MBM to Matka Boża Miłosierdzia. Nigdy nie nazywajcie Marii z Irlandii „MBM” – to tytuł Maryi!!!

                             MBM – Matka Boża Miłosierdzia – http://www.faustyna.pl

Maryja jest Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział  w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca. Ona najlepiej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest (por. DM*, 9).

Matka  Boża  Miłosierdzia  choć   czczona jest w Kościele pod tym tytułem od dawna, to jednak literatura  teologiczna na ten temat jest wyjątkowo skąpa. Matka Boża Miłosierdzia  jest przede wszystkim Tą, która dała światu Syna Bożego, Wcielone  Miłosierdzie, i daje Je nieustannie, prowadząc do Niego wszystkich  wierzących. Najpełniejsze uzasadnienie tego tytułu Maryi współcześnie  podaje Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Dives in misericordia”. Pisze w niej, że Maryja jest najpierw Tą, która w sposób  wyjątkowy doświadczyła Bożego miłosierdzia, gdy została zachowana od  grzechu pierworodnego i obdarzona pełnią łaski, by stać się Matką Syna  Bożego. W czasie Zwiastowania wyraziła zgodę,  w  Betlejem  porodziła  Syna  Bożego w ludzkim  ciele i przez całe życie uczestniczyła w  objawianiu przez Niego tajemnicy miłosierdzia Bożego aż po ofiarę,  którą złożyła u stóp krzyża. Dlatego Maryja jest Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego  miłosierdzia, wie, ile ono kosztowało i jak wielkie ono jest (DM* 9).  
Ona też głosi   miłosierną miłość Boga z pokolenia na pokolenie od dnia, w którym  wyśpiewała „Magnificat’ na progu swej krewnej Elżbiety, i prowadzi ludzi  do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia. Miłosierna miłość Boga w dzie-  jach Kościoła i świata nie przestaje objawiać się w Niej i poprzez Nią. Jest to objawienie szczególnie owocne –  napisze Jan Paweł II – albowiem opiera  się w Bogarodzicy o szczególną podatność macierzyńskiego serca, o szczególną wrażliwość, o szczególną zdolność docierania do wszystkich,  którzy tę właśnie miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze strony Matki(DM*, 9).
Maryja   jest  Matką  Miłosierdzia  także i z tego  względu, że  przez  Jej  pośrednictwo spływa na świat miłosierdzie Boga w postaci wszelkich łask.  Jej macierzyństwo wobec wszystkich ludzi trwa nieustannie – jak  podkreśla Sobór Watykański II – albowiem  wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbaw- czego zadania, lecz poprzez  wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia  wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna  swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i  niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny(KDK**, 62).
Maryja  nazywana jest Matką miłosierdzia,  Matką Bożą miłosierdzia lub Matką  Bożego miłosierdzia, a każdy z tych tytułów – jak pisze papież Jan Paweł  II – ma głęboki sens teologiczny. Te tytuły mówią bowiem o Maryi jako o Matce Ukrzyżowanego i  Zmartwychwstałego. Jako o Tej, która doświadczywszy miłosierdzia w  sposób wyjątkowy, w takiż sposób „zasługuje” na to miłosierdzie przez  całe życie, a nade wszystko u stóp krzyża swojego Syna (DM 9). Ona je głosi i wyprasza całemu  światu.
Matko, Twoja pokora, uniżenie i całkowite zawierzenie Bogu wyniosło Cię do godności Królowej Nieba. Zaszczytne tytuły nie przemieniły Twojej natury. Nadal pozostajesz cicha, wierna i całkowicie oddana Bogu. Służysz Mu nadal kierując ludzi ku Bożemu Majestatowi, nie zatrzymując ich wzroku na sobie. “Od śmierci Pana Jezusa Maryja stała się naszą Matką Miłosierdzia, albowiem wyjednała nam łaski i sprowadza Miłosierdzie Boże na nas”. Dziękujmy Bogu za zaufanie jakim obdarzył Matkę Swego Syna i za Jej pokorne “fiat”, które przemieniło świat: “wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy! Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie!”
Inne modlitwy i kulthttp://www.faustyna.pl/

Ksiądz Adam Skwarczyński:
Każdy kto nazywa jakąś kobietę „Marią Bożego Miłosierdzia” – bluźni przeciwko Matce Bożej, która od wieków w Kościele katolickim cieszy się tym należnym Jej tytytułem.
Zbliża się święto Matki Bożej Miłosierdzia – 16 listopada, oddajmy Jej cześć tego dnia w kościołach
Ci, którzy „Marię z Irlandii” nieświadomie nazywali „MBM” czyli „Marią od Bożego Miłosierdzia”  nie mają grzechu, ale od dzisiaj będą go mieć, jeśli mimo uświadomienia będą z uporem nadal to czynić!
W podobny sposób postąpiła wielka ladacznica współczesnego świata, Louise Veronica Ciccone, która ukradła Matce Bożej Jej tytuł Madonna, tzn. „moja Pani”

NIE POZWÓLMY KPIĆ Z MARYI – MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA!!!

