Abp Wacław Depo: Europa musi powrócić do fundamentów wiary chrześcijańskiej

Ks. Mariusz Frukacz
Na konieczność powrotu w Europie do fundamentów wiary chrześcijańskiej „w duchu przesłań i zaleceń św. Jana Pawła II oraz sług Bożych Alcide de Gaspariego i Roberta Schumana” wskazał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 11 marca przewodniczył modlitwie Apelu Jasnogórskiego.

W modlitwie wzięli udział m.in. abp senior Stanisław Nowak, bp senior Ryszard Karpiński, biskupi z Kuby: bp Dioniso Garcia Ibanes, przewodniczący Konferencji Episkopatu Kuby, bp Arturo Amador oraz uczestnicy pielgrzymki Ruchu „Europa Christi”, m.in. ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”, inicjator i pomysłodawca Ruchu „Europa Christi”, Armando Tarulla, wicedyrektor Fundacji Alcide de Gasperi z Rzymu, o. prof. Bernard Ardura, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana.

W swoim rozważaniu abp Depo przypomniał słowa św. Jana Pawła II z adhortacji „Ecclesia in Europa” (Kościół w Europie), że „chrześcijanie Europy mają żyć w takiej łączności z Chrystusem, by On był w nich dostrzeżony”.

Metropolita Częstochowski wskazał na istniejące we współczesnej Europie procesy dechrystianizacji. – Dziś coraz więcej ludzi odkrywa bolesne zdarzenie, że tak zwana „nowoczesna Europa” wycofała się z zasad, którymi kierowali się owi twórcy procesu integracji. Zaproponowano bowiem zerwanie więzi człowieka z jego tradycjami i wartościami, opartymi na Dekalogu – mówił Metropolita Częstochowski.

„Przykładem aż nadto bolesnym jest koncepcja tak zwanej płynnej tożsamości” – gender, czy pojęcie „postprawdy”, zakładającej, że wszystko jest wytworem kulturowym. Przed taką rzeczywistością proroczo przestrzegał św. Jan Paweł II, mówiąc, że jeśli Europa nie powróci do Chrystusa i tablicy wartości z Nim związanych, wówczas jej mieszkańcy będą mieli poczucie bycia „obcym we własnej historii i kulturze” – kontynuował abp Depo

Arcybiskup przypomniał również słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas pielgrzymki na Jasnej Górze: „Wasza historia, uformowana przez Ewangelię, Krzyż i wierność Kościołowi była świadkiem pozytywnego wpływu wiary przekazywanej z rodziny do rodziny, z ojca na syna, a zwłaszcza przez matki i babcie, którym trzeba bardzo dziękować” – mówił wówczas papież Franciszek.

Abp Depo również ja ważne w naszych czasach jest to, aby „przywrócono poczucie godności i autorytetu dla ludzi troszczących się o dobro wspólne. Aby fundamenty i wartości chrześcijańskie nie były odrzucane wraz z wyborem liderów ugrupowań”.

Podczas modlitwy apelowej odczytane zostały w języku francuskim i włoskim modlitwy o beatyfikację twórców zjednoczonej Europy: Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana.

12 marca na Jasnej Górze Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji sług Bożych Roberta Schumana i Alcide de Gasperiego przewodniczyć będzie bp Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu Polski. Następnie w auli Kordeckiego potrwa konferencja, w trakcie której o Robercie Schumanie – „uczniu Chrystusa w polityce” i „chrześcijaninie w służbie wspólnego dobra” – opowie o. prof. Bernardo Ardura, norbertanin, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana. Również ks. prof. Tadeusz Guz z KUL będzie się zastanawiać, na czym może polegać przemiana Europy w powrocie do chrześcijańskich korzeni przez naśladowanie Roberta Schumana.

We wtorek 14 marca w Warszawy od godz. 9.30 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się sympozjum „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”.
Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Rozważanie abp. Wacława Depo podczas Apelu Jasnogórskiego,
11 marca 2017 r.

Maryjo, Matko Odkupiciela, obejmująca miłością wszystkie Narody Europy i świata…

Nasze apelowe spotkanie z Tobą i Twoim Synem, pragniemy przeżyć w duchu przesłań i zaleceń Świętego Jana Pawła II oraz sług Bożych Alcide de Gaspariego i Roberta Schumana, które wskazują na fundamenty wiary chrześcijańskiej dla zjednoczenia Europy. Papież Słowianin uczył nas w adhortacji „Kościół w Europie”, że „chrześcijanie Europy mają żyć w takiej łączności z Chrystusem, by On był w nich dostrzeżony”.

Dlatego, dostrzegając procesy dechrystianizacji, wzywał – przez Twoje macierzyńskie pośrednictwo – do reewangelizacji w krajach, w których od wieków istnieją kościoły, a dziś utracono wrażliwość na Boga, objawionego w Chrystusie. Dziś coraz więcej ludzi odkrywa bolesne zdarzenie, że tak zwana nowoczesna Europa wycofała się z zasad, którymi kierowali się owi twórcy procesu integracji. Zaproponowano bowiem zerwanie więzi człowieka z jego tradycjami i wartościami, opartymi na Dekalogu.

