OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA (dzień 9)

Akt oddania się w niewolę NMP lub dla wielu z nas – odnowienie aktu przypadnie w dniu 16 listopada, w ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA
Dzień 2 (9): Oblubienica Bożych zamysłów
Poświęcenie istot niewinnych

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Przybądź, Ojcze światłości, obdarz mnie Twoją mądrością,
Co wyczuwa smak prawdy i wezwanie do miłości służebnej,
Która przynagla, a jednak woli nie zmusza;
Udziel mi swej płodnej łaski, porywu ku Tobie
I tego głębokiego, świętego pokoju,
Twojej wszechmocnej pomocy.
Ty nie pogwałcisz mej wolnej woli wielokroć złej i Tobie przeciwnej;
Obawiam się mej własnej wolności,
gdyż zbyt często stawiała opór przynagleniom Twej łaski.
Oto poddaję się! Przyjdź i działaj we mnie z całą potęgą swej mocy.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 GRUDNIA 1992

Dziś pragnę was wszystkich okryć swoim płaszczem i ochronić przed wszelkimi napaściami szatańskimi. Dzisiaj jest dzień pokoju, ale na całym świecie jest wiele niepokoju i dlatego wzywam was, abyście wszyscy ze mną poprzez modlitwę budowali nowy świat pokoju. Ja nie mogę tego uczynić bez was i dlatego wzywam was wszystkich macierzyńską miłością, a resztę Bóg uczyni. Otwórzcie się na Boże plany i Jego zamysły, abyście mogli współpracować z Nim dla pokoju i dobra i nie zapominajcie, że wasze życie nie do was należy, lecz jest darem, którym macie radować innych i prowadzić ich do życia wiecznego. Drogie dzieci, niech wam zawsze towarzyszy miłość nowonarodzonego Jezusa

ROZMYŚLANIE

Każda małżonka, według praw i przywilejów wszystkich kobiet zamężnych, wchodzi w posiadłość swego męża jako swoją i dzieli wraz z nim całkowitą wspólnotę dóbr. Jednoczy się z mężem sercem i duszą, duchem, myśleniem i wolą, stanowiąc we wszystkim jedno z nim. Ma zatem udział w jego planach, zarządzeniach i działaniu. Podobnie Bóg Ojciec, Oblubieniec święty i wierny, zechciał powołać Najświętszą Dziewicę Maryję do jedności ze sobą; pozwolił Jej dysponować swoją Osobą, wszystkimi
możliwościami, skarbami, chwałą i wspólnie z Nią pragnął urzeczywistniać swoje zamysły.
(Jean-Jacques Olier)

Na chwałę Świętej i Niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bożej Rodzicielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia wiary chrześcijańskiej, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.
(Pius IX, Ineffabilis Deus)

W Księdze Apokalipsy obok „wielkiego znaku” Niewiasty (por. 12, 1) pojawia się „inny znak […] na niebie”: „wielki Smok barwy ognia” (12, 3), symbolizujący Szatana, uosobioną potęgę zła, a zarazem wszystkie moce zła, które działają w historii i przeciwstawiają się misji Kościoła. Maryja i tu także oświeca Wspólnotę Wierzących: wrogość potęgi zła objawia się bowiem jako uporczywy sprzeciw, który zanim dotknie uczniów Chrystusa, zwraca się przeciw Jego Matce. Aby uchronić życie Syna przed tymi, którzy się Go boją, gdyż widzą w Nim niebezpieczeństwo i zagrożenie dla siebie, Maryja musi uciekać z Józefem i Dziecięciem do Egiptu (por. Mt 2, 13-15).
W ten sposób Maryja pomaga Kościołowi uświadomić sobie, że życie znajduje się zawsze w centrum wielkiego zmagania między dobrem a złem, między światłem a ciemnością. „Nowo narodzone dziecię” (por. Ap 12, 4), które Smok chce pożreć, jest fi gurą Chrystusa zrodzonego przez Maryję, „gdy nadeszła pełnia czasu” (por Ga 4, 4), którego Kościół musi nieustannie nieść ludziom w różnych epokach dziejów.
Ale w pewien sposób jest także figurą każdego człowieka, każdego dziecka, zwłaszcza zaś każdej istoty słabej i zagrożonej, ponieważ – jak przypomina nam Sobór Watykański II – „Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”. Właśnie w „ciele” każdego człowieka Chrystus nieustannie objawia się i ustanawia komunię z nim, także odrzucenie życia człowieka, dokonywane w różnych formach, jest w istocie odrzuceniem Chrystusa. Taka jest właśnie ta fascynacja, a zarazem wymagająca prawda, która objawia nam Chrystus i którą Jego Kościół niestrudzenie głosi: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18, 5). „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40).
(Jan Paweł II, Evangelium Vitae, n. 104)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Matko miłosierdzia, mała Oblubienico Ojca miłosierdzia, Ty jesteś Jego łonem i miłością matczyną dla Syna i niezliczonych Jego braci! Maryjo, której serce zostało przeszyte ludzką złością, kiedy Herod poznał Boży zamysł względem swego ludu; Tobie, Maryjo, poświęcam łono wszystkich matek na ziemi.
Maryjo, nowa Ewo, Maryjo, zawsze żyjąca i Matko Życia, poświęcam Ci wszystkie nienarodzone dzieci świata, szczególnie te, które przyjdą w najbardziej podłych warunkach; również i te, którym odebrano życie zanim zdołały się w nim rozwinąć. Poświęcam Ci wszystkie niewinne dusze, których ciała zmasakrowano we krwi ich matek

