Takich będziemy mieć kapłanów, jakich sobie wymodlimy – link do zapisów

Dziełu błogosławi ks. bp. Stanisław Jamrozek, ks. Jacek Rosół z Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju oraz wszyscy wdzięczni kapłani

Od 23 kwietnia (święta św. Wojciecha – biskupa męczennika) wraz z Pogotowiem Modlitewnym Królowej Pokoju oraz z Fundacją Ku Bogu walczymy o wzmocnienie MOSTU pomiędzy niebem z Ziemią. Prosimy o zgłaszanie się poszczególnych przedstawicieli parafii oraz zgłaszanie omadlanych kapłanów w Polsce i na świecie

ZGŁOSZENIE (podajemy tylko): nazwę parafii, miejscowość i swoje imię
TREŚĆ ZGŁOSZENIA: Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi – w komentarzu bądź na maila (podany we wpisie całościowym, link niżej)
Całość wpisu:>> kliknij <<

 

Opublikowano Aktualności

Być albo nie być dla Polski: post o chlebie i wodzie z nieustanną modlitwą – zapisy na maj i czerwiec

INTENCJA: Przez Niepokalane Serce Maryi prosząc o Tryumf Jej Niepokalanego Serca z prośbą o całkowitą ustawową ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci w naszej Ojczyźnie

Od maja dodajemy prośbę modlitewną o deszcz!
Link do wpisu i zapisów:>>> kliknij<<<

Opublikowano Aktualności

Lipiec miesiącem ku czci Krwi Chrystusa – Polska ostatnim bastionem wiary w świecie

POLSKA OSTATNIM BASTIONEM WIARY W ŚWIECIE

– pomóżmy Maryi obronić NASZĄ OJCZYZNĘ przez POST I MODLITWĘ.
„Najlepszy post jest o chlebie i wodzie. Postem i modlitwami można powstrzymać wojny, można zawiesić prawa natury” (21.07.1982 orędzie z Medjugorje).”

„Jeśli nie macie siły, żeby pościć o chlebie i wodzie, możecie rezygnować z różnych rzeczy. Byłoby bardzo dobrym zrezygnować z telewizji, bo po obejrzeniu programów jesteście rozproszeni i nie możecie się modlić. Możecie zrezygnować z alkoholu, z papierosów i z innych przyjemności. Sami wiecie, co powinniście robić” (8.12.1981 orędzie z Medjugorje).”

BYĆ ALBO NIE BYĆ DLA POLSKI

– odpowiedzmy na apel Maryi podejmując post i modlitwę, formy postu mogą być różnorodne ze względu na stan zdrowia. „Miłosierdzie nie może zastąpić postu. Ci, którzy nie mogą pościć, mogą jednak zastępować go modlitwą, miłosierdziem i spowiedzią; wszyscy jednak, z wyjątkiem chorych, muszą pościć” (21.07.1982 orędzie z Medjugorje).”

MIESIĄC LIPIEC MIESIĄCEM KRWI CHRYSTUSA

– okrywajmy naszą Ojczyznę Przenajdroższą Krwią Pana Jezusa, aby Bóg w niej zwyciężył przez Niepokalane Serce Maryi. Amen

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje” (z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej nr 1732)

Modlitwa okrycia się Przenajświętszą Krwią Chrystusa

Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa
Chrystusa, przelana na krzyżu,
a ofiarowana podczas każdej mszy świętej na
ołtarzach całego świata,
uwolni mnie od grzechu, ochroni przed atakami duchów ciemności.
Niech ochroni to miejsce. Niech ochroni wszystkich
członków mojej rodziny i tych, których noszę w swoim sercu.
Niech zstąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa.
Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, które odkupiłeś swoją drogocenną krwią.
Amen.

***
Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa

„Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
– Zanurzam w Twojej Krwi wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek się o nich dowiem.
– Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
– Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać, i mój odpoczynek.
– Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
– Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się Jej moc.
– Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.

Lipiec – miesiąc szczególnej czci Krwi Chrystusa

Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc lipiec to czas poświęcony szczególnej czci Najświętszej Krwi Chrystusa (święto zostało usunięte z kalendarza Kościoła w 1969 r.).Pierwsze wzmianki o czczeniu Krwi znajdziemy we wczesnochrześcijańskich hymnach i dziełach Ojców Kościoła. Św. Jan Chryzostom widział w Niej m. in. skuteczny środek umocnienia w walce ze złem: „Odeszliśmy od stołu niczym lwy ziejące płomieniami. Staliśmy się postrachem dla demona, myśląc o tym, Kim jest nasz Wódz i jak niezmiernie nas miłuje… Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana aniołów… Ta Krew wylana oczyszcza świat cały… Ona jest ceną wszechświata, za którą Chrystus odkupił Kościół…”.

Kult Przenajdroższej Krwi związany jest z tajemnicą Krzyża i Eucharystii i kult reli­kwii Krwi Chrystusa opiera się na dwóch ich „odna­le­zie­niach”, które miały miej­sce w 804 i 1048r. Pierwsze zostało odnotowane w „Annałach Królewskich Franków”, a drugie opisane w dwóch źródłach: „O odnalezieniach Krwi Pańskiej” i w „Kronikach” szwedzkiego mnicha Hermana di Reichenau. Na podstawie tych źródeł znana jest historia rzymskiego żołnierza Longina, który na Golgocie przebił włócznią bok Jezusa. Po nawróceniu Longin przywiózł do Mantui ziemię z Kalwarii zbroczoną Krwią Chrystusa oraz gąbkę, którą pojono konającego Jezusa. W 1053 r. papież Leon IX przybył do Mantui, oddał cześć relikwii i potwierdził jej autentyczność.

