Inauguracja Roku Wiary. Homilia Ojca Świętego, Benedykta XVI

Dziś rozpoczął się Rok Wiary. Został ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI 16 października zeszłego roku. Uroczyste otwarcie odbyło dziś w Watykanie. Eucharystii transmitowanej w Radiu Maryja i TV Trwam  przewodniczył Ojciec św. Benedykt XVI. Mszę św. koncelebrowali przewodniczący krajowych konferencji episkopatów i uczestnicy zgromadzenia Synodu Biskupów. Obrady biskupów wpisują się w obchody Roku Wiary i są poświęcone nowej ewangelizacji.

Data rozpoczęcia Roku Wiary związana jest z celebracją 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II i 20. rocznicą opublikowania przez błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego. Rok Wiary będzie trwał do uroczystości Chrystusa Króla, która przypada 24 listopada 2013 r. Na jego obchody składać się będzie cały szereg liturgii, pielgrzymek, kongresów, koncertów, wystaw.

Homilia Benedykta XVI na otwarcie Roku Wiary

Czcigodni Bracia, Drodzy Bracia i Siostry!

Z wielką radością dziś, 50 lat od rozpoczęcia Powszechnego Soboru Watykańskiego II inaugurujemy Rok wiary. Z radością pozdrawiam was wszystkich, a zwłaszcza Jego Świątobliwość Bartłomieja I, patriarchę Konstantynopola, oraz Jego Eminencję, Rowana Williamsa, arcybiskupa Canterbury. Kieruję szczególną myśl ku patriarchom i arcybiskupom większym Katolickich Kościołów Wschodnich oraz przewodniczących Konferencji Biskupich. Aby upamiętnić Sobór, który niektórzy z nas tutaj obecnych – a których pozdrawiam ze szczególną miłością – mieli łaskę przeżywania osobiście, uroczystość ta została wzbogacona o niektóre szczególne znaki: procesja na wejście, która miała przypomnieć ową pamiętną procesję ojców soborowych, gdy uroczyście wkraczali do tej bazyliki; intronizacja ewangeliarza – kopii tego, którego używano podczas Soboru; przekazanie siedmiu orędzi końcowych Soboru i Katechizmu Kościoła Katolickiego, co uczynię na końcu, przed błogosławieństwem. Znaki te, nie tylko skłaniają nas do wspomnień, lecz także przedstawiają nam perspektywę, aby wyjść poza wspomnienie. Zachęcają nas do wejścia głębiej w poruszenie duchowe, które cechowało Vaticanum II, abyśmy je przyjęli za swoje i nieśli je dalej, w jego prawdziwym znaczeniu. A to znaczenie nadawała i nadaje nadal wiara w Chrystusa, wiara apostolska, ożywiana wewnętrznym impulsem, by przekazywać Chrystusa każdemu człowiekowi i wszystkim ludziom w pielgrzymowaniu Kościoła na drogach dziejów.

całość: http://www.radiomaryja.pl i

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

14 odpowiedzi na „Inauguracja Roku Wiary. Homilia Ojca Świętego, Benedykta XVI

 1. Tadeusz z Podkarpacia pisze:

  Benedykt XVI zawierza Maryi ROK WIARY

  W dniu 4 października br. Ojciec Święty Benedykt XVI udał się z jednodniową pielgrzymką do sanktuarium Domku Nazaretańskiego w Loreto, aby zawierzyć Maryi dwa ważne wydarzenia duszpasterskie: Rok Wiary oraz Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji. Pielgrzymka odbyła się dokładnie w 50-tą rocznicę historycznego pielgrzymowania pociągiem papieża Jana XXIII do Asyżu i Loreto (4.10.1962) w celu zawierzenia Maryi obrad Soboru Watykańskiego II.

