OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO (dzień 24): Maryja łonem nowych narodzin z Ducha

Akt oddania się w niewolę NMP lub dla wielu z nas – odnowienie aktu przypadnie w dniu 16 listopada, w ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO

Dzień 24:
Maryja łonem nowych narodzin z Ducha
Poświęcenie charyzmatów i darów Ducha Świętego.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Duchu Święty, usłysz nasze wołanie i razem z wierną Oblubienicą Twoją, Maryją, powołaj i ukształtuj prawdziwie dzieci Boże. W Niej i przez Nią ukształtowałeś Głowę wybranych, Chrystusa. A więc z Nią i w Niej zechciej ukształtować członki do tej Głowy przynależne. Nie dajesz początku żadnej innej Osobie boskiej, ale Ty jeden kształtujesz wszystkie osoby Boże poza Boskością. Wszyscy święci, którzy byli i będą aż do skończenia świata, są dziełem Twej miłości złączonej z Maryją.(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 23 maja 1985

W tych dniach usilnie was wzywam, byście otworzyli serca Duchowi Świętemu. Szczególnie w tych dniach Duch Święty oddziaływuje na was. Otwórzcie serca i ofiarujcie swe życie Jezusowi, by on wpływał na wasze serca i umocnił was w wierze.

ROZMYŚLANIE

Maryja, jest wielką formą Bożą, utworzoną przez Ducha Świętego dla ukształtowania przez osobowe zjednoczenie Boga-człowieka według natury i człowieka jak Boga – przez łaskę. Tej formie nie brak najmniejszego rysu Boskości. Kto się pozwoli do tej formy wrzucić i obrabiać, otrzyma od razu wszystkie rysy Jezusa Chrystusa, Boga prawdziwego, w sposób łagodny, dostosowany do ludzkiej słabości, bez wielkich walk i bólów; ustrzeże się też od obaw złudzenia, gdyż diabeł nigdy nie miał i nie będzie miał przystępu do Maryi, niepokalanej i świętej, bez najmniejszego cienia grzechu. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi, p. 17)

Maryję, która poczęła Słowo Wcielone za sprawą Ducha Świętego i która potem w całym swoim życiu pozwoliła się prowadzić przez Jego wewnętrzne działanie, będziemy kontemplować i naśladować w ciągu tego roku przede wszystkim jako niewiastę, która potrafiła, jak Abraham, przyjąć wolę Bożą, wierząc nadziei wbrew nadziei (por. Rz 4, 18). Maryja dała pełny wyraz pragnieniu ubogich Jahwe, jaśniejąc jako wzór dla tych wszystkich, którzy całym sercem powierzają się Bożym obietnicom. (Jan Paweł II , Tertio Millennio Adveniente, n. 48)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, doskonała piękności, piękna pięknością najpiękniejszego z ludzkich dzieci! Maryjo, ukształtowana w łonie św. Anny przez najdoskonalszą, jaka istnieje, miłość. Maryjo, moja Gołąbko, o Ty doskonała, w której nie ma zmazy, samolubstwa ani niczego podobnego. Maryjo, cała wewnątrz piękna, bo kształtowana na podobieństwo Mądrości, która utworzyła sobie tron z Twego Serca i łona, z całej Twej duszy matczynej. Piękności, znalazłem Cię i nie puszczę, dopóki mnie mocno sobą nie ogarniesz i nie urodzisz w Twym łonie do doskonałości do całkowitej formy Chrystusa. Przez ogarnięcie Duchem, którego użycza On swej Oblubienicy, niech moje wnętrze całkowicie upodobni się do Niego. Niechaj wszystkie charyzmaty i dary Ojca ubogich przywrócą mi pierwotne podobieństwo do Boga, aż do zaślubin z Nim.

ANTYFONA
Cudem jest Twa Matka. Pan wstąpił do Niej i stał się sługą.
Wstąpiło Słowo, stając się w Niej nieme.
Wstąpił grzmot i głos swój skłonił do milczenia.
Wstąpił Pasterz i stał się Barankiem.
(św. Efrem Syryjczyk, Teksty o Matce Bożej, t.9, s. 171)

PSALM 84
Jak miłe są Twoje przybytki, Panie Zastępów!
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich,
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta:
Przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Mocy im będzie przybywać, ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.
Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucho, Boże Jakuba.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, On hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

33 Dniowe Rekolekcje Maryjne do prywatnego odmawiania- str. 77- 79:
OTO MATKA TWOJA – 33 dniowe Rekolekcje Maryjne

Ten wpis został opublikowany w kategorii Modlitwa, Pomoc duchowa, Rekolekcje i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

12 odpowiedzi na „OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO (dzień 24): Maryja łonem nowych narodzin z Ducha

 1. wobroniewiary pisze:

  Pamięć o Syrii – VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

  Dramatycznej sytuacji chrześcijan w Syrii poświęcony będzie VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który w tym roku przypada 8 listopada. Na obchody tego wydarzenia przybył do Polski patriarcha Grzegorz III Laham, zwierzchnik Grecko-Katolickiego Kościoła Melchickiego z Syrii. Przed Kościołami przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek. Syryjskich chrześcijan już teraz – aż do końca grudnia – można wesprzeć charytatywnym SMS-em.

