Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Chrystus Król fugurka

Z Ewangelii wg św. Mateusza 25,31-46.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego

***

Papież Pius XII w swojej encyklice Quas primas pouczył nas: „Będziecie mieli Boże Błogosławieństwo jedynie wtedy, gdy Pan Jezus zapanuje nad Wami i Waszymi narodami.”

Chrystus Król WszechświataCiebie, Chryste, wyznajemy,
Królem czasu i wieczności,
Władcą ludów całej ziemi,
Dusz i serc najwyższym Sędzią.
Tobie, Jezu, który rządzisz,
Przez swą miłość całym  światem,
Niechaj będzie wieczna chwała
Z Ojcem i Najświętszym Duchem. Amen.

Panie Jezu Chryste, uznajemy Cię Królem wszechświata. Wszystko, co się stało, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nad nami wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy przymierze, zawarte przy chrzcie świętym, wyrzekamy się grzechu i szatana, i wszystkiego, co prowadzi do zła. Przyrzekamy żyć w wolności dzieci Bożych, a nade wszystko zobowiązujemy się działać w tym kierunku, aby zatriumfowały prawa Twojego Królestwa, Królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Akt ofiarowania i poświęcenia rodziny Chrystusowi Królowi

Jezu Chryste, Królu Wszechświata Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do domów swoich i zechcą kierować się Twoim boskim prawem. Do rodzin takich i my chcemy należeć. Ciebie, Boże Serce – miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę, Poddajemy wolę przez zachowanie Twoich przykazań. -„Królestwo Boże w nas jest”. Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i zjednoczyć się z Tobą w częstej Komunii świętej. Dołożymy też wszelkich starań, aby kraj nasz byt prawdziwie królestwem Twoim i Twojej Matki. Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nie narodzonych, dbać o skuteczne i pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego. Bądź, dobry Jezu, Królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc.
Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę.
Spraw, aby kiedyś cała nasza rodzina na zawsze zjednoczyła się z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie. Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i przybranego Ojca Twego, świętego Józefa.

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

O Jezu Chryste, uznaję Cię Królem świata całego.
Wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Ciebie.
Racz spełnić na mnie wszystkie prawa Twoje.
Odnawiam obietnice chrztu mego;
wyrzekając się szatana, pychy i uczynków jego.
Przyrzekam prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie.
Szczególnie zobowiązuję się starać według mojej możności,
o triumf praw Boga i Jego świętego Kościoła.

Najświętsze Serce Pana Jezusa
przyjdź Królestwo Twoje,
przez Niepokalane Serce Maryi.

Chrystus Król fugurkaAKT INTRONIZACJI
Jezu, jesteś Królem.

Jezu, jesteś moim Królem.
Daj mi poznać wolę Twoją, Panie.
Oto jestem!!!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

15 odpowiedzi na „Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

 1. Maria pisze:

  Nie ma innej drogi do Królestwa Chrystusa, jak przez Maryję i oddanie się Jej na służbę.
  Św. Ludwik Grignion de Montfort pisał w Traktacie: ,,Przez NMP przyszedł na świat Jezus Chrystus i przez Nią też chce On panować w świecie”. ,,Ach, kiedyż nadejdzie ów czas szczęśliwy (…) gdy Maryja ustanowiona zostanie Panią i Władczynią serc, by je całkowicie poddać władzy swego wielkiego i jedynego Jezusa? Kiedyż dusze będą tak oddychały Maryją, jak ciało oddycha powietrzem? Przedziwne doprawdy rzeczy będą się działy wówczas na tym padole, gdy Duch Święty, znajdując w duszy niejako odzwierciedlenie swej umiłowanej Oblubienicy, pospieszy skwapliwie, by napełnić je obfitością swych darów, zwłaszcza daru mądrości, by dokonywać cudów laski. Bracie drogi, kiedyż nastanie ów czas szczęśliwy, ów wiek Maryi, gdy liczne dusze wybrane i przez Maryję wyproszone u Najwyższego, zatracą własny obraz w przepaści Jej wnętrza, staną się żywymi portretami Maryi, by miłować i wielbić Jezusa Chrystusa? Czasy te nastaną dopiero wówczas, gdy zostanie poznane i praktykowane nabożeństwo, które oto głoszę: Aby przyszło królestwo Twoje, Panie, niech przyjdzie królestwo Maryi”.
  Oddani Maryi na służbę, to apostołowie czasów ostatecznych, którzy będą walczyć z szatanem i przygotują Królestwo Chrystusa. Według św. Ludwika, Królestwo Chrystusa dokona się tu, na ziemi, dzięki działaniu Ducha Świętego, Maryi i apostołów czasów ostatecznych. Ci apostołowie ,,będą mieli w ustach obosieczny miecz słowa Bożego, na barkach nieść będą zakrwawiony sztandar krzyża, w prawej ręce krucyfiks, różaniec w lewej, święte Imiona Jezusa i Maryi na sercu, a skromność i umartwienie Chrystusowe w całym swym postępowaniu. Takimi będą ci wielcy ludzie, którzy powstaną, ale których na rozkaz Najwyższego urobi Maryja, aby rozciągnęli królestwo Jego nad włodarstwem bezbożnych, bałwochwalców i mahometan. Ale kiedy i jak się to stanie…? Bogu jedynemu wiadomo”.
  ,,Przez Maryję Najświętszą Bóg przyjdzie drugi raz, jak oczekuje cały Kościół, aby wszędzie królować i sądzić żywych i umarłych”.
  Może ten czas jest już tuż, tuż…