Przez wieki papieże troszczyli się o rozwój kultu. Papież Benedykt XIV polecił ułożyć Mszę św. i oficjum ku czci Boskiej Krwi. Pius IX dekretem Redempti sumus (1849 r.) wprowadził obchody święta Krwi Chrystusa w całym Kościele. Pius X zatwierdził datę święta na 1 lipca. Papież Jan XXIII, wielki czciciel Przenajdroższej Krwi, który swoje nabożeństwo do Ceny Zbawienia wyniósł z rodzinnego domu mówił: to nabożeństwo zostało mi wpojone już w życiu rodzinnym, od wczesnych lat mojego dzieciństwa. Pozostaje mi w pamięci żywe wspomnienie moich sędziwych rodziców, recytujących w dniach miesiąca lipca litanię do Najdroższej Krwi”, zatwierdził Litanię do Krwi Chrystusa w całym Kościele, o czym mówi w liście apostolskim Inde a Primis – O kulcie Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa – 30.06.1960 r.Ogromny wpływ na rozwój czci Krwi Jezusa miały cuda Eucharystyczne np. w Lanciano i Orvieto (Włochy).

Powrót kultu Krwi Chrystusa (po kryzysie w epoce odrodzenia) nastąpił w epoce napoleońskiej, kiedy ataki na Kościół były wzmożone. W 1808 r. w bazylice San Nicola in Carcere w Rzymie, gdzie znajdowały się relikwie Krwi Chrystusa powstało Bractwo Przenajdroższej Krwi. Jego założyciel, ks. Franciszek Albertini, pragnął przez „Koronkę Przenajdroższej Krwi” mobilizować ludzi do walki z ówczesnymi problemami – bezrobociem, demoralizacją czy alkoholizmem. Apostołem Krwi Chrystusa był w XIX stuleciu także rzymski kapłan św. Kasper del Bufalo założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Obecnie w Częstochowie pod opieką Misjonarzy znajduje się jedyne w Polsce sanktuarium Przenajdroższej Krwi, gdzie od 1998 r. czczone są relikwie Krwi Chrystusa z Mantui – dar Sióstr Przenajdroższej Krwi z Schellenbergu (Księstwo Lichtenstein).

Również Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca 2001 r. przypomniał, że: „lipiec, to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy”.

Jan Paweł II w encyklice „Evengalium Vitae” naucza:„Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jaki cenny jest człowiek w oczach Boga i jak ogromna jest wartość jego życia. (…) Właśnie kontemplując drogocenną krew Chrystusa, znak Jego ofiarowania się z miłości (por. J 13,1), człowiek wierzący uczy się dostrzegać i cenić niemalże Boską godność każdej osoby i może wołać pełen wdzięczności i radosnego zdumienia: „Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro „zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela” (por. Exsultet z Wigilii Paschalnej), skoro „Bóg Syna swego Jednorodzonego dał”, ażeby on, człowiek, „nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3,16)!”.

Duchowość Krwi Jezusa to szczególne zaproszenie, by w codziennym zmaganiu z trudnościami, w dobie cywilizacji śmierci, neopogaństwa, demoralizacji, szerzącego się okultyzmu, deptania ludzkiej godności „zbierać” Drogocenną Krew Baranka i obmywać świat, by usłyszeć „krzyk Krwi” we wszelkich biedach dotykających drugiego człowieka, w ciemnościach ludzkiej duszy.

Opublikowano Wydarzenia | 62 Komentarze

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie z 25 czerwca 2020: Dzieci, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca!

❤️ Orędzie Matki Bożej z Medjugorie – 25 czerwca 2020 r. ❤️

Drogie dzieci! Słucham waszych wołań i modlitw i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dzieci, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z was odkrył radość życia. Dzieci, wszystkich was kocham i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Opublikowano Aktualności | 82 Komentarze

Ks. Krzysztof Sochacki z Medjugorie zaprasza na kolejne 33 dni przygotowania do zawierzenia Maryi

Zawierzenie Maryi
Droga 33 dni formacji i modlitwy do zawierzenia się Maryi w dniu 15 sierpnia
w Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Moi Drodzy chciałbym Was zaprosić do udziału w wielkim darze, jakim jest Zawierzenie Maryi. Wiemy, że ta droga zawierzenia była skarbem i szkołą świętości oraz motorem skutecznego apostolstwa w życiu św. Jana Pawła II, św O. Maksymiliana czy św. Ludwika de Montforta. Sama Matka Boża w Fatimie powiedziała, że poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu jest skutecznym sposobem dla ocalenia świata. Mając świadectwo takich świadków Bożego Miłosierdzia pragnę Was zaprosić do tego dzieła poprzez 33 dni przygotowania, które rozpoczną się 13 lipca a zwieńczeniem będzie uroczyste Zawierzenie Maryi siebie samych, naszych rodzin oraz wszystkiego co jest nam drogie w dniu 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W ramach 33 dni przygotowania osoby, które się zgłoszą do tego wielkiego dzieła, każdego dnia poprzez grupę założoną na WhatsApp będą otrzymywały treści modlitw jak np. O Stworzycielu Duchu Przyjdź czy Magnificat, codzienną katechezę oraz treści ćwiczeń duchowych. Materiały przygotował ks. Krzysztof Sochacki , który aktualnie posługuje w Medjugorie oraz Dominika i Grażyna z Legionu Maryi z Kielc.