  Obecnie w Syrii coraz widoczniej widać proces „oczyszczenia” kraju z chrześcijan przez islamskich fundamentalistów – podkreślają organizatorzy tegorocznych obchodów. Szacuje się, że blisko 11 mln Syryjczyków potrzebuje pomocy humanitarnej, 7 mln osób zostało wysiedlonych, a 3 mln uciekło do krajów sąsiednich.
  Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym obchodzony jest z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski od 2009 r. w drugą niedzielę listopada. Organizatorem jest stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.
  W marcu br. Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) powiedział, że po ponad czterech latach konfliktu Syria znalazła się w „najpoważniejszym humanitarnym kryzysie naszej ery”. Z 8 mln osób przesiedlonych w Syrii i 3,9 mln osób żyjących za granicą jako uchodźcy, z Syrii uciekło 700 tys. chrześcijan.
  Emigracja społeczności chrześcijańskich może być potencjalnie bardziej katastrofalna w skutkach ze względu na ich uprzednio już zmniejszoną ilość (1,75 mln przed wojną).
  Syria jest krajem, gdzie po raz pierwszy wyznawcy Jezusa Chrystusa zostali nazwani chrześcijanami – przypominają organizatorzy Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To tereny nawrócenia i misyjnej działalności św. Pawła. Dziś natomiast jest jednym z najkrwawszych miejsc na ziemi.
  Początkowo konflikt zbrojny nie miał znamion dyskryminacji i prześladowania chrześcijan. Z wyjątkiem Libanu, który ma specjalny status na Bliskim Wschodzie, Syria była jednym z najlepszych miejsc do życia dla chrześcijan. Jednakże wraz z upływem czasu i z pojawieniem się ogromnej rzeszy obcych najemników, radykalnych dżihadystów, sytuacja chrześcijan diametralnie się pogorszyła.
  W listopadzie 2013 r. miasto Sadat, które leży w pobliżu Homs, i którego ludność to głównie syryjscy chrześcijanie obrządku prawosławnego, zostało przejęte przez islamskich rebeliantów i według syryjskiego prawosławnego arcybiskupa stało się widownią „najgorszej masakry chrześcijan, jaka miała miejsce w Syrii w ciągu ostatnich dwóch i pół roku”. 45 osób, w tym dzieci, zostało zamordowanych i wrzuconych do masowych grobów, a 1500 rodzin zostało wykorzystanych przez rebeliantów jako żywe tarcze.
  Na początku grudnia 2013 po tym, jak chrześcijańskie miasto Maloula zostało zdobyte przez rebeliantów, dwanaście mniszek prawosławnych zostało uprowadzonych z klasztoru. Trzej chrześcijanie zostali zamordowani za odmowę wyrzeczenia się wiary.
  Melchicki patriarcha Grzegorz III Laham sporządził listę męczenników chrześcijańskich, którzy ponieśli śmierć do końca 2013 r. Lista ta liczy 215 nazwisk. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby została ona w najbliższej przyszłości zamknięta.
  Tamtejsi chrześcijanie uciekają z własnego kraju w obawie o własne życie. Wiele razy byli prześladowani i dyskryminowani, głównie ze względu na swoją wiarę, ale były również przypadki posądzania ich wrogą przynależność polityczną. Obecnie coraz widoczniejszym staje się „oczyszczenie” kraju z chrześcijan dokonywane przez islamskich fundamentalistów.
  Przykładowo na przedmieściach Damaszku, Doumie, 36 ulemów (muzułmańskich przywódców religijnych) wydało w 2013 r. fatwę legitymizującą prawo sunnitów do konfiskaty dóbr i posiadłości należących do chrześcijan oraz wszystkich, „którzy nie wyznają sunnickiej religii”.
  Fatwa podkreśla, że skonfiskowane majątki będą wykorzystane w części do „zdobycia uzbrojenia”. Podobny scenariusz miał miejsce w Iraku. Może to być szersza strategia „oczyszczania” całego Bliskiego Wschodu z wyznawców Chrystusa – oceniają organizatorzy Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
  Z uwagi na coraz dramatyczniejsza sytuację w Syrii, kraj ten drugi rok z rzędu jest wiodącym tematem Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
  Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od 2011 r. wciąż udziela pomocy Syryjczykom i syryjskim uchodźcom. W 2015 r. Polska Sekcja tego stowarzyszenia przekazała na pomoc dla ofiar wojennych i uchodźców z Syrii ponad 6 mln zł.
  W niedzielę 9 listopada w całym kraju podczas Mszy św. polscy katolicy będą modlić się w intencji chrześcijan w Syrii a przed kościołami zorganizowana zostanie zbiórka do puszek na ich potrzeby. Ofiarę złożyć można także za pomocą SMS-a o treści „Ratuje” pod nr 72405 (koszt 2 zł+VAT). Akcja potrwa do 31 grudnia br.
  Organizatorzy przygotowali także pomocy liturgiczne i katechetyczne związane z sytuacją chrześcijan w Syrii. Szczegóły na stronie pkwp.org
  Organizatorem obchodów Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest co roku polska sekcja stowarzyszenia „Kirche in Not” – Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wspiera ono chrześcijan wszędzie tam, gdzie są uciskani lub potrzebują pomocy duszpasterskiej i materialnej.
  Stowarzyszenie założone w 1947 r. przez norbertanina o. Werenfrieda van Straatena pomaga chrześcijanom w około 140 krajach świata. Od 1984 r. podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.
  Źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/18921/Pamiec-o-Syrii-%E2%80%93-VII-Dzien-Solidarnosci