 2. maria pisze:

  Nagranie z ubiegłego roku , mysię ,że warto posłuchać ;https://www.youtube.com/watch?v=UmnzA40tgaA

  • Maria pisze:

   Piękne kazanie, tylko jedno niepokojąco poruszyło mnie w nim. Błąd, który dotknął parafii św. Augustyna, o którym mówi ksiądz Carlos, to bluźnierczy pokaz mody pana Zienia. Ks. Carlos oburza się, jak można było oceniać, potępiać ten fakt, przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami. Tak, tylko komu więcej dano, od tego więcej wymagać będą. Pasterz musi być roztropny i przebiegły, musi tak postępować, by nie dopuścić do zgorszenia (jak w tym przypadku) i profanacji. A jeżeli to już nastąpiło, to w pokorze przyznać się do tego i w odpowiedni sposób zadośćuczynić. Czy tak było? Nie wiem, z różnych doniesień wynika,że nie do końca.

 3. Maggie pisze:

  Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!

 4. Maria pisze:

  I jeszcze jedno, ważne jest to, co nosimy w sercu, że sercem wyznajemy, że Jezus jest Królem, ale ważne są również i zewnętrzne działania, które mają światu przypominać, Kto jest Panem tego świata, Komu należy się cześć i panowanie i moc i chwała.

 5. alutka pisze:

  „- Zbawienie nie zaczyna się od wyznania królewskiej godności Chrystusa, ale od naśladowania dzieł miłosierdzia, przez które urzeczywistnił On królestwo Boże – mówił papież podczas Mszy św. kanonizacyjnej.

  Nawiązując do czytań liturgicznych uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Ojciec Święty podkreślił, że Pan Jezus urzeczywistnił królestwo Boże przez bliskość i czułość względem ludzi. Jako Dobry Pasterz pragnie On odszukać owcę zabłąkaną, sprowadzić ją z powrotem, opatruje skaleczoną, umacnia chorą, a tłustą i mocną ochrania.

  – A ci, którzy są powołani w Kościele, by być pasterzami, nie mogą odbiegać od tego wzoru, jeśli nie chcą stać się najemnikami. Pod tym względem lud Boży ma nieomylny węch, rozpoznając dobrych pasterzy i odróżniając ich od najemników – zaznaczył Franciszek.

  Papież dodał, że czas królestwa Chrystusa jest długim okresem poddania wszystkiego Synowi i przekazania wszystkiego Ojcu. Przypomniał, że u kresu życia będziemy sądzeni z miłości, bliskości i czułości wobec naszych braci. Od tego będzie zależało czy wejdziemy do królestwa Boga, czy też nie.

  – Jezus swoim zwycięstwem otworzył nam swe królestwo, ale od każdego z nas zależy, czy do niego wejdziemy, począwszy już od tego życia, stając się konkretnie bliskim wobec brata proszącego o chleb, odzienie, gościnność, solidarność. A jeśli naprawdę będziemy miłowali tego brata lub siostrę, będziemy pobudzeni, by dzielić się z nim czy też nią tym, co jest najcenniejsze, to znaczy samym Jezusem i Jego Ewangelią – podkreślił papież Franciszek.”
  http://info.wiara.pl/doc/2255997.Papiez-oglosil-nowych-swietych

  Za słowami muszą kroczyć czyny.

