27 maja – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem, by głębiej
wejść w tajemnicę Trójcy Świętej.

Intelektualnie nie da się Jej ogarnąć, ale możemy w Niej zamieszkać, zanurzyć się. Jako ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jesteśmy mieszkańcami Boga. Nie obcymi ani przychodniami, ale Jego dziećmi, uczestniczącymi w Jego życiu. On dziś nas zaprasza do zanurzenia się samym źródle tajemnicy Miłości.
Jacek Szymczak OP, „Oremus” czerwiec 2009, s. 33

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy.

Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).

Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: “Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: “Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam” (J 14, 16). “Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26). “Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26).

Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę – synostwo, a trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.
Więcej: kliknij

Św. Ojciec Pio pomaga zrozumieć istotę Trójcy Świętej

Pewnego późnego letniego popołudnia 1922 r. razem z przyjaciółką udałam się do Bazyliki Świętego Piotra. Miałam nadzieję, że spotkam jakiegoś mądrego i świętego kapłana, który rozproszy dręczące mnie wątpliwości. O tej jednak godzinie nie było żadnego kapłana na dyżurze. Przechodząc wraz z przyjaciółką po prawie pustej bazylice, spotkałam jednego z zakrystianów, którego zapytałam, gdzie mogę spotkać jakiegoś kapłana.Zakrystian odpowiedział, że zważywszy na późną już porę, a zbliżała się pora zamknięcia bazyliki, trudno będzie spotkać jakiegoś kapłana, który pełniłby dyżur w konfesjonale, a następnie dodał: «Jeśli chcesz, a masz na to jeszcze pół godziny do zamknięcia bazyliki, to pochodź sobie… być może kogoś jeszcze spotkasz…»

Razem z przyjaciółką doszłam do środka bazyliki, gdzie jest skrzyżowanie naw, skierowałyśmy się na lewo i zauważyłam pewnego młodego kapucyna. Podeszłam do niego i zapytałam, czy nie zechciałby mnie wysłuchać, aby mi dodać otuchy. Ojciec zgodził się i wszedł do drugiego konfesjonału.

Tak odezwałam się do niego: Ojcze, nie przyszłam do spowiedzi, ale proszę cię o wyjaśnienie i rozwianie moich licznych wątpliwości w wierze, które mnie dręczą. Moje wątpliwości dotyczą zwłaszcza tajemnicy Trójcy Świętej. W prostych i jasnych słowach Ojciec zaczął rozpraszać mroki moich wątpliwości i tak do mnie się zwrócił: «Córko moja! Któż zdoła pojąć i wyjaśnić tajemnice Boga? To są tajemnice i stąd nie możemy ich zrozumieć, wyjaśnić przy pomocy światła naszego rozumu. Możemy sobie wyrobić tylko pewną jasną ideę, posługując się podobieństwem. Czy nie widziałaś kiedyś, jak piekarz przygotowywał ciasto, aby potem z niego upiec chleb? I co robi piekarz? Ano bierze mąkę, drożdże i wodę. To są trzy różne rzeczy: mąka nie jest drożdżami ani wodą; drożdże nie są mąką ani wodą; woda nie jest ani mąką, ani drożdżami. Piekarz miesza te trzy rzeczy razem i z tych trzech rzeczy, które różnią się jedna od drugiej, kształtuje jedną rzecz. A więc te trzy różne rzeczy zmieszane i urobione razem dały jedną tylko istotę. Z tych trzech rzeczy wyrabia trzy chleby, które mają tę samą, tożsamą naturę, ale są różne jedna od drugiej w swojej formie. Stąd powstają trzy różne chleby, które maję tę samą naturę (istnienie). Z tego podobieństwa przenieśmy się teraz do Boga. Bóg jest jeden i ma jedną naturę, ale są trzy równe Osoby, różne Jedna od Drugiej. Ojciec nie jest Synem ani Duchem Świętym; Syn nie jest Ojcem ani Duchem Świętym; Duch Święty nie jest Ojcem ani Synem. Ojciec rodzi Syna, Syn jest zrodzony przez Ojca, a Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Istnieją trzy równe i różne Osoby i jest tylko jeden Bóg, a to dlatego, że jest jedna jedyna i tożsama natura Boża».

Całość: sw-ojciec-pio-pomaga-zrozumiec-istote-trojcy-swietej/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

15 odpowiedzi na „27 maja – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  • wobroniewiary pisze:

   DZIEŃ 1 – 27.05.2018
   NOWENNA do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca

   Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego; on przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele
   stał się przykładem dla Twoich wiernych.
   Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

   Odmawiać przez 9 kolejnych dni oraz przystąpić do Sakramentu Pojednania i Komunii świętej.
   O łaskach uzyskanych za wstawiennictwem sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca
   należy powiadomić Klasztor Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej

 2. wobroniewiary pisze:

  Dziś o 15-40 ważny dokument filmowy na temat skromności ubioru w kościele!

  Filmowe Życiorysy. Boże Ciało – skromność w kościele
  Procesja w małym miasteczku w zachodniej Polsce stała się pretekstem do spojrzenia na to wydarzenie z punktu widzenia tradycji ale i ubioru, który jest dość często okazją do nie stosownych zachowań podczas uroczystości religijnych. Ubranie ma być godne a nie wygodne.

  http://tv-trwam.pl/na-zywo

 3. mała pisze:

  Wszystko wskazuje na to, że za chwilę Komunia Święta będzie udzielana KAŻDEMU, również tym, którzy z automatu są ekskomunikowani. To wyraz wielkiego Kryzysu Kościoła, którego przejawem jest zanik czci dla Najświętszego Sakramentu i upadek wiary w realną obecność Pana. Co z tego wyniknie? – Krystian Kratiuk zaprasza na kolejne wydanie programu „Ja, Katolik”.

