OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Dzień 5

Akt oddania się w niewolę NMP lub dla wielu z nas – odnowienie aktu przypadnie w dniu 16 listopada, w ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

OTO MATKA TWOJA – 33 dniowe Rekolekcje Maryjne
Dzień 5: W komnacie zaślubin. Józef, oblubieniec tajemnicy Maryi. Poświęcenie duszy

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

WEZWANIE
Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi,
jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego,
gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych boską rosą,
na których gaszą pragnienie łaknące serca.
O Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy.
To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze,
jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej.
To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary.
Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia.
W Tobie ma źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu.
Poprzez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw,
tak bardzo cenne dary Ducha.
(św. Gertruda).

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LIPCA 1988

Dzisiaj wzywam was do pełnego oddania się Bogu. Wszystko, co czynicie i co posiadacie,
dajcie Bogu, aby mógł On panować w waszym życiu jak Król nad wszystkim, co posiadacie. W ten sposób Bóg może przeze mnie prowadzić was w głębię życia duchowego. Dzieci, nie lękajcie się, gdyż ja sama jestem przy was wtedy, kiedy myślicie, że nie ma żadnego wyjścia, że szatan objął panowanie. Ja przynoszę wam pokój, bo jestem waszą Matką i Królową Pokoju. Błogosławię was błogosławieństwem radości, aby Bóg był wszystkim w waszym życiu.

ROZMYŚLANIE

Należy wszystkie czynności spełniać przez Maryję; trzeba, więc z wolna dochodzić do takiego wewnętrznego skupienia, by Ona dla ciebie stała się świątynią, gdzie wznosić się będą wszystkie twe modły do Boga, bez obawy odrzucenia. Ona będzie wieżą Dawidową, zamykającą cię bezpiecznie przed wszystkimi wrogami; pochodnią, która rozświetli całe twoje wnętrze i zapali je miłością Bożą; tabernakulum, w którym będziesz wraz z Nią rozmyślał o Bogu; wreszcie by stała się dla duszy tym Jedynym i Wszystkim wobec Boga, Jej wszechogarniającym miejscem ucieczki. Gdy się modlisz, czyń to przez Maryję; gdy przyjmujesz Jezusa w Komunii Św., ukryj go w Maryi i wraz z Nią się raduj. Cokolwiek czynisz, czyń w Maryi; wszędzie we wszystkim zaprzyj się siebie samego.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi, p. 47).

Działanie Kościoła na świecie jest jakoby przedłużeniem opieki i troskliwości Maryi; prawdziwie czynna miłość najświętszej Dziewicy w domu nazaretańskim, u Elżbiety, w Kanie Galilejskiej, na miejscu Kalwarii – wszystko to stanowi zbawcze wydarzenia o najwyższym znaczeniu eklezjalnym. Przedłuża się ono i dokonuje w matczynej trosce Kościoła i usilnym pragnieniu, by wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. (por. 1 Tym 2, 4), w jego nieustającej opiece nad słabymi i potrzebującymi oraz chorymi, w jego
ustawicznym zabieganiu o umocnienie pokoju i zgody społecznej, w wytrwałej działalności i gorliwości zmierzającej do tego, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami zbawienia, które swoją śmiercią wysłużył Chrystus. W ten oto sposób miłość do Kościoła przemieni się w miłość do Maryi, i odwrotnie – ta ostatnia w tę pierwszą, ponieważ jedna nie może istnieć bez drugiej, jak trafnie zauważa Chromacjusz z Akwilei: „Kościół zgromadził się […] w górnych pomieszczeniach [Wieczernika] z Maryją, która była Matką Jezusa i z Jego braćmi”.
(Paweł VI, Marialis cultus, n. 28)
MODLITWA POŚWIĘCENIA

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Maryjo, tajemniczy Ogrodzie, gdzie Słowo wzrosło w ciszy! Otwieram Ci drzwi sanktuarium mojej duszy – tego ukrytego miejsca mego ducha, w którym gości jedynie Duch Boga żywego; otwieram Ci komnatę godów, do której klucze posiada tylko Oblubieniec. Źródło zapieczętowane, Twe wody przeznaczone są wyłącznie dla tych, którzy zgadzają się przeżyć tajemnicę przemiany wody chrzcielnej w krew męczeńską. Przyjdź jako Władczyni mej królewskiej komnaty i ozdób ją Twoją nieskończoną miłością, o Córko Jeruzalem. Poświęcam Ci to miejsce niezgłębione, które przeczuwam jedynie, a które w pełni poznam wyłącznie w świetle Twojej obecności.