 6. Pingback: Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata | Biały, bardzo biały

 7. julia pisze:

  dla mnie ten dzień↓ był wyjątkowy. Poranna msza, spowiedz , komunia święta.. po powrocie do domu prawie cały dzien spokojny. Maz nawet wyłaczył tv i z dziecmi się więcej bawił niż zwykle i więcej cierpliwości miał..w międzyczasie zapytał czy byłam u spowiedzi.. powiedziałam, ze tak… i zapytałam , a kiedy ty pójdziesz.? oczywiście spokojnie bez nacisku. Odpowiedział mi , ze przed naszym slubem ksiądz nie chciał mu dać rozgrzeszenia , bo powiedział prawdę, czyli ze w zasadzie przyszedł po samą kartke do slubu, a skoro juz przyszedł to się i wyspowiadał. To chyba go kole i blokuje przed spowiedzia, skoro uważa , ze mówiąc prawde w konfesjonale naraza się na brak rozgrzeszenia.
  Wyjasniłam mu niuanse spowiedzi, ze skoro nie było nim prawdziwie ochoty na spowiedz, to taka spowiedz niewiele warta była , stad ksiadz miał prawo tak go postraszyć.
  Nie piszę tego, by pokazywać , ze mój mąz jest tak daleki od koscioła ..ale by pokazać , ze mój mąz cos zaczyna rozmyślać .jest jeszcze jak dziecko we mgle..ale widać swiatełko w tunelu i to moze byc tylko skutek działania Maryi, której oddałam mojego męża.

 8. julia pisze:

  zapomniałam dodać, ze ochrzciłam dziś własnie moje nienarodzone dzieci, Jagódkę, Jasia i Pawełka. Króluj im Chryste w wieczności a nam na ziemi a potem w niebie.

  • wobroniewiary pisze:

   😀
   Piękny dzień na taką uroczystość ❤

  • wobroniewiary pisze:

   Julio- z dedykacją dla Ciebie i innych
   Fragmencik z książki o. Jamesa Manjackala „Widziałem wieczność”

   Miejsce ciemności
   Następne miejsce, do którego zostałem zaprowadzony, było wypełnione ciemnością. Było ono całkowicie oddzielone od poprzednich wielką ścianą. Nie było już tutaj ognia. Pan powiedział mi, że przebywają tu ludzie, którzy nie poznali Chrystusa i żyli w nieświadomości, ponieważ nikt nie przekazał im ewangelii zbawienia. To byli niewierzący, ci, których nazywamy poganami. Z jednej strony zobaczyłem małe dzieci oraz dzieci zabite w łonach matek. One także przebywały w tej ciemności. Mój anioł stróż powiedział do mnie: „ To są niewinne dzieci, ale nie mogą pójść do nieba, jeśli wpierw nie zostaną ochrzczone. Podczas wielkich świąt kościelnych, szczególnie świąt Maryjnych oraz na cześć św. Józefa i apostołów wiele z tych dzieci zostaje ochrzczonych i zabranych do nieba”. Poczułem wielką radość z tego powodu…..

  • wobroniewiary pisze:

   I 2-gi fragment ❤

   Widziałem ich ulatujących do nieba!
   We wszystkich tych miejscach cierpień miałem dużo pracy: ewangelizowałem poprzez głoszenie ewangelii, słuchałem spowiedzi, doradzałem, pocieszałem, modliłem się nad duszami, chrzciłem itd. W sercu myślałem, że wolałbym tam pozostać i pełnić tę posługę zbawiania umarłych, niż wracać na ziemię! Widziałem, jak po nawróceniu i pojednaniu się z Bogiem, byli zabierani do nieba. Ulatywali do nieba jak aniołowie. Słyszałem niebiańską melodię wyśpiewywaną przez aniołów. Bardzo wyraźnie widziałem drabinę prowadzącą do nieba, po której aniołowie schodzili w dół i wchodzili na górę. Po raz pierwszy widziałem aniołów jako cielesne postacie. Były piękne, młode, smukłe, ich twarze rozjaśniał szeroki uśmiech, po obu stronach miały skrzydła. Wiele z nich miało kobiecy wygląd.

   Warto nabyć tę książkę 😉

  • eska pisze:

   Wczoraj po mszy zostałam chwilę w kościele i tam ochrzciłam Basię. Przed figurami Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Fatimskiej, która jest mi szczególnie bliska. Podczas mszy przyszło mi do głowy, że Basia powinna mieć i drugie imię – teraz jest Barbara Maria… 🙂

Odpowiedz na maria Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s