Akt oddania św. Michałowi Archaniołowi

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła,
Święty Michale Archaniele,
oto ja, chociaż bardzo niegodny Twojego oblicza,
jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym
wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami,
staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża, Błogosławionych i Świętych,
a nade wszystko w obecności błogosławionego Bronisława Markiewicza,
Twojego wielkiego czciciela.
Biorę ich za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.
Ciebie dziś obieram za szczególnego Obrońcę i Orędownika.
Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i odważnie szerzyć Twoją cześć.
Bądź moją mocą przez całe życie,
abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.
Broń mnie przeciw wszelkim pokusom
szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość,
a w godzinę śmierci uproś pokój mojej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej.
Amen

Za: kjb24.pl

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

14 odpowiedzi na „Akt oddania św. Michałowi Archaniołowi

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  Do św. Rafała Archanioła
  Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

  Do św. Gabriela Archanioła
  Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.

 3. wobroniewiary pisze:

  RÓŻANIEC DO GRANIC
  Z maila:
  Drodzy Uczestnicy,
  z radością chcielibyśmy poinformować, że Różaniec do Granic będzie transmitowany w Radiu Maryja

  Dzięki transmisji radiowej wszyscy włączymy się we wspólną modlitwę – w tym samym czasie będziemy mogli odmówić tę samą część różańca, na całej długości granicy.
  Kolejne dziesiątki różańca zostaną odmówione w 22 diecezjach granicznych, przechodząc od jednej diecezji do drugiej.

  W ten sposób modlitwa obiegnie całą granicę również na falach eteru.
  Dlatego bardzo prosimy o zabranie ze sobą na granicę przenośnych radioodbiorników lub telefonów z aplikacjami radiowymi, dzięki którym będziemy mogli włączyć się we wspólną modlitwę.

 4. wobroniewiary pisze:

  Nowenna do św. Franciszka. Dzień 5.

  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
  Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

  Panie Jezu Chryste, któryś rzekł:
  Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mt 16,24), daj nam, abyśmy wpatrzeni we wzór świętego Ojca Franciszka, naznaczonego bliznami Twej Męki, chętnie dźwigali swój codzienny krzyż i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,
  Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
  Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,
  za cnót zwierciadło mają synowie.
  Tyś droga prawa, wzór obyczajów;
  prowadź z niewoli ciała swe dzieci
  do upragnionych niebiańskich krajów,
  gdzie światłość Boża na wieki świeci.

  V. Módl się za nami, święty Franciszku.
  R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, znaki swej Męki w ciele świętego Ojca Franciszka okazałeś, wspomóż nas, abyśmy niosąc krzyż wytrwale, naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
  „Modlitewnik franciszkański” Niepokalanów 1977 r.

  http://www.franciszkanie.gdansk.pl/2017/09/29/nowenna-do-sw-franciszka-dzien-5/

 5. wobroniewiary pisze:

  Fragmenty przebiegu uroczystości Świętego Michała Archanioła w Grocie Objawień na Gargano – początek procesji figurą ❤

  https://www.facebook.com/pg/San-Michele-Arcangelo-Monte-SantAngelo-115474213476/videos/

 6. wobroniewiary pisze:

  Czy Michał Archanioł objawił się w Polsce?

  Tak, co najmniej 3-krotnie. Burzliwe dzieje Polski sprawiły, że św. Michał najczęściej przychodził z pomocą militarną. Według tradycji stało się tak w XIII wieku, kiedy zapewnił zwycięstwo wojskom Leszka Czarnego.
  Następnie miał odwiedzić dwóch królów Polski: Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Krzywoustego. Pomagał Polakom we Lwowie i pod Kircholmem.

  Czy mamy od niego jakieś relikwie?
  Oczywiście, jako duch nie zostawił nam cząstki swojego stroju, ani np. włosów, ale za to każdy z nas może mieć kamień poświęcony przez św. Michała z groty na górze Gargano. Opiekujący się sanktuarium księża michalici przygotowują niewielkie relikwiarze z takimi kamieniami.