Osoby, które się zgłoszą do naszej grupy WhatsApp będę miały możliwość udziału w katechezach przygotowawczych do rekolekcji. Administracją naszych grup zawierzenia będą się zajmowały osoby, które już doświadczyły mocy zawierzenia. Zapraszamy też kapłanów i osoby konsekrowane, aby podejmowały się opieki duchowej nad tym dziełem. Wszystkim tym, którzy wstąpią do tej szkoły Maryi na drogę wielkiego zawierzenia z serca błogosławię.
Ks. Krzysztof Sochacki

Linki:
Kielce Dąbrowa
‎Otwórz ten link, aby dołączyć do grupy WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/FYI9cwkUP1eHRZQl59PQKm

Kielce parafia Miłosierdzia
Otwórz ten link, aby dołączyć do grupy WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/FAgA4Urqig4LgtCinuMu9b

Grupa ogólna:
Otwórz ten link, aby dołączyć do grupy WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/JjidB13GLaS1iNT9sAmAnq

Kraków:
‎Otwórz ten link, aby dołączyć do grupy WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/KW1yHV2ptB25JPqZj6LXOl

Warszawa:
‎Otwórz ten link, aby dołączyć do grupy WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/CVddrYTZzfVAiclz1A0ALm 

Chmielnik
Otwórz ten link, aby dołączyć do mojej grupy WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/BRcSHZbeefEGJQuWACiMvb

Polonia:
Follow this link to join my WhatsApp group:
https://chat.whatsapp.com/CCaIed9x12KEWrOl1L6whT


Prośba do pozostałych czytelników i niewolników NMP: 
łączmy się codziennie w Koronce do Bożego Miłosierdzia, aby jak najwięcej ludzi zechciało oddać się w niewolę Najświętszej Maryi Pannie

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | 31 Komentarzy

Rak zniknął – Pan Bóg wysłuchał naszych modlitw!

W takich chwilach wiesz, że każde cierpienie ma sens i warto dalej prowadzić stronę „wobroniewiary”  Oto komentarz Bogumiły:

„Ogromne Bóg zapłać za modlitwy za Marka z podejrzeniem raka przełyku, Pan Bóg wysłuchał, lekarze nie dowierzają, nie ma raka, bardzo dziękuję”
Link do jej komentarza: kliknij

 

Opublikowano Aktualności | 9 Komentarzy

Medjugorie – 39 rocznica objawień

Dziękuję Bogu i Matce Najświętszej, że mogłam poznać ks. Krzysztofa Sochackiego w Medjugorie, dziękuję za wczorajszy telefon i za możliwość połączenia się duchowego w modlitwie za Was wszystkich, gdy ks. Krzysztof wspiął się na Podbrdo i stamtąd połączył się ze mną przez kamerkę internetową, gdzie przez chwilę mogłam poczuć, jakbym tam była na żywo. Patrząc na obraz MB Częstochowskiej w pokoju mogłam jednocześnie widzieć Królową Pokoju w Medjugorje i odmówić na kolanach Zdrowaś Maryjo ❤

Dziś wieczorem pojawi się wpis o nowym zawierzeniu niewolników NMP (startujemy pod opieką Królowej Pokoju z Medjugorie wraz z ks. Krzysztofem w dniu 13 lipca 2020r. -pamiętajcie, że 13 lipca 1917 Matka Boża pokazała dzieciom fatimskim piekło i pokazała też drogę zbawienia: trwanie przy Bogu i oczywiście Różaniec święty)

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | 3 Komentarze

Dziś rozpoczynamy Nowennę do św. Józefa przed zawierzeniem narodu polskiego i Kościoła w Polsce św. Józefowi

Od wtorku, 23 czerwca, trwać będzie nowenna do świętego Józefa przed zawierzeniem narodu polskiego i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Aktu zawierzenia dokona 2 lipca w Narodowym Sanktuarium w Kaliszu ks. abp Marek Jędraszewski, wiceprzewodniczący Episkopatu Polski. Nastąpi to podczas comiesięcznej modlitwy za rodziny i w obronie życia transmitowanej przez Radio Maryja i telewizję Trwam. Nowenna jest organizowana i będzie odprawiana w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Poniżej zamieszczamy pełen tekst nowenny do świętego Józefa:

  1. PIEŚŃ (przy wspólnym odmawianiu): Dobrze złączone Imiona one… (lub inna)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  1. ROZWAŻANIE (na poszczególne dni nowenny poniżej)
  1. MODLITWA

Módlmy się:
O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto my, niegodni Twoi czciciele, oddajemy się Tobie w opiekę i obieramy sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj nam łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj prosimy Cię w tej nowennie w sposób szczególny…

  1. PROŚBY (następuje przedstawianie próśb w ciszy lub głośno)

 MODLITWA DO KRÓLOWEJ POLSKI

Maryjo, Królowo Polski, w jedności pokoleń, które przeszły w znaku wiary przez polską ziemię do domu Ojca w Niebie, jak również zjednoczeni na modlitwie z tymi, którzy radują się obecnie z daru życia na polskiej zieJmi, w łączności z Polonią światową, przez wstawiennictwo wszystkich świętych Patronów polskich, potwierdzamy nasze oddanie ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości umiłowanej Ojczyzny naszej, całego Narodu polskiego, żyjącego w kraju i poza jego granicami.