  Oto fragment papieskiej homilii:

  Jest jeszcze ważny punkt ewangelicznej relacji o Zwiastowaniu, który chciałbym podkreślić, pewien aspekt, który nigdy nie przestaje nas zadziwiać: Bóg prosi o zgodę człowieka, stworzył wolnego partnera dialogu, prosi, aby Jego stworzenie odpowiedziało Mu w sposób całkowicie wolny. Święty Bernard z Clairvaux, w jednym ze swoich najsłynniejszych kazań, niemal „przedstawia” oczekiwanie Boga i ludzkości na „tak” Maryi, zwracając się do niej z błaganiem: „Wyczekuje anioł na odpowiedź, bo trzeba mu już było powrócić do Boga, który go posłał… O Pani, wyrzeknij słowo, którego czeka ziemia, czekają otchłanie, czekają sami nawet niebios mieszkańcy! Również i Sam Król i Pan wszystkich o ile pożądał śliczności Twojej (Ps 44, 12), o tyle też pożąda przyzwolenia Twego… Powstań, biegnij, otwórz (Pnp 3, 2; 5, 2)! Powstań przez wiarę, biegnij przez pobożność, otwórz przez wyznawanie!… (In laudibus Virginis Matris, Hom. IV, 8: Opera omnia, Edit. Cisterc. 4, 1966, s. 53n). Bóg prosi o swobodną zgodę Maryi, aby stać się człowiekiem. Oczywiście „tak” Maryi jest owocem Bożej łaski. Ale łaska nie eliminuje wolności, wręcz przeciwnie, tworzy ją i podtrzymuje. Wiara nic nie odbiera ludzkiemu stworzeniu, ale pozwala na jego pełną i definitywną realizację.

  Drodzy bracia i siostry, w tej pielgrzymce śladami, błogosławionego Jana XXIII – i która ma miejsce opatrznościowo w dniu, w którym wspominamy św. Franciszka z Asyżu, prawdziwą „żywą Ewangelię” – chcę powierzyć Najświętszej Matce Boga wszystkie trudności, jakie przeżywa nasz świat w poszukiwaniu równowagi duchowej i pokoju, problemy tak wielu rodzin, które patrzą w przyszłość z niepokojem, pragnienia ludzi młodych, otwierających się na życie, cierpienia tych, którzy czekają na przejawy i decyzje solidarności i miłości. Chciałbym zawierzyć Matce Boga także ten szczególny czas łaski dla Kościoła, który się przed nami otwiera. Ty o Matko, która powiedziałaś Bogu „tak”, która słuchałaś Jezusa, powiedz nam o Nim, opowiedz nam o swojej drodze, abyśmy za Nim poszli drogą wiary, pomóż nam Go głosić, aby każdy człowiek mógł Go przyjąć i stać się mieszkaniem Boga. Amen!
  (źródło: http://www.vatican.va)