Przykładem aż nadto bolesnym jest koncepcja tak zwanej płynnej tożsamości” – gender, czy pojęcie „postprawdy”, zakładającej, że wszystko jest wytworem kulturowym. Przed taką rzeczywistością proroczo przestrzegał św. Jan Paweł II, mówiąc, że jeśli Europa nie powróci do Chrystusa i tablicy wartości z Nim związanych, wówczas jej mieszkańcy będą mieli poczucie bycia „obcym we własnej historii i kulturze”.

Potwierdził to również papież Franciszek w czasie pielgrzymki tutaj, na Jasnej Górze, mówiąc: „Wasza historia, uformowana przez Ewangelię, Krzyż i wierność Kościołowi była świadkiem pozytywnego wpływu wiary przekazywanej z rodziny do rodziny, z ojca na syna, a zwłaszcza przez matki i babcie, którym trzeba bardzo dziękować”.

Maryjo! Jest wiele dróg w świecie, Europie i w Polsce, którymi nas prowadzisz do Chrystusa, Jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi; Znamy Twoją wierność łasce Boga wbrew faktom, zwłaszcza na Golgocie. Doświadczamy Twojej miłości macierzyńskiej, wytrwałej, spostrzegawczej i codziennej.

Niech Twoje apelowe spojrzenie ogarnie wszystkich uczestników pielgrzymki Ruchu Europa Christi, w intencji rychłej beatyfikacji założycieli zjednoczonej Europy: Alcide de Gasperiego, Roberta Schumana. Chcemy wyprosić tę łaskę, aby przywrócono poczucie godności i autorytetu dla ludzi troszczących się o dobro wspólne. Aby fundamenty i wartości chrześcijańskie nie były odrzucane wraz z wyborem liderów ugrupowań.

Dziś przy Twoim Sercu czuwają liczni przedstawiciele Archidiecezji Częstochowskiej, która 25 marca będzie dziękować Bogu za srebrny jubileusz powołania, w służbie Kościoła i Ojczyzny. Jesteśmy świadomi, że za łaską Boga musi wzrosnąć ciężar odpowiedzialności za siebie i innych, a co się z tym wiąże wierność łasce, prawość naszych sumień i odwaga w działaniu.

Maryjo! Matko niezawodnej nadziei ,bądź z nami na naszych drogach, aby Chrystus stał się na nowo Drogą Prawdą i Życiem: Kościoła, Europy i ludzkości.
Amen.
Źródło: Tygodnik Katolicki Niedziela

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

20 odpowiedzi na „Abp Wacław Depo: Europa musi powrócić do fundamentów wiary chrześcijańskiej

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  II Niedziela Wielkiego Postu „ad gentes” – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2017/03/11/niedziela-ad-gentes-dzien-modlitwy-postu-i-solidarnosci-z-misjonarzami/

  EWANGELIA
  Mt 17, 1-9
  Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga

  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
  Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».
  Oto słowo Pańskie.
  https://ewangeliadlanas.wordpress.com/2017/03/12/12-marca-ii-niedziela-wielkiego-postu-ad-gentes-wspomnienie-swietego-alojzego-orione-prezbitera/

  Gorzkie Żale, II Niedziela Wielkiego Postu

  II Niedziela Wielkiego Postu
  Nabożeństwo zawdzięcza swe powstanie księżom Misjonarzom, którzy je wprowadzili na początku XVIII wieku w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, skąd szybko rozpowszechniło się we wszystkich polskich katolickich diecezjach.

  Intencja
  W drugiej części rozmyślania Męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny.

  • Paweł pisze:

   „(…) dla Polski zostały zatwierdzone także (…) dodatkowe odpusty zupełne:

   • Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żalów jeden raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu w jakimkolwiek kościele na terenie Polski (…)”
   http://brewiarz.pl/czytelnia/odpusty.php3

   Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
   • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)
   • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
   • Przyjęcie Komunii świętej
   • Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
   • Wykonanie czynności związanej z odpustem
   [Źródło cytatu: wyżej wymieniona strona.]

 3. wobroniewiary pisze:

  Gorzkie Żale – polska droga do nieba.

  GORZKIE ŻALE – PONAD 300 lat, A CIĄGLE AKTUALNE…
  Gorzkie żale to nabożeństwo pasyjne. Modlitwa, podczas której rozważana jest męka Chrystusa. Początki Gorzkich żali sięgają baroku – okresu, w którym bujnie rozwija się literatura mistyczna. Nabożeństwa do Męki Pańskiej stają się wówczas szczególnie popularne. Budzą silne emocje, a przez to ułatwiają i wzbogacają modlitwę, a także zachęcają do naśladowania Jezusa.