Odtąd, Najlepsza Matko nasza i Królowo, uważaj nas, Polaków – jako naród – za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła świętego, którego Patronem i opiekunem jest św. Józef, Twój Oblubieniec. Czyń z nami, co chcesz! Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary świętej, a Kościół w Ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością konieczną do budowania Ciała Chrystusowego na ziemi! Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed Tronem Jezusa, naszego Pana i Króla. Amen[1]. 

  1. MODLITWA PAPIEŻA LEONA XIII

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Boskiej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

  1. PIEŚŃ (przy wspólnym odmawianiu): Święty Józefie, Patronie nasz…
  1. LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów, módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.
Józefie najczystszy, módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze pracujących, módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Opiekunie dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  1. PIEŚŃ (przy wspólnym odmawianiu): do Świętego Józefa dowolna

 ROZWAŻANIA na poszczególne dni Nowenny

Dzień pierwszy – PATRON NA TRUDNE CZASY
ROZWAŻANIE 1:

Z Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II Redemptoris Custos:
Gdy nadeszły trudne czasy dla Kościoła, papież Pius IX, chcąc zawierzyć go szczególnej opiece świętego Patriarchy, ogłosił Józefa «Patronem Kościoła katolickiego». Wiedział, że akt ten nie był czymś przejściowym, ponieważ ze względu na wyjątkową godność, jakiej Bóg udzielił najwierniejszemu słudze swemu, Kościół święty zawsze czcił i wychwalał, a po Najświętszej Pannie najgorętszym św. Józefa otaczał uwielbieniem, uciekając się do niego w największych potrzebach i niebezpieczeństwach. Trzeba modlić się o to orędownictwo; jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji obejmującej kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły a dzisiaj wystawione są na ciężką próbę[2].

Pozostałe dni: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/23-czerwca-rozpocznie-sie-nowenna-do-swietego-jozefa-przed-zawierzeniem-narodu-polskiego-i-kosciola-w-polsce-sw-jozefowi

Opublikowano Aktualności | Otagowano | 45 Komentarzy

Wywiad Ojca Livio w Radio Maryja z MARIĄ PAVLOVIĆ-LUNETTI z 25 maja: Interesuje mnie wasza świętość

Interesuje mnie wasza świętość

 O. Livio: Jakie wrażenie wywarło na tobie to przesłanie?
Marija: Jest piękne. Bardzo mi się podobało, ponieważ Matka Boża chce nas mieć swoimi dziećmi, nazywa nas drogimi dziećmi. W tym miesiącu maju mówi nam, jak nigdy wcześniej: Módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich. Te słowa uderzyły mnie, ponieważ z pewnością modliliśmy się w maju, miesiącu specjalnie poświęconym Maryi. Jest to również szczególny miesiąc, ponieważ z tym koronawirusem widzimy, że bez pomocy Boga nigdzie się nie dojdzie. Myślę, że z tak wieloma osobami, które odnalazły modlitwę, odkryły na nowo wiarę, prosimy Maryję przede wszystkim, aby uwolniła nas od tej pandemii. Te pierwsze słowa: Módlcie się ze mną dodały mi pewności siebie.

O.L: Tak, ponieważ Matka Boża modli się za nami w tym niespokojnym czasie, w burzliwym czasie. To zaproszenie, aby modlić się z Nią jest piękne. Nie tylko modli się za nami, ale modli się z nami o nowe życie. Przypomina to, co powiedziała w rocznicę 25 czerwca 2019 r .: „Modlę się o nowe czasy”. Teraz mówi: „o nowe życie”. Co chce przez to powiedzieć?

M: Sama o tym mówi: W swoich sercach wiecie, co musicie zmienić. Obecność Maryi w tych latach jest właściwie zaproszeniem do nawrócenia… Wszyscy pragniemy Raju, pragniemy świętości, ale jest to trudne, ponieważ wydaje się nam, że Bóg nie słucha naszych modlitw, że Bóg jest daleko. To świat, to modernizm, wszystkie ideologie wkładają nam do głowy i w nasze serca. Bóg dał nam wolność, ale świat chce nam ją zabrać … Gdzie jest Duch? Wielu popełnia samobójstwo. Staliśmy się jak owce, które widzą tylko zielony trawnik, jedzą i to wszystko. Życie to nie tylko jedzenie, picie, spanie i praca. Różnimy się od owiec, ponieważ mamy ducha. Matka Boża wzywa nas do tego, szczególnie teraz, gdy jesteśmy w Nowennie przed Zesłaniem Ducha Świętego …

Wiele razy powtarzamy, że jesteśmy chrześcijanami, ale nie mamy odwagi świadczyć, nie mamy odwagi wziąć krzyża, różańca do ręki. Widzę, że będąc w Medziugorju, wszyscy obwieszamy się różańcami, medalikami itd, ale kiedy jesteśmy daleko od Medziugorja, wydaje się, że Bóg nie istnieje. Dlatego Maryja wciąż woła: „Wracajcie do Boga i do Jego przykazań”. Ponieważ, kiedy mamy Boga i żyjemy Jego przykazaniami, Duch Święty będzie działał, zmieni nas i odczujemy  potrzebę świadczenia o Bogu. Wraz z naszym świadectwem zmieni się także oblicze Ziemi; wierzę, że potrzebuje się odmienić nie tylko duchowo, ale także moralnie i fizycznie. Wiele razy powtarzam, że jeżeli zaczniemy być dziećmi Boga, będziemy przestrzegać Jego przykazań, jak również uznamy, że On jest Stwórcą całego świata, natury i będziemy ją chronić i dbać o nią. Bardzo mnie drażni, kiedy pomyślę do ilu osób już mówiłam a one nic nie robią. Jako chrześcijanie, a przede wszystkim jako dzieci Maryi, zostaliśmy powołani, aby modlić się za tych, którzy się nie modlą, aby być radością dla tych, którzy nie widzą wyjścia, żyją pełni niepokoju. Musimy im zanieść światło, a by rozświetlić mrok, w którym się znajdują. Dokładnie o to prosi nas Maryja. Odwagi! Zróbmy to razem. Może wydarzyć się wszystko, jakiś wypadek, jakaś choroba, i wtedy spytamy: Czym my żyjemy? Czy się zajmujemy? Naszym życiem duchowym czy tylko chlebem codziennym?….

