Jasnej Górze pojawi się Sw.Michał Archanioł z Góry Gargano, trzeba tam być i poprosić tego Archanioła żeby przegnał z naszych rodzin wszelkie zło które nas niszczy; podziały. gniewy, kłótnie, udręki depresji, nałogi, biedę, samotność, bezradnośc itd, itd, itd

  Informacje na stronie – http://www.nawiedzeniefigury.pl i nowenna przygotowująca na to wydarzenie.

 7. Danuta pisze:

  Bardzo Was proszę o modlitwę za chorą Cecylię,która leży na onkologi po 4 zabiegach w ciągu miesiąca i jest w ciężkim stanie, w śpiączce farmakologicznej.Bądź wola Twoja Panie Boże.
  Miej w opiece jej bliskich.

 8. mała pisze:

  Ks prof. Cisło szokująco szczerze przestrzega przed islamskimi imigrantami

 9. Robert pisze:

  PSALM 42(41) i 43(42)

  Tęsknota za Bogiem i świątynią z prośbą o powrót do świątyni

  1 Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Synów Koracha
  2 Jak łania pragnie
  wody ze strumieni,
  tak dusza moja pragnie
  Ciebie, Boże!
  3 Dusza moja pragnie Boga,
  Boga żywego:
  kiedyż więc przyjdę i ujrzę
  oblicze Boże?
  4 Łzy stały się dla mnie chlebem
  we dnie i w nocy,
  gdy mówią mi co dzień:
  «Gdzie jest twój Bóg?»
  5 Gdy wspominam o tym, rozrzewnia się dusza moja we mnie,
  ponieważ wstępowałem do przedziwnego namiotu,
  do domu Bożego,
  wśród głosów radości i dziękczynienia
  w świątecznym orszaku.
  6 Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo,
  i czemu jęczysz we mnie?
  Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać:
  Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.
  A we mnie samym dusza jest zgnębiona,
  przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu
  i z ziemi Hermonu, i z góry Misar.
  8 Głębia przyzywa głębię
  hukiem Twych potoków.
  Wszystkie twe nurty i fale
  nade mną się przewalają.
  9 Za dnia udziela mi
  Pan swojej łaski,
  a w nocy Mu śpiewam,
  sławię Boga mego życia.
  10 Mówię do Boga: Moja Skało,
  czemu zapominasz o mnie?
  Czemu chodzę smutny,
  gnębiony przez wroga?
  11 Kości we mnie się kruszą,
  gdy lżą mnie przeciwnicy,
  gdy cały dzień mówią do mnie:
  «Gdzie jest twój Bóg?»
  12 Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo,
  i czemu jęczysz we mnie?
  Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać:
  Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.

 10. Anna pisze:

  Kiedy ukaże się ta książka? Bardzo proszę o informację chciałabym ją zakupić. Bóg zapłać.

 11. Krzysztof pisze:

  Proszę o modlitwę, za dzieciątko, które jest w łonie matki w 21 tygodniu, lekarze mówią, że tylko cud może dziecko uratować, proszę o modlitwę.

 12. Danuta pisze:

  Święty Dominiku módl się za to dziecko.

 13. Monika pisze:

  O. Augustyn Pelanowski – Wartość zranień: https://www.youtube.com/watch?v=4EbiMlu1q_c
  O. Augustyn Pelanowski – osądzanie… /fragment homilii/: https://www.youtube.com/watch?v=a605KyFzx6A

  • Robert pisze:

   (!) To są słowa-precjoza, klejnoty, z których można dobrać sobie za darmo. O. Augustyn sakiewkę ma pustą, bo rozdaje wszystkim, żebrzącym o sensowne życie. Chciałbym mieć takiego sąsiada.

 14. mała pisze:

  Poczta Polska wyda specjalny znaczek z podobizną św. o. Pio

  Ten włoski święty ma wielkie znaczenie dla Polaków: wzmacnia w nas duchowość, ale też poprzez widzialne rzeczy, które się działy m.in. uzdrowienia za jego wstawiennictwem – mówił dziś na konferencji prasowej Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej. W Warszawie zaprezentowano dziś znaczek pocztowy „Święty Ojciec Pio”, który w nakładzie 100 tys. trafi do obiegu 16 czerwca.
  W ramach obchodów 100. rocznicy otrzymania przez św. o. Pio stygmatów, Krakowska Prowincja Kapucynów przygotowała wiele konferencji, wykładów i czuwań. Z kolei Poczta Polska wprowadzi do obiegu specjalny znaczek pocztowy „Święty Ojciec Pio”.