* – encyklika bł. Jana Pawła II „Dives in misericordia”
** – Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele, Gaudium et spes

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa, Wydarzenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

44 odpowiedzi na „MBM to Matka Boża Miłosierdzia. Nigdy nie nazywajcie Marii z Irlandii „MBM” – to tytuł Maryi!!!

 1. wobroniewiary pisze:

  W Zgromadzeniu
  Patronką Zgromadzenia jest Matka Miłosierdzia przedstawiona w wizerunku Maryi z wyciągniętymi rękoma tak głosi zapis w zakonnych Konstytucjach (art. 11). Te wyciągnięte ręce Maryi są pełne wszelkich łask i darów, którymi pragnie obdarzać ludzi, a pierwszym i największym z nich jest Syn Boży Miłosierdzie Wcielone. Figurę Matki Bożej Miłosierdzia siostry przyjęły z Francji (Laval), skąd czerpały wzory życia zakonnego i pracy apostolskiej. W ołtarzu głównym kaplicy klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Laval czczona była (i jest) figura Maryi bez Dzieciątka z wyciągniętymi ku ludziom rękoma (na długo przed objawieniem cudownego medalika, na którym Maryja ukazana jest w podobny sposób). Założycielka Zgromadzenia m. Teresa Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka przywiozła do Polski nie tylko odpisy francuskich Konstytucji Zgromadzenia i zasady prowadzenia dzieła apostolskiego z dziewczętami i kobietami potrzebującymi głębokiej odnowy moralnej, ale także starała się jak najwierniej oddać ducha i zwyczaje panujące we francuskim Zgromadzeniu. Dlatego też przyjęła czczone we Francji figury Maryi jako Matki Miłosierdzia. One zdobią do dzisiaj kaplice i klasztory Zgromadzenia.
  W okresie międzywojennym XX wieku Kapituła Generalna Zgromadzenia rozpatrywała wniosek przyjęcia za patronkę Matkę Miłosierdzia z obrazu słynącego łaskami w Ostrej Bramie. Pojawienie się takiej myśli wiązało się niewątpliwie z popularnością kultu Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej, być może także z jego polskimi korzeniami i obecnością Zgromadzenia w Wilnie na Antokolu oraz całkowitym oddzieleniem się Zgromadzenia w Polsce od Laval, co nastąpiło w 1922 roku po 44 latach wikariatu (zależności od przełożonej generalnej we Francji). W wyniku głosowania siostry zdecydowały jednak o pozostaniu przy korzeniach francuskich, czyli wizerunku Maryi Matki Miłosierdzia przedstawianej w figurze z wyciągniętymi rękoma. Obrazy Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy znajdują się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, w kaplicy klasztornej pw. Męki Pańskiej i w bazylice Miłosierdzia Bożego, a także w kaplicy Zgromadzenia w Gdańsku.
  W 1937 roku z okazji elekcji Maryi Matki Miłosierdzia wydrukowano pamiątkowe obrazki przedstawiające Maryję, która swoim płaszczem opieki okryła z jednej strony siostry, a z drugiej wychowanki. Na rewersie wydrukowany był akt modlitewny, za odmówienie którego można było uzyskać odpust cząstkowy. Gdy akt elekcji Maryi na niebieską przełożoną generalną Zgromadzenia odmawiany był w poszczególnych klasztorach 15 sierpnia 1937 roku, pod koniec tego [aktu] – zapisała Siostra Faustyna – ujrzałam Najświętszą Pannę, która mi rzekła: „O jak miły mi jest hołd miłości waszej”. I w tej chwili okryła swym płaszczem wszystkie siostry naszego Zgromadzenia. Prawą ręką przytuliła do siebie matkę generalną Michaelę, a lewą ręką mnie, a wszystkie siostry były u Jej stóp osłonięte Jej płaszczem(Dz. 1244). Te wydarzenia pozwoliły nawiązać do najstarszego typu ikonograficznego miłosierdzia Maryi, który od XIII wieku powszechny był w wielu krajach zachodniej Europy. W ostatnich latach w klasztorach Zgromadzenia (Krakowie, w kaplicy w Zakopanem) pojawiły się obrazy Mater Misericordiae z rozpostartym płaszczem opieki.
  Opracowanie: s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

  Źródło: http://www.faustyna.pl/index.phpoption=com_content&task=view&id=442&Itemid=73

 2. Magdalena-Zofia pisze:

  Czy wie ktoś, jak nazywa się wizjonerka z Irlandii ?, jak ma na imię i nazwisko ?