O.L: Matka Boża mówi nam w tym przesłaniu, to co mówi nam od ponad 38 lat, a czego nie robimy. Oznacza to, że musimy się nawrócić. Nawrócenie polega na przestrzeganiu Przykazań Bożych, usuwaniu grzechów z naszego życia i odnawianiu wiary. Ona nadal to powtarza. Mam wrażenie, że nie chcemy nawracać się, nie chcemy nawet tego słuchać, chcemy po prostu robić swoje.

M: Dokładnie tak, ale jednak nie jest to tylko z naszego powodu, ponieważ wpajają nam światowe, ziemskie życie do tego stopnia, że ​​zakochaliśmy się w tym, ziemskim życiu. Wygląda więc na to, że życie to zabawa, picie, jedzenie i zapominamy, że nasze życie to także duch. Wielu nie widzi wyjścia, bo nie mają Boga, a ilu świętych, ilu męczenników spotkało Boga?

Również w tym orędziu Matka Boża mówi nam: Módlcie się i proście o pomoc i wstawiennictwo Świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Matka Boża powiedziała nam również: Czytajcie życie Świętych i naśladujcie ich. W tych dniach wspominamy setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Ile programów telewizyjnych, ile wiadomości … Ile radości nam to dało! Człowiek Boży, człowiek głęboki, człowiek modlitwy, wierny i nieustraszony świadek. Natomiast my boimy się dzisiaj … ponieważ nie mamy wystarczającej wiary w Boga, nie ufamy wystarczająco Bogu, nie modlimy się wystarczająco. Prośmy więc o pomoc świętych. Prosimy również o pomoc Ducha Świętego w dniach nowenny do Niego: Przyjdź Duchu Święty i ześlij nam siłę, abyśmy mogli być świadkami, siłę, abyśmy mogli być nowi, abyśmy mieli nowe życie, jak mówi nam Matka Boża. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką możemy zrobić, ponieważ życie jest krótkie i czeka nas wieczność.

Matka Boża pokazała nam Niebo, czyściec i piekło, aby nam powiedzieć, że jeśli jesteśmy z Bogiem, jesteśmy zbawieni; jeśli nie jesteśmy z Bogiem, jesteśmy potępieni … Matka Boża w tych latach mówi nam: Wiem, że możecie być świętymi. Zapraszam was do świętości. To jest piękno obecności Maryi pośród nas. Matki Bożej nie obchodzi, czy jest koronawirus czy coś innego. Matkę Bożą interesuje nasza świętość. Jeśli żyjemy z Bogiem, cieszymy się, nawet jeśli mamy raka. Pamiętam mężczyznę, który miał raka i przyszedł mi powiedzieć, abym podziękowała Gospie za to. Zapytałam go: „Jak to? Przecież cierpisz z powodu raka! Odpowiedział mi: Gdybym nie był chory, nigdy nie przybyłbym do Medziugoria, moja rodzina nigdy by się nie modliła. Dzięki mojej chorobie cała moja rodzina się nawróciła. Umarł z modlitwą w sercu. Pamiętam, jak mówił: Gdybym nagle umarł, moja rodzina kłóciłaby się o spadek, ale teraz wiem, że moja rodzina pozostanie zjednoczona, ponieważ jest błogosławiona przez Pana.

O.L: W przesłaniu, które Matka Boża przekazała przez was, powiedziała: szatan niszczy was tym, co oferuje. Oferuje nam światowe życie, przyjemne życie tutaj na tej ziemi, życie w rzeczywistości w grzechu, które kończy się śmiercią i uważamy, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy. Zakochaliśmy się w tego rodzaju życiu i nawet denerwuje nas rozmowa o Niebie. Denerwuje ludzi, gdy rozmawiamy o Bożym sądzie i życiu wiecznym. My, kapłani, także niewiele mówimy o tym. Myślę, że w tych dniach Matka Boża obdarzyła nas wielką łaską, pokazała nam prawdę życia, pokazała nam cierpienie, pokazała nam śmierć, pokazała kruchość. W tej sytuacji Matka Boża ostrzegła nas przed ogromną rzeczą: Nie pozwólcie zatwardzić waszych serc. Istnieje obawa, że ​​zamiast decydować się na nawrócenie, jeszcze bardziej zatwardzamy się w uporze i grzechu.