  Można także symbolicznie ubrać się w szatę św. Michała, zakładając poświęcony mu szkaplerz.

  Kto ze świętych przyznał się do przyjaźni z Michałem?
  W pismach i wspomnieniach ślad tej przyjaźni pozostał u św. Franciszka, który od 14 sierpnia do 28 września podejmował post ku czci św. Michała Archanioła i Matki Bożej Anielskiej. Według tradycji to Książe Niebieskich Zastępów udzielił mu stygmatów.

  Wiemy także o ogromnej pomocy Michała świętemu o. Pio podczas jego walk z demonem. Co ciekawe, polecał on także modlitwę do św. Michała w celu zażegnania kłótni rodzinnych

  https://pl.aleteia.org/2017/09/29/czy-objawil-sie-w-polsce-komu-szczegolnie-pomaga-poznajcie-michala-archaniola/

 7. wobroniewiary pisze:

  Św. Hieronim – Patron tłumaczy ❤

  Święty Hieronim (ok. 345-419/420), doktor Kościoła, znany jest przede wszystkim jako tłumacz i komentator Pisma Świętego. Swoją pracę traktował z niebywałym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Przez kilkanaście lat studiował język hebrajski i grecki, czytał manuskrypty, wyszukiwał i porównywał informacje pochodzące z wielu źródeł. Dokonany przez niego przekład Pisma Świętego, zwany Wulgatą, jest do dziś obowiązującym tłumaczeniem Biblii na język łaciński

  https://ewangeliadlanas.wordpress.com/2017/09/30/30-wrzesnia-wspomnienie-sw-hieronima-prezbitera-i-doktora-kosciola-2/

