OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA

Akt oddania się w niewolę NMP lub dla wielu z nas – odnowienie aktu przypadnie w dniu 16 listopada, w ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA
OBLUBIENICA OJCA

Ponieważ Bóg Ojciec, który sam jedynie może posłać i podarować Osobę swego Syna
i przekazać ją ludzkości, chce, aby w tajemnicy Wcielenia Maryja była Jego prawdziwą
i jedyną
Oblubienicą, dlatego przeznacza Ją, wystała się wraz z Nim początkiem doczesnego zrodzenia Słowa i aby wraz z Nim uczyniła we Wcieleniu to,
co On sam czyni w wieczności.
(Jean-Jacques Ogier)

O Dziewico Maryjo, odtąd dzieląc rodzicielstwo z Ojcem Przedwiecznym,
masz niepodzielnie za Syna tego, którego Ojcem jest sam Bóg.
Mówię niepodzielnie, jako że Duch Święty, będąc, tak jak Syn i Ojciec, Bogiem,
nie posiada przymiotu ojcostwa względem Tego, który uważa Cię za Matkę i jako swą Matkę Ciebie czci, o święta Dziewico, o uświęcona Matko, Oblubienico Ojca,
Córko i Służebnico, a nade wszystko Matko Boga!
Jako pokorna, niezgłębiona w swej tajemnicy Matka poczętego w Tobie Jezusa,
przez Jego pierwsze, wewnętrzne narodziny, Ty posiadasz Jego, a On posiada Ciebie.
Powiedziałbym więcej, na ziemi Ty jedynie jesteś posiadana przez Jezusa
i Ty jedynie Jezusa posiadasz.
Ty jesteś tą jedyną, która posiadła miłość Ojca, skarb Ducha, tajemnicę nieba.

(P. Berulle)

Dzień 1: Więź jedności pomiędzy Ojcem a Maryją
Poświęcenie korzeni naszego człowieczeństwa

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

WEZWANIE
Duchu Święty, zechciej być Mistrzem całego mego serca, by kochało,
Mojego umysłu, by poznawał, mojego języka, by zdobywał dusze;
Moich zmysłów i umiejętności użyj do działania lub cierpienia dla Ciebie;
Także moich dóbr i mego bólu. Niechaj wszystko Tobie służy.
Uczyń z mojego serca świątynię, z mojego języka narzędzie, przykładne i wymowne.
Przez Jezusa i Maryję króluj we mnie z mocą, abym mógł wiecznie chwalić Boga jedynego.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 11 LIPCA 1993

Pragnę, byście przeżywali każdy nowy dzień w miłości i pokoju, abyście stali się nosicielami pokoju i miłości. Ludziom tak bardzo tych łask pokoju i miłości potrzeba. Utracili je, ponieważ się nie modlą. Niech w waszych sercach trwa nieustanna modlitwa; ona was uzdolni do stania się naczyniem dla Boga. Poprzez modlitwę Ojciec wasz ukształtuje z was naczynia według swej woli. W tym celu oddajcie się Mu całkowicie

ROZMYŚLANIE

Gdy według Bożego zamysłu u boku mężczyzny stanęła kobieta jako podobna mu pomoc, nie stało się to jedynie w celu zrodzenia potomstwa, lecz by współdziałać w wychowaniu dzieci i w roztaczaniu nad nimi opieki przez swą macierzyńskość, delikatność i dobroć oraz przez mądrą troskę.
Kiedy Bóg Ojciec powoływał nas przedwiecznie do życia, według zamysłu swej woli i czystego daru swej łaski udzielonej nam w Chrystusie bez wątpienia przeznaczył nas, abyśmy się stali członkami Jego Syna: stworzył nas już niejako w Synu i przygotował zadania, które winniśmy wypełnić na Jego chwałę. […]
Przeto gdy nadeszła pełnia czasów i powołał do życia swą świętą oblubienicę, zechciał zapewne Ją wtajemniczyć w swoje boskie plany względem każdej poszczególnej duszy.
(Jean-Jacques Ogier)