  Cel Roku Wiary
  Rok Wiary ma być okazją do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa oraz zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Ma rozbudzić w wierzących dążenie do osobistego spotkania z Chrystusem oraz do wyznawania wiary w jej pełni, z ufnością i nadzieją. Benedykt XVI zauważa, że Rok Wiary powinien wiązać się z ponownym odkryciem i studium podstawowych treści wiary. Dodaje że najbardziej współczesną syntezę znajdują one nauczaniu Soboru Watykańskiego II i w Katechizmie Kościoła Katolickiego.
  Nie bez znaczenia jest data wybrana przez papieża na rozpoczęcie Roku Wiary. 11 października mija bowiem 50 lat od inauguracji obrad Soboru Watykańskiego II i 20 lat od publikacji posoborowego katechizmu.
  Benedykt XVI w liście „Porta fidei” podkreślił aktualność nauczania Soboru, którego teksty „nie tracą wartości ani blasku”. Dodał, że muszą być one jednak należycie odczytywane „jako miarodajne i normatywne teksty Magisterium, należące do Tradycji Kościoła”. Stwierdza, że istnieje dziś konieczność „ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku: został on dany jako niezawodna busola, wskazująca nam drogę w stuleciu, które się rozpoczyna”.
  Papież nawiązał do swej wypowiedzi z pierwszych miesięcy pontyfikatu, że Sobór, „jeśli go odczytujemy i przyjmujemy w świetle prawidłowej hermeneutyki, może być i coraz bardziej stawać się wielką mocą, służącą zawsze potrzebnej odnowie Kościoła”.
  Równocześnie zapowiedzią Roku Wiary, Benedykt XVI zlecił Kongregacji Nauki Wiary zredagowanie Noty, mającej pomóc przeżyć ten Rok w sposób najbardziej efektywny i właściwy. Sporządzono ją we współpracy z innymi dykasteriami Kurii Rzymskiej oraz Komitetem Przygotowawczym Roku Wiary. W jego skład wchodzą kardynałowie: William Levada, Francis Arinze, Angelo Bagnasco, Ivan Dias, Francis E. George, Zenon Grocholewski, Marc Ouellet, Mauro Piacenza, Jean-Pierre Ricard, Stanisław Ryłko i Christoph Schönborn, arcybiskupi: Salvatore Fisichella i Luis F. Ladaria oraz biskupi: Mario Del Valle Moronta Rodríguez, Gerhard Ludwig Müller i Raffaello Martinelli.

  Czytajmy Katechizm
  Autorzy Noty stwierdzają, że „Rok Wiary ma przyczynić się do nawrócenia do Jezusa i do odkrycia wiary, której wszyscy członkowie Kościoła staną się wiarygodnymi i radosnymi świadkami (…) oraz zdobędą zdolność pokazania poszukującym „bram wiary”.
  Kongregacja przypomina, że „od początku swego pontyfikatu Benedykt XVI stanowczo zaangażował się we właściwe rozumienie II Soboru Watykańskiego. Odrzuca on tzw.«hermeneutykę braku kontynuacji i zerwania» jako błędną i promuje nazwaną przez siebie «hermeneutykę reform, odnowy przy zachowaniu kontynuacji»” – czytamy w Nocie.
  Przypomina też, że Katechizm Kościoła Katolickiego jako „autentyczny owoc II Soboru Watykańskiego” stoi na linii „odnowy w kontynuacji”. Z jednej strony wychwytuje „stare”, a równocześnie wyraża to wszystko w nowy sposób, aby odpowiedzieć na pytania naszych czasów.

  Czterdzieści propozycji
  Nota Kongregacji Nauki Wiary zawiera czterdzieści konkretnych propozycji dotyczących Kościoła powszechnego, konferencji biskupich, diecezji oraz parafii, wspólnot, stowarzyszeń i ruchów.
  Obok uroczystych Mszy św. z okazji otwarcia Roku Wiary i innych uroczystości, w których weźmie udział Ojciec Święty (zgromadzenie Synodu Biskupów, poświęcone nowej ewangelizacji, Światowy Dzień Młodzieży 2013), dokument zachęca do podejmowania inicjatyw ekumenicznych, „aby modlić się i pracować nad przywróceniem jedności wszystkich chrześcijan”, co powinno być wspierane przez sprawowanie nabożeństw ekumenicznych tak, aby utwierdzić wiarę wszystkich ochrzczonych w Chrystusie”.
  Na płaszczyźnie konferencji biskupich zachęca się do zwrócenia uwagi na jakość kościelnych katechez a także na przejrzenie lokalnych katechizmów i pomocy katechetycznych używanych w Kościołach lokalnych „pod kątem ich pełnej zgodności z Katechizmem Kościoła Katolickiego”. Zachęca się także do różnorakiego zaangażowania ze strony środków społecznego przekazu, świata sztuki i filmu, stacji telewizyjnych i radiowych, wydawnictw, aby na jak najszerszej płaszczyźnie mówiły one na temat wiary, jej zasad i treści a także znaczenia Soboru Watykańskiego II.
  W wymiarze diecezjalnym Rok Wiary jest dogodną okazją do „twórczego dialogu między wiarą a rozumem przez organizowanie sympozjów, spotkań, dni studyjnych, szczególnie na uniwersytetach katolickich”. Zaleca się organizowanie „nabożeństw pokutnych, aby prosić Boga o przebaczenie, szczególnie za grzechy przeciwko wierze”.
  Także w parafiach najważniejsze jest uroczyste celebrowanie wiary w liturgii, szczególnie w Eucharystii, która jest „tajemnicą wiary i źródłem nowej ewangelizacji”. To dzięki niej wiara Kościoła jest głoszona, celebrowana i umacniana. „Z Eucharystii powinny wypływać inne propozycje” – uważają autorzy noty i zachęcają do różnych inicjatyw zgromadzenia zakonne, nowe wspólnoty i ruchy kościelne.
  Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji utworzyła sekretariat, który ma za zadanie koordynację różnych ważnych inicjatyw związanych z Rokiem Wiary dla Kościoła powszechnego.

