Egzorcyzm prosty do prywatnego odmawiania – Modlitwa o odrzucenie złych duchów – za przyczyną NIEPOKALANEJ.

immaculate-conception3bEgzorcyzm prosty
Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej,
z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania
(przeżegnać się wodą święconą i pokropić nią mieszkanie)
(w miejscu +  żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa, “aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Twój Boski Syn, umierając na krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, Szafarką łask, abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego, w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie ze słowami: Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie! A ty. Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś. Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie. Posyłaj nam na pomoc twojego Hetmana niebieskiego, Michała Archanioła, wodza Zastępów Pańskich i Twoich Aniołów, których również jesteś Panią i Królową.
Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego. Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa, prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.
Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swego Kościoła, wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów.
I Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia – wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana.
Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy, wypraszajcie nam łaskę Bożą, byśmy odrzucając podstępne pokusy złych duchów, wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa.
Wspomagajcie nas, nasi Święci Patronowie!
Przybądźcie nam ku pomocy święci Aniołowie Stróżowie, którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga! Wspierajcie nas wszystkie zastępy chórów anielskich!
Panie Jezu Chryste! Ty powiedziałeś: “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej Nowiny o zbawieniu mówiłeś, że tym, “którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać…” (Mk 16,17) oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19) – ufając w Twoje zapewnienie: “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20), nakazujemy w Twoje imię + wszystkim złym duchom: Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej! Rozkazujemy wam mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa + idźcie precz duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa! W imię Jezusa Chrystusa + odpędzamy was duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania: Odejdźcie precz od Ludu Bożego. Mocą Jezusowej Krwi + odrzucamy was i nakazujemy: Oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotne duchy zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowidztwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny! Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga! Odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa! Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy: Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego!
W imię Boga + w Trójcy Jedynego, odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół!
Rozkazujemy wam w imię męki Jezusa Chrystusa + i Jego chwalebnych Ran: odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu! W imię Jezusa + oddalcie się od Kościoła świętego, od narodu polskiego i wszystkich ludów świata! Mocą świętego znaku Krzyża + odpędzamy was, złe duchy, od naszych mieszkań, domów, wsi i miast!
Złączeni z Chrystusem, naszym Panem + nakazujemy wam, byście nie przeszkadzali nam w pracy i w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków na chwałę Boga, nie napastowali nas w czasie modlitwy, świętych czynności liturgicznych, a zwłaszcza podczas sprawowania i uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii!
W imię Boga Stworzyciela + w imię Boga Odkupiciela + w imię Boga Uświęciciela + rozkazujemy wam (duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności i fałszywego mistycyzmu – oddalcie się od nas i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi, która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała. Odsyłamy was pod krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana! “O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela! Jak niegdyś zapowiedziana przez krew baranka paschalnego, obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia, bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana! Ty jesteś godna wszelkiej czci i chwały! Ojcze niebieski! My Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego! Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Aniołów i ludzi! Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał!
Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela! Wierzymy w jeden, święty, powszechny, maryjny i apostolski Kościół! Wierzymy w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!
Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królową nieba i ziemi!
Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymi Biskupami i Kapłanami, uznając nieomylność Ojca świętego w sprawach wiary i obyczajów!
Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych! Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej!
W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać. Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

18 odpowiedzi na „Egzorcyzm prosty do prywatnego odmawiania – Modlitwa o odrzucenie złych duchów – za przyczyną NIEPOKALANEJ.

 1. wobroniewiary pisze:

  Czy powołana przez Ojca Świętego Komisja ds. objawień w Medziugorje zakończy badania do końca tego miesiąca i złoży raport Papieżowi?

  Francuski tygodnik katolicki „La Vie” twierdzi, że tak.
  Przypomnijmy, że w połowie lutego kard. Puljić powiedział, że kard. Camillo Ruini, pragnąłby do końca b. roku złożyć raport Papieżowi. Wypowiedź Kardynała była zamieszczona na stronie internetowej Radia Watykańskiego

  • PrawdaWPanu pisze:

   Bóg zapłać za wspaniałą modlitwę bardzo przydatna w tych czasach gdy nowe pokolenie ulega pokusom diabła i zaczyna odwrafać się OD BOGA dla mnie to niewyobrażalne powinniśmy zmieniać świat na lepsze ponieważ w każdej chwili NASZ PAN MOŻE ZEJŚĆ I OSĄDZIĆ NAS WSZYSTKICH.