Na chwałę Świętej i Niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bożej Rodzicielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia wiary chrześcijańskiej, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.
(Pius IX, Ineffabilis Deus)

Aby być Matką Zbawiciela, „została obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania darami.” Ona „odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna”. Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone Ojciec napełnił ją „wszelkim błogosławieństwem … na wyżynach niebieskich – niebieskich Chrystusie” (Ef 1, 3). Wybrał Ją „z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed Jego obliczem”.
Ojcowie Tradycji wschodniej nazywają Maryję „Całą Świętą” (Panaghia), czczą Ją jako „wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i ukształtowaną jako nowe stworzenie”. Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 490-493)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, żyjąca w myśli Ojca, powiernico Jego zamysłów! Niech Twa macierzyńska opieka przypomina mi, że zostałem stworzony z mądrością i przez miłość, bym mógł z wdzięcznością powiedzieć Ojcu tak nieskończenie dobremu: „Chwalę Cię, Panie, za cud, jakim jestem”.
Maryjo, nawiedź chwilę mojego poczęcia, poświęcam Ci ją. Poświęcam Ci moich ziemskich
rodziców, poświęcam Ci ich związek. Poświęcam Ci wszystkie związki na ziemi, aby na obraz Boga człowiek dawał życie z mądrością i przez miłość

ANTYFONA
O nasz Jezu, nasz drogi Oblubieńcze, Nasz Boże, nasz Bracie,
Przybądź, przybądź narodzić się w nas
Przez Twoją świętą Matkę,
Byśmy mogli przez Ciebie dojść do Ojca Twojego.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

PSALM 127
Alleluja!
Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, który nimi napełni swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swoimi nieprzyjaciółmi w sądzie..

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

33 Dniowe Rekolekcje Maryjne do prywatnego odmawiania- str. 20- 22:

Click to access oto-matka-twoja-33-dniowe-rekolekcje-maryjne.pdf

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

35 odpowiedzi na „OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA

 1. wobroniewiary pisze:

  Bardzo Was wszystkich proszę o modlitwę, bo dostałam dziś taki krzyż, że nie wiem kiedy i czy się z niego podniosę…
  Z góry Bóg zapłać za modlitwy, teraz to jestem w takim szoku, że nie wiem …

 2. wobroniewiary pisze:

  Zapala się czerwone światło
  Nawiązując do słów bł. Pawła VI, abp Tomasz Peta z Kazachstanu (Astana) powiedział w swoim wystąpieniu, że na synodzie czuć swąd szatana. Oto jego komentarz dla GN do tych słów:

  Ks. Tomasz Jaklewicz: Ksiądz arcybiskup zadziwił niektórych stwierdzeniem, że na sali synodalnej pojawił się swąd szatana. Jak rozumieć te słowa?

  Abp Tomasz Peta: Jeśli w dyskusji pojawiają się głosy, żeby widzieć jakieś wartości w homoseksualizmie albo traktować konkubinat jako etap w dochodzeniu do sakramentu małżeństwa, to zapala się czerwone światło. Nie wolno tego lekceważyć. Tym bardziej, że żyjemy w świecie wielkiego zamieszania, gdy chodzi o pojęcia małżeństwa, rodziny i moralności seksualnej. Dlatego trzeba było reagować. Podobnie jest ze sprawą Komunii św. dla osób rozwiedzionych i żyjących w ponownych związkach. Proponowano, żeby dopuszczać tylko w niektórych wypadkach, tylko w wyjątkowych okolicznościach albo tylko na Wielkanoc. Jeżeli otworzyłoby się furtkę dla jednego przypadku, to pójdzie cała lawina. Takie opinie pojawiły się dlatego, że źle zrozumiano prośbę papieża, by mówić otwarcie i szczerze. Jeśli zaczynamy mówić otwarcie przeciwko doktrynie i Tradycji Kościoła (Tradycji pisanej z dużej litery, czyli tego co jest przekazem Bożego Objawienia), to musi się zapalić się czerwone światło w naszych sumieniach. A potem trzeba przejść do działania.

