Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Święto Trzech Króli

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Księga Izajasza 60,1-6.
Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.
Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie.
Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Ewangelia wg św. Mateusza 2,1-12.
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon».
Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

Objawienie Pańskie – Trzej Królowie

Pokłon Trzech Króli
Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy.
Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą.

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).
W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.

Pokłon Trzech KróliEwangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2 Krn 33, 6; Dn 1, 20; 2, 2. 10. 27; 4, 4; 5, 7. 11). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański. Ksantos, Kermodoros i Arystoteles przez Magów rozumieją uczniów Zaratustry.
Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu – a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71:

całość: Ewangelia dla nas (kliknij)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Muzyka religijna i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

39 odpowiedzi na „Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Święto Trzech Króli

 1. rybka pisze:

  Trzy ofiary na uroczystość Trzech Króli

  W uroczystość Trzech Króli ofiarowała św. Gertruda za przykładem trzech mędrców jako mirrę Ciał Chrystusa ze wszystkimi Jego cierpieniami i z całą Męką ku zadośćuczynieniu za wszystkie grzechy, oraz jako kadzidło Duszę Chrystusa ze wszystkimi duchowymi ćwiczeniami ku wynagrodzeniu wszystkich zaniedbań, a jako złoto Bóstwo Chrystusa ku naprawie błędów wszystkich stworzeń. Cały zastęp niebieski uczcił w najwyższy sposób tę ofiarę i wielbił ją, jako dar najodpowiedniejszy. Święta poznała, że kto ofiaruje Bogu swoje własne modlitwy i usiłowania, to cały Dwór Niebieski sławi je jako dar Bogu nader przyjemny. Jeżeli jednak kto do dobrych uczynków przyłączy doskonalsze uczynki Boga Syna, to ofiarę taką uważają Święci za tak wielką i czci godną, że nie wolno na nią spojrzeć nikomu, jeno samej Trójcy Przenajświętszej, która nad wszystkie inne nieskończenie jest wyższą. Dla tego odmawiaj te trzy ofiary codziennie przez całą oktawę.

  1) O Najświętsza I najchwalebniejsza Trójco, w połączeniu z hołdem Boskim, który oddali Świeci trzej Królowie ukochanemu Jezusinkowi, spoczywającemu na łonie Matki Swej Maryi, oddaje Ci hołd Boski i ofiaruję zamiast mirry, którą oni w ofierze złożyli, Twemu najgodniejszemu Majestatowi z głębokości mego serca Najświętsze i Niepokalane Ciało Jezusa Chrystusa ze wszystkimi jego cierpieniami i całą Męką, które w Ciele tam poniósł. Ofiaruję Ci gorzką mirrę rozlicznych łez, które przelał w twardy żłobie, ponieważ wiedział, jak niewdzięcznym okaże Mu się świat za wyświadczone mu dobrodziejstwa. Ofiaruję Ci gorzką mirrę, Którą podczas bolesnego biczowania, mozolnego krzyża niesienia i okrutnego ukrzyżowania przenikła i goryczą zaprawiła Jego Święte Serce. To wszystko ofiaruję Ci, o ukochany Boże, z całego serca w połączeniu z tą miłością, w której Chrystus ofiarował wszystkie Swe cierpienia i proszę Cię, racz ofiarę te moją przyjąć łaskawie i przez nia przebaczyć i zmazać wszystkie winy całego świata.

  Ojcze nasz…… Zdrowaś Marya……..

  2) O Przenajświętsza Trójco, z trzema Królami upadam przed Tobą na twarz i oddaje pełna czci najwyższej hołd Boski. W miejsce kadzidła, które Ci trzej mędrcy ofiarowali, składam Ci w ofierze Najszlachetniejszą i Przebłogosławioną Duszę Chrystusa z całym upodobaniem, które w Niej zawsze miałaś. Ofiaruję Ci, o wieczny Boże, wonne i kosztowne kadzidło gorącej miłości, którą kiedykolwiek Chrystus kochał Ciebie. Ofiaruję Ci tą niebieską wonność, która, złożona z kosztownego zapachu Jego najświętszego nabożeństwa, Jego gorących pragnień, Jego najpokorniejszego posłuszeństwa, jego najserdeczniejszego dziękczynienia i Jego chętnego poddania się, nieustannie unosiła się ku Tobie i rozkoszą napełniała Cię. To wszystko ofiaruję Ci w połączeniu z miłością, w której Chrystus ofiarował Ci wszystkie uczynki Swe duchowe i proszę Cię, racz przez tę ofiarę moją wynagrodzić i naprawić wszystkie opieszałości, zaniedbania i opuszczenia dobrego, które popełniono od początku świata to teraźniejszej godziny. Amen

  Ojcze nasz…….. Zdrowaś Marya…….