 3. Magdalena-Zofia pisze:

  Powtórzę, co wizjonerka z Irlandii, powiedziała:
  “chce być zwana Marią Bożego Miłosierdzia”.
  We “wprowadzeniu” do jej orędzi, nie jest inaczej napisane tylko właśnie tak: “chce być zwana”

 4. wobroniewiary pisze:

  Ksiądz Adam Skwarczyński:
  Każdy kto nazywa jakąś kobietę „Marią Bożego Miłosierdzia” – bluźni przeciwko Matce Bożej, która od wieków w kościele katolickim cieszy się tym należnym Jej tytytułem.
  Zbliża się świeto Matki Bożej Miłosierdzia – 16 listopada, oddajmy Jej cześć tego dnia w kościołach
  Ci, którzy „Marię z Irlandii” nieświadomie nazywali „MBM” czyli „Mariąod Bożego Miłosierdzia” nie mają grzechu, ale od dzisiaj będą go mieć, jeśli mimo uświadomienia będą z uporem nadal to czynić!
  W podobny sposób postapiła wielka ladacznica współczesnego świata, Louise Veronica Ciccone,która ukradła Matce Bożej Jej tytuł Madonna, tzn. „moja Pani”

  NIE POZWÓLMY KPIĆ Z MARYI – MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA!!!

  • wobroniewiary pisze:

   Dla mnie zostanie tak jak ją ksiądz „ochrzcił” Mery od niemiłosierdzia albo ewentualnie „Maria z Irlandii” ale jak mówi ksiądz – tylko w cudzysłowie

  • Magdalena-Zofia pisze:

   „Maria Dziwnych Treści”, to trafne określenie, jednak wiele osób, zwłaszcza nowych, może nie wiedzieć o kogo chodzi, a Irlandka będzie dalej szaleć.

   • Franek pisze:

    Dla mnie zawsze była jest i będzie Mery, o ile w ogóle jest.

    • joaneczka pisze:

     Nie zdawalam sobie sprawy, ze jest to bluznierstwo i ze nawet taki niby glupi skrot nalezy tylko do Maryi. Uzywalam go przez szacunek do Marysi z Irlandii. Nie podobaly mi sie inne okreslenia ale teraz od dzis jest Marysia z Irlandii (z Zielonych Wysp):-). Chyba nie bedzie to obrazliwe;-).
     TYLKO JEZUS JEST PANEM!!!

 5. Magdalena-Zofia pisze:

  Nie jeden raz zastanawialiśmy się nad tym określeniem, jeszcze na tamtym blogu. Teraz już wiemy, że to tytuł samozwańczy, a nade wszystko, jest KPINĄ z Matki Najświętszej.

 6. wobroniewiary pisze:

  Włoska ekspiacja za obchody Halloween

  http://www.pch24.pl/images/min_mid_big/mid_7097.jpg

  Msze św. wynagradzające, procesje eucharystyczne i inne wydarzenia organizują włoskie diecezje i ruchy katolickie zachęcając do rezygnacji z udziału w Halloween. Kościół apeluje o chrześcijańskie świętowanie uroczystości Wszystkich Świętych.

  W środę wieczorem w bazylice świętej Anastazji z inicjatywy Wspólnoty im. Jana XXIII odprawiona zostanie „Msza zadośćuczynienia za zniewagi i profanację, do jakich dochodzi w noc Halloween”. Po niej odbędzie się procesja na teren starożytnego stadionu Circus Maximus, miejsca męczeństwa pierwszych chrześcijan. Wspólnota niosąca między innymi pomoc ofiarom uzależnień i sekt, najgłośniej nawołuje we Włoszech do sprzeciwu wobec nowego „święta”, które według niej „obraża sacrum życia i śmierci” i jest przepełnione praktykami satanistycznymi oraz okultystycznymi.

  W rejonie Modeny księża apelują do rodziców, aby nie puszczali dzieci na zabawy Halloween, lecz by ubrali je na biało i poszli z nimi do kościoła.

  „Halloween? Nie, dziękujemy, jesteśmy chrześcijanami” – plakaty z takim hasłem rozwieszono w Rawennie, gdzie przedstawiciele Kościoła nawołują do bojkotu obchodów tego dnia.

  http://www.pch24.pl/wloska-ekspiacja-za-obchody-halloween,7097,i.html

 7. wobroniewiary pisze:

  15-00 Godzina Miłosierdzia
  Radio Maryja, Radio Konsolata, Radio Jasna Góra… inne.
  Odmówmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia na wynagrodzenie za halloween i za Mery od niemiłosierdzia!