  Wśród katolików może pojawić się zdziwienie, mogą być nawet zaszokowani, jak to możliwe, że wśród biskupów na synodzie pojawiają się opinie, które podważają naszą wiarę?

  A czy szatan nie kusił nawet w wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy? Był tam obecny, a przecież świętość wieczernika jest nieporównanie większa niż świętość zgromadzenia w auli synodalnej. A jednak on tam próbował działać i udało mu się skusić apostoła. Więc nie może nas dziwić wdarcie się nie-Bożych idei do dyskusji na synodzie.

  Czy synod jest walką duchową?

  Dwie linie były bardzo widoczne. Z jednej strony niezwykła pasja i wiele pięknych wypowiedzi, pełnych troski o małżeństwo i rodzinę, a z drugiej strony – wypowiedzi, w których było usprawiedliwianie się, że nie chcemy zmieniać doktryny, ale jednak były to wypowiedzi przeciwko doktrynie. Chodzi mi konkretnie o te trzy punkty, które wymieniłem (homoseksualizm, konkubinaty, Komunia św. dla osób w powtórnych związkach). Na sali synodalnej jest też „środek”, czyli część ojców, która się przygląda. Ona stanowi większość i nie zawsze rozpoznaje niebezpieczeństwo. Bo słyszą, że to jest tylko dyskusja, że jest to próba pomocy tym, którzy cierpią, bo nie mogą przystąpić do Komunii św. Ta „środkowa” część obserwuje. To trochę tak, jak na stadionie, gdzie jest 100 tys. ludzi, patrzą, komuś kibicują, ale o wyniku decyduje 22 graczy.

  Co, zdaniem księdza arcybiskupa, powinno zostać powiedziane na koniec synodu?

  Najważniejszym owocem synodu będzie powtórzenie nauki Chrystusa i Kościoła o małżeństwie. Nie da się nic nowego wymyślić. Jeżeli jasno przypomnimy to, co Jezus poprzez Kościół mówi o małżeństwie i rodzinie niezmiennie od 2 tysięcy lat, to wówczas damy wielką nadzieję nie tylko katolikom, ale całemu światu. Bo nie tylko wierzący oczekują owoców tego synodu, ale cały świat, świadomie czy nieświadomie. Nauka o rodzinie to jest przecież Dobra Nowina. Trzeba ukazać jej piękno. To, że Kościół trwa w wierności Jezusowi.

  http://gosc.pl/doc/2776412.Zapala-sie-czerwone-swiatlo

 3. wobroniewiary pisze:

  „Kto żyje w grzechu ciężkim, nie może przystępować do komunii”
  „Całkowicie jednoznacznie mówimy, że ci, którzy żyją w stanie grzechu ciężkiego, czy to jako rozwiedzeni i którzy powtórnie zawarli związek małżeński, czy z jakiegokolwiek innego powodu złamali przykazania Boże i nauczanie Kościoła, nie mogą przystępować do komunii świętej”.
  Przypomniał o tym arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk w rozmowie z Radiem Watykańskim, podsumowującej wstępnie obecny Synod Biskupów nt. rodziny.

  „Gdy Kościół mówi, że ktoś jest w stanie grzechu ciężkiego i nie może być dopuszczony do komunii świętej, to nikogo on nie dyskryminuje ani nie poniża, ale przeciwnie – tego rodzaju nauczanie Kościoła oznacza wielką ochronę i macierzyńską pomoc okazywaną tym ludziom” – stwierdził zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Wyjaśnił, że zgodnie z nauką św. Pawła Apostoła „komunię świętą możemy przyjąć zarówno w celu ratowania swej duszy, jak i na sąd lub potępienie”. I w myśl nauczania apostołów i tradycji Kościoła, „gdy ktoś przystępuje do komunii w stanie grzechu ciężkiego, jeszcze bardziej pogarsza swą sytuację, popełnia bowiem nowy grzech, tym razem świętokradztwa” – podkreślił mówca.

  http://gosc.pl/doc/2776860.Kto-zyje-w-grzechu-ciezkim-nie-moze-przystepowac-do-komunii

 4. Ewa pisze:

  Pierwsza linia obrony nierozerwalności małżeństwa

 5. Ewa pisze:

  10 tys. zł podatku rocznie za dom z działką!