M: Zgadzam się z tobą, ponieważ wiara jest radością, radością zmartwychwstałego Chrystusa. Jesteśmy do tego powołani. Obecność Maryi i Jej orędzi w tych latach są wyrazem radości Boga, Nieba. Bóg nie zapomniał o człowieku. Ale Matka Boża pyta człowieka: Czy pamiętasz o Bogu? Matka Boża mówi nam: w swoich sercach wiecie, co musicie zmienić: wróćcie do Boga i Jego Przykazań. Mówię, że jeśli powrócimy do Boga i Jego przykazań, będziemy mieli najlepsze życie, najlepszą rodzinę, najlepsze społeczeństwo. Nawet w przeszłości mieliśmy wielu świętych, którzy nam o tym świadczyli. Wielu też oddało życie. Nawet świętych królów, którzy prowadzili swój lud w święty sposób. Dziś musimy modlić się za świętych przewodników, duchownych kapłanów, świętych. Od początku Matka Boża mówiła nam: Módlcie się za waszych kapłanów i pomóżcie im. Następnie Matka Boża poprosiła nas, abyśmy modlili się także za przewodników naszego ludu, za naszych polityków. Kiedy patrzę na plagę aborcji i inne rzeczy w naszym społeczeństwie, myślę, że Bóg, widząc to wszystko, rozdziera szaty z bólu. Co my robimy? W kremach dla piękna skóry są biedne resztki poronionych dzieci! Nawet w szczepionkach! Oszaleliśmy! To jest szaleństwo dzisiejszego świata … Nie rozumiem. Wygląda na to, że dzisiejszy świat składa się z silniejszych, bardziej inteligentnych ludzi, którzy stoją dalej, a zamiast tego boimy się małego wirusa! …

O.L: W przesłaniu, w którym zaprosiła nas do wspólnej modlitwy, do powrotu do Boga i przestrzegania Jego przykazań, Maryja proponuje nam program wspaniałego życia: „Kochane dzieci, bądźcie modlitwą dla tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością dla tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, bądźcie nosicielami światła w ciemności tego niespokojnego czasu”.

M: Takie jest życie chrześcijanina, w jedności ze świętymi. Ze świętymi, którzy są już w Niebie i z tymi, którzy jeszcze chodzą po ziemi. Mówię, że jeżeli my, w naszych sercach, będziemy naprawdę prawdziwymi chrześcijanami, nawrócimy cały świat. Wiele razy po objawieniu mam ochotę krzyczeć. W pierwszych latach wychodziliśmy przed nasze domy i krzyczeliśmy. Nie było mikrofonów. Dzisiaj natomiast wiele razy mamy obawy, czy nie wezmą nas za fanatyków… Będę krzyczeć dopóki będę żyła. My mamy być pewną radością dla Boga, musimy być modlitwą, musimy być świadkami zmartwychwstałego Jezusa, musimy być światłem w ciemności. Do tego wzywa nas Pan. Jesteśmy wezwani, aby nie być tylko sobą. Ja nie jestem tylko jako Maria, ale idę z Jezusem w moim sercu z Matką Bożą, która jest w moim sercu, ze świętymi, którzy są w moim sercu, są dla mnie obroną i motywacją do świętości. Oni wzbudzają w moim sercu pragnienie życia wiecznego i codziennej świętości w małych rzeczach… Także z małymi modlitwami, jak: „Panie Jezu, zmiłuj się nad nami i nad całym światem! Zmiłuj się nade mną grzesznikiem!”. Maryja wzywa nas, abyśmy myśleli o Bogu i modlili się do Niego w sercu, w umyśle, ustami, aby być zawsze „przedłużonymi  rękami”, jak Ona mówi.

O.L: Maryja powiedziała nam, że razem z nami przygotowuje nowe czasy, przypomina nam o nowym życiu, mówi o tryumfie Jej Niepokalanego Serca. W tej wielkiej bitwie będziemy Jej apostołami. Ona jest naszym przywódcą, który prowadzi nas do zwycięstwa. To powinno dodać nam odwagi i umocnić nas.

M: Tak. Matka Boża nie straszy nas końcem świata, trzema dniami ciemności. Nie! Tego Maryja nie powiedziała. Ona mówi: „Chodźcie w świetle Pana! Chodźcie w radości! Chodźcie z modlitwą! Bądźcie modlitwą!”.

O.L: Ostatnia myśl o Zesłaniu Ducha Świętego, że będzie wielkie święto w przyszłą niedzielę.

M: W Medziugorju zawsze obchodziliśmy to święto w szczególny sposób. Zesłanie Ducha Święto było dniem wielkiej radości. Także w czasach komunizmu w tym dniu odbywało się błogosławieństwo pól. Pamiętam, kiedy byłam mała, mama kręciła mi loki i ubierałam najładniejsze ubrania, ponieważ w tym dniu zbierała się cała rodzina na wspólnym obiedzie. To był okres wiosenny, radosny, bardzo rodzinny i czas spędzany z przyjaciółmi. A najpiękniejszą rzeczą było to, że wieczorem modliliśmy się razem i z dziadkami śpiewaliśmy: „Przyjdź Duchu Święty”. Także dzisiaj widzimy, że jest to okazja do radości, tak jak w grupach Odnowy w Duchu Świętym, gdzie odbywają się śpiewy, jest dużo radości, dziękczynienia. Modlimy się do Ducha Świętego, aby nam pomagał przeżyć głęboko tę przemianę, o której mówi Matka Boża.