  3) Przenajświętsza i Przebłogosławiona Trójco, z trzema Królami upadam na twarz i oddaje Ci, pełna czci najwyższej, hołd Boski. W miejsce złota, które Ci trzej mędrcy ofiarowali, składam Ci w ofierze z taką pokorą, czcią i w takiej serdecznej intencji, na jaką tylko stworzenie zdobyć sie może, najszlachetniejsze i nieskończone Dobro, jakiego drugiego nie masz ani na niebie, ani na ziemi, mianowicie czci najgodniejsze, przebłogosławione i nieporównane Bóstwo Jezusa Chrystusa ze wszystkimi skarbami bogactw i łask, które w Nim się mieszczą. Ofiaruję Ci, o Odwieczna Trójco, błyszczące i kosztowne złoto wszystkiej doskonałości, świętości, wszystkich radości i rozkoszy, które objawiłeś w Bóstwie Wcielonym. Ofiaruje Ci to cudowne złoto miłości, uprzejmości, wierności, jedności i nieustannego podziwu, które w Bóstwie okazuje Jedna Osoba, Drugiej w sposób dla nas niepojęty. to wszystko ofiaruję Ci w połączeniu z tą miłością, w której Bóstwo połączyło się z Człowieczeństwem i proszę Cię, racz z nadmiaru hojności tej ofiary pomnożyć we wszystkich poboznych Twą łaskę, a błogosławionym podwoić ich radości niebieskie. Amen

  Ojcze nasz…………… Zdrowaś Marya…………..

 2. mer pisze:

  http://www.wykop.pl/link/1805084/prognozy-mowia-o-wirze-polarnym-w-usa-spodziewane-rekordowe-mrozy/
  dziś w homilii ksiądz powiedział, że 3 królowie przyszli prosto od Heroda, byli niewierzący i gdy już oddali pokłon Dziecięciu, otrzymali we śnie nakaz, by nie wracać do Heroda, ale wrocić inną drogą.

 3. Ania pisze:

  Trzej Króle jechali
  Jezuska szukali.
  Zobaczyli zamek,
  W bramę zastukali:
  -Otwieraj się zamku
  wspaniały,królewski!
  Pewnie gości w tobie
  Jezusek Niebieski!-
  Wyszedł sam marszałek
  przed bramę zamkową,
  spojrzał na Trzech Króli
  i pokiwał głową:
  -Zamorscy Królowie,
  jedźcie szukać dalej,
  nie ma tu Jezuska
  wśród zamkowych sali.
  -Jak jechać to jechać!-
  Trzej Królowie westchnęli.
  Napotkali pałac
  i znów przystanęli:
  -Pałacowy sługo,
  Otwieraj nam wrota,
  Prowadź,kędy Dziecię
  W kolebce ze złota!-
  Klaśnie stary sługa
  rękami obiema:
  -Zamorscy Królowie,
  tu Jezuska nie ma!-
  Nie było w pałacu,
  nie było we dworze,
  -może Go znajdziemy
  u chłopa w komorze?-
  Pojechali Króle
  do bielonej chaty.
  -Czy jest tu Syn Boży
  odziany w szkarłaty?-
  Wyszedł sam gospodarz,
  kłania się,jak umie.
  -Nie ma tu Dzieciątka
  w izbie ni na gumnie.-
  Zmartwili się Króle,
  bo już i noc bliska.
  Patrzą,a tu gwiazda
  nad stajenką błyska.
  Widzą Trzej Królowie
  wyraźny znak Boży.
  Więc Melchior najstarszy
  drzwi stajni otworzył.
  Ledwie i otworzył,
  upadł na kolana,
  bo zobaczył Dziecię
  na wiązeczce siana.
  Nie miał ci Syn Boży
  szat z pereł i złota.
  Leżał nagusieńki
  jak ludzka sierota.
  Pojęli cud świata
  zamorscy mocarze
  i padli przed żłóbkiem
  na królewskie twarze.
  Z darami świętymi
  złożyli Mu skrzynie,
  uwielbili Boga
  w maluśkiej Dziecinie.
  – EWA SZELBURG-ZAREMBINA

 4. Janina pisze:

  Rybko i Aniu, bardzo dziękuję za modlitwę i wiersz.