  10 tys. zł podatku rocznie za dom z działką!Za dom o metrażu 150 m2 na niewielkiej działce 1000 m2 podatnik będzie musiał zapłacić rocznie 10 tys. podatku. To nie political fiction, ale planowany przez PO zamach na własność Polaków. Warto w tym momencie dodać, iż to wersja optymistyczna, przy założeniu, iż podatek katastralny, który PO-PSL chcą wprowadzić, będzie wynosił 1 procent.

  – Czy w cieniu tej kampanii wyborczej dzieją się rzeczy, o których Polacy nie wiedzą? – pytała podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł Elżbieta Witek. Andrzej Adamczyk nie pozostawił złudzeń: PO już rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia podatku katastralnego.

  http://www.prawy.pl/z-kraju/11056-10-tys-zl-podatku-rocznie-za-dom-z-dzialka

 6. Ania pisze:

  Ks. Małkowski dla Fronda.pl: Męczeństwo ks. Jerzego było łaską
  Ks. Jerzy wyraził pragnienie, aby Ewangelia Chrystusa przemieniała wewnętrzne życie człowieka, ale była również zorientowana na sprawy społeczne, narodowe – mówi ks. Stanisław Małkowski, przyjaciel ks. Jerzego Popiełuszki

  http://www.fronda.pl/a/ks-malkowski-dla-frondapl-meczenstwo-ks-jerzego-bylo-laska,59059.html

 7. wobroniewiary pisze:

  Jeśli jutro nie pojawi się wpis i w następne dni – korzystajcie proszę z pdf-u od strony 30

  Link: https://wobroniewiaryitradycji.files.wordpress.com/2015/10/oto-matka-twoja-33-dniowe-rekolekcje-maryjne.pdf

  I obejrzyjcie ten ważny filmik, każdy z nas musi nieść swój krzyż

 8. Ania pisze:

  Andrzej Duda mówi do Tuska:
  Ostrzegł pan tylko swego syna, nie ostrzegł pan Polaków.

 9. wobroniewiary pisze:

  Praktykujmy Godzinę Świętą – to nocne czuwanie wskazał św. Małgorzacie Marii Alacoque Pan Jezus podczas III objawienia w 1674 roku

  GODZINA ŚWIĘTA Z BOŻYM SERCEM

  Godzina Święta jest jedną z najpiękniejszych praktyk miłości w nabożeństwie do Jezusowego Serca, jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. W nocy z czwartku na piątek oddajemy się gorącej modlitwie rozmyślając o Jego męce. Czynimy to na Jego wzór, kiedy to modlił się w Ogrodzie Oliwnym przeżywając trwogę zbliżającej się męki i konania.

  „A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny” – powiedział Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii.

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/07/31/praktykujmy-godzine-swieta-to-nocne-czuwanie-wskazal-sw-malgorzacie-marii-alacoque-pan-jezus-podczas-iii-objawienia-w-1674-roku/

 10. Ania pisze:

  Co o tym sądzić?