  Kalendarz obchodów
  Papież otworzy Rok Wiary 11 października Mszą na placu św. Piotra, którą odprawi razem z przewodniczącymi krajowych konferencji episkopatu i z uczestnikami trwającego od 7 października zgromadzenia Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji, które również wpisuje się w obchody Roku Wiary. Na jego obchody składać się będzie cały szereg liturgii, pielgrzymek, kongresów, koncertów, wystaw. W wielu spotkaniach uczestniczyć będzie osobiście Ojciec Święty.
  21 października papież dokona kanonizacji siedmiorga błogosławionych. Pod koniec tego miesiąca odbędzie się w Rzymie światowy zjazd na temat roli nauczycieli katolickich i rodziny w pełnej formacji uczniów. W połowie listopada będzie tu konferencja Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia o szpitalu jako miejscu ewangelizacji. Od 20 grudnia do końca kwietnia trwać będzie w Zamku Anioła wystawa o Roku Wiary. W jego obchody wpisze się również europejskie spotkanie młodych, zwołane na koniec tegoż miesiąca do Rzymu przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé.
  W lutym w Papieskim Instytucie Wschodnim i Uniwersytecie Gregoriańskim odbędzie się kongres o misji ewangelizacyjnej świętych Cyryla i Metodego wśród Słowian. Na połowę kwietnia wyznaczono dzień seminariów duchownych w 450-lecie ustanowienia tej formy przygotowywania do kapłaństwa. Po koniec tego samego miesiąca Benedykt XVI udzieli sakramentu bierzmowania grupie młodzieży, a na początku czerwca przewodniczyć będzie w Rzymie adoracji eucharystycznej, która odbędzie się równocześnie na całym świecie. Planuje się też m.in. dzień obrony życia, pielgrzymki seminarzystów i nowicjuszy, katechetów w 20-lecie Katechizmu Kościoła Katolickiego, ruchów kościelnych oraz stowarzyszeń maryjnych. Zakończeniu Roku Wiary Ojciec Święty przewodniczyć będzie w przyszłoroczną niedzielę Chrystusa Króla, przypadającą 24 listopada.

  Congregavit nos in unum Christi amor
  http://adam-czlowiek.blogspot.com/ ________________________________

 2. Szanowne Redakcje,

  na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy opublikowaliśmy oświadczenie ks. Franciszka Płonki diecezjalnego duszpasterza rodzin diec. bielsko-żywieckiej. Oświadczenie nadesłane do naszego Stowarzyszenia dotyczy manipulacji dziennika „Super Express” wobec rzekomej wypowiedzi ks. Płonki na temat małżeństwa aktorki Katarzyny Figury.

  Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie oświadczenia ks. Franciszka Płonki (w zał.): http://ksd.media.pl/aktualnoci/851-o-swiadcznie-ks-plonki-ws-pomnowien-super-ekspresu

  Zmanipulowany artykuł Super Expressu dostępny pod tym linkiem: http://www.se.pl/rozrywka/plotki/malzenstwo-kasi-figury-ksiadz-franciszek-plonka-namawia-do-walki-o-malzenstwo_282544.html

  Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

  Oto oświadczenie księdza Franciszka:

  Ks. Franciszek Płonka
  do:
  Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
  Wobec domniemanego wywiadu (Super Express, 2.10.2012 (?)) zatytułowanego: Małżeństwo Kasi Figury: Ksiądz Franciszek Płonka namawia do walki o małżeństwo i innych krążących po Internecie przypisywanych mi na ten temat wypowiedzi (m.in. redakcji Michała Gąsiora ) – oświadczam:
  1. Nie znam w ogóle Katarzyny Figury, ani tym bardziej jej sytuacji małżeństwa (czy małżeństw). Nie mogłem więc i nie podejmowałem wywiadu na jej temat. Tym bardziej w tak upraszczających sprawę i ośmieszających naukę Kościoła słowach.
  2. W krążących na ten temat wypowiedziach czy pseudowywiadach (m.in. red. Michała Gąsiora) rozpoznaję strzępy moich wypowiedzi pochwyconych z jakiejś kiedyś rozmowy ze mną, ale okrojonych, spłyconych, wyrwanych z kontekstu. Odbieram je jako manipulację, nieuczciwość dziennikarską, próbę szydzenia z nauki Kościoła i szarganie mojego dobrego imienia.
  3. Przez 20 lat prowadziłem w Krakowie Duszpasterstwo Akademickie (łącznie z programowaniem na całą Polskę całorocznego cyklu akademickiego „Ku budowaniu małżeństwa i rodziny w Chrystusie”) a obecnie od 20 lat w diecezji Bielsko-Żywieckiej przy Instytucie Teologicznym prowadzę (z innymi wykładowcami) Studium Teologii Rodziny, ale: w tak niepoważny, uproszczony, ośmieszający siebie i Kościół sposób – nigdy studentom i słuchaczom sprawy miłości, małżeństwa i rodziny nie przedstawiałem i nie przedstawiam. I nie taką nauką stoi Kościół od 20 wieków.
  4. Pozytywnie, dla uczciwie szukających prawdy, w poruszonych problemach (nie w sprawie K. F.) wypowiem, najbardziej skrótowo, stanowisko Kościoła i moje przekonanie:
  – małżeństwo sakramentalne (ujawniające jedność Chrystusa z Kościołem i dlatego nierozerwalne) w przypadkach kryzysu trzeba ratować i odbudowywać do granic możliwości.
  – granicą jest m.in. zachowanie własnej godności i perspektywy zbawienia (można też wskazać wiele innych, które w każdym przypadku indywidualnie trzeba rozważyć)
  – przy naruszeniu tych granic (w jakim stopniu, jak długo, trzeba rozważyć) jest możliwość separacji czy nawet w pewnych przypadkach możliwość orzeczenia małżeństwa przez Kościół (proces w Sądzie Kościelnym) jako nieważne
  – oczywiście, jest prawdą, że „miłość wszystko znosi, (…) wszystko przetrzyma, (…) nigdy nie ustaje” – jak nam podpowiada św. Paweł (1 Kor 13) – co najczęściej narzeczeni chcą słyszeć jako czytanie przy zawarciu sakramentu małżeństwa – ale to potrafi nie byle jaka miłość, tylko miłość w Chrystusie i z Chrystusem, który „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1) tzn. do oddania życia. Kto może niech pojmuje i wciela w życie
  – przede wszystkim zaś ważna jest „profilaktyka” czyli 1° dobre po ludzku i po Bożemu przygotowanie do małżeństwa rozumianego i przeżywanego jako sakrament = podłączenie do i ujawnienie Bożej, Chrystusowej miłości) 2° stałe budowanie komunii małżeńskiej (tzn. najgłębszej więzi małżeńskiej na wzór komunii Boga w Trójcy) przez modlitwę (czyli podłączanie się do Bożej łaski) i pracę własną, nad sobą i nad własnym małżeństwem.
  – człowiek powołany jest do życia w Bogu i jeżeli również tych spraw miłości małżeństwa i rodziny nie będzie przeżywał w Bogu – pozostają mu strzępy ludzkich możliwości a raczej słabości aż po straszliwy egoizm, sybarytyzm, prymitywizm, bicie, zdrady, rozwody itp.
  – wszelkie więc kryzysy małżeńskie, rodzinne są przede wszystkim wołaniem o powrót człowieka i w szczególności spraw małżeńsko rodzinnych do Boga, do realizacji najwspanialszego, najmądrzejszego zamysłu Bożego.
  – niech Rok Wiary z medytacją Katechizmu Soborowego (Katechizm Kościoła Katolickiego), łącznie z nauką o sakramencie małżeństwa, będzie wspaniałą okazją do wzrostu świadomości wiary i budowania autentycznych, szczęśliwych małżeństw i rodzin.