 8. antyparuzja.info pisze:

  MARIA Z IRLANDII jako taka istnieje i rzeczywiście sama chciała być nazwana MARIA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. W jej innych relacjach nazywa siebe „ukrytą prorokinią”, „secret prophet”. Ostatnio łączy swoje posłania z orędziami zatwierdzonymi przez Kościół w Akita, La Salette, Fatimie, Garabandal, oraz Don Gobbi z klauzurą – ostrzeżenie, a także Christiną Gallagher. JAK WIDAĆ CHCE POPRZEZ TO WZBUDZIĆ WIĘKSZE ZAUFANIE, gdyż różnice pomiędzy orędziami wyżej wymienionymi, poza Gallanger, zupełnie poprawnie „traktują” Naukę Katolicką.
  W WYWIADZIE UDZIELONYM PRZEZ RADIO DLA AMERYKAŃSKIEJ STACJI, opowiada o początkach swojego powołania. Już w samym tym opisie jest wiele nieścisłości, jak chociażby zapytana, czy przy pierwszym doznaniu nadprzyrodzonym, był ktoś tego świadkiem, najierw zaprzeczyła, a potem szybko się poprawiła, że tak. TO SĄ FAKTY.

  • antyparuzja.info pisze:

   Duża grupa wiernych, poza fanatycznymi WYZNAWCAMI, jak również pewna grupa kapłanów dała się złapać w pierwszej fazie Księgi z Kells w pułapkę, gdy była mowa o ostrzeżeniu, gdyż wielu kapłanów wierzy w objawienia w GARABANDAL. To był przysłowiowy haczyk.

   • antyparuzja.info pisze:

    FANATYCY ZAŚ BRNĄ W ZAPARTE nie przyjmując żadnych rozsądnych argumentów. Nie bez znaczenia jest fakt, o którym MARIA Z IRLANDII mówi we wspomnianym wywiadzie radiowym, że jest czynna zawodowo i jeszcze musi się modlić, musi iść do kościoła, musi to i musi tamto… bo musi być posłuszna i z dumą dodaje, że ma na to czas. NIE BYŁOBY W TYM NIC DZIWNEGO, gdyby nie styl. Gdy popatrzymy na dzienniczki duchowe prawdziwych mistyków, to MÓWIĄ ONI GŁOSEM autentycznego PRAGNIENIA i TĘSKNOTY ZA BOGIEM, jest to JĘZYK MISTYCZNY, DUCHOWY, pełen płonącej Miłości, natomiast nasza bohaterka opowiada o tym jak o swojej codziennej pracy, bez emocjonalnego zaangażowania w sensie prawdziwej chrześcijańskiej duchowości. TO NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z POZOSTANIEM W UKRYCIU. TAkie zachowanie towarzyszy przywódcom sekt: system nakazowo-rozliczeniowy. WY MUSICIE ODMAWIAĆ 80 MODLITW, WY MUSICIE TO,czy TAMTO JEŚLI CHCECIE PRZEŻYĆ OSTRZEŻENIE, TO JEST WASZ JEDYNY RATUNEK I OSTATNIA SZANSA itd.

    • Magdalena-Zofia pisze:

     To słowo „musi”, często występuje również w jej orędziach.
     Faktycznie, prawdziwi mistycy, z utęsknieniem czekali na spotkanie z Panem w codziennej Mszy Św., a wizjonerka z Irlandii – MUSI chodzić do Kościoła !!! – bardzo trafne spostrzeżenie i bardzo, bardzo wymowne.
     Dziękuję, za te informacje, nie wiedziałam o nich do tej pory, powinny one dać do myślenia tym, którzy jeszcze się nie połapali, o co w tych „orędziach” chodzi.

 9. antyparuzja.info pisze:

  KALWIN np miał takie metody:
  Obsesją Kalwina stało się ciągłe zwiększanie liczby przepisów dotyczących moralności publicznej. śmierć groziła nie tylko za poważne wykroczenie przeciw religii, ale nawet przeciw porządkowi panującego w mieście; była przeznaczona dla syna, który uderzyłby albo przeklął swego ojca, dla cudzołożnika i dla heretyka. Dzieci były chłostane lub wieszane za nazwanie swojej matki „diabłem”. Pewien znużony murarz wykrzyknął „do diabła z tą robotą i z majstrem”; został zadenuncjowany i skazany na trzy dni więzienia. Ścigano czarownice i czarnoksiężników – oczywiście złapani zawsze przyznawali się do winy. Według miejskich zapisków, w ciągu 60 lat około 150 „czarownic” spalono na stosie.
  Lata mijały; obsesja Kalwina mocno dawała się we znaki mieszkańcom Genewy. Określono liczbę dań, jakie można było podać na stół; podobnie ustalono kształt butów i kobiecych fryzur. W zapisach archiwalnych można znaleźć werdykty w rodzaju:
  Trzech podróżnych garbarzy zostało skazanych na trzy dni o chlebie i wodzie w więzieniu za zjedzenie na obiad trzech tuzinów pasztetów, co stanowi wielką niemoralność.
  Od 1558 r. pijaństwo i gry karciane były karane grzywną. Miejski skarbiec napełnił się, były więc fundusze na opłacenie nowych donosicieli, bowiem w republice ewangelicznej wolności wszystkie ściany miały uszy, a niepowiadomienie o czymś władz samo w sobie stanowiło występek. „[Informatorzy] mają się znajdować w każdym kwartale miasta, tak aby nic nie uszło ich oczom” – pisał Kalwin. Kazania wygłaszano w czwartki i niedziele; obecność była obowiązkowa, a nieposłusznych (dotyczyło to także dzieci) karano grzywną lub chłostą. Szpiedzy sprawdzali, czy ulice i mieszkania były puste. Każdego roku kontrolerzy ortodoksji chodzili od domu do domu i dawali każdemu do podpisu wyznanie wiary, w tymże roku przegłosowane. Ostatni katolicy zmarli albo zostali wygnani. Nikt nie mówił o zmianie religii, gdyż Kalwin ustanowił prawo karzące śmiercią każdego, kto śmiałby kwestionować reformy wprowadzane przez „sługę Genewy”.

  • ks. Adam Skwarczyński pisze:

   „Gnoza” to ruch – idea – herezja z I-II wieku: boskość i diabelskość, zło i dobro są w równowadze w świecie, zwalczają się wzajemnie, a między niebem a piekłem jest mnóstwo duchów pośrednich, od aniołów-najlepszych do demonów-najgorszych. Ludzie wyzwoleni z materii są tym samym „oświeceni” (coś w rodzaju wiedzy mistycznej), a inni – ciemni, „ciemne dusze” (tego określenia użyli niedawno „nauczyciele z Irlandii”) – godni wykluczenia.
   Co do ateizmu – może on być teoretyczny (uznawanie nieistnienia Boga ani nawet świata duchowego) oraz praktyczny (wierzę, że jakiś Bóg jest, ale nie ma to żadnego wpływu na moje życie, nie wypełniam żadnych praktyk religijnych).

   O wiele gorszy wpływ na życie w świecie ma chyba nie ateizm w swojej sferze teoretycznej i praktycznej, lecz praktyczny SATANIZM, a więc otwarta lub ukryta walka z Bogiem. Chodzi o kult szatana zamiast oddawania czci Bogu oraz o czyny, które są tryumfem szatana w świecie. Do tych ostatnich należą: zabójstwo nienarodzonych (każda aborcja wyzwala ryk zadowolenia i tryumfu w piekle), wojny i wszelkie zabójstwa z nienawiści, z premedytacją, wynaturzenia seksualne (podobne jak w Sodomie i Gomorze), brak miłosierdzia względem najsłabszych i najbiedniejszych (niszczenie żywności, okradanie narodów bogatszych przez słabsze, lichwa itp.). To wszystko razem składa się na „zdiablony” obraz świata i woła o Bożą karę w stopniu o wiele wyższym niż sam ateizm – tak myślę… A może jest ateizmem praktycznym, chociaż wielu to czyniących podaje się za „wierzących”?

 10. niezapominajka pisze:

  Ten artykuł powinien obudzić wszystkich niezdecydowanych. czy wierzyc marii z Irlandii czy nie wierzyć? Nie umiem pisać z wielkiej litery tej, która tak bluźni NMP.
  Mnie wystarczył tytuł wpisu i to zdanie o Maryi.
  „Ona najlepiej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest”
  Prośmy Maryję za te dzieci ciemności, które dzisiaj kpią z Maryi a dalej wychwalają Mery.Oni są bardzo biedni, bo nic nie rozumieją Mnie już nie dziwi ich szyderstwo. I nawet nie boli, bo wiem kto im to dyktuje. Mnie po raz pierwszy jest ich szczerze żal.

 11. Franek pisze:

  Mam pytanie za 100 pkt.
  Czy Bóg może być bezczynny 🙂
  Właśnie i ja dostąpiłem wątpliwego zaszczytu i dostałem na maila irlandzkie herezje a tam zdanie „Bitwa Armageddonu będzie zacięta, ponieważ Bóg nie będzie już bezczynny i nie zezwoli na taką plagę”

 12. antyparuzja.info pisze:

  BRAK RZETELNOŚCI W TŁUMACZENIACH świadczy o braku dobrej woli i wskazuje tylko i wyłącznie na poszukiwaniu sensacji — nic więcej.