   Z BOGIEM!

 2. wobroniewiary pisze:

  360 Sekund przy studni – internetowe rekolekcje adwentowe 2012, spotkanie 3

 3. Michał pisze:

  Amen

 4. edyta pisze:

  Bóg zapłać

 5. Pingback: Odmów tę modlitwę przez 9 dni z wiarą i pokorą … zobaczysz zmianę i cuda wokół ciebie … Jezus jest silniejszy | Serce Jezusa

 6. Matylda pisze:

  Chwała Panu.

 7. Michał pisze:

  Modlitwy tej nie mogą odmawiać wszyscy świeccy!!!!! Tylko członkowie wspólnoty Rycerstwo Świętego Michała Archanioła !Bezpośrednie zwracanie się do złego ducha przez osoby świeckie, które nie są członkami Rycerstwa Świętego Michała Archanioła może być duchowo bardzo niebezpieczne. Członkowie Rycerstwa są osłaniani modlitwą przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła( Zakon Ojców Michalitów) w intencji wspólnoty są odprawiane msze święte. Rycerze codziennie modlą się za siebie nawzajem modlitwą Dostojna Królowo Niebios, są to zastępy rycerskie z całej Polski. Aby byś członkiem wspólnoty należy odbyć okres próby, następnie zostać przyjętym w specjalnym rycie w trakcie Mszy Świętej, za zgodą Księdza Opiekuna Generalnego.Rycerze decydując się na przyjęcie do wspólnoty , decydują się na wypełnianie obowiązków wynikających ze statutu, między innymi piątkowych postów o chlebie i wodzie, regularnej spowiedzi świętej, wolności od wszelkich używek.Dodatkowo rycerze są prowadzeni przez Księży- opiekunów. autorem modlitwy jest Ks. Marian Polak, założyciel wspólnoty rycerstwo Świętego Michała Archanioła, oryginalny tekst modlitwy znajduje się w modlitewniku wspólnoty ,,Walczmy z Szatanem” , wyżej wspomniana zgoda kurii Warszawsko-Praskiej jest udzielona na potrzeby wydania modlitewnika, nie dla każdego świeckiego( chyba że zdecyduje się na wstąpienie do rycerstwa)!!!

  • Agnieszka pisze:

   Hm …mysle ze admini nie zamiesciliby tej modlitwy gdyby nie byli na 100% pewni ze świeccy nie mogą jej odmawiać… Z tego co podkreślają admini i czytelnicy WOWiT strona ta jest pod opieka kilku księży takze mysle ze info tutaj sa sprawdzone…

   • Agnieszka pisze:

    Czy ktos juz wie czy wszyscy mogą odmawiać ten egzorcyzm??? Widzę ten tekst na wielu stronach i na fb i wszędzie jest napisane ze dla wszystkich…

  • Agnieszka pisze:

   A czy członkowie Rycerstwa Niepokalanej mogliby ten egzorcyzm odmawiać?

   • Agnieszka pisze:

    ….a jeśli faktycznie nie każdy może ten egzorcyzm odmawiać, to przecież: „Różaniec to miecz. Miecz przeciw złu, które chce nad nami zapanować. Trwanie z Maryją przy Jezusie uzbraja mnie do walki z moją słabością, pozwala z nadzieją ruszyć w bój o zachowywanie Ewangelii. Bywa, że czuję się wobec własnej słabości jak Dawid wobec Goliata. Wtedy różańcowe czuwania, mogą się stać moimi płaskimi kamykami, którymi, podobnie jak Dawid, zwyciężę przeciwnika” (św.o.Pio).
    „Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki” (s.Łucja z Fatimy).
    „Różaniec jest duchową „bronią” w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i świecie” (Ojciec Święty Benedykt XVI).

 8. An. P pisze:

  Odmawiam tą modlitwę codziennie z samego rana. Bardzo dziękuję.

 9. Aniela pisze:

  Proszę uwierzyć tym, którzy napisali, że modlitwę tą mogą odmawiać wszyscy . Ja odmawiam ją codziennie od dawna i nie należę do Rycerzy Świętego Michała Archanioła. Odmawiam także codziennie różaniec i od dzisiaj będę modlić się także za tych co odmawiają ten egzorcyzm. Módlmy się wzajemnie za siebie. Nasza Polska potrzebuje tej modlitwy.
  Szczęść Boże Wszystkim .
  Ratunek jest w Matce Bożej.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s