  Ks. Franciszek Płonka
  diecezjalny duszpasterz rodzin
  diec. bielsko-żywieckiej

 3. „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez
  to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
  Jan Paweł II

  Kochani Darczyńcy!
  Tak jak obiecałyśmy w ostatnim e-mailu, przesyłamy kolejny filmik podsumowujący remont
  domu dla gości, który jak już Wam wiadomo służy wszystkim, którzy wstępują
  w nasze benedyktyńskie progi na modlitwę i wypoczynek. Z serca dziękujemy za wsparcie!

  Oto film – kliknij i uruchom:

  Obecnie, w dniach 7-14 października 2012 r. Kościół przeżywa już 68. Tydzień Miłosierdzia.
  Tym razem przebiega on pod hasłem: „Kościół domem miłosierdzia”. Nawiązując do tego
  hasła można powiedzieć, że Kościół jest naszym wspólnym domem Bożym, a my jesteśmy
  jego nierozerwalną cząstką.

  Św. Paweł mówi: „Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.” (Jk 2,17).
  Odpowiadając na nasz apel pokazaliście, że dostrzegacie nasze potrzeby, że chcecie podzielić się
  tym co macie, na miarę Waszych możliwości. Wyrażamy wszystkim naszą wdzięczność za każdy dar serca.

  Niech Bóg nieskończenie dobry i miłosierny przez łaskę tego Tygodnia Miłosierdzia pobłogosławi
  i pomnoży wszelkie dobro, które sam zasiał w naszych sercach.

  Ojciec Święty Benedykt XVI mówi, że „kto pomaga, dostrzega, że właśnie w ten sposób i jemu jest udzielana pomoc”.
  Dzieląc się dobrem – otrzymujemy pomnożone dobro!!!

  Niech najbliższe dni staną się okazją do uwrażliwienia nas wszystkich na potrzeby innych.
  Będziemy bardzo wdzięczne za dalszą Waszą pomoc i rekomendacje, gdyż tym samym
  przyczynicie się do spłacenia należności za III etap remontów,
  oraz do kontynuowania prac przy kolejnym budynku dla gości.

  Z darem modlitwy – S. Benedyktynki z Jarosławia
  S. Barbara Dendor OSB
  http://zrob1malykrok.pl

  PS: Tak obecnie wygląda remont budynku dla gości:

 4. Adminka pisze:

  Przeglądam sobie zdjęcia i chcę się podzielić z wami kochani Czytelnicy tym zdjęciem
  To pomnik Trójcy Świętej w Budapeszcie.
  Przewodnik z księdzem mówili nam, że jak była w miastach, w których przeszła dżuma to mieszkańcy, którzy się uratowali i przeżyli, w dowód wdzięczności Bogu stawiali takie pomniki Trójcy Świętej. Jeden z nich mamy w Budapeszcie.
  Ponieważ woziłam intencje wszystkich Czytelników, to niech mi będzie wolno co jakiś czas zamieścić jakieś zdjęcie i napisać coś o nim 🙂