 13. wobroniewiary pisze:

  Jak widać dziś, kpinom nie ma końca, ale Bóg i tak zwycięży.
  Kolejny kpiarz z Boga i z Kościoła, przyjaciel ks. Bonieckiego, chyba dla niego nałożył tę koloratkę, tylko czemu krzyż do góry nogami?

  Po nagraniu dziwnego wideo, w którym porównuje się do Chrystusa, pojawił się w studio TVP na nagraniu najnowszego odcinka Pytanie na śniadanie. O poranku powitał widzów telewizji publicznej w… koloratce.

  Stylizacja z odwróconym krzyżem na pewno spodoba się jego ulubionemu księdzu Bonieckiemu.
  http://www.pudelek.pl/artykul/44274/nergal_w_koloratce_na_sniadanie_pasuje_mu/

 14. antyparuzja.info pisze:

  DZIĘKUJĘ KS. DR. ZA KOMENTARZ DOTYCZĄCY GNOZY. Również zwróciłem uwagę na stwierdzenie „ciemne dusze”, które jest CHARAKTERYSTYCZNE DLA GNOSTYKÓW. Jest to typ tak zwanej gnozy irańskiej, gdzie jest mowa o wyjściu dusz ciemności ze światłości. Jak również u Manichejczyków, którzy uważali, ŻE DUSZA CIĄGLE UWALNIA SIĘ Z CIEMNOŚCI.

  • antyparuzja.info pisze:

   Tematem eksponowanym przez ŚJ jest „koniec świata”, zwany przez nich „końcem tego systemu rzeczy”. Wg ich wykładni obecny czas już niedługo przerwie wojna Boga przeciwko ludziom – Armagedon, niszcząca wszystko i wszystkich prócz ŚJ („Wystarczy zamienić na CZCICIELI MARII Z IRLANDII, a będziemy mieć ten sam efekt). [Wg Ap 16:16 Armagedon jest symbolicznym miejscem, a nie samą bitwą.] Ta katastroficzna nauka wraz z ciągłym podkreślaniem zbawczego znaczenia imienia Jehowy jest dla tej grupy najbardziej charakterystyczna. Specyficznym jest też to, że żadne wyznanie na świecie nie miało tylu wyznaczonych terminów zagłady, co ŚJ. ”Przeżycie nadchodzącej walki Armagedonu jest możliwe tylko w obrębie organizacji Bożej” („Służba Królestwa”, nr 5 z 1970, str. 1, par. 4).Czyli w tym PRZYPADKU CZCICIELI MARII, KTÓRA ZAKŁADA ORGANIZACJĘ, na razie opartą na modlitwie, lecz w KONSEKEWENCJI NA POSŁUSZEŃSTWIE WOBEC ODMAWIANYCH MODLITW. Czytamy dalej: „Ocaleją jedynie osoby lojalne wobec Jehowy. (Objawienie 7:9, 14; 19:11-21). (Wiedza która prowadzi do życia wiecznego, str. 183, par. 6).
   Kary nie ujdą również dzisiejsi wyznawcy religii fałszywej, miedzy innymi rzekomi chrześcijanie oraz ci, którzy odstąpili od oddawania czci Jehowie (Strażnica, 15 lutego 2001, str. 15, par. 15)
   „W Armagedonie tylko ci, którzy się poprzednio oświadczą za odłączonych od organizacji szatańskiej i którzy obiorą swoje stanowisko z organizacją Bożą i gdy się będą wiernie trzymali tego stanowiska przez szukanie sprawiedliwości i pokory, będą zachowani od miecza Egzekutora” (Strażnica 1 marca 1937 rok [LVIII]).
   Świadkowie Jehowy mają nadzieję, że będą żyć w pięknym, nowym raju. Co możesz zrobić, Drogi Czytelniku, aby tam żyć razem z nimi? Przyłącz się do nich i dowiaduj się, jak służyć Jehowie. (Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi, Brooklyn, 1995, podpisy pod rys. 74, 75)
   NIE TRZEBA CHYBA JUŻ BARDZIEJ PORÓWNYWAĆ TEKSTÓW OBECNEJ Marii z TEKSTAMI Świadków Jehowy.

 15. borówka pisze:

  Polecam ten artykuł u Zenobiusza.
  Jestem zaszokowana, że w katedrze katolickiej w Nowym Jorku na ołtarzu leży dynia, jest impreza „niech zyje halloween” a potem się dziwią, że Bóg zsyła kary i sandy szaleje.