 5. Ania pisze:

  Ekspiacja

  Wczoraj i dziś w sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej trwa ekspiacja za profanację. W ogłoszeniach, jakie wczoraj odczytywali na wszystkich Mszach świętych franciszkanie, informowano: „Jako wspólnota franciszkańska jesteśmy głęboko zasmuceni wydarzeniami na Dróżkach Kalwaryjskich, które zostały ujawnione 2 stycznia br. Uważamy, iż dokonane tam akty wandalizmu są również zaproszeniem naszej wspólnoty oraz parafii i pielgrzymów kalwaryjskich do szczególnej modlitwy ekspiacyjnej”.

  Wczoraj po wszystkich Mszach świętych były celebrowane nabożeństwa ekspiacyjne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przebłagalnej. Msza św. o godz. 11 była odprawiona w tej intencji.

  Także i dziś Suma będzie wielkim przepraszaniem Pana Boga za grzech profanacji. „W sposób szczególny zapraszamy do naszej świątyni 6 stycznia, na godzinę 15. W Godzinie Miłosierdzia będziemy modlić się „Koronką”, prosząc Boga o dar przebaczenia oraz żywej wiary dla naszej Parafii i Ojczyzny” – informują franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej.

  Read more: http://www.pch24.pl/sprawca-profanacji-wypuszczony-na-wolnosc,20314,i.html#ixzz2pcLY0Vze

 6. Ania pisze:

  W odwecie za rzekomą obrazę Mahometa muzułmanie spalili jedną z najstarszych w Libanie bibliotek chrześcijańskich. Spłonęło dwie trzecie z 80 tys. książek i rękopisów.

  Biblioteka znajdowała się w libańskim Trypolisie, mieście położonym na północy kraju i zamieszkiwanym przede wszystkim przez muzułmanów sunnitów.

  Pieczę nad biblioteką sprawował greckoprawosławny kapłan Ibrahim Surouj. Kilka dni temu został on oskarżony o napisanie broszury, którą muzułmanie uznali za obraźliwą

  Read more: http://www.pch24.pl/liban–muzulmanie-spalili-chrzescijanska-biblioteke,20310,i.html#ixzz2pcLxfwXP

  • Maggie pisze:

   Czy Pismo Swiete tez ich obraza?…a moze rowniez Msza Sw.?
   Jezus Chryste Synu Boga Zywego ulituj sie nad nami i nad calym swiatem!

 7. Ania pisze:

  I jeszcze jeden artykuł, tym razem z frondy. Smutno mi się zrobiło 😦
  Wyrzeczenie grzechu i szatana? W chrzcie nie jest anglikanom potrzebne!
  http://www.fronda.pl/a/wyrzeczenie-grzechu-i-szatana-w-chrzcie-nie-jest-anglikanom-potrzebne,33259.html

 8. Franek pisze:

  Przedwieczny Bóg stał się embrionem! Mocny list Patriarchy Konstantynopola

  – Pan przyjął i uświęcił całą ludzką naturę. Przedwieczny Bóg stał się dla nas embrionem i wzrastał w łonie Bogarodzicy – podkreślił w Liście na Boże Narodzenie patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.
  – Czyniąc to nadał godność ludzkiemu życiu na najwcześniejszym etapie rozwoju i nauczył nas szacunku dla człowieczeństwa od pierwszej chwili poczęcia. Stwórca wszystkiego zaakceptował narodziny w postaci noworodka, a także opiekę nad sobą Dziewicy. W ten sposób uhonorował godność zarówno dziewictwa jak i macierzyństwa, duchowego i naturalnego – uzupełnił Bartłomiej I. „Kobiety, bądźcie, jak dziewice, a wówczas będziecie mogły stać się matkami Chrystusa – pisał św. Grzegorz Teolog.
  Całość tu: http://www.fronda.pl/a/przedwieczny-bog-stal-sie-embrionem-mocny-list-patriarchy-konstantynopola,33238.html

 9. Jan pisze:

  Jeśli myślisz, że K+M+B, które piszemy na drzwiach naszych domów oznacza imiona Trzech Króli, to jesteś w błędzie.