 5. Franek pisze:

  Sekciarstwo jest jak kaktus. To mentalność która nie pozwala nikomu podejść bliżej ponieważ w sekciarskiej mentalności jesteś zawsze w pozycji obronnej, zawsze się obawiasz, że ktoś może zauważyć, że jest możliwość, gdzieś indziej. Albo, że nie jesteś najważniejszy, najlepszy i najwyższy. Kaktus kłuje z każdej strony, nie możesz go dotknąć.

  [ edytował Admin linki z wiadomych powodów usunąłem ]
  Ten filmik lepiej oddaje cierpienia związane z sekciarstwem wszelkiej kaktusiej maści 🙂
  http://gloria.tv/?media=345077

 6. Zalesie Dolne, niewielka podwarszawska miejscowość, od środy żyje aktem wandalizmu, którego ofiarą padł miejscowy kościół pod wezwaniem NMP Wspomożenia Wiernych. Nieznani sprawcy wyrysowali na elewacji świątyni napisy sławiące szatana i hasła nawołujące do jej spalenia.

  Na krzyżu, figurze Matki Boskiej i kamieniu upamiętniającym tragedię smoleńską ktoś wyrysował pentagramy. Na popiersiu Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego napisano „martwy” i również dorysowano pentagram. – Zauważyłem napisy podczas porannego obchodu – mówi „Gazecie Polskiej Codziennie” ks. Tadeusz Huk, proboszcz zaleskiej parafii. – Nie wiemy, czy to grupa zorganizowana, czy może działanie młodzieży naśladującej satanistów. To smutne, tym bardziej że jesteśmy w przededniu rozpoczęcia Roku Wiary. Trzeba się modlić za tych ludzi – mówi zrezygnowany kapłan, który od 12 lat pełni posługę w kościele w Zalesiu.

  Przed popołudniowym nabożeństwem różańcowym przed świątynią zbierają się mieszkańcy. Niektórzy ciekawscy robią zdjęcia telefonami komórkowymi, większość parafian jest jednak zbulwersowana. – Przyszedłem pokazać synom, jak działa szatan – mówi młody mężczyzna z dwójką dzieci. Wszyscy zalesianie zastanawiają się, kto i dlaczego zbezcześcił świątynię.

  – Chodzą słuchy, że jest jakaś młodzież w Piasecznie, która zbiera się po piwnicach – opowiada osoba związana z miejscowym kościołem. – Gdy po 10 kwietnia 2010 r. walczono z krzyżem na Krakowskim Przedmieściu, to wtedy i krzyżowi w Piasecznie się oberwało – dodaje inny mieszkaniec Zalesia Dolnego.

  Duchowni złożyli doniesienie na policję, jednak z ustaleniem sprawców profanacji może być problem, ponieważ na terenie parafii nie ma monitoringu.

  – Nie wykluczamy żadnej ewentualności, także tego, że zniszczeń mogły się dopuścić te same osoby, które brały udział w zajściach po pamiętnym 10 kwietnia – mówi „Codziennej” asp. Maciej Piotrowski, rzecznik prasowy KPP w Piasecznie. Policja prowadzi dochodzenie z art. 196 kk, czyli naruszenia uczuć religijnych. Grozi za to kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

  – Trudno policzyć, ile takich aktów ma miejsce, ponieważ policja nigdzie na świecie nie podkreśla ich satanistycznego kontekstu. Jest to naśladownictwo dokonywane przez buntującą się przeciw wartościom młodzież – tłumaczy Robert Tekieli, specjalista od zagrożeń duchowych. – Są dwa typy satanizmu. Ten „młodzieżowy”, który przejawia się takimi właśnie aktami wandalizmu, bywa często manipulowany politycznie i obyczajowo. Jest też prawdziwy satanizm. Ten kryje się prawie na szczycie hierarchii społecznej. Tak było w Krakowie, gdzie satanistami okazali się sędziowie, prokuratorzy i policjanci. Mieli oni drastyczny wpływ na młodych ludzi, którzy dostawali się w orbitę ich wpływów. Dotąd pozostali bezkarni – tłumaczy Tekieli.