 11. Ania pisze:

  I o tym 😦

  • Anna pisze:

   nie sadze zeby byla to prawda

  • Magda pisze:

   ?ref_src=twsrctfw

  • alutka pisze:

   Niby na czym miałyby polegać te eksperymenty medyczne? Chyba chodzi o szczepionki dla dzieci. Nie wiem, jak głosuję na PIS, w przeciwnym razie wygra PO wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bardzo szkodliwe jest takie atakowanie partii PiS przez partyjkę niby katolicką i prawicową.Grzegorza Brauna. Chyba chodzi o zazdrość, bo na pewno nie o dobro Polski skoro GB ma niewielkie szanse, ale za to zwiększy je PO- wcom lub zmniejszy PiS owi na bezwzględną większość

  • Marek pisze:

   Strasznie nie cierpię krętactwa!
   Prezydent Duda podpisał nowelę ustawy przesuwającą finansowanie owych przymusowych szczepień, zaś samą ustawę o szczepieniach podpisał jeszcze Komorowski przed zaprzysiężeniem Dudy!

   Prezydent Duda podpisał to:
   „o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.”
   Tu plik pdf (3609): http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/58AE1CE64463F09FC1257E7B0048B30A/%24File/3609.pdf
   plik ze strony sejmu (3609): http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3609
   Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek (3609)
   http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3609_u.htm

   Informacja ze strony Prezydenta RP:
   http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,1,sierpien-2015-r.html
   Ustawy podpisane Sierpień 2015 r.
   Punkt 31: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – podpisana 27 sierpnia 2015 r
   http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/1/1/o_swiadczeniach_opieki_zdrowotnej.rtf

   I na koniec jeszcze dziennik ustaw:
   Warszawa, dnia 11 września 2015 r.
   Poz. 1365
   USTAWA
   z dnia 24 lipca 2015 r.
   o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy
   o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
   Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 1240 i 1269) wprowadza się następujące zmiany:
   1) po art. 31c dodaje się art. 31ca w brzmieniu:
   „Art. 31ca. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić Prezesowi Agencji przygotowanie rekomendacji
   dotyczącej zasadności stosowania leków w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa
   w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
   2. Po otrzymaniu zlecenia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji wzywa podmiot odpowiedzialny
   w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne do przekazania:
   1) analizy klinicznej,
   2) analizy ekonomicznej,
   3) analizy wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych
   – o których mowa w art. 25 pkt 14 lit. c tiret pierwsze do trzeciego ustawy o refundacji w terminie 3 miesięcy od dnia
   otrzymania wezwania.
   3. Do przygotowania rekomendacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 31c ust. 3–9. Rekomendację
   wydaje się w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania analiz określonych w ust. 2 albo od upływu terminu na ich
   przekazanie.
   4. W przypadku nieprzekazania analiz, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji wydaje rekomendację na podstawie dostępnych danych.”;
   2) w art. 31o w ust. 2 w pkt 5 w lit. a wyrazy „art. 25 pkt 9 lit. c oraz art. 26 pkt 2 lit. f” zastępuje się wyrazami „art. 25
   pkt 14 lit. c oraz art. 26 pkt 2 lit. h oraz i”;
   3) w art. 64 w ust. 5b wyrazy „art. 5a” zastępuje się wyrazami „ust. 5a”;
   4) w art. 97:
   a) w ust. 3 po pkt 3c dodaje się pkt 3d w brzmieniu:
   „3d) finansowanie zakupu dla ubezpieczonych szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych
   szczepień ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
   i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138);”,
   b) po ust. 3d dodaje się ust. 3e–3h w brzmieniu:
   „3e. Minister właściwy do spraw zdrowia i Prezes Funduszu ustalają planowany koszt zakupu szczepionek
   w podziale na szczepionki:
   1) o których mowa w ust. 3 pkt 3d,
   Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1365
   2) dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 12 pkt 2–4, 6 i 9
   – uwzględniając dane z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, według stanu na dzień 31 marca, dotyczące liczby
   ubezpieczonych w wieku do 6 lat, liczby osób w wieku 19 lat oraz liczby osób w wieku do 6 lat i w wieku
   19 lat.
   3f. Minister właściwy do spraw zdrowia przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
   w sprawie zakupu szczepionek:
   1) o których mowa w ust. 3 pkt 3d, w imieniu Funduszu;
   2) dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 12 pkt 2–4, 6 i 9.
   3g. Minister właściwy do spraw zdrowia informuje Fundusz o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
   publicznego w sprawie zakupu szczepionek, o którym mowa w ust. 3f, oraz o warunkach realizacji tego zamówienia.
   Fundusz przekazuje środki na rachunek wykonawcy zgodnie z warunkami realizacji tego zamówienia.