  W ogóle to prawidłowy zapis na naszych drzwiach powinien wyglądać tak: C + M + B 2014 (tudzież inny rok). Znaczy to „Christus Mansionem Benedicat” – czyli „Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)” (niektórzy tłumaczą to: „Chryste błogosław temu domowi/mieszkaniu”).

  W związku z powyższym trzeba też powiedzieć, że dwukrotne pojawiające się „+”, to nie „plusiki”, tylko „krzyżyki” – znak błogosławieństwa.

  K M B wzięło się stąd, że ludzie zaczęli łacińskie „C” zastępować polskim „K”. W średniowieczu, kiedy pojawiła się legenda o trzech królach, która w kolejnych wiekach zyskała sporą popularność ludzie zaczęli coraz bardziej utożsamiać owe „K M B” z inicjałami imion trzech mędrców.

  Księga liturgiczna „Obrzędy błogosławieństw” tom II, str. 244 – podaje, że można stosować zapis: C M B, albo: J M J – czyli inicjały Jezusa Maryi Józefa – świętej rodziny. Nie ma zaś czegoś takiego jak K M B!

  Dlatego warto powrócić do chwalebnej tradycji chrześcijańskiej i już dziś na drzwiach naszych domów zapisać C+M+B 2014, prosząc świadomie Jezusa Chrystusa o jego błogosławieństwo, a nie” jakiegoś” Kacpra, Melchiora i Baltazara. Ja przynajmniej tak zrobię.

  http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,1283,nie-pisz-na-swoich-drzwiach-kmb.html

  • rybka pisze:

   Dziś ksiądz w kościele powiedział nam , że właściwie powinno być C+M+B i poprosił, żeby tak na drzwiach napisać.

  • Maria z Warszawy pisze:

   Janie dobrze żeś przypomniał, chociaż podjęłabym polemikę w tej kwestii. Bardziej przychyliłabym się do tezy, iż K pojawiło się w czasie zaborów, gdy zaczęto wynaradawiać Polaków a także i później.
   Czy pamiętasz może kawał z brodą o słowach cacao i CPN?

  • Jeremiasz pisze:

   A najlepsze jest to, że dopiero wczoraj się o tym dowiedział, na mszy św. właśnie. Jakimś trafem mimo tego wychowania katolickiego miałem utrwalone w głowie że K+M+B to inicjały trzech mędrców i że są to plusiki. Ale ostatnio zacząłem się zastanawiać: „a właściwie to dlaczego wypisuje się imiona jakichś króli skoro to Jezus się urodził? I dlaczego akurat plusiki, a nie np. przecinki?” I tak myśląc, w końcu się dowiedziałem dzięki pewnemu przytomnemu kapłanowi, a teraz dzięki tobie. Moja matka w średnim wieku też nadal była przekonana że K M B i że to inicjały imion 🙂 Szkoda że tak się to zakorzeniło.

   • Jeremiasz pisze:

    Poprawka „dowiedziałem się na mszy św.” – a nie „dowiedział się”.

   • wobroniewiary pisze:

    Teraz już nie wiadomo gdzie prawda, patrz na słowa błogosławieństwa kredy:

    Módlmy się. Pobło(+)gosław, Panie Boże, tę stworzoną przez Ciebie kredę, aby była zbawienna dla rodzaju ludzkiego, i udziel przez wezwanie Twego Świętego Imienia, aby ci, którzy ją zabiorą lub napiszą na drzwiach swoich domów imiona Twoich świętych: Kacpra, Melchiora i Baltazara, przez ich wstawiennictwo i zasługi otrzymali zdrowie ciała i opiekę dla duszy. Przez Chrystusa Pana naszego…

 10. uważny czytelnik pisze:

  A ja polecam do obejrzenia ostatni odcinak programu Młodzież Kontra gdzie gościem programu jest dr ks. Dariusz Oko , znany krytyk ideologii Gender.
  Na szczęście w tym programie ks. Oko miał dużo czasu aby wyjaśnić co kryje się za tą ideologią .

  http://www.tvp.pl/tvp-regionalna/programy/mlodziez-kontra/wideo/05012014/13552033

  • wobroniewiary pisze:

   Dz 🙂
   Ks Dariusz pisał:

   Szanowni Państwo,

   razem ze szczególnie piękną prezentacją przesyłam prośbę o modlitewne wsparcie przed jutrzejszym programem „Młodzież kontra” w TVP Info jutro, w niedzielę 5 stycznia o godz. 16.00. Będę tam odpowiadał na pytania młodzieżówek wszystkich wpływowych partii politycznych. To szansa, żeby około pół miliona osobom, w tym także takim, które w przyszłości będą rządzić Polską, przedstawić kilka ważnych prawd.

   Podaję też link do pełnego już zapisu programu pani Moniki Olejnik „Kropka nad i”, w którym 23 grudnia dyskutowałem o gender z panem dr Kamilem Sipowiczem:

   (ze względów technicznych jest ważne, żeby choć raz kliknąć na ten link)

   Przesyłam też linki do dwóch wywiadów, które ostatnio udzieliłem na temat gender (i częściowo TPow) oraz same ich teksty:

   http://wpolityce.pl/wydarzenia/70540-ks-oko-to-co-robi-tygodnik-powszechny-w-sprawie-gender-to-jawna-zdrada-to-piata-kolumna-kon-trojanski-w-kosciele-nasz-wywiad

   http://www.naszdziennik.pl/wp/63803,nie-ustapimy-genderystom.html

   Z serdecznymi pozdrowieniami i podziękowaniem za wszelkie wsparcie

   Ks. Dariusz Oko

   • Paul pisze:

    Olejnik jest prześmieszna.Żal kobieta.Niech pojedzie do Niemiec i zobaczy co każą robić dzieciakom na lekcjach wychowania do życia w rodzinie.Moja ciotka tam z synem mieszka więc nie trudno się dowiedzieć.Niech zapytają tych zwykłych prostych ludzi czym to jest a nie swoje filozofie wywala Pan Sipowicz i się śmieje bo chyba gender to nie tylko definicja którą się czyta ale jeszcze inna rzeczywistość odbiegająca od definicji .Ale z skąd on to może wiedzieć najlepiej robić ludziom wodę z mózgu na antenie.Denerwują mnie takie głupie gatki.Wypomina inkwizycje zawsze tak robią bo innych argumentów nie mają.Niech sobie przypomną ilu księży pomordowano a pasożyt to raczej Pan Sipowicz.Gada bzdury i myśli że jest mądry.Aż ręce opadają.

   • Maggie pisze:

    Mroki średniowiecza? Bzdura! [Tuba Cordis 22 XII A.D. 2013 …

    ► 13:19 http://www.youtube.com/watch?v=oXg6uzA3Vm8
    21 Dec 2013 – 13 min – Uploaded by Tuba Cordis
    Jeśli ktoś nam powtarza starą śpiewkę o mrokach średniowiecza czy „krwawej” Inkwizycji …

 11. ula pisze:

  czy wypada by chrzescijanin nosil pacyfki? „PACYFKA – CZY TO ZNAK POKOJU?
  Stworzenie współczesnej wersji pacyfki przypisuje się Bertrandowi Russelowi, który nadał jej „pozytywne” znaczenie. Używano jej w latach 50’tych w podczas akcji „Make love, not war”. Głoszącej w skrócie zaprzestanie działań wojennych. Później przejęli ten symbol Hipisi. Na pierwszy rzut oka wszystko pięknie i ładnie. W sercu pojawia się pytanie – co chrześcijanie mają przeciwko temu znakowi?
  Otóż, okazuje się, że historia pacyfki sięga o wiele wcześniej niż rok 1958 gdzie użyto jej pierwszy raz w nowym znaczeniu. Znak ten sięga do czasów średniowiecza a nawet starożytności. Badając pochodzące z tych okresów źródła historyczne mamy jasność co do przesłania tego symbolu, jako zwiastunu upadku chrześcijaństwa i Jezusa, zaprzeczenie człowieka. Oznaczał zwycięstwo szatana nad Bogiem. Stosowano go w czarnej magii.
  Spójrzmy też na całe zagadnienie z zupełnie innej strony. Czy trwały pokój przyniesie noszenie pacyfki? Dla każdego człowieka, który czasem zastanawia się nad sobą i ludźmi żyjącymi wokół jasne będzie, że same dobre intencje nie wystarczą. Tutaj potrzeba czegoś więcej! I to właśnie przynosi Jezus Chrystus. Jak? On umierając wybaczył swoim prześladowcom. Przyniósł pokój właśnie przez przebaczenie. Każdy kto przebacza – niesie pokój. Każdy kto otwiera się na Jezusa, na Jego Ducha, ma siłę do przebaczenia a przez to do niesienia pokoju. http://www.strzelce.2ap.pl/34-zagrozenia/288-znaki.html