  Kościół w Zalesiu Dolnym czeka teraz kosztowny remont. – Przywieziemy farbę i za darmo wszystko zamalujemy – deklarują mieszkańcy miejscowości.

  za: http://niezalezna.pl/33754-kosciol-ofiara-satanistow

 7. Magdalena-Zofia pisze:

  MBM nas straszy ?:
  „Ci, którzy unikają tych Świętych Orędzi od Mojego Syna i Mojego Przedwiecznego Ojca, będą musieli zdać z tego sprawę przed Bogiem”

  „Wielu zaszkodziło tej Misji i zachęciło dusze, aby od niej odeszły. Wiele z tych dusz zmarło od tego czasu z tego — w grzechu śmiertelnym. Gdyby modlitwy dane ludzkości w postaci Krucjat Modlitwy zostały zaakceptowane, wówczas mogłyby zostać ocalone.”

  „Tym, którzy nie przyjmą tych Orędzi, nie wolno współpracować ze złym, aby podkopywać Słowo Boże.”

  – MBM (nie napiszę, że Matka Boża, chociaż MBM tak twierdzi), wyraźnie sprzeciwia się stanowisku Kościoła w kwestii objawień.

 8. Magdalena-Zofia pisze:

  A tutaj, to gdybym nie przeczytała, to bym nie uwierzyła, że to MBM – myślałabym, że to p. Kordas:

  „Nie urągajcie Mojemu Synowi, nie racząc nawet ich wysłuchać. Najpierw musicie te Orędzia z Nieba usłyszeć — a uszy możecie sobie zatkać, ale dopiero po ich przeczytaniu.”
  – jak mus, to mus, przepraszam, ale ręce opadają.

 9. Magdalena-Zofia pisze:

  Sobór Watykański II, Katechizm Kościoła Katolickiego – na to, Ojciec Święty zwraca szczególną uwagę.
  Poniżej cytat z listu Ojca Świętego, PORTA FIDEI, ogłaszającego Rok Wiary.

  „(…) Uznałem, że zainaugurowanie Roku Wiary w połączeniu z 50. rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II może być dobrą okazją do tego, aby zrozumieć, że teksty należące do spuścizny pozostawionej przez ojców soborowych, zgodnie ze słowami bł. Jana Pawła II, „nie tracą wartości ani blasku”. Konieczne jest, aby były należycie odczytywane, poznawane i przyswajane jako miarodajne i normatywne teksty Magisterium, należące do Tradycji Kościoła.”

  – zwróćcie uwagę na te słowa:
  „Konieczne jest, aby były należycie odczytywane, poznawane i przyswajane”

 10. wobroniewiary pisze:

  Nie wstydzę się Różańca! Odmawiajmy go razem.

  “Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje“.

  Jan Paweł II: “Via Consecrata” 1995
  Całość: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/nie-wstydze-sie-rozanca-odmawiajmy-go-razem/

 11. czekajacy pisze:

  A propo oświadczenia ks. Franciszka Płonki – zachęcam do wysłuchania kazania na temat SAKRAMENTU Małżeństwa.
  Tak, piszę dużymi literami, gdyż wiele osób zapomina, że jest to s a k r a m e n t.

  http://www.kazaniaksiedzapiotra.pl/2012/10/07/kazanie-z-7-pazdziernika-2012r/

Odpowiedz na Magdalena-Zofia Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s