Nowenna do św. Józefa, dzień VI – Życie wewnętrzne świętego Józefa

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Oddaję się pod Twą przemożną opiekę, zobowiązując się do najszczerszej wiary i pobożności. Przyrzekam czynić wszystko, co w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe moje życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym, święty Józefie. Bądź przy mnie teraz i przez całe moje życie, a szczególnie w chwili mej śmierci, jak byli przy Tobie Jezus i Maryja, abym mógł pewnego dnia w niebie razem z Tobą wielbić Boga na wieki wieków. Amen.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby Nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem, po Maryi, spośród świętych jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.

Dzień 6
15 marca – Życie wewnętrzne świętego Józefa

Święty Józef żył zwyczajnie w małym miasteczku jako przykładny małżonek i ojciec. Lecz było to życie zjednoczone z Bogiem, dlatego osiągnął wyżyny świętości. Będąc zasłuchany i wpatrzony w Boga umiał doskonale łączyć codzienne obowiązki z bogatym życiem duchowym. Modlitwą uświęcał swoją pracę, umacniał ufność, pomnażał miłość ku Bogu. Jego wrażliwość na Boże natchnienia miała także swe źródło w modlitwie. Święty Józefie, tak bardzo jest mi potrzebna pomoc w drodze do Boga. Uproś mi umiłowanie ciszy i samotności. Niech nawet wśród najbardziej pochłaniających prac zachowam skupienie ducha.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.

Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi – Twej Najczystszej Oblubienicy.

Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.
Wspólnota św. Józefa

*****
Prosimy o modlitwę za ks. Dominika Chmielewskiego
o szczęśliwą operację która będzie w czwartek o pomyślny przebieg i szybki powrót do zdrowia i ewangelizacji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Modlitwa, Nowenna i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na „Nowenna do św. Józefa, dzień VI – Życie wewnętrzne świętego Józefa

 1. Paweł pisze:

  Znalazłem stronę w internecie, która bardzo ciekawie opisuje historię kultu poszczególnych Świętych i zamieszcza wiele pięknych ich wizerunków. Oto fragment z wpisu dotyczącego św. Józefa:

  (…)
  KULT ŚW. JÓZEFA
  Najwcześniejsze ślady czci składanej św. Józefowi odnaleziono w Martyrologium
  z Reichenau, w Chartres jego święto było obchodzone od ok. 1270 roku, w Arles od XIV wieku. Pierwsze pismo o św. Józefie wyszło spod pióra Orygenesa. W XV wieku kult św. Józefa rozpowszechnił św. Bernardyn ze Sieny. Od 1479 roku papież
  Sykstus IV wprowadził do Brewiarza Rzymskiego oficjum ku czci św. Józefa.

  Na rozwój kultu św. Józefa w XVI wieku znacząco wpłynęła św. Teresa od Jezusa, która obrała sobie go za swojego patrona i obrońcę. W 1581 roku pierwsza kapituła prowincjonalna karmelitów bosych w Avila ogłosiła św. Józefa patronem prowincji,
  w 1628 roku za głównego patrona kongregacji hiszpańskiej, w 1559 i 1631 konstytucje włoskie uznały Świętego patronem zakonu. We wszystkich kościołach zakonu z XVII wieku wystawiano ołtarze poświęcone św. Józefowi.

  Św. Wincenty a Paulo ustanowił Świętego patronem swojej kongregacji misyjnej, przed nim uczynił to św. Franciszek Salezy. Szczególnym czcicielem św. Józefa był również św. Jan Bosco, stawiający św. Józefa za wzór dla młodych chłopców.
  Do modlitewnika dla chłopców dodał nabożeństwo do siedmiu boleści i siedmiu radości św. Józefa, założył stowarzyszenie pod Jego wezwaniem, wydał drukiem czytanki o św. Józefie, w marcu odprawiono codzienne nabożeństwa ku Jego czci.

  Św. ojciec Pio opisuje jak podczas szatańskich ataków bardzo często był przy nim
  i pocieszał go św. Józef.

  W pierwszej połowie XVII wieku żywym ośrodkiem kultu św. Józefa były hiszpańskie Niderlandy. W 1604 roku w Gandawie powstało Bractwo św. Józefa.

  W połowie XVII wieku wprowadzono praktykę tzw. septenny (nabożeństwo odprawiane przez siedem kolejnych śród). Wraz z kasatami zakonów
  u schyłku XVIII i w XIX wieku rozwiązywano bractwa i upadał kult świętych. Odrodził się on ponownie w drugiej połowie XIX wieku. W 1869 roku ukoronowano papieskimi koronami figurę św. Józefa w kościele karmelitów w Brukseli, w 1963 – w Avili.