  Najbliższe czuwanie odbędzie się z 16 na 17 czerwca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. – Św. o. Pio to miłosierdzie Boże rozdawał od rana do wieczora, spowiadał od rana do wieczora, był ambasadorem Bożego miłosierdzia – mówi br. Roman Rusek OFMCap. Jak dodaje, na czuwanie będą przewiezione specjalne relikwie św. o. Pio – zakrywająca stygmat rękawica z prawej dłoni oraz zakrwawiona chusta, która zakrywała stygmat w jego boku

  https://ekai.pl/poczta-polska-wyda-specjalny-znaczek-z-podobizna-sw-o-pio/

  • Ewelina pisze:

   Czy ktos wybiera sie na pielgrzymkę do Wloch do grobu Ojca Mateo?bo miałabym prośbę o zabranie kilku zdjęć jeśli nie stanowilo by to problemu

   • wobroniewiary pisze:

    Jutro pojutrze będzie wpis o tym – kilka osób zrezygnowało, mamy 2 autokary i chyba 5 lub więcej wolnych miejsc.
    I zbiórka zdjęć też będzie – wyślecie na mego maila a ja przekażę jednej osobie.
    Ponadto Msze św. będą sprawowane w naszych – wowitowych, intencjach

 15. Ania pisze:

  Rekolekcje na żywo z o. Józefem Witko

  http://izydor.tv/na-zywo/

  • Ania pisze:

   Plan
   Piątek 2018-06-15

   17:00 – Wspólne uwielbienie
   17:45 – Konferencja – Niewidzialne siły
   18:30 – Przerwa kolacyjna
   19:15 – Msza Święta – Siedem oznak przekleństwa
   20:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

   Sobota 2018-06-16

   09:00 – Wspólne uwielbienie
   09:30 – Konferencja – Źródła przekleństw – Grzechy
   10:15 – Przerwa
   11:00 – Konferencja – Źródła przekleństw Przekleństwa płynące z okultyzmu I – Grzegorz Bacik
   12:15 – Msza Święta – Źródła przekleństw – Grzechy
   13:30 – Przerwa obiadowa
   15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
   15:30 – Konferencja – Przekleństwa płynące z okultyzmu II – Grzegorz Bacik
   16:15 – Przerwa
   17:00 – Konferencja – Trzy źródła błogosławieństw
   18:00 – Przerwa kolacyjna
   19:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu – Modlitwa o złamanie przekleństw i o uzdrowienie

   Niedziela 2018-06-17

   09:00 – Wspólne uwielbienie
   09:30 – Konferencja – Przekleństwa płynące z okultyzmu III – Grzegorz Bacik
   11:00 – Msza Święta – Moc błogosłowieństwa – modlitwa z nałożeniem rąk
   https://rekolekcje.bialystok.pl/event_set.php?s=219

 16. Ehmm pisze:

  Walka o czyste serce w codzienności, pójście drogą Jezusa Chrystusa i Jego Matki, modlitwa, posłuszeństwo nauce Jezusa i Jego Kościołowi – są drogą, na której zwycięża się szatana, ducha nieczystego, który nienawidzi tego, co czyste. Jak konkretnie ma wyglądać to zwyciężanie – odpowiada ks. Sławomir Kostrzewa, opierając się na nauczaniu Jezusa zawartym w pismach Alicji Lenczewskiej, w trzeciej części konferencji wygłoszonej w Gostyniu, na Świętej Górze w czasie rekolekcji formacyjnych poświęconych czystości serca, 21 kwietnia 2018 roku.

 17. Wanda Boguta pisze:

  Nie przeczytalam nigdy piekniejszego tekstu od tego Orędzia. Jaki człowiek nie nawróci się po jego przeczytaniu? Boże! – jaki jesteś cudowny!!! Całej wiecznosci nie starczy, żeby Ci za to podziekowac!!! S. Wanda

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s