   3h. Minister właściwy do spraw zdrowia jest dysponentem szczepionek zakupionych zgodnie z ust. 3f.”;
   5) w art. 117 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
   „3a) koszty zakupu szczepionek, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d;”;
   6) w art. 118 w ust. 2 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:
   „e) kosztów zakupu szczepionek, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d, na podstawie szacowanego kosztu ich zakupu
   przekazanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia nie później niż do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego
   rok, którego plan dotyczy;”.
   Art. 2. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
   (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138) wprowadza się następujące zmiany:
   1) w art. 17 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
   „11. Główny Inspektor Sanitarny ogłasza w formie komunikatu, w dzienniku urzędowym ministra właściwego
   do spraw zdrowia, Program Szczepień Ochronnych na dany rok, ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi stosowania
   poszczególnych szczepionek, wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przepisów wydanych na
   podstawie ust. 10 i art. 19 ust. 10 oraz zaleceń, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego realizację tego
   programu.”;
   2) w art. 18:
   a) uchyla się ust. 5,
   b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:
   „6a. Podmiotami obowiązanymi do sporządzania ilościowego zapotrzebowania na szczepionki służące do
   przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych wraz z harmonogramem dostaw szczepionek oraz do
   sporządzania raportów o rodzajach, liczbie, numerach seryjnych oraz terminach ważności posiadanych szczepionek
   są organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podmiotem obowiązanym do wykonywania sprawozdawczości
   z realizacji harmonogramów dostaw szczepionek jest dystrybutor centralny wyznaczony przez ministra właściwego
   do spraw zdrowia.
   6b. Podmiotami odpowiedzialnymi za dystrybucję i przechowywanie szczepionek służących do przeprowadzania
   obowiązkowych szczepień ochronnych, od których wymaga się przestrzegania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
   w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego i bezpieczeństwa obrotu szczepionkami, są: dystrybutor
   centralny wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wojewódzkie stacje sanitarno-
   -epidemiologiczne i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.”,
   c) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
   „7. Koszty zakupu szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych:
   1) ubezpieczonych – są finansowane ze środków publicznych określonych w planie finansowym Narodowego
   Funduszu Zdrowia;
   2) osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w ust. 3 – są finansowane
   z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
   8. Szczepionki, o których mowa w ust. 7, są transportowane, przechowywane, przekazywane i wymieniane
   zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 11, z zachowaniem łańcucha chłodniczego oraz na zasadach
   określonych w przepisach prawa farmaceutycznego.”,
   Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1365
   d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
   „11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
   1) podmioty zobowiązane do sporządzania ilościowego zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania
   szczepień obowiązkowych wraz z harmonogramem dostaw szczepionek, przechowywania
   i dystrybucji tych szczepionek,
   2) zadania w zakresie sporządzania ilościowego zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania
   szczepień obowiązkowych wraz z harmonogramem dostaw, przechowywania i dystrybucji szczepionek
   służących do przeprowadzania szczepień obowiązkowych wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych
   za ich realizację oraz sprawozdawczości z realizacji raportów z rodzajów, liczby posiadanych szczepionek,
   numerów seryjnych oraz terminów ważności,
   3) sposób i terminy wykonywania zadań, o których mowa w pkt 2
   – mając na względzie konieczność stworzenia stałego systemu zaopatrzenia w szczepionki służące do przeprowadzania
   szczepień obowiązkowych podmiotów przechowujących i przeprowadzających szczepienia ochronne
   oraz wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego
   i bezpieczeństwa obrotu szczepionkami.”;
   3) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:
   „Art. 18a. 1. Ustanawia się rezerwę szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych
   w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
   2. Szczepionki oraz inne immunologiczne produkty lecznicze, stosowane w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego
   lub epidemii, kupuje minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