  Kto to widział, żeby kościół miał kolumny przedstawiające diabłów, narodziny antychrysta i katastrofy jak zburzenie wież WTC w NY

  Prorocze filary u Zeno a tu film

 16. borówka pisze:

  http://www.harmonica.pl/swiadomosc_artykuly41.htm
  W 1996r. Steven Jackson stworzył grę planszową, którą nazwał po prostu „Illuminati”. Wcześniejsze wersje tej gry stworzył w latach 80-tych. W grze używa się zestawu kart ukazujących ataki terrorystyczne, epidemie, sztucznie stworzone choroby, redukcję populacji, itp. Celem jest mobilizacja zasobów, by stworzyć wojny, rewolty, ataki terrorystyczne, wpływać na umysły publiki, obalać rządy etc.

  Niedługo po wydaniu gry, w siedzibie SJ Games został urządzony przez Secret Service nalot. wkrótce potem, także na dom Stevena. Został on oskarżony o przestępstwa komputerowe, których nigdy nie popełnił i nigdy ich nie udowodniono. Zarekwirowano sporo komputerów, dokumentów, prywatnych zapisków dotyczących procesu tworzenia tej gry.

  Karty noszące nazwy „Terrorist Nuke” (terrorystyczny atak nuklearny), „Pentagon” i „New York” wyglądają niemal dokładnie jak to, co widzieliśmy na ekranach naszych telewizorów po atakach we wrześniu 2001.
  Ludzie, prawdopodobnie sterujący zza kulis całą gospodarką i polityką świata – Iluminaci – mają obsesję numerów, numerologii, okultystycznych symboli i, będąc nadętymi w swojej „wyższości” w stosunku
  do nas, uwielbiają się przechwalać swoimi dokonaniami. To mogłoby być nieco zabawne, gdyby nie fakt, że ci ludzie są po prostu niebezpieczni.
  Można znaleźć wiele odnośników w prasie, literaturze i kinematografii, gdzie znajdziecie Iluminatów przechwalających się, co zamierzają zrobić, lub czego właśnie dokonali. Używają do tego często ezoterycznego języka, który może być zrozumiany jedynie przez kogoś, kto został w nim wyszkolony,
  lub jest po prostu świadom jego istnienia i jest w stanie wychwycić fragmenty tego przekazu.

  Plany iluminatów są wykonywane przez tzw. „użytecznych idiotów” (jak Lenin określił naiwnych ludzi, którzy prawdziwie wierzyli, że socjalizm i komunizm to najlepsza rzecz pod słońcem) oraz przez ludzi dedykowanych sprawie Nowego Światowego Porządku (NWO – New World Order).

  Musimy pamiętać, że ci ludzie są napędzani megalomanią, a ich EGO jest bardzo rozdęte. Znacie zapewne powiedzenie, że jeśli ktoś chce złapać przestępcę, to musi myśleć jak przestępca. Możecie zyskać pewne zrozumienie, jak ci ludzie rozumują, po przeczytaniu choćby kilku cytatów z wypowiedzi, przemówień i literatury globalistów.
  Ci ludzie przechwalają się jeden przed drugim, dają znać „swoim”, że dokonali czegoś „wspaniałego”,
  a równocześnie usiłują wykazać, jakimi my jesteśmy idiotami, skoro dajemy się tak wodzić za nos, okłamywać na każdym kroku i oddawać im nasze ciężko zarobione pieniądze, by ich następnie użyto przeciwko nam. Sam fakt, że nie tylko ciągle używamy ich pieniędzy (bezwartościowego papieru, plastiku i cyfr, które można dzielić i mnożyć do woli, zamiast złota, srebra i wymiany towarami), ale mało nas to obchodzi i rzadko w ogóle o tym myślimy, świadczy, że nie potrafimy się wygrzebać
  z sieci ich kłamstw, a nasze umysły znajdują się pod kontrolą elity.

 17. borówka pisze:

  Karty obecnie rozgrywane

  Kontrola ludzkości poprzez media, globalna manipulacja oraz planowana i realizowana cenzura Internetu: „Big Media”, „Go, Lemmings, Go”, „Censorship”.
  Trzęsienie ziemi w Japonii, fala tsunami, zniszczenie Tokio, awaria elektrowni atomowej, zagrożenie planety promieniowaniem: „Earthquake”, „Earthquake Projector” (trzęsienie ziemi sztucznie wykreowane?), „Combined Disasters” (zestawienie kilku tragicznych wydarzeń, które niszczą Tokio
  i destabilizują Japonię), „Tidal Wave”, „Nucear Accident”, „Atomic Monster” (energia atomowa wymyka się spod kontroli).