 2. Ania pisze:

  Nie ma możliwości dialogu z islamistami

  Uważam, że dialog z fundamentalistami jest niemożliwy. Ktoś oczywiście może taki dialog proponować, ale ja nie widzę takiej możliwości, ponieważ oni sami taki dialog odrzucają – stwierdza ks. kard. Pietro Parolin. Tak na pytanie o ewentualne rozmowy z ISIS odpowiedział watykański sekretarz stanu podczas niedawnej konferencji zorganizowanej 27 i 28 października w Rzymie przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego z okazji 50. rocznicy uchwalenia soborowej Deklaracji Nostra aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Równocześnie ks. kard. Pietro Parolin podkreślił ogromne zadania religii w zaprowadzaniu pokoju, ponieważ jego źródłem „jest ludzkie serce. Pokój wychodzi z serca, które żyje w pokoju z Bogiem, w pokoju z innymi i z samym sobą” – podkreślił watykański hierarcha. Podobnego zdania był obecny na konferencji chaldejski arcybiskup Irbilu w irackim Kurdystanie, gdzie schroniło się 135 tys. chrześcijan wygnanych ze swoich domów przez bojowników ISIS. Ks. abp Bashar Warda podkreślił przy tym, że należy odróżnić islamistów od innych muzułmanów, którzy znaleźli się pod władzą kalifatu. Z tymi drugimi trzeba będzie budować mosty pokoju i zaufania. Z kolei libańska muzułmanka Nayla Tabbara, wicedyrektor Instytutu Adyan, podkreśliła, że muzułmanie nie tylko powinni potępiać islamskich ekstremistów, lecz sami mają dawać przykład, że islam jest religią szanującą prawo do wolności religijnej. Powiedziała też, że nie może sobie wyobrazić Bliskiego Wschodu bez chrześcijan, którzy wnoszą ogromny wkład w życie i kulturę arabskiej społeczności. Dlatego wszyscy powinni podejmować wysiłki, aby wyznawcy Chrystusa pozostali w tym regionie i czuli się tam bezpiecznie.

  Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/wiara-przesladowania/146709,nie-ma-mozliwosci-dialogu-z-islamistami.html

 3. Adminka pisze:

  Prośba od mojego kierownika duchowego – odmówcie kto może 3 Zdrowaś Maryjo:
  Intencja znana kierownikowi i mi, ale bardzo was również proszę o tę modlitwę ❤

 4. wobroniewiary pisze:

  Egzorcyzmy w Sejmie: ksiądz poświęcił pokój po Palikocie
  Wypędzić złe duchy po Palikocie – taki cel postawili sobie posłowie Zjednoczonej Prawicy, którzy przejęli sejmowy pokój po posłach Twojego Ruchu. W związku z tym na Wiejskiej pojawił się ksiądz z kropidłem i święcona wodą. Każdy zakamarek pokoju został poświęcony i teraz posłowie prawicy mogą czuć się bezpieczni.

  Kliknij i zobacz filmik 😉
  http://www.superstacja.tv/Wiadomosc/Egzorcyzmy_W_Sejmie_Ksiadz_Poswiecil_Pokoj_Po_Palikocie,1438452/Kraj/index.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s