 8. Betula pisze:

  Sw. Joanna d’Arc i Michał Archanioł

  Podczas wojny stuletniej, która trwała w latach 1328-1453, kiedy w zasadzie wydawało się, że An­glicy podbiją i opanują całą Francję, kilkakrotnie ukazywał się Joannie dArc sam archanioł Michał. Zachęcał ją wówczas do propagowania życia chrze­ścijańskiego i walki o wyzwolenie ojczyzny. Joanna miała powtarzać też modlitwę, którą usłyszała wte­dy od św. Michała: „Spraw, Panie, aby Twoje imię pozostało na zawsze na ziemi francuskiej oraz aby narodowi nigdy nie zabrakło Hostii i Ofiary”.
  Podczas późniejszego procesu przed trybu­nałem inkwizycji Joanna twierdziła, że św. Mi­chał Archanioł, św. Katarzyna i św. Małgorzata powiedzieli jej, iż Bóg chce wypędzić Anglików z ziem francuskich i doprowadzić Delfina do Reims, aby tam koronować go na króla Francji. Na zadane jej przez przesłuchujących pytanie o to, jak wyglądał św. Michał, Joanna odpowiedziała, iż przybył on do niej, przybierając postać skrom­nego człowieka. Nie dostrzegła u niego korony, w przeciwieństwie do św. Katarzyny i św. Mał­gorzaty, które miały mieć na głowach piękne ja­śniejące korony.
  Joanna d’Arc podczas przesłuchania zwróciła uwagę na duchową stronę swoich objawień. Naj­ważniejsza dla niej była sama obecność archanio­ła, która powodowała w jej sercu wielką radość. Widząc go, miała mocne poczucie, że nie znajdu­je się w stanie grzechu ciężkiego. Święta zeznała również, że miała w swym życiu szczególną cześć zarówno dla św. Michała, jak i pozostałych anio­łów. Mówiła, iż bardzo często widziała anioły prze­bywające w kościele pomiędzy wiernymi. Same, nie będąc przez ludzi widzianymi, czynnie uczest­niczyły w sprawowanych obrzędach.
  Również św. Michał miał jej przed laty po­wiedzieć: „Święta Katarzyna i św. Małgorzata przybędą do ciebie; podążaj za ich radą; zostały one wybrane, aby cię prowadzić i doradzać ci we wszystkim, czego masz dokonać; uwierz w to, co ci powiedzą, jest to rozkaz naszego Pana”. Przesłuchujący Joannę pytali też o znak, jaki dzięki anielskiej pomocy miała ona przedsta­wić francuskiemu następcy tronu. Jak wiadomo bowiem z zachowanych zapisków, Joanna dArc przybyła do miasteczka Chinon, gdzie schronił się prawowity potomek królów francuskich – Ka­rol i chciała z nim rozmawiać oraz przekazać mu anielskie przesłanie. Jednak Karol nie dowie­rzał jej misji i, chcąc poddać ją próbie, zamienił się strojem oraz miejscem z jednym ze swoich nadwornych sług. Chciał przez to świadomie wprowadzić w błąd nieznającą go Joannę i udo­wodnić, że jest zwykłą oszustką przypisującą so­bie kłamliwie jakąś wydumaną anielską misję. Ona jednak zaraz po wejściu do sali obojętnie minęła siedzącego na podwyższeniu przebrane­go za króla sługę i, wypatrzywszy wmieszanego w tłum prawdziwego następcę tronu, podeszła do niego i złożyła należną królowi cześć. Jak rozpoznała ukrytego wśród dworzan króla? Z akt procesowych wynika, że sam św. Michał miał przybyć do św. Joanny, kiedy została ona wezwana do zamku na spotkanie z Karolem. Niewidzialny dla zebranych archanioł wszedł wraz z nią na salę i, trzymając za rękę, wskazał jej prawdziwego na­stępcę tronu.
  Zanim jednak doszło do wspomnianego wyżej sfingowanego procesu, duchowe widzenia, jakich Joanna doświadczała, sprawiły, że mając zaledwie 17 lat, całkowicie im zawierzyła. Jak przekazują hi­storyczne źródła, faktycznie powiodła ona wojska francuskie do zwycięskiej bitwy pod Orleanem. To właśnie wyzwolenie Orleanu z rąk Anglików było dla Francuzów ważnym impulsem do powstania i walki z najeźdźcą. Joanna została jednak schwy­tana przez najeźdźców i po procesie spalona na stosie jako rzekoma heretyczka. Przed śmiercią modliła się słowami: „Świę­ty Michale! Moje głosy mnie nie zawiodły. Bóg mnie posłał!”. Niedługo później, bo w 1456 roku ,Stolica Apostolska – wskutek powszechnego obu­rzenia tym, co się stało – uznała wyrok procesu inkwizycyjnego za sprzeczny z prawem, a papież Leon XIII zezwolił na prowadzenie procesu be­atyfikacyjnego. W 1920 roku papież Benedykt XV ogłosił Joannę dArc świętą.

  znalezione w internecie

  • Betula pisze:

   Kiedyś przeczytałam w jakiejś starej książce że Joanna D’Arc nie cała spłonęła na stosie – pozostało po niej serce, płomienie go nie spaliły; wcześniej przyszedł do niej Pan Jezus i wymienili się sercami, ona dała swoje serce Panu Jezusowi a On dał swoje Joannie.

   • Paweł pisze:

    Jak można przeczytać w kalendarzu diecezji francuskich na stronie https://en.wikipedia.org/wiki/General_Roman_Calendar#France , główną Patronką Francji („principal patroness of France”) jest Matka Boża Wniebowzięta, natomiast oficjalnymi Patronkami drugorzędnymi („secondary patroness of France”) są właśnie św. Joanna d’Arc oraz św. Teresa od Dzieciątka Jezus – obchodząca akurat dzisiaj, 1 X, swoje wspomnienie obowiązkowe.
    W polskiej Wikipedii można przeczytać: „W roku 1944 Pius XII ogłosił św. Teresę drugą, obok św. Joanny d’Arc, patronką Francji.” – https://pl.wikipedia.org/wiki/Teresa_z_Lisieux

    • eska pisze:

     Z racji dzisiejszego wspomnienia św. Teresy z Lisieux, jest też dziś możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla członków Apostolstwa Dobrej Śmierci – gdyż wraz ze św.Michałem Archaniołem, św.Józefem i Matką Bożą Bolesną, jest ona patronką tego stowarzyszenia.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s