   3. Koszty zakupu produktów leczniczych, o których mowa w ust. 2, są finansowane z budżetu państwa z części,
   której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
   4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
   1) skład, wielkość i sposób przechowywania rezerwy, o której mowa w ust. 1,
   2) tryb uruchamiania rezerwy, o której mowa w ust. 1,
   3) sposób dystrybucji produktów leczniczych uruchomionych z rezerwy, o której mowa w ust. 1,
   4) sposób postępowania z produktami leczniczymi, o których mowa w ust. 2, stanowiącymi rezerwę, o której
   mowa w ust. 1, dla których kończą się terminy ważności
   – uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.”.
   Art. 3. 1. Narodowy Fundusz Zdrowia po raz pierwszy sfinansuje zakup szczepionek służących do przeprowadzenia
   obowiązkowych szczepień ochronnych dla ubezpieczonych w 2017 r.
   2. Wysokość środków na sfinansowanie zakupu szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień
   ochronnych dla ubezpieczonych Narodowy Fundusz Zdrowia określi w planie finansowym na 2017 r. na podstawie
   szacowanego kosztu ich zakupu przekazanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia nie później niż do dnia
   30 kwietnia 2016 r.
   Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem:
   1) art. 1 pkt 1–3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
   2) art. 2 pkt 1 i art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
   Link do pliku pdf:
   http://www.prawo.egospodarka.pl/akty/pliki/dziennik-ustaw/2015/000/1365/pdf

   • alutka pisze:

    I co teraz zrobisz, zagłosujesz na PO? 😉

    • Marek pisze:

     Właśnie wyżej starałem się wyjaśnić krętactwa jakich dopuszczają się niektórzy „politycy”
     jak np. to z podpisaniem ustawy „wprowadzającej” obowiązkowe szczepienia którą rzekomo podpisał p. Duda jak wynika z samej podpisanej przez niego noweli ustawy nie mówi ona o „wprowadzeniu obowiązku szczepień” a mówi natomiast o zmianie finansowania owych szczepień, bo sam obowiązek tych szczepień został wprowadzony jeszcze przed prezydenturą p. Dudy.
     Mówienie że to przez p. Dudę są te szczepienia jest po prostu ohydną manipulacją.
     Ania pytała co o tym sądzicie (szczepionki)? – odpowiadam, BZDURA!
     Czy zgłosuję na PO? Boże broń!

  • Monika pisze:

   A może ktoś tęskni za poprzednim prezydentem? 🙂

 12. Magda pisze:

  Moi kochani ! Dziś TVP SZCZECIN nagrywał program o Alicji Lenczewskiej. CZ. 1

 13. wobroniewiary pisze:

  Dzisiejszą 8 część z ks Piotrem Glasem dedykuję łowcom natychmiastowych cudów, które po 2-3 miesiącach znikają (a więc czy od Boga?), ale liczą się ciągłe doznania emocjonalne i dobra zabawa w duchu „HAPPY- CLAPPY ALLELUJA”
  Bóg jak uzdrawia z chorób czy nałogów – na zawsze!!! Nie na 3 miesiące czy pół roku. A tu krzyczą „nie palę, nie piję, kolano nie boli – jeszcze więcej palą, piją, na kolano kuśtykają, i „rzucają mięchem jak szewc” ale przecież….

  Ps. Od teraz zatapiam się w modlitwie (może i noc całą) a jutro z rana idę załatwiać sprawy, które mnie do samej ziemi przygniotły.
  Proszę was o modlitwy i o zrozumienie, jeśli dni kilka będzie totalna cisza, mam mega ważne sprawy, załatwienia, wyjazdy na leczenie i chyba całe piekło przeciwko..

  A wy zmówcie z 1 Zdrowaś za mnie i 2 Zdrowaś za wybory i dobrze zagłosujcie w niedzielę

 14. Czester pisze:

  +++ za Ewe.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s