  Papież Benedykt XIII dodał imię św. Józefa do Litanii do Wszystkich Świętych
  w 1726 roku, 8 grudnia 1870 roku papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Świętego, papież Leon XIII wprowadził w 1884 roku do modlitw po Mszy Świętej – osobną modlitwę do św. Józefa, św. Pius X zatwierdził Litanię do publicznego kultu, w 1919 roku papież Benedykt XV dodał osobną prefację do Mszy
  o św. Józefie, a papież Jan XXIII wprowadził Jego imię do Kanonu.

  Dekretem „Quemadmodum Deus” papież Pius IX wprowadził odrębne święto liturgiczne Opieki św. Józefa, ogłoszono je w święto Niepokalanego Poczęcia.
  Papież wyznaczył na to święto III Niedzielę Wielkanocy, św. Pius X przeniósł je na drugą środę po Wielkanocy i podniósł je do rangi pierwszej klasy, zmieniając jednocześnie nazwę święta na: św. Józefa Oblubieńca NMP, Wyznawcy i Patrona Kościoła Powszechnego. Papież Pius XII zniósł to święto, ale w 1956 roku wprowadził nowe święto tej samej klasy – św. Józefa Rzemieślnika (1 maja). W 1969 roku rangę święta obniżono do wspomnienia, a tytuł patrona Kościoła Świętego dołączono do święta 19 marca.
  (…)
  PATRON:
  Obu Ameryk, Austrii (od 1689), Belgii (od 1679), Chin (od 1678), Chorwacji, Czech (od 1655), Hiszpanii (od 1679), Kanady (od 1624), Korei, Meksyku (od 1555),
  Peru (od 1654), Portugalii (od 1744) i Wietnamu. (…)
  (…)
  DOKUMENTY:
  Pius IX „Quemadmodum Deus” (dekret z 8 grudnia 1870)
  Pius IX „Inclytum patriarcham” (list pasterski z 7 lipca 1871)
  Leon XIII „Quamquam pluries” (encyklika z 15 sierpnia 1889)
  Benedykt XV „Bonum sane” (motu proprio z 25 lipca 1920)
  Jan Paweł II „Redemptoris custos” (adhortacja apostolska z 15 sierpnia 1989)
  (…)
  http://martyrologium.blogspot.com/2010/03/sw-jozef.html

  Obszerną listę patronatów św. Józefa można przeczytać też po angielsku na stronie:
  http://catholicsaints.info/saint-joseph/
  Można się tam dowiedzieć m. in. o tym, że w roku 2013 św. Józef wraz ze św. Michałem Archaniołem został ustanowiony Patronem Państwa-Miasta Watykańskiego. Oto moje tłumaczenie artykułu na ten temat znajdującego się na stronach watykańskich:

  „BENEDYKT XVI DOŁĄCZYŁ DO PAPIEŻA FRANCISZKA PRZY KONSEKRACJI WATYKANU ŚWIĘTEMU MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

  Ku radości pracowników Państwa-Miasta Watykańskiego, w piątek rano papież emeryt Benedykt XVI dołączył do papieża Franciszka w ogrodach [watykańskich] na ceremonii poświęcenia figury św. Michała Archanioła i jednocześnie poświęcenia Watykanu pod opiekę tego świętego Archanioła.
  Na zakończenie krótkiej ceremonii papież Franciszek zwrócił się do zgromadzonych zwracając uwagę na to, jak św. Michał Archanioł broni Lud Boży przed jego wrogiem par excellence, czyli diabłem. Papież powiedział, że nawet jeżeli demon usiłuje zeszpecić oblicze świętego Archanioła, a przez to także oblicze ludzkości, to jednak św. Michał zwycięża, ponieważ w nim działa Bóg i jest On silniejszy:

  ‚W Ogrodach Watykańskich znajduje się [już] kilka dzieł sztuki. Jednak to, które teraz zostało dodane, nabiera szczególnej doniosłości, zarówno z powodu swojej lokalizacji, jak i z powodu znaczenia, które wyraża. W rzeczywistości nie jest to tylko dzieło dla [okolicznościowej] celebracji, lecz jest to zaproszenie do refleksji i modlitwy, która wpisuje się dobrze w [trwający] Rok Wiary. Michał – [noszący imię, które] znaczy «Któż jak Bóg» – jest szermierzem [najwyższego] prymatu Boga, Jego transcendencji i potęgi. Michał walczy, aby przywrócić Bożą sprawiedliwość i broni Lud Boży przed jego wrogami, nade wszystko przed wrogiem par excellence, którym jest szatan. I święty Michał zwycięża, ponieważ w nim przebywa Bóg, który działa. Ta rzeźba przypomina nam więc, że zło jest przezwyciężone, oskarżyciel jest zdemaskowany, a jego głowa zmiażdżona, ponieważ zbawienie zostało dokonane raz na zawsze we krwi Chrystusa. Chociaż demon próbuje zawsze zeszpecić oblicze Archanioła i oblicze ludzkości, to jednak Bóg jest silniejszy i to Jego zwycięstwo i Jego zbawienie jest ofiarowane wszystkim ludziom. Nie jesteśmy sami w [naszej] życiowej podróży lub w próbach [naszego] życia, lecz towarzyszą nam i wspierają nas Aniołowie Boga, którzy oferują nam – że tak powiem – swoje skrzydła, chcąc pomóc nam pokonać tak wiele niebezpieczeństw, abyśmy wznieśli się wysoko ponad te rzeczywistości, które mogą zaciążyć na naszym życiu lub ściągać nas ku dołowi. Poświęcając (konsekrując) Państwo-Miasto Watykańskie świętemu Michałowi Archaniołowi proszę go, aby bronił nas przed szatanem i wypędził go.
  Poświęcamy (konsekrujemy) także Państwo-Miasto Watykan świętemu Józefowi, opiekunowi Jezusa, opiekunowi Najświętszej Rodziny. Niech jego obecność umocni nas i uczyni odważniejszymi w czynieniu miejsca dla Boga w naszym życiu [w tym celu], aby pokonać zło dobrem. Prosimy go, aby nas chronił, opiekował się nami, tak aby życie łaski umacniało się w każdym z nas każdego dnia.’”
  http://www.news.va/en/news/benedict-xvi-joins-pope-francis-in-consecrating-va
  http://en.radiovaticana.va/storico/2013/07/05/benedict_xvi_joins_pope_francis_in_consecrating_vatican_to_st_michae/en1-707709

 2. Helena pisze:

  Za ks. Dominika Chmielewskiego
  +++

  • Paweł pisze:

   Nie wiem, czy Patronem ks. Dominika Chmielewskiego jest św. Dominik Guzman – Założyciel zakonu dominikanów – czy św. Dominik Savio, ale ponieważ ksiądz jest salezjaninem, a jutro wypada akurat oktawa wspomnienia liturgicznego św. Dominika Savio (z dnia 9 marca) – jednego z najważniejszych Świętych salezjańskich – więc odmówię za ks. Dominika Chmielewskiego dzisiaj i jutro taką modlitwę:

   MODLITWA DO ŚW. DOMINIKA SAVIO
   (9 marca)

   O święty Dominiku, któryś w ciągu swego młodocianego życia był przedziwnym przykładem cnót chrześcijańskich, naucz nas kochać Jezusa twoją miłością, najświętszą Dziewicę z twoją czystością, a dusze bliźnich z twoją gorliwością i spraw, abyśmy naśladując cię w niezłomnym pragnieniu świętości, umieli raczej śmierć obrać, niż zgrzeszyć i tak trwając w łasce Bożej do końca, mogli się połączyć z tobą w wiecznej radości w niebie.

   W. Módl się za nami, św. Dominku,
   O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

   Módlmy się: Boże, któryś w świętym Dominiku dał młodzieży przedziwny wzór pobożności i niewinności, spraw łaskawie, abyśmy nieustannie nosząc w swym ciele umartwienie Chrystusowe, czystym sercem Tobie służyć mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   [Jest to modlitwa wzięta ze str. 278-279 książeczki do nabożeństwa „Ojcze nasz” wydanej w Archidiecezji wrocławskiej i zaopatrzonej przedmową Biskupa Bolesława Kominka datowaną: „Wrocław, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 1958 r.” (informacji o IMPRIMATUR nie podaję, ponieważ strona z tą informacją nie zachowała się w moim egzemplarzu tej książeczki, jako że była to ulubiona książeczka mojej śp. babci, która ją „mocno zużyła” często modląc się z niej).]

 3. Bogusia pisze:

  +++
  Za Ksiedza Dominika.

 4. kasiaJa pisze:

  Ksiądz prof. Dariusz Oko w rozmowie z „Polonia Christiana” ostrzega, że czytanie „Tygodnika Powszechnego” grozi utratą wiary. Ponadto bezkompromisowo przestrzega przed „zgubną homorezeją” i „wrogiej Kościołowi ideologii gender” niejednokrotnie promowanych na łamach TP, określanym w materiale jako „antykatolickie pismo”
  http://www.miesiecznikegzorcysta.pl/informacje/item/1633-ksiadz-oko-czytanie-tp-grozi-utrata-wiary-wideo

 5. kasiaJa pisze:

  Organizowany po raz pierwszy, Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego odbędzie się 30 kwietnia. To ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z „Listu św. Pawła do Galatów”. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”.
  Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznacząja organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego.
  (…)
  Organizowany po raz pierwszy, Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego odbędzie się 30 kwietnia. To ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z „Listu św. Pawła do Galatów”. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”.
  Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznacząja organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego.
  Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii, ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę. Celem inicjatywy jest także pokazywanie osób, znane ze swej służby dobru wspólnemu, osiągnięć zawodowych lub sportowych, które w swoim życiu inspirujące się Słowem Bożym.
  Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego Inicjatywa ma przybliżać najnowsze edycje Pisma Świętego i najlepsze publikacje egzegetyczno-teologiczne, pomocne w samodzielnej interpretacji wybranej księgi biblijnej.
  Hasło przewodnie Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego brzmi: „Weź i czytaj!”. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i będzie przeżywane w kościołach we wszystkich diecezjach, a w miarę możliwości także w świeckich instytucjach, stowarzyszeniach, placówkach dydaktyczno-wychowawczych, organizacjach i ruchach.
  Tego dnia w kościołach będzie miała miejsce uroczysta lektura fragmentu księgi biblijnej. W tym roku będą to wybrane teksty z „Listu do Galatów” z odpowiednim nawiązaniem do Niedzieli Biblijnej. Duchowni zachęcają do odczytania ich przed rozpoczęciem Mszy św.
  Formularz z potrzebnymi tekstami będzie podany w „Przeglądzie Biblijnym”, który każda parafia otrzyma przed Wielkanocą.
  W niektórych kościołach odbędzie się również popołudniowa celebracja Słowa Bożego przez wystawienie Najświętszego Sakramentu, hymn do Ducha Świętego, odczytanie fragmentów z „Listu do Galatów”, krótkie rozważanie i błogosławieństwo księgą Pisma Świętego.
  W parafiach odbędzie się również rozdawanie „Chleba życia” (por. J 6,26-51a), czyli pojedynczych fragmentów „Listu do Galatów”, by wierni mogli zabrać je do domu, odszukać zaznaczony tekst we własnym Piśmie Świętym, uważnie przeczytać, rozważyć w kontekście swojego powołania i aktualnej sytuacji życiowej. Duchowni zachęcają do nauczenia się go na pamięć i przywoływania w codziennej modlitwie.
  Co tydzień na facebooku i na stronie internetowej Dzieła Biblijnego będzie drukowany kolejny fragment „Listu do Galatów” z odpowiednim komentarzem egzegetycznym, patrystycznym oraz ikonograficznym.
  Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II oraz Fundacja im. Rodziny Ulmów „Soar” dostarczą do wszystkich parafii odpowiednią ilość specjalnie przygotowanego Biuletynu, który przybliży wiernym „List do Galatów” oraz pomoże w jego samodzielnej lekturze i medytacji nad jego treścią. Obok tekstu natchnionego będzie w nim zamieszczony komentarz narracyjny, objaśnienia geograficzno-historyczne, orędzie teologiczne i aktualizacja w odniesieniu do życia chrześcijan i Kościoła w świecie współczesnym.
  Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego może być przywoływany w kolejnych tygodniach czy miesiącach poprzez zaproszenie parafian na spotkania kręgu biblijnego lub nabożeństwo lectio divina.
  Narodowe Czytanie Pisma Świętego to wspólna inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. W dniu 11 stycznia 2017 roku została ona przedstawiona abp. Stanisławowi Gądeckiemu. Po zapoznaniu się z celami i formą przeprowadzenia inicjatywy, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, uznał wydarzenie za potrzebne dopełnienie uroczystości 1050- lecia Chrztu Polski i objął nad nim patronat honorowy.
  Do zorganizowanie uroczystości na poziomie ogólnopolskim przewodniczący KEP upoważnił pomysłodawców: moderatora krajowego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II ks. prof. Henryka Witczyka oraz założyciela Fundacji Soar p. Bogdana Romaniuka, inicjatora powstania i budowy Muzeum Rodziny Umów w Markowej.

  W diecezjach odpowiedzialnymi za zorganizowanie czytania będą moderatorzy diecezjalni Dzieła Biblijnego upoważnieni do tego przez swojego biskupa, w ścisłej współpracy z nim, a także we współpracy z diecezjalnym referentem ds. duszpasterstwa.
  W parafiach księża proboszczowie razem z innymi duszpasterzami, katechetami, członkami zwyczajnymi Dzieła Biblijnego, kręgów biblijnych i lektorów – podejmą trud zorganizowania uroczystego czytania „Listu do Galatów” przed każdą Mszą św. w Niedzielę Biblijną lub w innej formie (z wykorzystaniem proponowanych materiałów).

  Telewizja Polska, Polskie Radio, TV Trwam, Radio Maryja, diecezjalne Rozgłośnie Radiowe będą transmitowały „na żywo” ważniejszych uroczystości związane z Narodowym Czytaniem Pisma Świętego.
  http://gosc.pl/doc/3749675.Narodowy-Dzien-Czytania-Pisma-Swietego

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s