  Demonstracje, protesty, przebudzenie ludzi: „Revolution” (początek protestów 2011 – kraje arabskie), „Power to the People” (globalne ruszenie mas ludzkich – setki protestów na całym świecie), „March on Washington” (protesty w USA, wielka demonstracja w Londynie, marzec 2011, a może zapowiedź rebelii w USA?).
  Co nas czeka – możliwe scenariusze

  Negatywne: „Tax Reform” (ostre reformy podatków, podwyżki itp), „Energy Crisis” (sterowanie dostawami paliwa, zawyżanie cen), „Population Reduction”, „Meteor Strike” (czyżby kometa Elenin?), „World War Three” (bez komentarza…).
  Pozytywne: „Xanadu” (a może jednak przejście do 4 i 5 gęstości lub transformacja świadomości na globalną skalę?)
  Obce cywilizacje: „Moonbase” (może „nowe”, manipulowane odkrycia na księżycu – obca cywilizacja), „The Frog God” (rozwinięcie tematu kosmicznych „odkryć” – obce istoty jako nasi Bogowie? może
  w połączeniu z inną kartą: „Historia pisana na nowo”), „Yacatisma” (inwazja kosmitów).

  http://www.harmonica.pl/swiadomosc_artykuly41.htm

 18. malina pisze:

  Czy ktoś może mi to wyjaśnić słowa bo ja ich nie rozumiem 😦

  „Moja najdroższa córko, Boska Wiedza jest pojmowana tylko przez niektóre z Moich dzieci, a nawet wtedy, tylko na tyle, ile Ja im pozwalam wiedzieć.
  Zrozumienie Mojego Świętego Słowa jest dla wielu trudne, a jednak jest to bardzo proste”
  Kocham Moje dzieci, ale zostały Mi odebrane, gdy Adam i Ewa utracili swe prawo do Mojego Boskiego Królestwa”

  • malina pisze:

   I jeszcze to, czy na ziemi będzie pierwotny raj?
   Obecnie przyjdzie, aby wprowadzić na ziemi pierwotny Raj, taki który miał być.

 19. Ryba pisze:

  zobaczcie

  http://www.youtube. [ I z czego tu robić sensację, przeleciały dwa samoloty tworząc przecinające się smugi kondensacyjne na kształt krzyża, to że w Medziugorje (między górami) podczas zachodu słońca to już musi być jakiś znak? Około 1,20 minuty filmu widać kolejny przelatujący samolot wzdłuż pionowej belki krzyża. Takich krzyży można obserwować co najmniej kilka dziennie wystarczy tylko patrzeć w niebo z kamerą tylko po co? Admin]
  Nawet wikipedia o tym pisze:
  Smuga kondensacyjna (Cirrus aviaticus) – zbudowana z kryształków lodu chmura typu cirrocumulus (dokładnie Cirrocumulus fractus), powstająca najczęściej za samolotem odrzutowym lecącym w górnej troposferze i dolnej stratosferze, najczęściej na wysokości między 8 a 15 km nad ziemią.
  Może też wystąpić za samolotem o napędzie śmigłowym, jeśli tylko zaistnieją ku temu odpowiednie warunki.

  Chmura powstaje poprzez skroplenie pary wodnej utrzymującej się w powietrzu w stanie przechłodzonym na wysokości kilku kilometrów nad ziemią. Dzięki aerozolowi, jakim są spaliny, których drobiny stanowią jądra kondensacji, para wodna wytrąca się w postaci kropelek, po czym natychmiast zamarza.
  Powietrze zawsze zawiera pewną ilość pary wodnej. Im wyższa jest temperatura powietrza, tym zawartość wody może być większa. Jeśli temperatura powietrza nasyconego wilgocią spada poniżej punktu rosy, powstaje nadmiar pary wodnej. Powietrze wtedy nie jest już w stanie jej „zmagazynować” i w efekcie tego nadmiar pary wodnej kondensuje w postaci kropel wody, które widoczne są w postaci mgły albo chmury.
  W sterylnie czystym środowisku zjawisko to jednak może nie zajść od razu – do kondensacji pary potrzebna jest obecność obcych cząstek w postaci, czyli zawieszonych w powietrzu stałych lub ciekłych cząstek, wokół których mogłyby się tworzyć zaczątki kropel wody. Mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem przechłodzenia. Gdy tylko pojawia się aerozol, w tym przypadku spaliny samolotu, para wodna błyskawicznie skrapla się i natychmiast zamarza w postaci drobnych kryształków lodu, tworząc strzępiastą chmurę, cirrus aviaticus. Zjawisko przechłodzenia pary wodnej w atmosferze jest możliwe, ponieważ na tak duże wysokości docierają tylko śladowe ilości pyłów.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s