  • M pisze:

   Wszystko co piszesz, plus link, to prawda. Jest jeszcze więcej źródeł.

   Pacyfka, inaczej krzyż Nerona. Wikipedia przypisuje autorstwo Geraldowi Holtomowi. W sumie, to mniej ważne kto stworzył ten znak satanistyczny. Ciekawe świadectwo daje były, wysoki rangą kapłan magii John Todd. A by wstąpić w szranki magi, musi nastąpić inicjacja, której jednym z elementów jest złamanie ceramicznego krzyża, ramionami ku dołowi
   Tymczasem osoba wychowana w chrześcijańskim kościele – niezależnie, czy jest
   chrześcijaninem czy nie – jeżeli chce wejść w szranki Magii, musi wziąć
   ceramiczny krzyż, obrócić go do góry nogami i złamać w dół ramiona krzyża,
   symbolizując tym odrzucenie Kalwarii oraz chrześcijańskiego krzyża.

   Świat oficjalnie nazywa ten symbol Symbolem Pokoju od 20 lat (Napisane w 1978
   roku!) Tymczasem Magowie nazywają go Złamanym Krzyżem przez setki lat. Komu
   uwierzymy?”

   Więcej o tym pany w linkach(bardzo ciekawie mówi)

   http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=john+todd&btnG=Go&domains=http%3A%2F%2Fwww.jesus-is-savior.com&sitesearch=http%3A%2F%2Fwww.jesus-is-savior.com
   [EN]

   http://zbawienie.com/magia.htm [PL]
   Link po angielsku, nie odpowiadam za niego. Ale relacje Todda czytałam po polsku i oglądałam jego świadectwa na you tube. (Obecnie zniknęły z internetu).
   Wniosek: noszenie pacyfki= noszeniu satanistycznego amuletu i może sprowadzić nieszczęście, czy ktoś wie, co ten symbol oznacza, czy nie. (Podobnie jak z bardzo popularnym noszeniem pierścienia Atlantów).

 12. Sebro pisze:

  U nas odbył się I Augustowski Orszak Trzech Króli. Nasi chłopcy również przebrali się w królewskie szaty, a nawet Franio dał się sfotografować w koronie (ten mały w wózku).
  Artykuł wraz z relacją fotograficzna pod poniższym linkiem:

  http://augustowskireporter.pl/1772-i-orszak-trzech-kroli-w-augustowie.html

  • wobroniewiary pisze:

   Ale Franio ma dużą koronę – identyczną jak moja Ania 🙂

   • Maria z Warszawy pisze:

    Ewciu jak tam wnuczek bo dawno nic o nim nie mówiłaś. W porządku wszystko

    • wobroniewiary pisze:

     Tak, niedawno był u mnie ale zdjęcia daję na fb i tylk odla bliskich znajomych, tutaj unikam wszelkich informacji biorąc pod uwagę, że ludzie złej woli wszystko węszą, kopiują i ujawniają dane, zdjęcia kpiąc przy tym niemiłosiernie z tego wszystkiego

     No i nie czynię z dziecka czy wnuczka adminów mojej strony jak niektórzy 🙂

   • Maria z Warszawy pisze:

    Ewciu , dziękuję za odpowiedź , nie mam fb i wobec tego nie będę więcej pytać, przepraszam

 13. Marta pisze:

  Trzech Kroli moi ukochani rodzice sie pobrali.Dzis swietowalismy ich 52 rocznice slubu,maja nas 6 stke.Wnukow 16 scie,prawnuczat 8.To dopiero blogoslawienstwo.Prosze o choc jedno Ojcze Nasz w ich intencji.Szczegolnie mamy,ktora jest po wylewie,ktora mam nadzieje zobaczyc za 5 miesiecy,po 8 latch.Z serca dziekuje.