ANTYFONA
Maryjo, Ty stałaś się księgą, w której dziś została wpisana nasza reguła.
W Tobie dziś została zapisana mądrość Ojca Przedwiecznego.
Przedwiecznego Tobie dziś objawiła się siła i wolność człowieka.
(Św. Katarzyna Sieneńska, Teksty o Matce Bożej. T. 4, s. 119)

PSALM 147 A
Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi.
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, Bogu naszemu grajcie na harfie.
On niebo chmurami osłania, przygotowuje deszcz dla ziemi,
Wzgórza trawą pokrywa i ziołami, które służą ludziom.
On bydłu pokarm daje, pisklętom kruka to, o co wołają.
Nie kocha się w sile rumaka ani w potędze męża.
Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, którzy ufają Jego dobroci.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

33 Dniowe Rekolekcje Maryjne do prywatnego odmawiania- str. 20- 22:

Click to access oto-matka-twoja-33-dniowe-rekolekcje-maryjne.pdf

Zrób sobie teraz przerwę i znajdź później wieczorem godzinę  na piękną modlitwę uzdrowienia wewnętrznego,  przecięcia wszelkiego zła w Twoim życiu (nagranie pojawi się po Apelu Jasnogórskim)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

13 odpowiedzi na „OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA (dzień 9)

 1. wobroniewiary pisze:

  Oddajcie odpowiedzialny głos!

  Kościół upomina się o prawo dziecka do tego, by jego poczęcie było owocem miłości jego rodziców, a nie przy zastosowaniu tak zwanej metody in vitro. Kościół broni człowieka i prawdy o człowieku – zaznaczył. – Kościół głosem biskupów zachęca, aby w nadchodzących wyborach w sposób odpowiedzialny oddać głos na tych, którzy będą bronić życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz będą ustanawiać prawa zgodne z prawem naturalnym wyrażającym się w Bożych przykazaniach – dodał na zakończenie.

  Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/145849,oddajcie-odpowiedzialny-glos.html

 2. wobroniewiary pisze:

  Rozmowa z egzorcystą lubelskim, o. Radomirem o Halloween

 3. wobroniewiary pisze:

  A propos wyborów -weźcie to sobie do serca:

  • Maggie pisze:

   Myślę, że to śmiertelny grzech nań przyzwalać, a co dopiero popierać(!) tych, którzy się w nim paprają a więc i odpowiadają za promowanie aborcji, in vitro, gender i mnóstwo innych „kulturalnych” promocji typu „Golgota”, nie wspominając już innych afer wymierzonych przeciw dobru społeczeństwa i wymiar „sprawiedliwości”. Niech każdy zagłębi się w ciszy i posłucha głosu sumienia – a jeśli ktoś nic nie słyszy niech choć poczyta na ten temat, nie pomijając statytystyki nt bezrobocia i migracji w poszukiwaniu pracy oraz „stopy życiowej”.

  • Maggie pisze:

   Pamiętajcie: aby nie było z historii powtórki,
   używać trzeba szare, a NIE TYLKO tele-komórki.

 4. admin pisze:

  Obudź się, Polsko!