ANTYFONA
Podczas tych dni przesmutnych, Matko Uwielbiona,
Pragnę z Tobą być razem, gdy trwa me wygnanie.
Jakże do głębi dusza moja zachwycona,
Odkrywając w Twym Sercu miłość i otchłanie!
Ty mnie uczysz, Najświętsza, smutku i wesela,
Pod ócz Twoich spojrzeniem pryska bojaźń wszelka,
Wiem, że łzy i radości Serce Twe podziela
I błogosławi życiu Twoja dobroć wielka!
(św. Teresa od Dz. Jezus, Dlaczego kocham Cię, Maryjo?. Strofa 18)

PSALM 85
Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, odmieniłeś los Jakuba.
Odpuściłeś winę swojemu ludowi zakryłeś wszystkie jego grzechy.
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, Twego oburzenia na nas poniechaj.
Czyż będziesz się gniewał na wieki, czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, a Twój lud będzie się weselił?
Okaż nam, Panie łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, którzy się
zwracają ku Niemu swym sercem.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie dla tych,
którzy Mu cześć oddają i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

33 Dniowe Rekolekcje Maryjne do prywatnego odmawiania- str. 17- 19:

Click to access oto-matka-twoja-33-dniowe-rekolekcje-maryjne.pdf

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

7 odpowiedzi na „OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Dzień 5

 1. Monika pisze:

  Niezwykle ciekawa, niesamowita, wielowątkowa historia ewidentnych cudów w pewnej rodzinie.
  Opowieść także o tym jakim pancerzem i zbroją jest modlitwa zawierzenia Matce Bożej.
  A obrączka na koniec znalazła się w płaszczu Matki Bożej na Jasnej Górze – jako jedyna nieprzetopiona obrączka w tymże płaszczu.
  Opowiadają świadkowie – Ci, których bezpośrednio dotyczy ta niesamowita, piękna historia – wielka próba i szkoła zaufania Bogu, i o tym, że nie ma sytuacji bez wyjścia, dzięki Łasce Boga. Warto wysłuchać do końca – to niezwykłe: cud za cudem.
  Jak powiedział jeden ze słuchaczy: „tego chce się słuchać”.
  Inny ze słuchaczy powiedział: „Matka Boża otacza swe dzieci płaszczem opieki zawsze i niezawodnie”.

  Jezus jest Panem!

 2. wobroniewiary pisze:

  Przemówienie Jadwigi i Jacka Pulikowskich
  Watykan, 16.10.2016

  Wasza Świątobliwość, Ojcowie Synodalni, Bracia i Siostry!

  Pochodzimy z kraju św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej, a także z kraju, w którym powstało orędzie Bożego Miłosierdzia.

  Jesteśmy szczęśliwą rodziną pobłogosławioną przez Boga wieloma darami. Pan dał nam dużo czasu, aby służyć innym rodzinom. Czekaliśmy na naszego pierwsze dziecko przez prawie dwanaście lat. Teraz mamy troje dzieci. Ten długi okres oczekiwania nauczył nas, że każde dziecko jest autentycznym darem Boga dla rodziny. Po narodzinach naszej pierwszej córki zakończyłam moją pracę naukową w Polskiej Akademii Nauk i przez ponad dziesięć lat byłam w domu z naszymi dziećmi jako matka w pełnym wymiarze godzin. To był dla mnie piękny czas.