 4. piotr wiśniewski pisze:

  Maryja mówiła dalej do japońskiej zakonnicy: „Na różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów. Działanie szatana przeniknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci… świątynie i ołtarze będą plądrowane; Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu”.

  https://www.pch24.pl/po-fatimie—akita–gorszacy-kryzys-w-kosciele-i-straszliwa-kara,55286,i.html

  • Katarzyna pisze:

   Treść orędzi z La Salette dotycząca duchowieństwa, jest identyczna z treścią objawień w Akicie. A one oba, są tożsame z Fatimą. Drobiazgowe paralele oraz dogłębne studia w tym temacie, przeprowadził wybitny mariolog dr Wincenty Łaszewski, min. w książkach pod tytyłem: „Niewidzialna wojna” i „Nadchodzi kres. Mistyczne wizje konca świata”, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2017 rok.

 5. Anna pisze:

  Tak na rozluźnienie anegdota o św.Filipie Neri:Kiedyś przechadzał się ów Święty ze swym gościem, pewnym dostojnym kapłanem. Wtedy przeleciał mały ptaszek i potraktował tego kapłana jako „WC”. Kapłan nieco się oburzył (plama na sutannie). Na to odezwał się św. Filip: „Niech ksiądz się cieszy, że krowy nie latają”.

  Z Panem Bogiem

 6. Kazimierz pisze:

  Litania do Trójcy Przenajświętszej

  Kyrie elejson, (3x)
  Chryste elejson, (3x)
  Kyrie elejson. (3x)
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec Opatrznością swoją wszystkim rządzisz, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami, Panie nad wszystkimi panującymi, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski swojej przyjmujesz, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, którego imieniem jest zawsze miłosierdzie, zmiłuj się nad nami.
  Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
  Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
  Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
  Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie.
  Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Panie.
  Przez wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego,
  Przez wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego,
  Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego,
  Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich,
  Prosimy niegodne stworzenia twoje, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali,
  Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali,
  Abyś zgodę i pokój między władzą a ludem pomnażać raczył,
  Abyś kraj nasz i to miejsce od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył,
  Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył,
  Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, odpuść nam Panie.
  Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, wysłuchaj nas, Panie.
  Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

  PROŚBY

  Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o błogosławiona Trójco.
  Ratuj stworzenie, daj opatrzenie, o błogosławiona Trójco.
  Wlej ducha swego do serca mego,
  Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie,
  Odpuść nam złości, dla Twej litości,
  Znieś głód, mór, wojny, spraw czas spokojny,
  Daj dar miłości i pobożności,
  Szczęść państwu temu, jako swojemu,
  Strzeż w nim żyjących, broń konających,
  Daj nam żyć w niebie, prosimy Ciebie.
  K. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim.
  W. Chwalebny i wywyższony na wieki.
  K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
  W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
  Wszechmogący, wieczny Boże, który szczodrobliwej dobroci Twojej nad zasługi i prośby proszących więcej dajesz, wylej, prosimy Cię, na nas miłosierdzie Twoje i odpuść nam wszystko, co sumienie obciąża, i przydaj, czego prośba wymówić nie może. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  http://www.guadalupe.opoka.org.pl/prowadzmnie/litania3.html

 7. Venite pisze:

  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
  Jak była na początku,
  Teraz
  I zawsze
  I na wieki wieków
  Amen!

 8. Quis ut Deus pisze:

  Wśród steku bzdur, plotek i zupełnie nieistotnych wiadomości codziennych, w wielu mediach zabrakło informacji o corocznej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich, gdzie wielka ich rzesza (mówi się, że regularnie uczęszcza ponad 100 000) kłaniało się Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, cudami słynącej naszej Matce Piekarskiej.
  Oddaliśmy pod opiekę i płaszcz Jej Śląsk nasz i kraj cały, wiedząc, że jak cudownie Turków pod Wiedniem tak i teraz siły ciemności rozgromić może tylko ONA.

  1.Matko Piekarska, Opiekunko sławna,
  Orędowniczko wszelkich łask,
  Co nam cudami słyniesz z dawien dawna,
  Przyodziewając kraj nasz w blask.

  Ciebie dziecięcym sercem błagamy:
  Weź w swą opiekę zbożny nasz lud,
  Lepszej od ciebie matki nie mamy,
  Co by w błękity wiodła nas cnót.

  2. Któraś chrześcijaństwo całe ocaliła,
  Jako wojsk jego czujna straż,
  Kiedyś pod Wiedniem Turków rozgromiła,
  Biorąc pod płaszcz swój hufiec nasz.

  Ciebie dziecięcym sercem błagamy:
  Weź w swą opiekę zbożny nasz lud,
  Lepszej od ciebie matki nie mamy,
  Co by w błękity wiodła nas cnót.

 9. wobroniewiary pisze:

  Modlitwy uwielbienia Trójcy Przenajświętszej ❤

  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
  Samemu Bogu cześć i chwała.
  Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego,
  Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.
  Ciebie przyzywamy, Ciebie wychwalamy, Tobie cześć oddajemy,
  O Błogosławiona Trójco.
  Nadziejo nasza, zbawienie nasze, czci nasza,
  O Błogosławiona Trójco.
  Wyzwól nas, zbaw nas, ożywiaj nas,
  O Błogosławiona Trójco.
  Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Wszechmogący,
  Który był, Który jest i Który przyjdzie.
  Tobie sława i panowanie,
  O Błogosławiona Trójco.
  Tobie chwała i moc,
  Na wieki wieków. Amen.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s