  Modlitwa… Który to już raz…
  Święte misterium… Święty czas…
  Minęło znowu tyle lat
  Czy z tego coś zrozumiał świat

  Które z przykazań zechciał wziąć
  Nie kłam, nie kradnij, wiernym bądź
  Czcij ojca swego… Matkę swą…
  I nie zabijaj… To największe zło…

  Ref. Obudź się Polsko ma Niech opadnie kłamstwa mgła Powstań z kolan, Polsko! Daj nam sprawiedliwość… Bóg, Ojczyzna, Honor, Wiara W naszych sercach… Na sztandarach… Powstańcie! Dzwon Zygmunta wzywa!

  Mieć albo być — pytania dwa…
  W świecie, gdzie wszystko cenę ma
  Spytają dzieci kiedyś nas
  Kto ukradł im najlepszy czas?

  Kto sprzedał pamięć dawnych lat
  Na poniewierkę wygnał w świat
  I kto zatracił prawdę tą:
  Tu jest Ojczyzna… Tu nasz dom…

  Ref. Obudź się Polsko ma Niech opadnie kłamstwa mgła Powstań z kolan, Polsko! Daj nam sprawiedliwość… Bóg, Ojczyzna, Honor, Wiara W sercach naszych… Na sztandarach… Powstańcie! Dzwon Zygmunta wzywa! Bądź nam zawsze naszym domem Wytęsknionym, wymarzonym Obudź się, Polsko! Biją dzwony! Kraju mój! Polsko ma! Ojczyzno ma!

  **********

  Biskupi zachęcają do głosowania

  Episkopat przypomina: każdy obywatel ma prawo i obowiązek udziału w wyborach.

  Przed zbliżającymi się wyborami biskupi polscy poprosili o modlitwę w intencji ojczyzny. Przypomnieli też, że słowa z adhortacji Evangelii Gaudium, że odpowiedzialne obywatelstwo jest cnotą, dlatego każdy, szczególnie wierzący, powinien wziąć udział w wyborach.
  Zaznaczyli także, że Kościół nie powinien wiązać się z żadną partią ani systemem politycznym.
  Pełna treść dokumentu:

  KOMUNIKAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ WYBORAMI PARLAMENTARNYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

  Ojciec Święty Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium” przypomina, że „odpowiedzialne obywatelstwo jest cnotą, a uczestnictwo w życiu politycznym jest obowiązkiem moralnym” (220). A zatem każdy obywatel – wierzący w szczególności – ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zbliżających się wyborach parlamentarnych.
  Pamiętajmy jednocześnie, że „Kościół mocą swej misji oraz zgodnie ze swą istotą nie powinien wiązać się” z żadną partią lub „systemem politycznym, gospodarczym czy społecznym” oraz że „właściwe posłannictwo, jakie Chrystus powierzył swemu Kościołowi, nie ma charakteru politycznego, gospodarczego czy społecznego” (Gaudium et spes, 42).
  Zachęcamy więc każdego z wiernych do głosowania w zgodzie z własnym sumieniem, wrażliwym na dobro wspólne i stojącym na straży życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
  Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny.
  Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
  Warszawa, 7 października 2015 r. Gość Niedzielny

  ************

 5. Maggie pisze:

  Największy jaki zmierzono kiedykolwiek huragan zmierza ku wybrzeżom Meksyku – ponad 320 km/h, 500 mm deszczu. Ma się on dziś rozbić o ląd i mówi się o nim już teraz jako o katastrofalnym potworze w skali nr 5.
  +++

 6. Marakuja pisze:

  O. A. Pelanowski- homilia „Konsekwencje naszych czynów”

 7. Marek pisze:

  Wiceminister sprawiedliwości z PO na izbie wytrzeźwień
  Prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. Miała 2 promile alkoholu we krwi.
  Monika Z. prowadziła pod wpływem alkoholu Toyotę. Została zauważona i zatrzymana przez policje w Łodzi. Była agresywna, więc w kajdankach trafiła do izby wytrzeźwień – informuje „TV Republika” i dziennik „Fakt”.. O tym, że mamy do czynienia z wysoko postawionym urzędnikiem resortu sprawiedliwości poinformowała rzecznik łódzkiej policji Joanna Kącka.

  Jeżeli ta informacja się potwierdzi w poniedziałek na biurku pani premier wyląduje mój wniosek o dymisję pani wiceminister – oświadczył szef resortu sprawiedliwości Borys Budka.
  http://gosc.pl/doc/2778897.Wiceminister-sprawiedliwosci-z-PO-na-izbie-wytrzezwien

 8. Marakuja pisze:

  Dobrzy ludzie powiedzcie, kto z PiS kandyduje do Senatu w Katowicach?

 9. Kasia pisze:

  Dzięki za mapkę,też skorzystałam 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s