  Historia powstania Gorzkich żali to koniec XVII i pierwsza połowa XVIII wieku. Wtedy to warszawscy mieszczanie i magnateria, organizowali się w grupach modlitewnych tzw. bractwach nabożnych. Do najsłynniejszych i najliczniejszych takich grup w stolicy należało Bractwo Różańcowe przy kościele Dominikanów oraz Bractwo św. Rocha przy kościele Księży Misjonarzy Świętego Krzyża. Oprócz działalności charytatywnej członkowie bractw organizowali wspólne modlitwy, procesje. Zadaniem członków Bractwa św. Rocha było zwłaszcza szerzenie nabożeństwa do Męki Pańskiej.
  I tu pomimo pobożnościowego charakteru samego Bractwa pojawia się sensacyjny wątek…
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/04/06/gorzkie-zale-polska-droga-do-nieba/

 4. magda pisze:

  Proszę o modlitwę za mnie, bardzo jej potrzebuję, bardzo…

 5. Krystyna pisze:

  +++

 6. Ania pisze:

  I święta, i bardzo normalna
  Znajomi z gliwickiego DA opowiadają o Helenie Kmieć. Czyli o Helence lub Helen, jak mówią o niej.

  Od tamtego dnia minęły już prawie dwa miesiące. Od pogrzebu – trochę ponad tydzień. Zdecydowali się opowiedzieć o Helenie. Długo nie byli w stanie, ciągle nie jest to łatwe. Przyjaciele z gliwickiego Duszpasterstwa Akademickiego znali ją przez ostatnie, dorosłe lata jej życia. Od września 2009 roku, kiedy jako młoda dziewczyna przyjechała na studia na Politechnice Śląskiej. I już została w Gliwicach.

  O Helenie Kmieć, wolontariuszce zamordowanej w Boliwii, od 24 stycznia powiedziano i napisano sporo. Czasem bolało ich to, co czytali. Czasem widzieli, że to nie do końca Helenka, którą znali. Wychodziło jakoś pomnikowo. A ona była i święta na co dzień, i bardzo normalna. Ciągle uśmiechają się na wspomnienie Heleny wpadającej prosto z lotniska w ostatniej chwili na Mszę akademicką o 20.00. W płaszczu w amarantowym kolorze linii Wizz Air.
  http://gliwice.gosc.pl/doc/3745721.I-swieta-i-bardzo-normalna

 7. Ania pisze:

  Papież: ten, kto umiera z Chrystusem, z Nim również zmartwychwstanie
  Jezus przemieniony na górze Tabor chciał ukazać uczniom swoją chwałę, nie po to, aby oszczędzić im przejścia przez krzyż, ale aby wskazać, dokąd prowadzi krzyż. Ten, kto umiera z Chrystusem, z Nim także zmartwychwstanie. Przypomniał o tym Franciszek w rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański” 12 marca. Po jej odmówieniu udzielił wszystkim zgromadzonym na Placu św. Piotra w Watykanie błogosławieństwa apostolskiego, a następnie pozdrowił pielgrzymów z różnych części Włoch i świata. Wyraził solidarność z rodzinami ofiar niedawnego tragicznego pożaru w domu dziecka w Gwatemali.
  http://www.niedziela.pl/artykul/27642/Papiez-ten-kto-umiera-z-Chrystusem-z-Nim

 8. EwaT pisze:

  Pragne sie podzielic moim malym swiadectwem.Myslalam ze taka sytuacja mnie moze na pewno nie spotkac. A mianowocie chodzi o niewinna aplikacje gry ktora zgralam sobie na telefon. Zaczelo sie niewinnie od tak sobie grania,pozniej kazdy wolny czas poswiecalam tej grze az wkoncu obowiazki domowe spychalam na dalszy plan.Domownicy zwracali mi uwage ‚chyba za bardzo pochlonela cie ta gra’Ale ja nie zwracalam na to uwagi,myslalam ze mi to sie nie moze przytrafic bo sie modle,czytam Pismo Sw. Az do momentu jak zaczelam zauwazac ze wlasnie modlitwy i spotkania z Bogiem odpywaly sie tylko mechanicznie.Myslalam juz tylko jak przekroczyc kolejny level gry.Wkoncu pewnego wieczoru siadlam i zaplakalam bo chcialam z tym skonczyc ale nie potrafilam sama.Bylam przy tym bardzo rozdrazniona i niespokojna.To okropne uczucie gdy twoje mysli,czyny,wola sa jak na uwiezi.Wtedy przyszla mi do glowy mysl abym telefon posmarowala olejem sw.Pio ktory otrzymalam za posrednictwem tej strony.I tak tez uczynilam proszac o wstawiennictwo sw.Pio i ojca Matteo.Juz nastepnego ranka zorientowalam sie ze nie biore do reki od razu telefonu jak ostatnie tygodnie.To juz 7 dzien mojej wolnosci!Pokoj wrocil do mojego serca.Przestroga dla mnie ale i moze dla innych zeby nigdy nie czuc sie pewnym na drodze bez przeszkod. Dziekuje ojcze Pio i ojcze Matteo♡

 9. Pingback: Abp Wacław Depo: Europa musi powrócić do fundamentów wiary chrześcijańskiej | Biały, bardzo biały

 10. Pingback: Abp Wacław Depo: Europa musi powrócić do fundamentów wiary chrześcijańskiej | Serce Jezusa

Odpowiedz na Agnieszka Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s