  • wobroniewiary pisze:

   Pater noster, qui es in caelis,
   sanctificetur nomen tuum.
   Adveniat regnum tuum.
   Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
   Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
   et dimitte nobis debita nostra
   sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
   Et ne nos inducas in tentationem,
   sed libera nos a malo. Amen

 14. Emi pisze:

  A ja wstawie tu ciekawostke. Jest to marsz Trzech Kroli. Bardzo popularna piosenka w dniu tego swieta, ktora opowiada o podrozy trzech kroli by zlozyc hold narodzonemu Dziecieciu Jezus.

 15. Emi pisze:

  Szkoda ze nie weszlo z calym obrazem a tylko link ; (

 16. ula pisze:

  No dobra… dzis z moja babcia mialam dyskusje, no nazwijmy to tak 🙂 babcia uparcie twierdzi, ze na drzwiach piszemy kmb z plusami i to oznacza imiona kroli, a ja ze cmb z krzyzykami, co oznaczs Chrystr poblogoslaw ten dom ,i ja mowie glupoty bo od lat tak sie robi i jakies sekciarskie ideologie jej glosze. Tlumacze babci, ze nie swietujemy kroli, ale Objawienie Panskie, ktorym sie Bog odjawil. Niestety nie szlo babci przekonac, a ze nerw mnie bral wiedzialam iz czas na tym etapie zakonczyc rozmowe 🙂 wiec powiedzcie mi, czy jestem w bledzie?

  • wobroniewiary pisze:

   Ale babcia też ma rację!
   przeczytaj co pisaliśmy wyżej, słowa modlitwy przy błogosławieństwie kredy!

  • Maggie pisze:

   @Ula: plus to uproszczenie dla lepszego zapamietania kolejnosci.
   Jedynym Twoim bledem jest denerwowanie sie…kochasz babcie, wiec przymknij oko, a dzieci ucz po swojemu … mowiac „i” przy pisaniu zamiast „plus”…tak ze powinny zapamietac rysowany krzyzyk oraz „i”, no i „bedzie wilk syty a owca cala”. Przytul czesciej babcie, a jesli ona cos zacznie to ucaluj, co najwyzej mowiac ze to samo oznaczaja jakbysmy je chcialy opisywac….moze czasem koslawiej wychodza.
   Babcia czuje sie poniekad autorytetem, zwlaszcza w takich sprawach, wiec moze odbierac bolesnie, walke o swe plusy.
   Plus wyglada poniekad jak krzyzyk. Pamietam, ze brat kiedys poprawil na krzyzyki moje graficzne „plusy” mowiac „i”…. a i tak moje krzyzyki do dzis przypominaja bardziej plusy.

   W czasach komuny chodzacy po koledzie ksiadz i ministranci nie obawiali sie zapukac do takich drzwi, wiedzac ze beda przyjeci.
   Moze tez tamte czasy sprawily, ze czesto unikano slowa krzyz, wiec na drzwiach byly plusy.
   Byl kiedys zart: ze przyszla kobieta do lekarza i mowi, ze boli ja w gwiezdzie. Gdzie???? – pyta lekarz. Ona: A w gwiezdzie. Lekarz: Gdzie? Ona: w gwiezdzie. Lekarz: niech pani pokaze gdzie. …ach to w krzyzu!
   Ona: moj maz jest partyjny, wiec w gwiezdzie…..

   Jezus jest Panem!

   • Maggie pisze:

    @Ula: Nie doczytalam sie wyjasnienia @Wobroniewiary….jest ona najlepszym z najlepszych. Uscisnawszy babcie mozesz sie na takie wyjasnienie smialo powolac i happy end.
    Jezus jest Panem!

   • Maggie pisze:

    Jest ono najlepszym z najlepszych. Spell check zmienil mi ono na ona.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s