  Teraz ponieważ nasze dorosłe dzieci opuszczają już z dom i zakładają własne rodziny mamy więcej czasu na wzmocnienie naszej więzi w małżeństwie, jak również na pomoc innym małżeństwom i rodzinom. Jesteśmy przekonani, że wspólna praca dla rodzin, wspólna modlitwa i częsta Eucharystia uratowały nasze małżeństwo od wszelkiego rodzaju kryzysów. Uważamy, że reprezentujemy normalną rodzinę, która wierzy w Boga i jest częścią Kościoła katolickiego. Odpowiedzialność takich rodzin jak nasza polega na stawaniu w obronie tych, którzy cierpią i umierają z powodu imienia Chrystusa oraz na przeciwstawianiu się ideologiom, które starają się zniszczyć nasze małżeństwa, rodziny i dzieci.

  Dlatego chcielibyśmy, aby Synod Biskupów zachęcił ludzi oraz docenił następujące wartości:

  – małżonków, którzy są wierni sobie i Bogu

  – małżeństwa wychowujące wiele dzieci

  – mężów, którzy dbają z pełną odpowiedzialnością za swoje rodziny

  – żony dające życie i miłość swoim dzieciom

  – małżeństwa, które nie mogą mieć własnych dzieci, ale odrzucają nieetyczne metody poczęcia

  – tych, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonków, ale nadal są wierni sakramentalnej przysiędze ślubnej i nie wchodzą w nowe związki

  – młodych ludzi, którzy przygotowując się do małżeństwa żyją w czystości

  – wszystkich, którzy nie założyli swoich rodzin, ale żyją samotnie i są wierni nauce Kościoła.

  Chcielibyśmy, aby Kościół objął z większą troską małżeństwa w kryzysie. Chcielibyśmy również, aby nasz ukochany Kościół grzeszników pochylił się z miłością nad grzesznikami i powiedział im to, co Jezus powiedział do kobiety złapanej na cudzołóstwie: „Idź, a od tej chwili nie grzesz” (J 8,11).

  Jesteśmy przekonani, że jedynym prawdziwym sposobem, aby pomóc grzesznikom jest pomóc im w nawróceniu do Boga i nie popełnianiu grzechu. Powrót do życia w czystości i sakramentalnej więzi z Bogiem pomoże im odzyskać pełnię szczęścia na tym świecie, i… w niebie.

  Tłum. ks. Tomasz Jaklewicz
  http://abpgadecki.pl/przemowienie-jadwigi-i-jacka-pulikowskich/

 3. wobroniewiary pisze:

  19 października 1949 roku w Strzelnie urodził się abp Stanisław Gądecki. W dniu urodzin Księdzu Arcybiskupowi życzymy błogosławieństwa Bożego i natchnień Ducha Świętego, szczególnie w czasie synodu. 🙂

 4. Monika pisze:

  Jeszcze więcej cudowności i o wielu Bożych tajemnicach dowiecie się stąd
  – o duchowości Maryjnej i roli Maryi w Zbawieniu i w Kościele – mówi dr Wincenty Łaszewski:

  Polecam szczególnie ten cenny wykład.

 5. Gosia pisze:

  Witam
  Proszę mi powiedzieć jak to jest. ks. Dominik Chmielewski w bardzo piękny sposób opisuje Maryję, mówi o jej pięknych oczach i o włosach w kolorze zboża. Podobny opis czytałam u Mari Valroty. (nie wiem czy dobrze napisałam) Obraz Maryji z Medjugorie przedstawia ją jako kobietę ciemnowłosą. Wczoraj czytałam opisy widzących z Medjugoria i według ich opisu Maryja ma cudownie niebieskie oczy ale też cienkie czarne brwi i czarne włosy. Zastanawiałam się czemu tak jest, pomyślałam że może Maryja pokazuje się ludziom taka jak oczekują że wygląda. Ale mimo wszystko mam wątpliwości co do tego kto mówi prawdę. Wyobrażałam sobie Maryję jak wygląda według opisu ks. Dominika i teraz dysonans. Może ktoś w was mi pomoże i napisze jak mam te rozbieżności traktować.

  • wobroniewiary pisze:

   spokojnie i bez wewn. niepokoju. Każdy ma prawo widzieć Maryję na swój sposób.
   Dwa różne opisy Świętych co do wyglądu Pana Jezusa – jeden widział niebieskie a drugi brązowe oczy.
   Pytanie jak Ty sobie wyobrażasz Maryję bo ja jeszcze inaczej (tak jak Ja widzę)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s