O. L: Co przewidujesz w dniu 25 czerwca, 39. rocznicy? Czy wielu ludzi przyjedzie do Medziugoria ze świata?

M: Kto wie? W Medziugoriu nie ma więcej przypadków choroby koronawirusa. Nawet nie noszą już masek. Msza Święta odprawiana jest na zewnątrz dla wszystkich mieszkańców. Na początku czerwca mają, otworzyć granice. Mam nadzieję, że Matka Boża obdarzy nas tą łaską, aby przeżywać rocznicę tak jak w inne lata. Nie wiem, czy będzie można pojechać do Medziugoria z Włoch, ale wiem, że wielu ludzi tego chce. Módlmy się do Ducha Świętego, aby wraz ze Swoim tchnieniem uwolnił nas od pandemii, a przede wszystkim od lęku, który w nas wpoili. Strach nie pochodzi od Boga, ale od diabła. Matka Boża powiedziała: Osoba, która się modli, nie boi się przyszłości. Jesteśmy ludźmi, którzy modlą się i wierzą w przyszłość, ponieważ Matka Boża jest z nami, nie porzuca nas, chroni nas i prowadzi nas do triumfu Jej Niepokalanego Serca. Jestem z wami, chronię was i błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem.

Maria i o. Livio odmówili na koniec Magnificat oraz Chwała Ojcu, i o. Livio udzielił końcowego błogosławieństwa.

Opublikowano Aktualności | Otagowano | 114 Komentarzy

Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

W sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół powszechny obchodzi wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Bezpośrednią okazją do ustanowienia tego wspomnienia było poświęcenie całego rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu NMP przez papieża Piusa XII w 1942 r.

13 października 1942 roku w 15-lecie objawień fatimskich papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Polecił także, aby uczyniły to poszczególne kraje w swoim zakresie. Pierwsza uczyniła to Portugalia z udziałem prezydenta państwa. Polska była wówczas pod okupacją hitlerowską. Prymas Polski, kardynał August Hlond w obecności całego Episkopatu Polski i około miliona pielgrzymów uczynił to 8 września 1946 r. na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej

Na wielką skalę kult Serca Maryi rozwinął św. Jan Eudes (1601-1680). Kult, który szerzył, nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Jak wiemy, łączył go ze czcią Serca Pana Jezusa. Odtąd powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. Najwięcej jednak do rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W roku 1892 bractwo liczyło 20 milionów członków.

W objawieniu „cudownego medalika Matki Bożej Niepokalanej”, jakie otrzymała w roku 1830 św. Katarzyna Laboure, są umieszczone dwa Serca: Jezusa i Maryi. Św. Antoni Maria Klaret (+ 1870) Niepokalane Serce Maryi ustanowił Patronką swojego zgromadzenia. Co więcej, Serce Niepokalane Maryi umieścił w herbie tegoż zakonu.

W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia przywileju Jej Niepokalanego Poczęcia i wszystkich skutków, jakie ten przywilej na Maryję sprowadził. To nabożeństwo w ostatnich dziesiątkach lat stało się powszechne. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się do tego głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917.

Dnia 13 maja 1917 roku, kiedy dzieci: Łucja (lat 10), jej cioteczny brat Franciszek (lat 9) i Hiacynta (siostra Franciszka, lat 7) w odległości 3 km od Fatimy pasły swoje owce, ujrzały nagle silny błysk ognia jakby potężnej błyskawicy, który powtórzył się dwa razy. Zaniepokojone dzieci zaczęły zabierać się do domu ze swymi owcami. Ujrzały nagle na dębie postać Matki Bożej i usłyszały Jej głos: „Nie bójcie się, przychodzę z nieba. Czy jesteście gotowe na wszelkie cierpienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić za grzechy, jakie Jego Majestat obrażają? Jesteście gotowe nieść pociechę memu Niepokalanemu Sercu?” W imieniu trojga odpowiedziała najstarsza Łucja: „Tak jest, bardzo tego chcemy”. Matka Boża poleciła dzieciom, aby przychodziły na to samo miejsce co miesiąc 13 każdego miesiąca.

Dzieci wzięły sobie głęboko do serca polecenie z nieba i zadawały sobie w tym czasie najrozmaitsze pokuty i cierpienia na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy ludzkie. W czerwcu Łucja usłyszała od Maryi: „Moje Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem”. W lipcu Maryja powiedziała: „Musisz ofiarować się za grzechy. Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z Niepokalanym Sercem Maryi»”. Matka Boża pokazała też dzieciom piekło, a w nim wiele dusz potępionych, aby wzbudzić w nich grozę i tym większe pragnienie ratowania grzeszników od ognia wiecznego. Zażądała także z tej okazji, aby w każdą pierwszą sobotę miesiąca była przyjmowana Komunia święta wynagradzająca. W końcu poleciła: „Gdy będziecie odmawiać różaniec, to na końcu dodajcie: – O Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi”.
10 grudnia 1925 roku Matka Boża pojawiła się siostrze Łucji, pokazała jej swoje Serce otoczone cierniami i powiedziała: „Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (…) Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia”.
Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem sobót uprzywilejowanych liturgicznie) Mszy świętej o Niepokalanym Sercu Maryi. Warto z tego przywileju korzystać i nadać nabożeństwu odpowiednią oprawę. We wszystkie inne zwykłe soboty można odprawiać Mszę świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie.

*****
AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

Wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort
Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.
Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.

Opublikowano Aktualności | 49 Komentarzy

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

„To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”

Serc 1
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.

Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim nie rozstanie. Cały zakon św. Dominika Guzmana – dominikanie – bardzo wcześnie przyswoił sobie nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc w dzień, który Chrystus wybrał sobie na święto Jego Serca, dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa.
Warto wymienić przynajmniej kilku świętych i błogosławionych, którzy wyróżniali się w średniowieczu szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla siebie źródło szczególnej radości i uświęcenia:

Św. Mechtylda (1241-1298) za zachętą samego Pana Jezusa wchodziła do Jego Serca i w nim spoczywała. Jezus oddawał jej swoje Serce jako znak zawartego z nią przymierza. Pewnego dnia w czasie spotkania Pan tak mocno przycisnął jej serce do swojego Serca, że miała wrażenie, że odtąd te dwa serca stanowią jedno. Mechtylda każdego rana witała Boże Serce i każdego wieczora czule je żegnała.

Podobnym przywilejem cieszyła się młodsza siostra Mechtyldy, św. Gertruda(1250-1303). Jej zasadnicze dzieło, które wsławiło jej imię po całej Europie, toPoseł Bożej pobożności. Jest to prawdziwy poemat o miłości Boga do duszy i duszy do Boga. Jego zaś źródłem jest Najświętsze Serce Syna Bożego. Można powiedzieć, że Gertruda obcowała z Sercem Jezusowym na co dzień.

Do św. Małgorzaty z Kortony (1252-1297) Pan Jezus odezwał się pewnego dnia: „Połóż twe ręce na ranach moich rąk!” Na to święta: „Nie, Panie!” W tej chwili otwarła się rana boku Chrystusa i święta ujrzała w niej Serce Zbawcy.

Od XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się własnością ogółu wiernych i całego Kościoła. Przyczyniło się do tego dwoje świętych: św. Jan Eudes i św. Małgorzata Maria Alacoque. Pierwszy działał bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata – pod wpływem nakazów, jakie otrzymała od samego Chrystusa, który chciał się jej pośrednictwem posłużyć.

W dekrecie o heroiczności cnót z 1903 r. Św. Jan Eudes jest nazwany „twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi”. W breve beatyfikacyjnym czytamy wprost: „Płonąc sam szczególną miłością ku Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, powziął pierwszy – a nie było to bez natchnienia Bożego – myśl publicznego kultu ku ich czci. Należy go przeto uważać za ojca tego, tak miłego nam nabożeństwa. (…) Był także tego kultu doktorem, albowiem ku czci obu Serc ułożył oficjum i Mszę świętą. Był wreszcie ich apostołem, bo całym sercem przykładał się do szerzenia tego zbawiennego nabożeństwa”. Jan Eudes chciał, aby ono było własnością wszystkich. Nowością, którą wprowadził, było również to, że nabożeństwo do Serca Pana Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć. Nabożeństwo do tych dwóch Serc wprowadził także do liturgii Kościoła.
Jan Eudes postawił sobie za program swojej kapłańskiej misji szerzenie kultu i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i do Serca Maryi: niezmordowanym słowem, pismami i dziełami. Założył także ku czci tych dwóch Serc i pod ich imieniem osobną rodzinę zakonną (1641), aby kapłani tegoż zgromadzenia ex professo oddawali się szerzeniu nabożeństwa do tych dwóch Serc. Ku czci tych dwóch Serc przepisuje swoim synom duchownym osobne nabożeństwa i modlitwy, wśród nich piękne pozdrowienie: Ave Cor sanctissimum, ave Cor amantissimum Jesu et Mariae! W roku 1643 poleca w swoim zakonie obchodzić uroczyście święto Najświętszego Serca Maryi (8 lutego) oraz Serca Pana Jezusa (20 października). Układa oficjum na te święta. W roku 1648 wydaje książeczkę O nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. W roku 1670 otrzymuje od teologów aprobatę tekstów Mszy świętej i oficjum o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

Jednak główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię – umiłowanej uczennicy mojego Serca”.
Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. „To nabożeństwo – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”. Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca.
W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce”. Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś i pokazał swoje Serce w pełnym blasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał, aby w duchu wynagrodzenia w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca odbywała się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu (tzw. godzina święta) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.

Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział:
„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic,
dotyczących czcicieli Jego Serca:

serce 2
Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i zakonów, był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 – a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tego papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny przegląd kultu, a następnie uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.

Istnieją rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Pierwszą z nich jest coroczna uroczystość, obchodzona w piątek po oktawie Bożego Ciała.
Miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca Jezusowego; szczególnym orędownikiem tej formy kultu był papież Leon XIII (+ 1903) i jego następcy.
Często spotyka się także wizerunki Serca Jezusowego: w postaci medalików, obrazków, obrazów ściennych, figur. Liczne są także świątynie poświęcone Sercu Jezusa – w samej Polsce jest ich ok. 400.
Wiele narodów i państw poświęciło się Sercu Pana Jezusa, m.in. Ekwador, Kolumbia, Belgia, Hiszpania, Francja, Meksyk, Polska. Istnieją też zakony pod nazwą Serca Jezusowego – m.in. sercanki, siostry Sacre Coeur, siostry urszulanki Serca Jezusa Konającego.
Istnieją także konkretne pobożne praktyki ku czci Serca Jezusowego. Godzina święta wywodzi się od św. Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus wyraził życzenie, aby wierni w nocy z czwartku na pierwszy piątek miesiąca adorowali chociaż przez godzinę Najświętszy Sakrament dla uczczenia konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Praktykę tę przyswoiło sobie bardzo wiele parafii, odprawiając specjalne adoracje w godzinach wieczornych. Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej. Pierwsze litanie do Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Jej początek miał miejsce w klasztorze francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu,który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego

 

Opublikowano Aktualności | 46 Komentarzy

Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrzne – transmisja live

Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku – Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrzne (17 czerwca 2020)

Opublikowano Aktualności | 6 Komentarzy